درمان اعتیاد قمار

اعتیاد به شرط بندی

اعتیاد به قمار چیست و چگونه می‌توان آن را درمان کرد؟

مانند هر چاقو که می‌توان با آن میوه پوست کند یا آدم کشت، شرط بندی نیز می‌تواند مخاطره آمیز...

تست اعتیاد به قمار با بیست سوال، آیا به قمار معتاد هستید؟

برخی از ما چون حرفه ای و نیمه حرفه ای هستیم و یا پوکر از تفریحات همیشگیمان به حساب...