خطاهای شناختی پوکر

اهمیت صبر در قمار، مهم ترین ویژگی شخصیتی یک قمارباز مشتاق

چرا در قمار باید صبر کرد؟ صبر کردن چه تأثیری در کسب بردهای بیشتر ما دارد؟ چطور با صبر...

درک اثر هاله ای

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا...

رهیافت های آنی و شرط بندی

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا...

پدیده دست داغ چیست؟

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا...

توهم کنترل

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا...

سوگیری تاییدی چطور روی شرط بندی شما تاثیر می گذارد؟

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا...

تفکر و شرط بندی دودویی: شرط خوب چه شرطی است؟

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا...

شرط بندی براساس روندهای برد

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا...

چرا اشتباه کردن در شرط بندی، شما را به موفقیت می رساند؟

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا...

مهمترین ذهنیت اشتباه بازیکنان پوکر چیست؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر این یادداشت به قلم جاناتان لیتل، از جمله چهره های مشهور دنیای...