بلیتز ۳ ورقی

آموزش بازی بلیتز ۳ ورقی (Three Card Blitz)

مقدمه

بلیتز ۳ ورقی یک بازی خاص کازینویی با ورق است. این بازی برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ در کازینو Foxwood ارائه شد. مقایسه این بازی با دیگر بازی‌های کازینو دشوار می‌باشد اما از ساختار رِیز (Raise) و فولد (Fold) بازی‌هایی مانند پوکر۳ کارتی تبعیت می‌کند. همچنین شباهت‌هایی با شرط بلایند (Blind Bet) در بازی تگزاس هولدم دارد.

به طور خلاصه، هدف بازی آن است که بیشترین امتیاز را در هر خال مشابه با دیلر داشت. با ادامه این مطلب از مجله بخت همراه باشید.

قوانین بلیتز ۳ ورقی

۱- در بلیتز ۳ ورقی از یک بسته ۵۲ عددی ورق استفاده می‌شود.

۲- امتیاز‌های ورق‌ها به شکل زیر می‌باشند.

 • آس: ۱۱ امتیاز
 • ورق صورت: ۱۰ صورت
 • ورق‌های ۲ تا ۱۰ ارزش عددی خود را دارند.

۳- بازی با بستن شرطی برابر روی Ante و بلایند آغاز می‌شود. بازیکن می‌تواند شرط بونس فلاش و ساید بت پروگرسیو (Progressive) را نیز انتخاب کند.

۴- بازیکن و دیلر هرکدام ۷ ورق دریافت می‌کنند.

۵- بازیکن باید با ۳ ورق یا کمتر بیشترین مقدار امتیاز در هر خال را تشخصی دهد.

۶- بیشترین امتیاز ممکن ۳۱ است. اگر بازیکن بتواند به چندین روش ۳۱ امتیاز بیاورد، باید آس، شاه و بی‌بی از یک خال داشته باشد. این ترکیب رویال بلیتز نام دارد.

۷- بازیکن پس از بررسی ورق‌هایش باید تصمیم بگیرد که رِیز یا فولد می‌کند. اگر فولد کند، شرط‌های Ante و بلایند را از دست می‌دهد. با این حال، ساید بت‌ها به قوت خود باقی می‌مانند‌. اگر بازیکن رِیز کند، این میزان باید برابر شرط Ante و بلایند باشد.

۸- دیلر ورق‌های خود را نمایان می‌کند و با ۳ یا ورق کمتر، بیشترین امتیازی که از یک خال دارد را بازی می‌کند.

۹- اگر امتیاز دیلر بیشتر از بازیکن باشد، بازیکن شرط‌های Ante و بلایند خود را می‌بازد‌.

۱۰- اگر بازیکن و دیلر امتیازات مساوی داشته باشند، شرط Ante و بلایند پوش (Push) می‌شوند.

۱۱- اگر بازیکن امتیاز بیشتری داشته باشد شرط Ante و پلی او به نسبت ۱ به ۱ برنده می‌شود و شرط بلایند نیز مطابق طبق جدول پرداختی که در ادامه خواهد آمد، پرداخت می‌شود.

ساید بت‌ها

۱۲- شرط فلاش بونس بر اساس بیشترین ورقی که از یک خال وجود دارد برنده می‌شود.

۱۳- در زمان نوشتن این مطلب، ۲ ساید بت پروگرسیو در بازی بلیتز ۳ ورقی وجود دارد. متاسفانه از قوانین آن شرط‌ها به طور کامل اطلاع نداریم بنابراین تحلیل این ساید بت‌ها را به بعد موکول می‌کنیم.

مثال

بلیتز ۳ ورقی

طبق تصویر بالا، بازیکن ۲۶ امتیاز در خال گشنیز دارد (آس+۱۰+۵). از آنجایی که فقط تا ۳ ورق می‌توان استفاده کرد، دو ورق گشنیز دیگر کمک بازیکن نمی‌کند.

دست دیلر با خال خشت ۱۹ امتیاز دارد. بنابراین بازیکن برنده می‌شود. شرط‌های Ante و پلی به نسبت ۱ به ۱ برنده شده‌اند. اما شرط بلایند یک امتیاز از مجموع ۲۷ کم دارد تا چیزی برنده شود پس این شرط پوش می‌شود. شرط فلاش بونس نیز به دلیل داشتن ۴ ورق از یک خال ۲ به ۱ برنده می‌شود. در آخر، حداقل ۲۹ امتیاز برای برد شرط پروگرسیو لازم است که این شرط بازنده می‌شود.

استراتژی بازی بلیتز ۳ ورقی

در ادامه، استراتژی بازی بلیتز ۳ ورقی بیان شده است. برای استفاده از این استراتژی باید مسئله‌ای را شرح دهیم. این موضوع در مورد رِیز یا فولد کردن با ۱۹ امتیاز است. با داشتن ۱۹ امتیاز، بازیکن باید امتیاز ۳ خال دیگر را نیز محاسبه کند. اگر این ورق‌ها بالا باشند (مثل آس یا شاه) خبر خوبی برای بازیکن است‌. چراکه این بدین معنی است که دیلر آن‌ ورق‌ها را ندارد. باتوجه به مواردی که گفته شد، موارد زیر را هنگام رِیز و فولد در نظر بگیرید

 • ۱۸ امتیاز یا کمتر: فولد کنید
 • ۱۹ امتیاز: اگر با ورق‌های دیگر بتوانید ۲۰ امتیاز داشته باشید ریز کنید، در غیر این صورت فولد نمایید.
 • ۲۰ امتیاز یا بیشتر: رِیز کنید.

تحلیل بازی بلیتز ۳ ورقی

جدول زیر میزان پرداختی، احتمال برد و نرخ بازگشت سرمایه آمده است.

میزان پرداختی

 • برد با بلیتز دوبل: ۵۲ به ۱
 • برد با رویال بلیتز: ۱۰ به ۱
 • برد با یک بلیتز: ۶ به ۱
 • برد با ۲۷ تا ۳۰ امتیاز: ۳ به ۱
 • برد با ۲۶ یا کمتر: ۲ به ۱

احتمال برد

 • برد با بلیتز دوبل: ۰/۰۰۶۸ درصد
 • برد با رویال بلیتز: ۰/۶۱ درصد
 • برد با یک بلیتز: ۲/۶۶ درصد
 • برد با ۲۷ تا ۳۰: ۱۶/۴۲ درصد
 • برد با ۲۶ یا کمتر: ۲۵/۸۳ درصد
 • مساوی: ۵/۳۹ درصد
 • فولد: ۱۹/۸۱ درصد
 • باخت: ۲۹/۲۳ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • برد با بلیتز دوبل: ۰/۳۵ درصد
 • برد با رویال بلیتز: ۰/۶۱ درصد
 • برد با یک بلیتز: ۱۶/۰۱ درصد
 • برد با ۲۷ تا ۳۰: ۱۶/۴۲ درصد
 • برد با ۲۶ یا کمتر: ۵۱/۶۷ درصد
 • مساوی: ۰/۰۰ درصد
 • فولد: ۳۹/۶۳ – درصد
 • باخت: ۸۷/۷۱ – درصد

برتری کازینو

بر اساس محاسبات ما، میزان برتری کازینو در بازی بلیتز ۳ ورقی، ۳/۸۷ درصد است. با این حال، این امر به درستی ارزش بازی را برای بازیکن منعکس نمی‌کند. آخرین شرط، به طور متوسط ۲/۸۰۲ برابر شرط Ante بازیکن است. امری که معتقدیم می‌تواند ارزش بازی بلیتز ۳ ورقی را به بازیکن نشان دهد، نسبت باخت مورد انتظار به متوسط شرط می‌باشد که همان عنصر ریسک یا Element of Risk است. این مورد در بازی بلیتز ۳ ورقی ۱/۳۸۳ درصد می‌باشد.

اگر بازیکن با استراتژی ساده رِیز کردن با ۱۹ امتیاز پیش برود، برتری کازینو به ۳/۹۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. به همین ترتیب عنصر ریسک نیز به میزان ۱/۳۹۵ درصد خواهد رسید.

بررسی شرط فلاش بونس

در ادامه تحلیل ما از شرط فلاش بونس را مشاهده خواهید کرد. میزان برتری کازینو در این شرط ۴/۴۹ درصد است.

میزان پرداختی

 • ۷ ورق هم خال: ۲۰۰ به ۱
 • ۶ ورق هم خال: ۵۰ به ۱
 • ۵ ورق هم خال: ۸ به ۱
 • ۴ ورق هم خال: ۲ به ۱
 • ۲ یا ۳ ورق هم خال: ۱ – به ۱

احتمال برد

 • ۷ ورق هم خال: ۰/۰۰۵۱ درصد
 • ۶ ورق هم خال: ۰/۲۰۰ درصد
 • ۵ ورق هم خال: ۲/۸۵ درصد
 • ۴ ورق هم خال: ۱۹/۵۳ درصد
 • ۲ یا ۳ ورق هم خال: ۷۷/۴۰ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • ۷ ورق هم خال: ۱/۰۲ درصد
 • ۶ ورق هم خال: ۱۰/۰۴ درصد
 • ۵ ورق هم خال: ۲۲/۸۱ درصد
 • ۴ ورق هم خال: ۳۹/۰۷ درصد
 • ۲ یا ۳ ورق هم خال: ۷۷/۴۳ – درصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *