هولدم ۳ ورقی

آموزش بازی کازینویی هولدم ۳ ورقی (Three Card Hold ‘Em)

مقدمه

 هولدم ۳ ورقی یکی از انواع بازی پوکر است که برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ و در کازینو Golden Nugget ارائه شد. هولدم ۳ ورقی یک بازی آسان بر اساس پوکر است که در آن، بازیکنی که بهترین دست ۳ ورقی (از مجموع ۵ ورق) را داشته باشد برنده می‌شود. مانند بازی بلک جک، در هولدم ۳ ورقی، دست بازیکن با دیلر مقایسه می‌شود. در این بازی ۲ نقطه تصمیم گیری برای پیشبرد دست‌ها وجود دارد. با ادامه این مطلب از مجله بخت همراه باشید.

قوانین هولدم ۳ ورقی

هولدم ۳ ورقی
هولدم ۳ ورقی

۱- در این بازی از یک بسته ورق استاندارد ۵۲ عددی استفاده می‌شود.

۲- در هولدم ۳ ورقی از همان رتبه بندی دست در پوکر ۳ ورقی استفاده می‌شود. در زیر رتبه‌های دست‌ها به ترتیب از با ارزش ترین به کم ارزش ترین آمده است.

 • استریت فلاش
 • تری آو ا کایند
 • استریت
 • فلاش
 • جفت
 • ورق بالا (high card)

شروع بازی

۳- در آغاز بازی، هر بازیکن مبلغ آنته (Ante) را  پرداخت می‌کند. بازیکنان می‌توانند روی ساید بت‌های Pair یا جفت، هم خال یا Suited و آپ (Up) نیز شرط ببندند.

۴- دیلر به خود و بازیکن دو ورق به پشت می‌دهد. سپس دیلر دو ورق مشترک (Community Card)  به پشت و یک ورق مشترک دیگر به صورت نمایان روی میز قرار می‌دهد.

۵- بازیکن پس از بررسی دست خود باید تصمیم بگیرد که فولد (fold) یا به اندازه آنته خود رِیز (raise) کند. اگر او فولد کند، مبلغ آنته را از دست می‌دهد.

۶- دیلر دومین ورق مشترک را نمایان می‌کند. در اینجا بازیکن می‌تواند کال (call) کرده و دیگر به شرط خود اضافه کند. یا می‌تواند به اندازه آنته رِیز کند.

۷- دیلر سومین ورق مشترک را به همراه دو ورق به پشت خود نمایان می‌کند. دیلر و بازیکن هر دو با استفاده از  ورق‌های مشترک و ورق‌های خود، بهترین دست ۳ ورقی را می‌سازند.

۸- دیلر دست خود را با دست بازیکن مقایسه می‌کند. اگر دست دیلر از دست بازیکن بالاتر بود، بازیکن آنته و هر مبلغی که رِیز کرده است را از دست می‌دهد. اگر دست دیلر و بازیکن برابر باشد، شرط‌ها به بازیکن باز گردانده می‌شود.

 • اگر دست بازیکن از دیلر بالاتر باشد یکی از حالات زیر رخ می‌دهد.
 • اگر دست دیلر کمتر از یک جفت ۴ داشته باشد، مبلغ رِیز به نسبت ۱ به ۱ پرداخت و آنته به بازیکن بازگردانده می‌شود.
 • اگر دست دیلر یک جفت بالاتر از ۴ داشته باشد، مبلغ رِیز و آنته به نسبت ۱ به ۱ به بازیکن داده می‌شود.

تحلیل شرط آنته در بازی هولدم ۳ ورقی

 در فهرست‌ زیر احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه شرط آنته آمده است. میزان برتری کازینو این شرط ۳/۰۵ درصد است.

احتمالات

 • بازیکن فولد کند: ۲/۳۸ درصد
 • بازیکن برنده شود، دست دیلر جفت کمتر از ۴ داشته باشد: ۹/۲۶ درصد
 • بازیکن برنده شود، دست دیلر جفت بالای ۴ داشته باشد: ۹/۰۲ درصد
 • مساوی: ۵/۲۴ درصد
 • برد دیلر: ۳۲/۹۰ درصد

میزان پرداختی

 • بازیکن فولد کند: ۱-
 • بازیکن برنده شود، دست دیلر جفت کمتر از ۴ داشته باشد: ۱ به ۱
 • بازیکن برنده شود، دست دیلر جفت بالای ۴ داشته باشد: ۲ به ۱
 • مساوی: ۰
 • برد دیلر: ۲-

نرخ بازگشت سرمایه

 • بازیکن فولد کند: ۲/۳۸- درصد
 • بازیکن برنده شود، دست دیلر جفت کمتر از ۴ داشته باشد: ۹/۲۶ درصد
 • بازیکن برنده شود، دست دیلر جفت بالای ۴ داشته باشد: ۱۸/۰۴ درصد
 • مساوی: ۰
 • برد دیلر: ۶۵/۸۱- درصد

نکته

 • با توجه به اینکه میزان متوسط شرط ۲/۳۸۷۹ واحد است، میزان عنصر ریسک (element of risk) ‌‌‌‌ ۴/۴۳ درصد است.
 • بازیکن ۲/۳۹ درصد مواقع فولد می‌کند.
 • بازیکن در طول بازی (برای شرط raise) ۴۱/۱۷ درصد ۲ بار مواقع رِیز می‌کند.
 • بازیکن ۵۶/۴۴ درصد مواقع رِیز و چک (check) می‌کند.

استراتژی بازی هولدم ۳ ورقی

استراتژی کلی بازی هولدم در مرحله اول شرط بندی در زیر بیان شده است.

استراتژی فولد و رِیز کردن

با هر کدام از دست‌های زیر باید رِیز کنید.

 • جفت‌های ۱۰، سرباز، بی‌بی، شاه و آس
 • هر جفت
 • ۲ ورق اوتز تا فلاش
 • ۲ ورق اوتز تا استریت

توجه داشته باشید که در ساخت دست‌های فلاش، جفت و استریت معمولا از یک ورق مشترک (Community Card) استفاده می‌شود.

با فرض اینکه استراتژی بالا به شکل کامل اجرا شود، میزان برتری کازینو در دومین نقطه شرط بندی (ریز یا فولد پس از نمایش سومین ورق مشترک) به ۰/۰۲ درصد کاهش پیدا می‌کند.

تحلیل ساید بت جفت یا هم خال

میزان پرداختی ساید بت جفت یا هم خال، بر اساس دو ورق ابتدایی بازیکن می‌باشد. در فهرست زیر میزان پرداختی هر دست، احتمالات و نرخ بازگشت سرمایه در این ساید بت آمده است. میران برتری کازینو در این شرط ۴/۸۳ درصد می‌باشد.

میزان پرداختی

 • شاه و آس هم خال: ۳۰ به ۱
 • جفت آس: ۲۰ به ۱
 • جفت شاه: ۱۰ به ۱
 • جفت بی‌بی: ۴ به ۱
 • دو ورق هم خال: ۱ به ۱
 • دست‌های دیگر: ۱-

احتمالات

 • شاه و آس هم خال: ۰/۳۰ درصد
 • جفت آس: ۰/۴۵ درصد
 • جفت شاه: ۰/۴۵ درصد
 • جفت بی‌بی: ۴/۹۷ درصد
 • دو ورق هم خال: ۲۳/۲۲ درصد
 • دست‌های دیگر: ۷۰/۵۸ درصد

تناوب دست‌ها

 • شاه و آس هم خال: ۱ در ۳۳۲
 • جفت آس: ۱ در ۲۲۱
 • جفت شاه: ۱ در ۲۲۱
 • جفت بی‌بی: ۱ در ۲۰
 • دو ورق هم خال: ۱ در ۴/۳
 • دست‌های دیگر: ۱ در ۱/۴

نرخ بازگشت سرمایه

 • شاه و آس هم خال: ۰/۹۰۴ درصد
 • جفت آس: ۰/۹۰۴ درصد
 • جفت شاه: ۴/۵۳ درصد
 • جفت بی‌بی: ۱۹/۹۰ درصد
 • دو ورق هم خال: ۲۳/۲۲ درصد
 • دست‌های دیگر: ۷۰/۵۸- درصد

تحلیل ساید بت آپ یا استریت

ساید بت آپ (up) یا استریت (straight) زمانی برنده می‌شود که بازیکن با ۳ ورق از ۵ ورق در دسترس، بالاترین دست را داشته باشد. اگر بازیکن شاه، بی‌بی و آس هم خال داشته باشد، باید دو ورق دیگر نیز جفت باشند تا او برنده این شرط شود. در فهرست‌های زیر میزان پرداختی، احتمالات و نرخ بازگشت سرمایه این شرط آمده است.

میزان پرداختی

 • شاه، بی‌بی و آس هم خال به علاوه یک جفت: ۱۰۰ به ۱
 • شاه، بی‌بی و آس هم خال: ۴۰ به ۱
 • استریت فلاش: ۱۰ به ۱
 • تری آو ا کایند: ۹ به ۱
 • استریت: ۱ به ۱
 • فلاش ۱-
 • جفت: ۱-
 • دست‌های دیگر: ۱-

احتمالات

 • شاه، بی‌بی و آس هم خال به علاوه یک جفت: ۰/۰۱۰ درصد
 • شاه، بی‌بی و آس هم خال: ۰/۱۷ درصد
 • استریت فلاش: ۱/۹۰ درصد
 • تری آو ا کایند: ۲/۲۶ درصد
 • استریت: ۲۱/۹۰ درصد
 • فلاش ۲۷/۲۶ درصد
 • جفت: ۲۶/۹۱ درصد
 • دست‌های دیگر: ۱۹/۵۵ درصد

تنواب دست‌ها

 • شاه، بی‌بی و آس هم خال به علاوه یک جفت: ۱ در ۹۴۱۷
 • شاه، بی‌بی و آس هم خال: ۱ در ۵۸۷
 • استریت فلاش: ۱ در ۵۲
 • تری آو ا کایند: ۱ در ۴۴
 • استریت: ۱ در ۴/۶
 • فلاش ۱ در ۳/۷
 • جفت: ۱ در ۳/۷
 • دست‌های دیگر: ۱ در ۵/۳

نرخ بازگشت سرمایه

 • شاه، بی‌بی و آس هم خال به علاوه یک جفت: ۱/۰۶ درصد
 • شاه، بی‌بی و آس هم خال: ۶/۸۱ درصد
 • استریت فلاش: ۱۹/۰۹ درصد
 • تری آو ا کایند: ۲۰/۳۷ درصد
 • استریت: ۲۱/۹۰ درصد
 • فلاش ۲۷/۲۶- درصد
 • جفت: ۲۶/۹۱-
 • دست‌های دیگر: ۱۹/۵۵-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *