پوکرفیس

چهره پوکرفیس

7 نکته برای ایجاد و حفظ چهره پوکرفیس

مقدمه داشتن “چهره پوکرفیس” کلیدی برای تبدیل شدن به یک بازیکن موفق در پوکر است. در ادامه این مطلب...

چطور بهتر از بقیه، پوکرفیس را اجرا کنیم؟ نشانه های چهره در پوکر

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر در پوکر باید بتوانید با اطلاعات کمی که در اختیار دارید، تصمیماتتان...

پوکرفیس-فمیلی گای

پوکرفیس چیست؟ چطور می‌توان با افرادی که به زبان بدن آگاهی دارند، مقابله کرد؟

چطور در پوکر و مذاکره به شخص موفق‌تری تبدیل شویم؟ اینکه بتوانیم کنترل اعضای صورت خود را در دست...