خطاهای شناختی

قانون اعداد کوچک در شرط بندی ورزشی

قانون اعداد کوچک چه موردی را به ما گوشزد می کند؟ آمار و احتمالات به ما در این مورد...

سوگیری گزینه مدعی-کم شانس چیست؟

سوگیری گزینه مدعی-کم شانس چیست؟ معمولا ضرایب کدام گزینه کمتر یا بیشتر از حد معمول محاسبه می شوند؟ باید...

سوگیری بازماندگی چیست؟

سوگیری بازماندگی چیست؟ چرا همیشه ما برندگان قمار را می بینیم و هیچ اثری از شکست خوردگان پیدا نمی...

استفاده از نقاط کش واکشی در شرط بندی ورزشی

نقاط کشی واکشی در شرط بندی چیست؟ شباهت آن ها با در نقاط خرید در قیمت پایین و فروش...

خطرات وزن دهی به احتمالات براساس درک اولیه

چرا نباید روی تیم مورد علاقه خود شرط بندی کنید؟ وزن دهی به احتمالات بر اساس درک اولیه شما...

چقدر احتمال دارد در بخت آزمایی ببرید؟ معرفی سوگیری خوش بینی

احتمالات و شرط بندی به ما چه می گویند؟ چرا ما نسبت به خودمان سوگیری خوش بینی داریم؟ پاسخ...

خرد جمعی در شرط بندی ورزشی را چطور به کار گیریم؟

آیا نظرات یک جمع می تواند در شرط بندی به ما کمک کند؟ در این مقاله تأثیر خرد جمعی...

مغالطه الوار سبز چیست؟

مغالطه الوار سبز چیست؟ آیا در شرط بندی دانش تخصصی نیاز اساسی است؟ نسیم نیکلاس طالب در این باره...

زیان گریزی در شرط بندی چیست؟ تاثیر آن در عمل افراد چیست؟

زیان گریزی چیست و چه تأثیری روی شرط بندی ما دارد؟ آمار و ارقام در باره زیان گریزی چه...

گرسنگی موقع شرط بندی: گرسنگی غلبه بر ابهام شرط بندی می شود؟

زمان گرسنگی بهتر تصمیم گیری می کنیم یا در شرایط سیری؟ احساسات فیزیکی ما چه تأثیری در شرط بندی...