بازی کارتی مانی

آموزش بازی کارتی مانی (Manni)

 بازی کارتی مانی (Manni) یک بازی کارتی محبوب ایسلندی که نسخه‌های متعددی از آن وجود دارد. Manni در زبان ایسلندی به معنای مرد کوچک است و نامی که بر روی کارت‌ها اضافی روی میز گذاشته می‌شود که ممکن است برای بهبود دست بازیکن استفاده شود. ما در این مقاله بخت به معرفی این بازی زیبا و مهیج می‌پردازیم.

آموزش بازی کارتی مانی پایه

بازی که در ابتدا آموزش می‌دهیم بازی کارتی مانی پایه است. بقیه بازی‌های موجود در کشورهای دیگر از روی این نسخه ایجاد شد.

بازیکنان و کارت‌ها

برای انجام این بازی سه بازیکن از یک بسته کارت 48تایی استفاده می‌کنند که از یک بسته استاندارد ورق 52تای با بیرون آوردن کارت‌های دو ساخته شده است. کارت‌های هر خال به ترتیب عادی از آس (بالا) تا سه (کم) رتبه بندی می‌شوند. برنده شدن در چهار دور به عنوان شاخص تعیین کننده برنده برای کسب امتیاز استفاده می‌شود. خال حکم از دستی به دست دیگر به ترتیب دل، پیک، خشت، گشنیز، دل و غیره است.

پخش کارت‌ها

12 کارت در بسته های چهارتایی به هر بازیکن داده می‌شود. 12 کارت باقیمانده دست Manni را تشکیل می‌دهند که رو به پایین در مرکز میز قرار می‌گیرد.

مبادله کارت

بازیکن سمت چپ دیلر این فرصت را دارد که همه 12 کارت را با 12 کارت Manni (که کارت‌های آن ناشناخته است) عوض کند. اگر بازیکن سمت چپ دیلر انتخاب کند که مبادله نکند، فرصت انجام این کار در جهت عقربه‌های ساعت دور میز می‌چرخد. هنگامی که یک بازیکن تعویض کرد، سایر بازیکنان باید با کارت‌هایی که به آن‌ها داده شده بازی کنند. اگر هیچکدام از بازیکنان کارت‌های خود را تعویض نکنند، همه بازیکنان با کارت‌های اصلی خود بازی می کنند و به دست کارت‌های Manni کسی نگاه نمی‌کند.

روند بازی کارتی مانی

بازیکن سمت چپ دیلر اولین دور را شروع می‌کند. بازیکنان دیگر باید در صورت امکان از او پیروی کنند. اگر نتوانند پیروی کنند، می‌توانند با هر کارت دیگری بازی کنند. در هر دور بازیکنی برنده می‌شود که بالاترین کارت حکم را انداخته باشد یا اگر کارت حکم روی میز نگذاشته، با بالاترین کارت خال رهبر بازی کرده باشند. برنده هر دور، دور بعدی را آغاز می‌کند.

امتیاز دهی

یک امتیاز انباشته وجود دارد که در ابتدا بازی برای همه این امتیاز صفر است. بازیکنانی که بیش از چهار دور را برنده می‌شوند برای هر دور یک امتیاز کسب می‌کنند. بازیکنان که چهار دور یا کمتر برنده شده‌اند هیچ امتیازی کسب نمی‌کنند. بازیکنانی که دقیقاً چهار دوره برنده می‌شوند، نه می‌برند و نه می‌بازند. بازی تا زمانی ادامه می‌یابد که یک یا چند بازیکن امتیاز تجمعی 10 یا بیشتر را کسب کنند. بازیکنی که بیشترین امتیاز را کسب کند برنده است.

بازی کارتی Trjamann

نام این بازی به معنای “مرد درختی” است. در این نسخه از یک بسته کامل 52 کارتی استفاده شده است که از آن 16 کارت به هر یک از سه بازیکن در بسته‌های چهارتایی داده می‌شود و تنها چهار کارت برای Manni باقی می‌ماند. به جای چرخش خال حکم، بازیکن سمت چپ دیلر، اعلام کننده است و باید یکی از چهار قرارداد ممکن را انتخاب کند. هر بازیکن باید هر قرارداد را یک بار در طول کل بازی انتخاب کند که شامل دوازده بار پخش کارت می‌شود. قراردادها عبارتند از:

  • Nullo : در این قرارداد هیچ خالی به عنوان خال حکم تعیین نمی‌شود.
  • Grand: خال حکم کارت دل است
  • Spades : خال حکم کارت پیک است.
  • سایر موارد: بازیکن اعلام کننده می‌تواند هر کارتی را به عنوان خال حکم تعیین کنید.

قبل از اینکه دور اول شروع شود، اعلام کننده مجاز است تا 4 کارت را دور انداخته و با کشیدن تعداد مساوی کارت از Manni، آن‌ها را جایگزین کند. سایر بازیکنان مجاز به تبادل هیچ کارتی نیستند.

قوانین بازی کارتی بازی کارتی Trjamann

در این بازی هم  امتیاز مثبت و هم امتیاز منفی وجود دارد. اگر قرارداد Grand، Spades یا سایر موارد باشد، هدف اعلام کننده 8 دور و سایر بازیکنان هر کدام 4 دور است. هر بازیکن برای هر دور که بیشتر از هدفش برنده شود 1 امتیاز و برای هر دور کمتر از هدفش 1 امتیاز منفی می‌گیرد.

اگر قرارداد Nullo باشد، هدف اعلام کننده 4 دور و هدف سایر بازیکنان هر کدام 6 دور است. یعنی اعلام کننده باید حداکثر 4 دور برنده شود و سایر بازیکنان هر کدام حداکثر 6 دور برنده شوند. در این حالت اگر بازیکنی بیشتر از دور هدف خود برنده شود 1 امتیاز منفی و برای هر دور کمتر از هدف خود برنده شدن 1 امتیاز مثبت کسب می‌کند.

پس از 12 دور، امتیاز منفی هر بازیکن از امتیاز مثبتش کم می‌شود تا یک امتیاز خالص مثبت یا منفی بدست آید. این امتیازات خالص همیشه باید با صفر جمع شوند. بازیکنی که بالاترین امتیاز مثبت را داشته باشد برنده می‌شود، یا اگر برای پول بازی می‌کند، امتیازات مثبت و منفی نشان می‌دهد که هر بازیکن چقدر باید پرداخت یا دریافت کند.

انواع بازی کارتی Trjamann

در برخی از بازی کارتی Trjamann به اعلام کننده اجازه نمی‌دهند در قرارداد «سایر موارد» پیک را به عنوان خال حکم انتخاب کند.

حالا در برخی از نقاط دیگر اعلام کننده باید یا 4 کارت را دور بیندازد یا اصلاً هیچ کارتی را نمی‌تواند دور بیندازد.

بازی کارتی Hornafjarðarmanni

بازی کارتی Hornafjarðarmanni نسخه ای از بازی کارتی مانی که در Hornafjörður، در ساحل جنوب شرقی ایسلند بازی می‌شود. مسابقات قهرمانی جهان این بازی در جشنواره تابستانی این شهر برگزار می‌شود. در سال 1997 حدود 300 شرکت‌کننده در این مسابقات شرکت کردند.

این بازی به صورت دو نفره انجام می‌شود و از یک بسته ورق استاندارد برای انجام این بازی استفاده می‌شود. در زمان پخش کارت‌ها 4 کارت مانی و سپس 3 کارت به هر بازیکن داده می‌شود و تا زمانی دست کارت‌ها مانی 16 تا شود و هر بازیکن 12 کارت داشته باشد این روند ادامه می‌یابد. آخرین کارت در بازی نوع قرارداد که در آن دسته باید بازی شود را تعیین می‌کند. اخرین کارت به دیلر داده می‌شود. قراردادها با توجه به کارت‌ها به شرح زیر است:

  • ده یا بالاتر: بدون خال حکم
  • شش تا نه: خال کارت آخر، خال حکم است
  • پنج یا پایین‌تر: از برد در دورها اجتناب کنید، بدون خال حکم، آس پایین‌ترین کارت

بازیکن سمت چپ دیلر می‌تواند تا هفت کارت را دور بیندازد و به همان تعداد کارت را از بالای Manni جایگزین کند. کارت‌های دور ریخته شده به صورت روبه پایین در انبوهی جدا شده از کارت‌ها Manni قرار می‌گیرند و از بازی خارج می‌شوند. سپس بازیکن سمت راست دیلر تا پنج کارت را می‌تواند دور بیندازد و آن‌ها را جایگزین کند. در نهایت، دیلر می‌تواند حداکثر تعداد کارت‌هایی را که در Manni باقی مانده است دور بریزد اگر دو بازیکن اول حداکثر تعداد کارت را رد و بدل کنند، چهار کارت در دست مانی وجود خواهد داشت.

مطالب مرتبط: “آموزش بازی کارتی بریسکولا (Briscola)

روند انجام بازی بازی کارتی Hornafjarðarmanni

بازیکن سمت چپ دیلر به اولین دور را شروع می‌کند و بازی طبق معمول انجام می‌شود، به استثنای یک استثنا. اگر قرارداد “پنج یا پایین‌تر” باشد، آس پایین‌ترین کارت هر خال است که پایین‌تر از کارت دو قرار می‌گیرد. در تمام قراردادهای دیگر آس بالاترین کارت و بالاتر از پادشاه است. هدف هر بازیکن برنده‎ شدند در 4 دور است، در قراردادهای که بدون خال یا برد است، هدف این است که در دست‌های کمتری نسبت به مقدار تعیین شده‎ برنده شویم. اما اگر با برد است، باید بیشتر از مقدار مشخص شده‎ ببرید.

طبق معمول، هنگامی که هدف برنده شدن در دورها است، برای هر ترفند بالای هدف 1 امتیاز مثبت یا برای هر دور کمتر 1 امتیاز منفی در نظر گرفته می‌شود. وقتی هدف بدون برد باشد، اگر تعداد بردها کمتر از دور مشخص شده باشد 1 امتیاز مثبت و اگر بیشتر باشد 1 امتیاز منفی در نظر گرفته می‌شود.

در این بازی امتیازات مثبت و منفی برای هر بازیکن به طور جداگانه در برگه امتیازات ثبت می‌شود. دست‌های بعدی بازی می شود تا زمانی که فردی 10 امتیاز مثبت یا بیشتر به دست آورد. فقط در پایان بازی امتیازات منفی هر بازیکن از امتیاز مثبت آن‌ها کم می‌شود. بازیکنی که بالاترین امتیاز خالص مثبت را داشته باشد برنده است. بنابراین برنده‎ لزوماً بازیکنی نیست که بازی را با جمع آوری 10 امتیاز مثبت به پایان رسانده‎ است.

 آن بازیکن همچنین ممکن است تعداد زیادی امتیاز منفی برای کم کردن داشته باشد. اگر دو بازیکن برای اکثر امتیازها مساوی شوند، جایزه را تقسیم می‌کنند.

One Comment
  1. محمد

    سلام خسته نباشید. لطفا برای بازی های کارتی پاسور که معرفی میکنید . ویدیو بازی کردن آن را هم بزارید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *