پوکرباز

آنی دوک؛ پوکرباز زن قهرمانی که پیش داوری ها را خط زد

بیورن اریک گلن؛ قهرمانی از سرزمین های شمالی

انت اوبرستاد؛ زنی با عینک آفتابی

کارلوس ولچ؛ یک پوکرباز سیاه پوست در دنیای سفیدپوست های مغرور

سانی مهتا؛ از دنیای پوکر تا هاکی

جیسون روزنکرانتز؛ یکی از چهره های افسانه ای دنیای پوکر آنلاین

پل واسیکا؛ کوییک فیش

اسکات کلمنتس؛ متخصص بازی اوماها پوکر

جوان لیو؛ ملکه پوکر در شرق آسیا

احسان سم فرحا؛ قهرمان عرب دنیای پوکر