بازی کارتی ان ال کی

آموزش بازی کارتی ان ال کی (NLK)

نحوه انجام بازی کارتی ان ال کی (NLK) بسیار آسان است و به صورت شش نفره می‌توانید آن را بازی کنید. این بازی در کشورهای لهستان، لیتوانی و لوکزامبورگ بیشتر انجام می‌شود. ما در این مقاله بخت به معرفی این بازی مهیج می‌پردازیم.

کارت‌ها در بازی کارتی ان ال کی

تعداد کارت‌ها در بازی با توجه به تعداد بازیکنان تغییر می‌کند. اگر تعداد بازیکنان چهار تا باشد از یک بسته ورق 32تایی که شامل آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8 و 7 می‌شود استفاده می‌گردد. اگر تعداد بازیکنان 5 تا باشد به یک بسته ورق 36تایی و اگر شش بازیکن باشد به 40 کارت نیاز دارید. در واقع با اضافه شدن یک بازیکن 4 ورق از یک رتبه به دسته کارت‌ها اضافه می‌شود. اگر تعداد بازیکن‌ها 9تا باشد، یک بسته استاندارد 52کارتی لازم است. رتبه‌بندی کارت‌های در این بازی از بالا به پایین به شرح زیر است:

  • آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 و 2

نحوه انجام بازی

هر دست در دو مرحله بازی می‌شود‌. در مرحله اول بازیکنان کارت‌ها جمع می‌کنند و در مرحله دوم سعی می‌کنند از شر آنها خلاص شوند. بازنده آخرین بازیکنی است که در پایان مرحله دو کارت در دست دارد.

در دست اول، دیلر به طور تصادفی انتخاب می‌شود. پس از آن بازنده هر دست، کارت‌های دست بعدی را پخش می‌کند. بازی و پخش کارت‌ها در خلاف جهت عقربه‌های ساعت است.

مرحله اول

دیلر ابتدا کارت‌ها را بُر می‌زند، سپس یک کارت رو به بالا را در مقابل هر بازیکن قرار می‌دهد. کارت‌های باقی‌مانده به صورت رو به پایین در مرکز میز چیده می‌شوند تا یک پشته تشکیل شود. در مرحله یک، هر بازیکن یک کارت به رو از روی کارت‌های پشته برمی‌دارد، او باید با استفاده از این کارت‌ها یک دسته کارت برای مرحله دوم درست کند.

بازی از بازیکن سمت راست دیلر آغاز می‌شود و بازیکنان دیگر به ترتیب در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بازی می‌کنند تا زمانی که کل کارت‌های پشته تمام شود.

یک چرخش کامل شامل کشیدن کارت بالای پشته و قراردادن آن رو به بالا بر روی دسته کارت‌ها است. البته زمانی که نوبت بازیکنان می‌شود آن‌ها می‌توانند دو کار را انجام دهند تا کارت‌های ناخواسته خود را بازیکنان دیگر بدهند.

دادن کارت از دسته خودشان

در ابتدای نوبت، بازیکن می‌تواند کارت بالایی را از دسته خود به بالای دسته بازیکن دیگری منتقل کند، مشروط بر اینکه او در آنجا قرار گیرد. یک کارت را در صورتی می‌توان به بالای دسته کارت‌های دیگر منتقل کرد که در رتبه بعدی آن کارت باشد (بدون توجه به خال). به عنوان مثال شما می‌توانید کارت شش خود را روی کارت پنج شخص دیگری قرار دهید. پایین‌ترین رتبه در بسته بر روی یک آس قرار می گیرد. اگر از یک بسته کامل ورق استفاده کنید، کارت دو بر روی آس قرار می‌گیرد.

هنگامی که کارت برتر خود را دادید، می توانید کارت بعدی را در دسته خود بگذارید. اگر بالاتر از کارتی باشد که در بالای بسته‎ دیگر بازیکنان است، می‌توانید در آنجا قرار دهید. تا زمانی که بخواهید و از لحاظ قانون بازی امکان گذاشتن‎ کارت وجود دارد، می‌توانید به این روش به بازیکنان دیگر کارت بدهید.

دادن‎ کارت‌های پشته

هنگامی که کارت بالایی را از پشته می‌کشید، اگر امکان گذاشتن‎ آن روی دسته کارت بازیکنان دیگر وجود داشت، آن را روی دسته کارت‌های آن‌ها قرار دهید. بعد از اینکه کارت را روی دسته کارت بازیکنان دیگر قرار دادید، باید فورا یک کارت دیگر بکشید. در صورت امکان کارت جدید خود را دوباره به بازیکن دیگر بدهید. در نهایت یک کارت را باید بر روی دسته کارت‌های خود قرار دهید، یا به این دلیل که خودتان می‌خواهید یا به این دلیل که هیچ جای دیگری وجود ندارد که بتوانید آن را قرار دهید. این پایان نوبت شماست و نفر بعدی می‌تواند بازی را آغاز کند.

توجه داشته باشید که وقتی از پشته کارتی را بیرون کشیدید، دیگر نمی‌توانید کارتی را از بالای دسته خود در آن نوبت حرکت دهید. همچنین توجه داشته‎ باشید که هرگز موظف به دادن‎ کارت نیستید.

مرحله اول زمانی به پایان می‌رسد که کسی آخرین کارت را از پشته بکشد. خال این کارت، خال حکم مرحله دوم است. بازیکنی که آن را می کشد آن را به سایر بازیکنان نشان می‌دهد. سپس همه بازیکنان کارت‌های خود را برمی‌دارند. بازیکنی که خال حکم را کشید آن را نگه می‌دارد و مرحله دو را شروع می‌کند.

مثالی برای مرحله اول

چهار بازیکن  A، B، C وD  با استفاده‎ از یک بسته‎ 32 کارتی بازی می کنند (بنابراین کارت‌های کمتر از 7 وجود ندارد). کارت‌های زیر به بازیکنان داده‎ می‌شود:

  • بازیکن A: سرباز دل
  • بازیکن B: شاه گشنیز
  • بازیکن‌ C: کارت 9 گشنیز
  • بازیکن D: بی بی پیک

حال نوبت بازیکن A که بازی کند، او نمی‌تواند از شر کارت سرباز دل خلاص شود، بنابراین یک کارت از پشته می‌کشد. کارتی که او می‌کشد 9 خشت است که این بازیکن باید آن را نگه دارد.

بازیکن B می‌تواند شاه گشنیز خود را روی بی بی پیک بازیکن D قرار دهد، اما او ترجیح می‌دهد کارت خود را حفظ کند. در نتیجه بازیکن B کارت 10 خشت را پشته بیرون می‌کشد، او می‌تواند این کارت را به بازیکن A یا C بدهد. بازیکن B این را روی کارت 9 گشنیز بازیکن C قرار می‌دهد و کارت بعدی که آس پیک است را می‌کشد. این کارت را دسته کارت‌های خود قرار می‌دهد. کارت‌های نشان داده‎ شده‎ در حال حاضر عبارتند از:

  • بازیکن A:  9 خشت
  • بازیکن B: آس پیک
  • بازیکن‌ C: کارت 10 خشت
  • بازیکن D: بی بی پیک

بازیکن C کارت 10 خشت خود را بر روی کارت 9 خشت بازیکن A قرار می‌دهد. جایی وجود ندارد که او کارت 9 گشنیز خود را قرار دهد، بنابراین کارتی می‌کشد. کارتی که او کشیده‎ است کارت 7 دل است، از آنجایی که کارت هفت در این بازی کمترین کارت است، او این کارت را روی کارت آس B قرار می‌دهد و کارت 8 گشنیز را می‌گذارد که این کارت نیز روی دسته کارت B قرار می‌گیرد. بازیکن C اکنون می‌خواهد کارت 9 را به بازیکن B بدهد، اما نمی‌تواند زیرا قبلا کارتی از دسته کارت‌های خود خارج کرده است. بنابراین بازیکن  C باید کارتی دیگر بکشد و آن را نگه دارد. او کارت شاه پیک را می‌کشد.

حالا نوبت بازیکن D است که به همین ترتیب بازی کند.

مرحله دوم

مرحله دوم بازی مانند بازی‌ حکم است، اگرچه با دورهای که در بازی حکم وجود دارد کمی متفاوت است. بازیکن شروع کننده ممکن است با هر کارتی آن دور را هدایت کند. در هر دور از بازی، بازیکنان باید با کارتی بازی کنند که از کارت قبلی با همان خال ارزش بیشتری داشته باشد. البته با کارت خال حکم نیز می‌توان بازی کرد. توجه داشته باشید که هیچ الزامی برای پیروی از آن وجود ندارد. تنها شرط لازم این است که کارت قبلی را شکست دهید، که می‌توانید با استفاده از کارت خال حکم این کار را انجام دهید، حتی زمانی که کارت‌های با خال کارت رهبر را دارید.

اگر نمی‌توانید یا نمی‌خواهید کارت قبلی را شکست دهید، باید پایین‌ترین کارت را در آن دور بازی شده‎ است را بردارید و آن را به دست خود اضافه کنید. سپس نوبت به بازیکن بعدی می‌رسد که در آن دور بازی کند.

پایان بازی کارتی ان ال کی

یک دور در بازی کارتی ان ال کی به دو صورت به پایان می‌رسد:

تعداد کارت‌هایی که در وسط میز وجود دارد برابر با تعداد بازیکنانی باشد که در شروع دور در بازی حضور داشتند. در این حالت کارت‌های موجود در آن دور کنار گذاشته‎‎ می‌شوند و بازیکنی که آخرین و در نتیجه بالاترین کارت را انداخته‎ است، با هدایت هر کارت دیگری، یک دور جدید را آغاز می‌کند.

یک بازیکن تنها کارت (باقی مانده) را در دور برمی‌دارد. سپس نوبت بازیکن بعدی است که با هدایت هر کارتی، دور جدیدی را آغاز کند.

توجه داشته باشید که هرگز مجبور نیستید در یک دور بازی کنید (به جز زمانی که شروع کننده شما هستید). اما اگر بازی نکردید باید کمترین کارت را بردارید. به همین دلیل، برخی از دورها ممکن است قبل از اینکه کامل شوند چندین بار دور میز بچرخد و در نهایت شما بیش از یک بار در همان دور بازی کنید.

هر بازیکنی که کارتش تمام شود از بازی خارج می‌شود و این باعث کاهش تعداد کارت‌ها در دورهای آینده می‌شود.

این دست زمانی به پایان می رسد که فقط یک نفر کارت داشته باشد و آخرین نفری که کارت در دست دارد بازنده است. توجه داشته باشید که دست می‌تواند در وسط یک ترفند به پایان برسد. به عنوان مثال، اگر دو بازیکن باقی مانده باشند که هر کدام فقط یک کارت در دست دارند، بازیکنی که پیشتاز است برنده می‌شود، حتی اگر کارت بازیکن دوم، کارت رهبر را شکست دهد.

مثال برای مرحله دوم بازی کارتی ان ال کی

چهار بازیکن وجود دارد، A، B، C و D، و کارت دل خال حکم است، و بازیکن A شروع کننده بازی است.

بازیکن A با کارت 9 گشنیز بازی را آغاز می‌کند. بازیکن B با کارت سرباز گشنیز که بالاتر از 9 بازی را ادامه می‌دهد. بازیکنC  با کارت آس گشنیز بازی می‌کند. بازیکن D مایل به انجام بازی با کارت خال حکم نیست، بنابراین کارت 9 گشنیز را برمی‌دارد.

بازیکن B نیز از آنجایی که مایل به بازی با کارت خال رهبر نیست، کارت سرباز گشنیز را برمی‌دارد. اما بازیکن  C با کارت 7 دل خود بازی می‌کند. بازیکن D دوباره کارت جدید که آس گشنیز است را برمی‌دارد و بازیکن A تنها کارت 7 دل روی میز برمی‌دارد.

از آنجایی که بازیکن A آخرین کارت را برداشت، اکنون بازیکن پیشتاز B است. بازیکن B بازی را با آس خشت  هدایت می‌کند و C تصمیم می‌گیرد این کارت را بردارد.

اکنون رهبر بازی بازیکن D است و او بازی را 7 پیک رهبری می‌کند. بازیکن  A بازی را با سرباز پیک ادامه می‌دهد و بازیکن B کارت 7 پیک را برمی‌دارد.

بازیکن ‎ C با کارت بی بی پیک کارت سرباز پیک را می‌زند. حال بازیکن D با کارت آس پیک بازی می‌کند و بازیکن A با کارت 7 دل که قبلا برداشته ادامه می‌دهد و بر کارت آس پیک غلبه می‌کند. اکنون چهار کارت در این دور وجود دارد. بنابراین کارت‌ها از بازی خارج می‌شوند و نوبت بازیکن ‌A است که بازی را با هر کارتی هدایت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *