تاریخ:سپتامبر 25, 2023
بازی کارتی یونو فلیپ

بازی کارتی یونو فلیپ (Uno Flip)

به این مطلب از سری مطالب آموزش بازی‌های کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. در این مطلب ما نحوه کامل انجام بازی کارتی یونو فلیپ (Uno Flip) را پوشش خواهیم داد. مقاله را با توضیح مفهومات عمومی این بازی و نحوه انجام آن شروع می‌کنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی را بیان می‌کنیم.

بازی کارتی یونو فلیپ

این بازی یک بازی کارتی آسان است که می‌تواند با 2 الی 10 بازیکن انجام شود و همگی بسیار لذت ببرند.

برای برنده شدن در این بازی باید خیلی سریع از شر کارت‌های خود خلاص شوید و آن‌ها را تمام کنید.

چیزهایی که برای این بازی نیاز دارید:

  • همانطور که گفتیم 2 الی 10 نفر بازیکن باید باشند تا این بازی را انجام دهند.
  • دسته کارت مخصوص یونو فلیپ که می‌توانید از مکان‌هایی که این نوع بازی‌ها را به فروش می‌رسانند، خریداری نمایید. به این نکته دقت کنید که یک سمت کارت‌های یونو فلیپ، روشن و سفید هستند و سمت دیگر این کارت‌ها، تیره و سیاه هستند.
  • خودکار و کاغذ برای ثبت و نگهداری امتیازات تا پایان بازی

توزیع کارت

پیش از شروع توزیع کارت، دیلر باید مطمئن شود که کارت‌ها بر روی هم به یک شکل قرار گرفته‌اند، یعنی مثلا همه کارت‌ها سمت روشنشان رو به بالا باشد و سمت تیره‌شان رو به پایین. و همگی بر روی هم قرار گرفته باشند.

دیلر باید به هر بازیکن 7 کارت از بین دسته کارت مخصوص بازی یونو فلیپ بدهد. این کارت‌ها بصورت یکی یکی بین بازیکنان پخش خواهند شد و جهت پخش کارت بصورت ساعتگرد است.  اولین بازیکنی که کارت دریافت می‌کند، بازیکنی است که در سمت چپ دیلر نشسته است و آخرین بازیکنی که کارت دریافت می‌کند، خود دیلر خواهد بود.

سپس دیلر، پس از پخش کارت‌ها، کارت‌هایی که باقی مانده‌اند را در وسط میز بعنوان درا پایل (draw pile) قرار می‌دهد. درا پایل، دسته کارتی است که بازیکنان طبق قوانین بازی گاهی از آن کارت برمی‌دارند (این قوانین در ادامه توضیح داده خواهد شد).

پس از آن، دیلر بالاترین کارت درا پایل را برمی‌دارد و رو به بالا می‌کند و در کنار درا پایل قرار می‌دهد. این کارت، اولین کارت دیسکارد پایل (discard pile) خواهد بود. دیسکارد پایل، دسته کارتی از کارت‌هایی است که بازیکنان دور انداخته‌اند و ممکن است بسته به نوع بازی، از آن استفاده‌های خاصی شود.

هر دور از بازی با بازی کردن سمت روشن یک کارت شروع می‌شود.

هدف از انجام بازی

هدف از انجام بازی یونو فلیپ این است که اولین بازیکنی باشید که تمام کارت‌های دورن دستتان را در هر دور از بازی تمام می‌کنید.

بازیکن می‌تواند کارتی را بازی کند که با بالاترین کارت دیسکارد پایل از نظر عدد و از نظر رنگ یکسان باشد.

کارت‌های خاص

کارت‌های خاص مختلفی در دسته کارت مخصوص بازی یونو فلیپ وجود دارند.

سمت روشن:

کارت اسکیپ یا پرش

کارت اسکیپ یا پرش

زمانی که کارت اسکیپ یا پرش در بازی کارتی یونو فلیپ بازی می‌شود، نوبت بازی از بازیکن بعدی پرش می‌یابد. یک بازیکن در صورتی می‌تواند کارت اسکیپ بازی کند که یا کارت اسکیپش با بالاترین کارت دیکسارد پایل همرنگ باشد و یا اینکه بازیکنی که پیش از او بازی کرده است که نیز اسکیپ کارت بازی کرده باشد.

اگر زمانی که دیلر بالاترین کارت درا پایل را برمی‌دارد و بعنوان اولین کارت دیسکارد پایل قرار می‌دهد، آن کارت کارت اسکیپ باشد، نوبت بازی از بازیکن سمت چپ دیلر پرش می‌کند و بازیکن دوم (دوم بعد از دیلر) بازی را شروع می‌کند.

کارت ریورس یا برگردان

کارت ریورس یا برگردان

زمانی که کارت ریورس یا برگردان در بازی کارتی یونو فلیپ بازی می‌شود، جهت بازی عوض می‌شود. یک بازیکن در صورتی می‌تواند کارت ریورس بازی کند که یا کارت ریورسش با بالاترین کارت دیکسارد پایل همرنگ باشد و یا اینکه بازیکنی که پیش از او بازی کرده است نیز، کارت ریورس بازی کرده باشد.

اگر زمانی که دیلر بالاترین کارت درا پایل را برمی‌دارد و بعنوان اولین کارت دیسکارد پایل قرار می‌دهد، آن کارت کارت ریورس باشد، بازی بصورت پادساعتگرد شروع می‌شود و بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته است، بازی را شروع خواهد کرد.

کارت درا 1 (Draw 1) یا کشیدن 1

کارت درا 1

زمانی که کارت درا 1 (Draw 1) یا کشیدن 1، در بازی کارتی یونو فلیپ بازی می‌شود، بازیکن بعدی باید از درا پایل یک کارت بکشد و نوبت خود را نیز از دست خواهد داد. یک بازیکن در صورتی می‌تواند کارت درا 1 بازی کند که یا کارتش با بالاترین کارت دیکسارد پایل همرنگ باشد و یا اینکه بازیکنی که پیش از او بازی کرده است نیز، کارت درا 1 بازی کرده باشد.

اگر زمانی که دیلر بالاترین کارت درا پایل را برمی‌دارد و بعنوان اولین کارت دیسکارد پایل قرار می‌دهد، آن کارت کارت درا 1 باشد، بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، باید 1 کارت از درا پایل بکشد و نوبت خود را نیز از دست خواهد و بازیکن بعدی نوبت خود را انجام می‌دهد.

وایلد کارت یا کارت وحشی

وایلد کارت یا کارت وحشی

زمانی که وایلد کارت یا کارت وحشی در بازی کارتی یونو فلیپ (Uno Flip) بازی می‌شود، بازیکنی که این کارت را بازی کرده است باید یک رنگ را اعلام کند. بازیکن بعدی این بازیکن باید یک کارت در این رنگ اعلام‌شده بازی کند. وایلد کارت یا کارت وحشی می‌تواند بر روی هر کارتی بازی شود.

اگر زمانی که دیلر بالاترین کارت درا پایل را برمی‌دارد و بعنوان اولین کارت دیسکارد پایل قرار می‌دهد، آن کارت، وایلد کارت باشد، بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، باید یک رنگ را خودش انتخاب کند و بازی را با کارتی با آن رنگ شروع نماید.

کارت وایلد درا 2 (کارت کشیدن وایلد 2)

کارت وایلد درا 2 (کارت کشیدن وایلد 2)

زمانی که کارت وایلد درا 2 در بازی کارتی یونو فلیپ بازی می‌شود، بازیکنی که این کارت را بازی کرده است باید یک رنگ اعلام کند. بازیکن بعدی این بازیکن باید 2 کارت بکشد و نوبت خود را نیز از دست خواهد داد. سپس بازیکن بعد او، باید کارتی هم‌رنگ با رنگی که اعلام شد، بازی کند. کارت وایلد درا 2، اگر نتواند کارتی هم رنگ با بالاترین کارت دیسکارد پایل بازی کند، قادر خواهد بود که کارت وایلد درا 2 را بازی کند

اگر زمانی که دیلر بالاترین کارت درا پایل را برمی‌دارد و بعنوان اولین کارت دیسکارد پایل قرار می‌دهد، آن کارت، کارت وایلد درا 2 باشد، آن کارت را دیلر دوباره در داخل درا پایل (اواسط آن) جا می‌دهد و سپس بالاترین کارت درا پایل را برمی‌دارد و بعنوان اولین کارت دیسکارد پایل در کنار آن می‌گذارد.

کارت فلیپ

کارت فلیپ

زمانی که کارت فلیپ در این بازی، بازی می‌شود، سمتی از کارت که دارد بازی می‌شود، برعکس می‌شود. یعنی اگر روشن بود، بخش تیره رو به بالا می‌شود و اگر تیره بود، بخش روشن رو به بالا می‌شود. کارت فلیپ می‌تواند بر روی بالاترین کارت دیسکارد پایل همرنگ خودش بازی شود. دیسکارد پایل بطور کامل برعکس می‌شود، درا پایل نیز برعکس می‌شود. تمامی بازیکنان نیز کارت‌های درون دست خود را برعکس می‌کنند و با سمت مخالف کارت بازی می‌کنند.

سمت تیره کارت‌ها:

کارت پرش همگی

کارت پرش همگی یا همان Skip Everyone

وقتی کارت پرش همگی یا همان Skip Everyone در این بازی، بازی می‌شود، نوبت بازی از تمامی بازیکنان پرش خواهد داشت. و نوبت دوباره به بازیکنی که این کارت را بازی کرده است، می‌رسد و او یک کارت دیگر بازی می‌کند.

کارت پرش همگی می‌تواند بر روی کارت همرنگ بر روی دیسکارد پایل بازی شود یا در صورتی می‌تواند بازی شود که بازیکن قبلی نیز کارت پرش همگی بازی کرده باشد.

ریورس یا برگردان

کارت ریورس یا برگردان

زمانی که کارت ریورس یا برگردان در بازی کارتی یونو فلیپ بازی می‌شود، جهت بازی عوض می‌شود. یک بازیکن در صورتی می‌تواند کارت ریورس بازی کند که یا کارت ریورسش با بالاترین کارت دیکسارد پایل همرنگ باشد و یا اینکه بازیکنی که پیش از او بازی کرده است نیز، کارت ریورس بازی کرده باشد.

کارت درا 5 (Draw 5) یا کشیدن 5

کارت درا 5 (Draw 5) یا کشیدن 5

زمانی که کارت درا 5 (Draw 5) یا کشیدن 5، در بازی کارتی یونو فلیپ بازی می‌شود، بازیکن بعدی باید از درا پایل پنج کارت بکشد و نوبت خود را نیز از دست خواهد داد. یک بازیکن در صورتی می‌تواند کارت درا 5 بازی کند که یا کارتش با بالاترین کارت دیکسارد پایل همرنگ باشد و یا اینکه بازیکنی که پیش از او بازی کرده است نیز، کارت درا 5 بازی کرده باشد.

وایلد کارت یا کارت وحشی

وایلد کارت یا کارت وحشی

زمانی که وایلد کارت یا کارت وحشی در بازی کارتی یونو فلیپ (Uno Flip) بازی می‌شود، بازیکنی که این کارت را بازی کرده است باید یک رنگ را اعلام کند. بازیکن بعدی این بازیکن باید یک کارت در این رنگ اعلام‌شده بازی کند. وایلد کارت یا کارت وحشی می‌تواند بر روی هر کارتی بازی شود.

کارت وایلد درا کالر (Wild Draw Color)

کارت وایلد درا کالر (Wild Draw Color)

زمانی که کارت وایلد درا کالر (Wild Draw Color) بازی می‌شود، بازیکنی که آن را بازی کرده است یک رنگ اعلام می‌کند. بازیکن بعدی باید تا زمانی که یک کارت با آن رنگ نیامده است، کارت بکشد. بازیکنی که کارت کشیده است، نوبت بازی خود را از دست خواهد داد. بازیکن بعدی او نیز، سپس باید یک کارت در رنگی که اعلام شد بازی کند.

بازیکنی که نوبت بازی‌اش است، اگر نتواند کارتی هم رنگ با بالاترین کارت دیسکارد پایل بازی کند، قادر خواهد بود که کارت وایلد درا کالر را بازی کند.

انجام بازی

بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، اولین بازیکنی است که بازی را شروع می‌کند. یک کارت در دست بازیکن، امکان بازی شدن را دارد اگر از نظر رنگ و از نظر عدد با کارت بالای دیسکارد پایل مطابقت داشته باشد، یا اینکه یک کارت خاص باشد که امکان بازی کردن را داشته باشد (برای آشنایی با این قوانین مطالب گفته‌شده در بالا را مطالعه فرمایید.).

اگر یک بازیکن نتواند کارتی را بازی کند، او باید یک کارت را از درا کارت بکشد. سپس اگر کارتی را که از درا کارت کشیده است بتواند بازی کند، آن را بازی خواهد کرد. و اگر هم کارتی را که از درا کارت کشیده است نتواند بازی کند، نوبت بازی به بازیکن بعدی می‌رسد.

زمانی که از کارت‌های یک بازیکن، تنها یک کارت باقی مانده باشد، او باید اعلام کند “یونو”.

یونو حتما باید به محض اینکه بازیکن کارت دوم از آخرش را بازی می‌کند و یک کارته می‌شود، اعلام شود.

اگر بازیکنی به محض اینکه تک کارته شد، در اعلام یونو موفق عمل نکند، یک بازیکن دیگر می‌تواند با گفتن یونو پیش از اینکه بازیکن بعدی کارتش را بازی کند، به او یادآوری کند. اما اگر کسی این کار را نکرد و بازیکن بعدی بازی کرد، بازیکنی که در اعلام یونو شکست خورده بود، باید از درا پایل دو کارت بکشد.

اولین بازیکنی که کارت‌های دورن دستش را تمام کند، برنده دور بازی خواهد شد.

امتیازدهی

اولین بازیکنی که کارت‌های درون دستش را تمام کند، بر اساس کارت‌هایی که در دست دیگر بازیکنان باقی مانده است، امتیاز دریافت خواهد کرد. زمانی که دور بازی به انتها رسید، امتیازات تنها برای سمتی از کارت که بازی شده‌اند، محاسبه می‌شوند.

  • کارت شماره 1 تا 9: به اندازه عددی که دارند امتیاز به بازیکن اعطا خواهند کرد. برای مثال کارت شماره 5، 5 امتیاز.
  • درا 1+: هر کدام 10 امتیاز
  • اسکیپ / ریورس (تیره و روشن) / درا 5+ / فلیپ (تیره و روشن): هر کدام 20 امتیاز
  • پرش همگی: هر کدام 30 امتیاز
  • وایلد کارت: هر کدام 40 امتیاز
  • وایلد درا 2+: هر کدام 50 امتیاز
  • کارت وایلد  درا کالر: هر کدام 60 امتیاز

پس از انجام چند دور از بازی، اولین بازیکنی که به امتیاز 500 رسید، برنده بازی خواهد بود.

قوانین بازی

اگر پیش از اینکه یک بازیکن برنده یک دور از بازی شود، درا پایل خالی از کارت شود، دیلر کارت‌های دیسکارد پایل را برمی‌دارد و بر می‌زند، سپس بعنوان درا پایل جدید وسط میز قرار می‌دهد.

حرف آخر

در این مطلب بصورت کامل، قوانین بازی کارتی یونو فلیپ (Uno Flip)، نحوه انجام این بازی، نحوه توزیع کارت و محاسبه امتیاز و مشخص کردن برنده را توضیح دادیم. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و همچنین از انجام این بازی در دورهمی‌هایتان لذت ببرید. اگر می‌خواهید آموزش ویدئویی این بازی را تماشا کنید، بر روی این لینک کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *