واژه نامه پوکر

مجموعه کامل لغات و اصطلاحات بازی پوکر

در ادامه قصد داریم، واژه نامه کاملی از اصطلاحات و لغاتی که در بازی پوکر با آن سر و کار خواهید داشت، برای شما آماده کنیم.

برای آشنایی با دست های پوکر، بخش های قبلی این سری را هم دنبال کنید. برای بازی پوکر، می توانید از سایت های شرط بندی ایرانی و سایت های شرط بندی خارجی استفاده کنید که لیست کامل آن‌ها در سایت بخت و اقبال قرار دارد.

حرف A

 • Act (بازی): انجام یک بازی (مثل شرط بستن، کال کردن، رِیز کردن، یا فولد کردن) در زمانی که نوبت بازیکن است.
 • Ace High (آس بالا): یکی از کارت‌های دست پوکر آس باشد.
 • Action: نوبت بازی یک بازیکن
 • Action card (کارت اکشن): در بازی پوکر تگزاس هولدم یا انواع دیگر پوکر که با کارت مشترک بازی می‌شوند، به کارتی که روی میز می‌آید و باعث شرط بندی قابل توجهی می‌شود کارت اکشن می‌گویند. این کارت باعث می‌شود که دست دو یا چند بازیکن ارتقا پیدا کند.
 • Active player (بازیکن فعال): بازیکنی که هنوز در پات باقی مانده است. اگر پات‌های کناری شکل گرفته باشد، بازیکنی که آل این است ممکن است در همه پات‌ها فعال نباشد ولی در یک یا چند مورد فعال باشد.
 • Add-on (اضافه کردن ژتون): در بازی‌های زنده، به خرید ژتون‌های بیشتر، قبل از حذف شدن گفته می‌شود. در بازی تورنومنت، به یک خرید مجدد گفته می‌شود.
 • Aggressive, aggression: تمایل بازیکن به شرط بستن و افزایش شرط، به جای کال کردن و چک دادن
 • Air (دست خالی): یک دست بسیار ضعیف که ارزش آن از کارت بالای آس یا یک کارت عکس هم کمتر است.
 • All-in: وقتی بازیکنی تمام ژتونهایش را در یک دست شرط می‌بندد آل-این کرده است.
 • Angle: یک بازی غیر اخلاقی که از لحاظ قانونی مشکل ندارد ولی به قصد فریبکاری و تقلب انجام می‌شود.
 • Ante: در برخی از بازی‌های پوکر یک شرط اجباری وجود دارد که باید قبل از شروع دست توسط همه بازیکن‌ها پرداخت شود و به آن انتی می‌گویند.
 • Any two cards: اصطلاحی در پوکر تگزاس هولدم برای گفتن این که کارتهای یک بازیکن در تصمیم او در یک دست اهمیتی ندارد.

حرف B

 • Backdoor (دست مخفی): دستی که هدف اولیه بازیکن از ادامه دادن ساختن آن نبوده است.
 • Back into: بردن یک پات با دستی که اگر در مقابل یک شرط قرار می‌گرفت فولد می‌شد.
 • Bad Beat (باخت بد): وقتی یک دست پوکر به طور قابل ملاحظه‌ای جلوتر از یک دست ضعیف است ولی در نهایت با بدشانسی بازنده می‌شود، باخت بد یا بد بیت اتفاق می‌افتد
 • Bankroll: میزان پولی که یک پوکرباز برای بازی در طول دوران پوکر خود به دست آورده یا کنار گذاشته است.
 • Bankroll management: انتخاب نوع بازی و سطح بازی صحیح برای اجتناب از بین رفتن سرمایه
 • Betting structure: مجموعه کامل قوانین مربوط به شرط‌ها، محدودیت‌ها، سقف مجاز برای افزایش شرط، و از این گونه موارد که برای یک بازی مشخص می‌شود.
 • Big blind: در انواع بازی پوکر از میان دو شرط اجباری، به شرط اجباری بزرگ‌تر بیگ بلایند گفته می‌شود
 • Blank: معمولا به کارت مشترکی که آمدش چیز خاصی را تغییر نمی‌دهد و ظاهرا ارزشی ندارد کارت پوچ گفته می‌شود
 • Bleed: در یک بازی به از دست دادن مداوم ژتون‌ها در نتیجه بازی بد که احتمالا به دلیل عصبی شدن یا آنگوژه شدن است گفته می‌شود.
 • Blind defense: به کال کردن یا ری-رِیز کردنِ رِیز حریف وقتی در پوزیشن بیگ بلایند هستید گفته می‌شود ، که معمولا برای بهره برداری از تهاجم بیش از حد حریفان و با یک دست نه چندان قوی انجام می‌گیرد
 • Blind steal: وقتی همه بازیکن‌ها فولد کرده‌اند، به یک رِیز که از پوزیشن‌های آخر با یک دست ضعیف انجام می‌شود و هدف آن فقط بردن بلایندها و انتی‌ها است، بلایند دزدی گفته می‌شود.
 • Blocker: بلاکر همچنین به داشتن کارتهایی گفته می‌شود که برگ برنده‌های حریف را به برگ برنده خود شما تبدیل می‌کند
 • Bluff: شرطی که با دستی بسته می‌شود که از لحاظ ریاضی احتمال پول سازی با آن وجود ندارد، ولی با هدف اینکه حریف دست بهتری را فولد کند بسته می‌شود، و می‌تواند الگوهای بازی را مخفی نگاه دارد.
 • Board: مجموعه کارت‌های مشترک در یک بازی پوکر که به صورت روباز در وسط میز پوکر قرار می‌گیرند.
 • Bubble: به بازه‌ای از تورنومنت پوکر قبل از ورود به مرحله پرداخت جوایز گفته می‌شود.
 • Buck: شانگری برای نشان دادن این که کدام بازیکن دیلر (آخرین نوبت) است.
 • Buy-in: حداقل میزان ژتون لازم که باید برای ورود به یک بازی خاص یا تورنومنت خریداری شود.

حرف C

 • Call: آمدن ژتون‌های مساوی با مبلغ شرط حریف
 • Calling station: بازیکنی که معمولا شرط‌ها را کال می‌کند، ولی به ندرت فولد می‌کند یا شرط حریف را افزایش می‌دهد
 • Cap: محدودیتی که برای تعداد یا میزان افزایش شرط اعمال می‌شود.
 • Cash game: بازیی که هر دست آن برای پول واقعی بازی می‌شود و ژتون‌ها معادل پول نقد هستند
 • Catch up: کامل کردن موفقیت آمیز پای رنگ یا استریت و شکست دادن بازیکنی که دست بهتری داشت
 • Center pot: پات اصلی در یک دست بازی وقتی یک یا چند بازیکن آل این شده‌اند و پات‌های کناری هم شکل گرفته است
 • Chase: ادامه دادن بازی با دستی که احتمال بردنش با توجه به بازی و سرمایه گذاری‌های قبلی که در پات شده است، کم است
 • Check: رد کردن بازی بدون بستن شرط
 • Check-raise: یک بازی پنهانکارانه به این صورت که بازیکن ابتدا چک می‌دهد با این نیت که بعد از شرط بستن بازیکن دیگر شرط آنها را افزایش دهد 
 • Chip dumping: یک استراتژی غیرمجاز است که در آن بازیکن عمدا ژتون‌هایش را به بازیکن دیگری می‌بازد. اگر هر دو بازیکن موافق این عمل باشند، نوعی تبانی محسوب می‌شود.
 • Chip leader: بازیکنی که در یک تورنومنت پوکر بیشترین ژتون را دارد.
 • Chip up: برنده شدن و جمع کردن ژتون در تورنومنت به طور پیوسته، که معمولا به بردن پات‌های کوچک و ریسک حداقلی اطلاق می‌شود
 • Chop: تقسیم کردن ژتونهای موجود در پات به دلیل تساوی دستها، یا به دلیل توافق بازیکن‌ها
 • Cold call: کال کردن مبلغی که معادل مجموع شرط و رِیز است که توسط بیش از یک بازیکن انجام شده است.
 • Collusion: نوعی از تقلب که مربوط به همکاری دو یا چند بازیکن است.
 • Completion: اگر اشتباهاً شرط یا رِیز انجام شده کوچکتر از حداقل مجاز باشد، باید آن را افزایش داد تا به حد شرط یا رِیز با اندازه استاندارد تبدیل شود
 • Connectors: دو یا چند کارت متوالی و پشت سر هم از لحاظ رتبه
 • Crying call: وقتی بازیکنی فکر می‌کند دست بهتر را ندارد ولی همچنان با ناراحتی کال می‌کند.

حرف D

 • Deal: پخش کردن کارتها به بازیکن‌ها مطابق قوانین بازی در حال انجام
 • Deal twice/ three times: در یک بازی نقدی (کش گیم)، وقتی دو بازیکن در یک پات بزرگ در گیر هستند و آل این شده اند، ممکن است توافق کنند که پخش کارتهای باقیمانده را دو یا سه بار تکرار کنند
 • Dealer: شخصی که کارت‌ها را پخش می‌کند
 • Defense: بازیی که از بازیکن در مقابل یک بلوف دفاع می‌کند، یعنی یا شخصی که مشکوک به بلوف زدن است را وادار می‌کند که یا فولد کند یا پول بیشتری سرمایه گذاری کند
 • Deuce:  کارت دو که به آن داک یا اردک هم گفته می‌شود
 • Downswing: بازه ی زمانی که یک بازیکن بیش از حد انتظار می‌بازد.
 • Drawing dead: بازی با یک دست قرعه که حتی در صورت کامل شدن هم هیچ شانسی ندارد
 • Drop: ریختن دست

حرف E

 • Equity: ارزش مورد انتظار دست یک بازیکن از لحاظ ریاضی در یک دست پوکر، که از طریق ضرب میزان پول موجود در پات در احتمال برد بازیکن محاسبه می‌شود
 •  EV: این اصطلاح در پوکر برای نشان دادن میزان سودآوری یک بازی در بلند مدت به کار برده می‌شود.

حرف F

 • Family pot: یک دست پوکر که در آن همه یا تقریبا همه بازیکن‌های حاضر در میز شرط بازیکن اول را کال می‌کنند و در پات شرکت می‌کنند.
 • Fast: بازی تهاجمی، که به سرعت گرفتن و مسابقه دادن تشبیه شده است.
 • Favorite: دستی که در مقایسه با دست دیگر از لحاظ شانس برتری دارد.
 • Felt: پوششی که روی میز پوکر انداخته می‌شود. به طور نمادین، به خود میز پوکر هم گفته می‌شود.
 • Field: همه‌ی بازیکنان که به عنوان یک گروه در تورنومنت بزرگ بازی می‌کنند.
 • Fifth Street: در بازی‌های با کارت مشترک، به آخرین کارتی که روی میز قرار می‌گیرد گفته می‌شود، که با عنوان ریور هم شناخته می‌شود
 • Fill, fill up: کامل کردن موفقیت آمیز یک دست که به کارت آخر برای استریت، رنگ یا فول هاوس شدن نیاز دارد.
 • Final table: آخرین میز باقی مانده در تورنومنت‌های چند میزه پوکر. میز نهایی وقتی شکل می‌گیرد که اکثر بازیکن‌ها از تورنومنت حذف شده‌اند و حداکثر ۱۰ بازیکن در آن باقی مانده‌اند.
 • First position:  بازیکن در پوزیشن اول باید در دور اول شرط بندی زودتر از همه بازی کند.
 • Fish: بازیکن ضعیف.
 • Flat call: کال خالی.
 • Float: کال کردن یک شرط به قصد بلوف زدن در دور بعدی شرط بندی
 • Flop: سه کارت مشترک که اول از همه روی میز قرار می‌گیرند.
 • Flush: یک دست پوکر که از پنج کارت از یک خال یکسان تشکیل شده است.
 • Fold: ریختن کارتها و واگذار کردن پات و سرمایه گذاری‌های احتمالی قبلی.
 • Free card: کارتی که دیدن آن برای بازیکن هزینه‌ای ندارد چون هیچ شرطی در مقابلش بسته نشده است. 
 • Freeroll: یک تورنومنت پوکر با ورودی رایگان.
 • Freezeout: متداول ترین نوع تورنومنت پوکر، که در آن امکان خرید مجدد وجود ندارد و بازی تا زمانی که یک بازیکن صاحب همه ژتون‌ها شود ادامه پیدا می‌کند
 • Full house: یک دست که از سه کارت با رتبه یکسان و دو کارت هم رتبه دیگر تشکیل شده که به آن boat یا قایق هم می‌گویند.
 • Full ring: یک بازی با حلقه کامل یک کش گیم است که بیش از شش بازیکن (معمولا نُه بازیکن)  در آن شرکت دارند

حرف G

 • Gap hand: در بازی پوکر تگزاس هولدم دست فاصله دار به دست شروعی گفته می‌شود که دو کارتِ در دست بازیکن متوالی نیستند و حداقل یک جای خالی آنها را جدا می‌کند.
 • Get away: فولد کردن یک دست قوی در مقابل دستی که احتمالا برتری دارد.
 • Grinder: بازیکنی که خرج زندگی خود را با سودهای کم ولی مداوم از شرکت در بازی‌های پوکر در می‌آورد.
 • Gutshot: یک پای استریت که فقط آمدن کارتی با یک رتبه مشخص آن را کامل می‌کند.

حرف H

 • Hand history: سابقه دستهای بازی شده که به صورت متنی و مکتوب ضبط می‌شود.
 • Hero call: کال کردن با یک دست ضعیف وقتی گمان بلوف زدن حریف وجود دارد.
 • high card: (کارت بالا) دستی که هیچ جفتی ندارد و ارزش آن با بالاترین کارت‌های آن مشخص می‌شود.
 • Hole cards: کارت‌های دست بازیکن.
 • Horse: بازیکنی که از لحاظ مالی توسط شخص دیگری پشتیبانی می‌شود.

حرف I

 • Improve: به حالتی گفته می‌شود که با توجه به قوانین بازی کارتهای بازیکن تعویض یا اضافه می‌شود و این کار باعث ارتقای دست بازیکن می‌شود.
 • In position: وقتی بازیکنی در فلاپ، ترن، یا ریور آخر از همه نوبت بازی اش می‌رسد، می‌گویند در پوزیشن است یا روی بقیه بازیکن‌ها پوزیشن دارد.
 • In the money: به پایان رساندن تورنومنت پوکر در رتبه‌ای که دارای جایزه پولی است.
 • In turn: به بازیکنی گفته می‌شود که طبق قوانین بازی باید به عنوان نفرِ بعدی بازی کند.
 • Isolation: شرط یا رِیزی که با هدف ایزوله کردن یک بازیکن و بازی هدزآپ با او بسته می‌شود.

حرف J

 • Junk (دست بنجل): دستِ به درد نخور که ارزشی برای بازیکن ندارد.

حرف L

 • LAG: سبک بازی شل و تهاجمی که در آن بازیکن دست‌های شروع زیادی را بازی می‌کند و رِیز‌های کوچک زیادی انجام می‌دهد به امید اینکه حریفانش را از دور بازی خارج کند.
 • Last to act (آخرین نوبت): بازیکن زمانی نوبت آخر را دارد که همه بازیکن‌های بعد از او تا خود دیلر فولد کرده باشند.
 • Laydown (ریختن دست): فولد کردن یک دست قوی با این فرض که حریف دست قدرتمندتری دارد، که اغلب تصمیم دشواری است.
 • Lead (ابتکار عمل): بازیکنی که آخرین شرط یا رِیز را در دور قبلی شرط بندی انجام می‌دهد، در آغاز دور بعد ابتکار عمل را در دست دارد.
 • Level: سطح
 • Light: دستی که احتمالا دست بهتر نیست، این اصطلاح برای توصیف یک بازی به کار می‌رود، مثلا کال سبک، شرط یا رِیز سبک
 • Limit: حداقل یا حداکثر میزان مجاز شرط
 • Limp: اگر به جای رِیز کردن فقط مبلغ بیگ بلایند را کال کنید و وارد بازی شوید لیمپ کرده اید.
 • Live bet: شرطی توسط یک بازیکن که به او گزینه رِیز کردن را می‌دهد، که نوعا در حالتی است که بازیکن اسمال بلایند، بیگ بلایند، یا استرادل را پُست کرده است.
 • Live cards: دست یک بازیکن وقتی حاوی کارت‌های زنده است که جفت شدن هر کدام از آن‌ها با کارتهای روی میز به او دست بهتر را در مقابل حریفش می‌دهد، معمولا در مورد دستهایی که ضعیف هستند ولی مغلوب (dominiated) نیستند کاربرد دارد، مثلا  کارتهای نه و ده در مقابل آس و شاه زنده هستند.
 • Live hand: دستی که هنوز برای بردن پات شانس دارد؛ دستی که هنوز دارای کارت‌های زنده است و از آنجایی که هنوز فولد نشده است می‌تواند کامل شود و به دست برنده تبدیل شود.
 • Live game: یک بازی با اکشن و هیجان زیاد
 • Loose: بازی کردن دستهای بیشتری از سبک بازی نرمال یا نسبت به میانگین بازیکن‌های حاضر در بازی
 • Low: کارتی که پایین ترین رتبه دارد

حرف M

 • M-ratio: شاخصی از قوت استک ژتون‌ها به عنوان تابعی از هزینه بازی در هر دور
 • Made hand: دستی که برای بردن نیاز به بهبود ندارد (در مقابل دست قرعه مثل پای رنگ یا استریت که باید با آمدن کارت مطلوب کامل شود)
 • Maniac: یک بازیکن به شدت شل و تهاجمی که غالبا شرط می‌بندد و شرط حریف را افزایش می‌دهد و اغلب این کار را در موقعیت‌هایی انجام می‌دهد که انجام آن استراتژی خوبی محسوب نمی‌شود.
 • Match the pot: شرط بستن به اندازه همه ژتون‌های موجود در پات
 • Micro-limit: بازی‌های پوکر اینترنتی که سطح بازی در آنها فوق العاده کم است به طوری که داشتن میزهایی در این سطح برای کازینو‌های واقعی نمی‌تواند منفعتی داشته باشد. به سطح این بازی‌های ارزان، سطح میکرو گفته می‌شود.
 • Muck: ریختن دست
 • Multi-way pot: یک پات که چندین بازیکن در آن مبارزه می‌کنند.

حرف N

 • Nit (محتاط): بازیکنی که مایل به ریسک کردن نیست و فقط دستهای عالی در بالای طیف دستها را بازی می‌کند.
 • No Limit (نامحدود): نوعی بازی که در هر دست بازیکنان می‌توانند هر چقدر بخواهند، حتی تمام ژتون‌های خود را شرط ببندند.
 • Nothing: هنگامی است که یک بازیکن فقط امکان بُرد با «کارت بالا» را دارد و جفت یا دست با ارزشی ندارد.
 • Nut hand: دست ناتز بهترین دست ممکن در یک موقعیت مفروض است.

حرف O

 • Off suit: کارت‌هایی که از یک خال یکسان نیستند.
 • Open: شرط بستن و ورود به بازی به عنوان نفر اول
 • Option: انتخاب بین شرط بستن یا چک دادن.
 • Orbit: گردش یک دور کامل بلایندها در میز بازی، که برابر با تعداد بازیکن‌های حاضر در میز است.
 • Outs: کارتهایی که برای تبدیل دست یک بازیکن به دست برنده لازم است.
 • Out of position: زمانی بازیکن بدون پوزیشن است که در یک دور شرطبندی در نوبت آخر نباشد.
 • Overbet: بستن یک شرط در بازیهای نامحدود که بیشتر از اندازه پات باشد.
 • Overcall: کال کردنِ یک شرط، پس از کال کردن بازیکنان دیگر
 • Over card: کارت مشترکی که رتبه بالاتری از جفت در دست بازیکن دارد.
 • Overpair: یک پاکت جفت در دست بازیکن که رتبه بیشتری از بالاترین کارت مشترک دارد.

حرف P

 • Paint: هر کدام از کارت‌های رویال (سرباز، بی‌بی، شاه)
 • Pair: دو کارت با رتبه یکسان
 • Passive: سبک بازی که مشخصه‌ی آن چک دادن و کال کردن است.
 • Pay off: کال کردن یک شرط وقتی که بازیکن به احتمال زیاد هیچ شانسی ندارد ولی تنها به دلیل اینکه ضریب پات خوبی دریافت می‌کند، کال می‌کند.
 • Pocket cards: کارتهای دست بازیکن
 • Poker face: حالت چهره خالی و بی روح یک بازیکن که هیچ اطلاعاتی در مورد کارت‌ها و قدرت دستش بروز نمی‌دهد.
 • Post: پرداخت شرط اجباری اسمال بلایند یا بیگ بلایند در بازی تگزاس هولدم یا سایر بازی‌هایی که با ساختار بلایند انجام می‌شوند .
 • Pot: مجموع همه شرط‌های بازیکن‌ها در یک دست. برنده دست، صاحب کل پات می‌شود.
 • Pot-committed: موقعیتی که بازیکن دیگر نمی‌تواند فولد کند چون اندازه پات در مقایسه با اندازه استک بازیکن فوق العاده بزرگ است.
 • Pot odds (ضریب پات): نسبت مقدار پولِ موجود در پات، به مقدار پولِ مورد نیاز برای کال شرط جاری.
 • Protected pot: پاتی که امکان بردن آن با بلوف زدن غیرممکن به نظر می‌رسد چون بازیکن‌های زیادی در آن متعهد هستند و شانس اینکه بازیکن‌های دیگر در ریور کال کنند یا رِیز کنند بسیار محتمل است.
 • Purse: مجموع جوایز یک تورنومنت پوکر
 • Push: آل این کردن
 • Put on: گمانه زنی در مورد دست حریف

حرف Q

 • Quads: کاره، چهارتایی

حرف R

 • Rabbit hunt: بعد از تمام شدن دست، به نشان دادن کارتهایی که در صورت ادامه بازی رو می‌شدند، شکار خرگوش گفته می‌شود. 
 • Raccoon: راکون، بازیکن ضعیف
 • Race: یک کارت با رتبه پایین و احتمالا بی ارزش
 • Railbird: تماشاچی یک بازی پوکر که در آن شرکت ندارد.
 • Rainbow: سه یا چهار کارت از خال متفاوت، اصطلاح رنگین کمان به خصوص در مورد فلاپ کاربرد دارد.
 • Rakeback: باز پرداخت یک مبلغ پول به بازیکن که بخشی از رِیکی است که از بازی بازیکن حاصل شده است.
 • Range of hands: طیفی از دستها که بازیکن احتمال می‌دهد حریفش در دست داشته باشد.
 • Rebuy: میزان ژتون‌هایی که بعد از ورودی اولیه خریداری می‌شود.
 • Redeal: پخش مجدد کارت‌ها در یک دست، که احتمالا به دلیل اشتباه در پخش اولیه بوده است.
 • Redraw: ساختن یک دست و داشتن یک قرعه (پای رنگ یا استریت) برای یک دست قوی تر.
 • Represent: وانمود کردن به داشتن یک دست یعنی بازیکن آن را طوری بازی کند که گویی آن دست را دارد، که ممکن است مطابق واقعیت باشد یا نباشد.
 • Reraise: وقتی یک شرط که قبلا یک بار افزایش داده شده، توسط بازیکن دیگری دوباره افزایش داده شود.
 • River: ریور یا کارت ریور آخرین کارتی است که در یک دست پوکر پخش می‌شود، و پس از آن آخرین دور شرط بندی انجام می‌شود و در صورت لزوم نمایش کارتها اتفاق می‌افتد.
 • Rock: یک بازیکن خیلی سفت که فقط بهترین دست‌ها را بازی می‌کند.
 • Rounder: یک بازیکن متخصص و حرفه‌ای که به این ور و آن ور سفر می‌کند و به دنبال بازی‌های سطح بالا (های استیک) است.
 • Royal cards: کارتهای رویال که با عنوان کارت‌های عکس دار هم شناخته می‌شوند. این کارت‌ها شامل سرباز، بی بی، و شاهِ همه خالها هستند.
 • Royal flush: به دست استریت فلاشی که از بالاترین پنج کارت هر خال ساخته می‌شود گفته می‌شود. رویال فلاش بالاترین دست ممکن در پوکر است.
 • Run it two time/three times: وافق محترمانه، که در برخی کازینو ها مجاز نیست، به طوری که بازیکن‌ها (معمولا دو نفر) توافق می‌کنند که کارتهای باقی مانده را دو یا سه بار تکرار کنند و هر بار برنده یک دوم یا یک سوم پات مشخص شود.
 • Runner-runner: دستی که با خوردن پشت سر هم دو کارت ترن و ریور ساخته می‌شود.
 • Rush: نوار پیروزی، غلتک برد

حرف s

 • Satellite: نوعی تورنومنت که جایزه‌ی نهایی آن، ورود رایگان به یک تورنومنت بزرگ‌تر است.
 • Scare card: کارتی که رو شدن آن احتمال ساخته شدن یک دست قوی برای یکی از بازیکن‌ها را افزایش می‌دهد.
 • Scoop: بردن هر سه ردیف در پوکر چینی
 • Second pair: در بازی‌های پوکر با کارت مشترک، به جفتی که با کارت رتبه دوم از کارتهای روی میز ساخته می‌شود جفت دوم گفته می‌شود. جفت دوم یک جفت میانی است ولی عکس آن لزوما صادق نیست.
 • Semi-bluff: وقتی بازیکنی در یک دور شرط بندی با یک دست پایین تر یا یک دست قرعه مثل پای رنگ یا استریت که ممکن است در دور بعدی ارتقا پیدا کند، بلوف می‌زند.
 • Set: ست به نوعی سه تایی گفته می‌شود که دو کارت از سه کارت با رتبه یکسان در دست بازیکن مخفی هستند.
 • Shark: یک پوکر باز حرفه‌ای
 • Shootout: نوعی تورنومنت پوکر که آخرین بازیکن باقی مانده در یک میز به مرحله بعد می‌رود و با بازیکن‌هایی که هر کدام نفر آخر باقی مانده از میز‌های دیگر هستند بازی می‌کند.
 • Short buy: در پوکر نامحدود، به خریدی که به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از حداکثر مبلغ ورودی است، یا کمتر از میزان ژتونهای بازیکن‌های دیگر حاضر در میز است، خرید کوچک گفته می‌شود.
 • Short stack: استک ژتون‌هایی که نسبت به سطح (استِیک) بازی در حال انجام کوچک است.
 • Shorthanded: یک بازی پوکر که با ۶ بازیکن یا کمتر از آن در حال انجام است، و در مقابل بازی حلقه کامل (میزه نُه نفره) کاربرد دارد.
 • Showdown: وقتی بیش از یک بازیکن در پایان دور آخر شرطبندی باقیمانده باشد، بازیکن‌های باقیمانده دستشان را رو می‌کنند و دست آنها برای تعیین برنده یا برنده‌ها مقایسه می‌شود.
 • Side pot: یک پات جدا که در موقعیتی که یک بازیکن آل این شده باشد شکل می‌گیرد.
 • Staking: وقتی کسی مبلغی پول در اختیار بازیکنی قرار می‌دهد به امید اینکه آن بازیکن برنده شود. همه سودها بر اساس درصد توافق شده قبلی بین سرمایه گذارها و بازیکن تقسیم می‌شود. به بازیکن پشتیبانی شده اسب هم می‌گویند.
 • Starting hand: دست شروع
 • Steal: به شرط بستن و بردن پیش از فلاپِ بلایندها بلایند دزدی گفته می‌شود.
 • Steam: حالتی از عصبانیت و گیجی ذهنی، یا آزردگی که باعث می‌شود بازیکن استراتژی بازی غیربهینه‌تری را اتخاذ کند و غالبا منجر به بد بازی کردن می‌شود.
 • Street: اصطلاحی که برای مشخص کردن هر دور شرط بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Suck out: موقعیتی که دستی که برتری زیادی برای بردن داشته بعد از پخش شدن همه کارت‌ها به دست ضعیف‌تر می‌بازد. در این حالت دست ضعیفتر خوش شانسی آورده است.
 • Suited: همخال
 • Suited connectors: دو کارت پشت سر هم که هم خال هم هستند.

حرف T

 • Tag: سبک بازی سفت و تهاجمی که بازیکن در آن تعداد کمی از دستهای قدرتمند را بازی می‌کند، ولی وقتی در پات حضور دارد، بازی اش تهاجمی است.
 • Tainted outs: کارتهایی که دست شما را نسبت به دستهای فعلی ارتقا می‌دهد، ولی همزمان باعث بهبود بیشتر دست دیگری می‌شود.
 • Tell: نشانه در پوکر یک تغییر قابل شناسایی در رفتار بازیکن است که سر نخی از ارزیابی آنها از دستشان به شما می‌دهد.
 • Texture: ترکیب کارت‌های مشترک که می‌توان با در نظر گرفتن آن قدرت نسبی دست بازیکنان دور میز را تخمین زد.
 • Turbo: نوعی تورنومنت که در آن سطح بلایندها بسیار سریعتر از بازی استاندارد افزایش می‌یابد.
 • Turn: تِرن یا کارت چهارم، چهارمین کارت از پنج کارتی است که در یک بازی پوکر با کارت مشترک روی میز قرار داده می‌شود، که با نام خیابون چهارم هم شناخته می‌شود.

حرف U

 • Under the gun: پوزیشنی که بلافاصله بعد از بیگ بلایند قرار دارد. بازیکن پوزیشن آندر د گان باید در دور اول شرط‌بندی زودتر از همه بازی کند.
 • Underdog: بازیکنی که نسبت به یک بازیکن مشخص دیگر، شانس کمتری برای برنده شدن دارد. این اصطلاح اغلب در زمان بیان شانس دقیق بُرد هر دست به کار برده می شود.
 • Underfull: یک دست فول هوس که سه تاییِ آن رتبه کمتری از جفتِ آن دارد.
 • Upcard: کارتی که به صورت رو بازی می‌شود.
 • Upswing: بازه زمانی که بازیکن بیشتر از میزان مورد انتظار برنده می‌شود .

حرف V

 • Value bet: شرطی که توسط بازیکنی بسته می‌شود که می‌خواهد شرطش کال شود
 • Variance: شاخص آماری از نحوه تفاوت نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار

حرف W

 • Wake up: «بیدار شدن با یک دست» به معنی داشتن یک دست شروع قوی برای یک بازیکن است، به ویژه وقتی قبل از رسیدن بازی به این بازیکن، بازی با اکشن خوبی همراه بوده باشد
 • Walk: فرار به موقعیتی گفته می‌شود که همه بازیکن‌ها فولد می‌کنند و بیگ بلایند بدون رقابت برنده پات می‌شود.
 • Wash: هم زدن دسته کارتها به صورت رو بسته و بر زدن آنها
 • Weak ace: آس با یک کیکر پایین، که آس کوچک، آس نرم یا آس بی ارزش هم نامیده می‌شود.
 • Weak player: بازیکنی که به راحتی با هر نوع اکشن بعد از فلاپ مورد قلدری قرار می‌گیرد و از بازی خارج می‌شود.
 • Window card: کارت پنجره اولین کارتی است که هنگام رو کردن سه کارت فلاپ توسط دیلر، دیده می‌شود.
 • Wrap: در پوکر اوماها به یک پای استریت دو طرفه که از دو کارت روی میز و سه یا چهار کارت در دست بازیکن تشکیل می‌شود، گفته می‌شود.