بد بیت در پوکر

بهترین راه ریکاوری از باخت بد در پوکر را بشناسید

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر به قلم رابرت وولی – بهترین توصیه ریکاوری از باخت بدی که...

چرا باید به خاطر باخت در پوکر، قبل از بقیه خود را ملامت کنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر به قلم متیو پیت – بازیکنان پوکر موجودات جالبی هستند. آن ها...

هر چه باخت بدتر باشد، بهتر است!

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: ریاضیات پوکر – روانشناسی پوکر شاید باخت های بد آن قدر که به نظرتان...