بازی کارتی 22

آموزش بازی کارتی ۲۲ (Twenty-Two)

بازی کارتی ۲۲ یک بازی نسبتا ساده که به صورت دو یا چند نفره می‌توان آن را بازی کرد. برخلاف بسیاری از بازی‌های کارتی شما می‌توانید آن را به صورت دو نفره نیز بازی کنید. نوعی بازی حقه بازی که در آن برنده آخرین دور جریمه می‌شود.

بازیکنان و کارت‌ها

برای انجام این بازی به صورت دو تا شش نفره از یک بسته ورق استاندارد ۵۲تایی بدون جوکر استفاده کنید. اما اگر تعداد بازیکنان بیش از شش نفره است از دو بسته ورق استفاده کنید و آن‌ها را بایکدیگر ترکیب کنید.

بازی در جهت عقربه‌های ساعت انجام می‌شود. خال‌ها هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند و ارزش کارت‌ها از بالا به پایین آس، شاه، بی‌ بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 و 2 است.

پخش کارت‌ها در بازی کارتی 22

برای تصمیم‌‌‌‌گیری در مورد اینکه چه کسی اول کارت‌های را پخش کند، بازیکنان هر کدام یک کارت می‌کشند و بازیکنی که بالاترین کارت را بکشد دیلر دور اول می‌شود. دیلر اول در جهت عقربه‌های ساعت هفت کارت به هر بازیکن می‌دهد.

متعاقباً، بازنده هر دست، در دست بعدی دیلر می‌شود و تعداد کارت‌هایی که به هر بازیکن داده می‌شود، با توجه به ارزش کارت امتیاز بازنده از دستی که به ‌تازگی به پایان رسیده، مشخص می‌شود.

زمانی که تعداد بازیکنان زیادی و ارزش کارت‌ بازیکن بازنده بالا، ممکن است کارت‌های کافی در بسته برای دادن به همه بازیکنان وجود نداشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد، دیلر کارت‌ها را به طور مساوی پخش می‌کند تا زمانی که تعداد کارت‌های کمتری از تعداد بازیکنان در بسته باقی بماند. به عنوان مثال در یک بازی ۶ نفره که در آن در دور اول با یک بی ‌بی که امتیاز آن ۱۰ است بازیکن ببازد. در دور دوم به هر بازیکن ۸ کارت داده می‌شود و فقط سه کارت به عنوان جایگزینی برای دور انداختن باقی می‌ماند.

نحوه انجام بازی

پس از اینکه کارت‌های پخش شد، بازیکنان به کارت‌های خود نگاه می‌کنند. سپس بازی از بازیکن سمت چپ دیلر آغاز می‌شود و هر بازیکن در نوبت خود یک فرصت دارد تا کارت‌های خود را رو به پایین کنار بگذارد و تعداد مساوی کارت در ازای آن از کارت‌ها از قسمت پخش نشده بردارد. بازیکنانی که از دست اولیه خود راضی هستند لازم نیست هیچ کارتی را دور بیندازند. در صورت باقی ماندن تعداد کارت‌های جایگزین، بازیکن می‌تواند هر تعداد کارت را از کل کارت‌های دست خود دور بریزید. باید بدانید دور انداختن کارت‌ها توسط بازیکنان به تعداد کارت‌های در دسترس محدود می‌شود، بنابراین برخی از بازیکنان ممکن است اصلاً نتوانند هیچ کارتی را مبادله کنند، اگر کل بسته قبلاً استفاده شده باشد.

بازیکن سمت چپ دیلر اول دست را بازی می‌کند. او می‌تواند با یک کارت یا مجموعه‌ای از کارت‌های هم رتبه بازی را آغاز کند. البته باید حداقل یک کارت در دستش باقی بماند. حال هر یک از بازیکنان دیگر، به ترتیب جهت عقربه‌های ساعت باید با همان تعداد کارتی که بازیکن اول بازی را شروع کرده است بازی کنند. هنگام انجام یک دست دو احتمال وجود دارد:

بازیکن یا باید بالاترین کارت یا مجموع کارت‌هایی که تاکنون بازیکنان دیگر بازی کردند و آن را شکست دهند یا اینکه با کارت‌های برابر با کارت بازیکن قبلی بازی کند.

اگر بازیکنی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد با بالاترین یا کارت‌های برابر بازی کند، باید با کمترین کارت‌هایی که در دست دارد بازی کند.

پایان بازی کارتی ۲۲

یک دست زمانی به پایان می‌رسد که همه در آن بازی کرده باشند و بازیکنی که بالاترین کارت‌ها یا آخرین کارت‌های مساوی را روی میز قرار داده است، برنده می‌شود. برنده این دست، دست بعدی را هدایت می‌کند و ممکن است دوباره با یک کارت یا مجموعه‌ای از کارت‌های با ارزش مشابه دست را هدایت کند. اما بازیکن برنده باید حداقل یک کارت خود را نگه دارد حتی اگر همه کارت‌های باقیمانده او برابر باشند.

لازم است توضیحی در مورد بالاترین کارت یا کارت برابر در حالتی که با بیش از یک کارت بازی شروع می‌شود، بدهیم. هنگام انجام یک دست چندگانه، تنها اولین بازیکن است که کارت‌هایش باید دارای رتبه مشابه باشند. بازیکنان بعدی فقط باید با کارت‌های بازی کنند که بالاتر یا مساوی کارت‌های بازیکن قبلی باشد. به عنوان مثال در بازی ۷ – ۷، بازیکن دوم می‌تواند با کارت بی‌بی و ۷ یا سرباز و ۸ بازی کند.

اگر بازیکن اول با سه کارت ۵ بازی را آغاز کند، بازیکن بعدی با سرباز، ۷ و ۶ بازی کند، بازی سوم می‌تواند به عنوان مثال با شاه، ۷ و ۷ بازی نمائید. شاه سرباز را می‌زند، هفت برابر هفت و کارت هفت شش را می‌زند. با این حال اگر نمی‌توانید تمام کارت را بزنید، باید با کمترین کارت‌های خود بازی کنید.

فرض کنید بازیکن اول با سه کارت ۵ بازی کند، بازیکن دوم با کارت‌های ۷، 9 و 10 بازی می‌کند و شما کارت‌های شاه، شاه، 6، 3، 3، 2 و 2 را دستتان دارید. در این حالت شما باید با کارت‌های ۲،2 و 3 که کمترین کارت‌هایتان است بازی کنید. زیرا نمی‌توانید هر سه کارت 7، 9 و 10 را با کارت‌های برابر یا بیشتر شکست دهید.

امتیازت

وقتی در دست همه بازیکنان یک کارت باقی می‌ماند، همه بازیکنان باید آخرین کارت خود را نشان دهند و هر کسی که بالاترین کارت را داشته باشد بازنده است. این کارت بالا در بقیه دست‌ها رو به بالا در مقابل بازنده باقی می‌ماند تا امتیاز آن بازیکن را نشان دهد. کارت آس ۱۱ امتیاز، تصاویر ۱۰ امتیاز و دیگر کارت‌ها ارزشی برابر با امتیاز اسمی خود را دارند. بازنده کارت‌های باقیمانده را بُر می‌زند و دست بعدی را می‌دهد. تعداد کارت‌هایی که به هر بازیکن داده می‌شود برابر است با ارزش کارت امتیازی که بازنده به دست آورده است. برای مثال ده کارت برای هر کارت تصویر و یا سه کارت برای کارت ۳ به بازیکنان داده می‌شود. بازی از بازیکن سمت دیلر جدید آغاز می‌شود و بازیکنان کارت‌های خود را دور می‌اندازند و با کارت‌های جدید جایگزین می‌کنند. سپس دست جدید مانند دست قبلی شروع می‌شود.

ممکن است دو یا چند بازنده با کارت‌های با ارزش یکسان وجود داشته باشد. در این مورد، هر دو (یا همه) بازنده‌ها این کارت‌ها را به عنوان کارت امتیاز نگه می‌دارند و کارت‌هایی را از بسته‌های به هم ریخته می‌کشند تا تصمیم بگیرند که کدام یک از آن‌ها در مرحله بعدی دیلر می‌شود.

بازیکنی که مجموع کارت‌هایش ۲۲ امتیاز یا بیشتر می‌شود، از بازی حذف می‌شود (پس از پخش دست بعدی). بقیه به بازی ادامه می‌دهند و آخرین بازیکن بازمانده برنده است. گاهی اوقات ممکن است اتفاق بیفتد که همه بازیکنان باقی مانده به طور همزمان حذف شوند. در این صورت می‌توانید موافقت کنید که با همه آن‌ها به عنوان برنده رفتار کنید یا کدام از آن‌ها کمترین امتیاز را داشته باشد، برنده کل بازی شود.

تغییرات

در برخی از نقاط بازی کارتی ۲۲ با برخی از تفاوت‌ها در قوانین بازی می‌شود.

در یک نوع از بازی کارتی ۲۲ بازیکن در صورت امکان باید کارت‌هایی را بازی کند که بالاتر یا برابر با کارتی باشد که بازیکن اول بازی را با آن آغاز کرده است. لازم نیست بالاترین کارت‌های بازی شده را شکست دهید و فقط باید از کارت‌ها بازیکن اولی که بازی را آغاز کرده است بیشتر باشد. فقط در صورتی که قادر به انجام این کار نباشید باید با کمترین کارت(های) خود بازی کنید.

به عنوان مثال بازیکن A بازی را با کارت ۷ شروع می‌کند و بازیکن B بازی را با کارت ۱۰ ادامه می‌دهد. حال بازیکن C کارت‌های بی‌ بی، 8، 7، 4، 3 و 2 را دارد. بازیکن C باید با کارت بی‌بی، ۸ یا ۷ بازی کند. بازیکن C مجبور نیست که کارت ۱۰ را با بی ‌بی شکست دهد. برای بازی کردن کارت‌های ۷ یا ۸ نیز خوب هستند. البته این بازیکن مجاز نیست که از کارت ۲ استفاده کند. این کار فقط در صورتی امکان‌پذیر است که همه کارت‌های این بازیکن کمتر از ۷ باشند.

برد فقط با کارت‌های مساوی

در یک نوع دیگر از بازی کارتی ۲۲، هنگامی که بازی با بیش از یک کارت آغاز می‌شود. در هر دور بازیکنی برنده است که بالاترین مجموع کارت‌های مساوی را بازی کرده باشد. به عنوان مثال بازیکن A با دو کارت ۶ بازی را آغاز می‌کند. بازیکن B دو کارت بی ‌بی و ۱۰ را می‌اندازند. حال بازیکن C با دو کارت ۷ بازی می‌کند و برنده این دوره می‌شود. بازیکنان موظف به بازی مجموعه‌ای از کارت‌های مساوی نیستند، اما کارت‌های بی‌همتا نمی‌توانند برنده شوند. آن‌ها موظفند در صورت امکان، کارت‌هایی را که بالاتر یا مساوی با کارت رهبر هستند بازی کنند. در مثال، اگر همه کارت‌های شما به جز یکی کمتر از ۶ بود، باید دو کارت پایین‌تر خود را بازی کنید.

در یک نوع دیگر نیز امتیاز بازند ثبت می‌شود. امتیازات هر بازیکن روی کاغذ ثبت می‌شود و کارت‌های بازنده به دسته ورق‌ها اضافه می‌شود. در این بازی همیشه از یک دسته ورق کامل استفاده می‌شود.

بازی کارتی بیست و شش

یک نوع بازی دیگر نیز وجود دارد که شباهت بسیاری به بازی کارتی ۲۲ دارد. در این بازی از دو دسته ورق و چهار جوکر (در کل ۱۰۸ کارت) استفاده می‌شود. در‌‌‌‌‌‌‌‌ رتبه‌بندی کارت‌ها، جوکر به عنوان کارت با بالاترین رتبه محسوب می‌شود و دارای ارزش ۱۳ است. در طول بازی، جوکرها را می‌توان به‌عنوان نوعی کارت وحشی استفاده کرد، با این محدودیت که تنها در صورتی می‌توانید از جوکر استفاده کنید که همراه آن کارت دیگری نیز باشد. حداقل یک کارت معمولی، مگر اینکه دست بازیکن از چیزی جز جوکر تشکیل نشده باشد.

استفاده از کارت جوکر

در یک دور از بازی، بازیکنان این امکان را دارند که از جوکر در مجموعه‌ای از کارت‌های مساوی استفاده کنند. باید حداقل یک کارت در مجموعه وجود داشته باشد که جوکر نباشد و جوکر رتبه کارت (های غیر جوکر) را به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال، یک جوکر و یک ۸ را می‌توان با هم به عنوان یک جفت هشت تایی برای شروع بازی کرد. یا کارت جوکر، ۶ و ۶ را می‌توان به عنوان یک ست سه تایی برای شروع بازی استفاده کرد. این ست را با کارت 8، 9 و 6 می‌توان شکست داد، زیرا جوکر در این حالت به عنوان کارت ۶ مورد استفاده قرار گرفته است.

کارت جوکر هنگامی که همراه سایر کارت‌ها استفاده می‌شود می‌تواند رتبه یکی از کارت‌های معمولی همراه را به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال شاه، بی ‌بی و ۹ را می‌توان با دست کارت جوکر، شاه و سرباز شکست داد، در این حالت جوکر به عنوان شاه در نظر گرفته می‌شود. البته جوکر، بی‌بی و سرباز نمی‌تواند دست شاه، بی‌بی و ۹ را شکست دهد زیرا هیچ یک از این کارت‌های نمی‌توانند کارت شاه را شکست دهند.

هنگام بازی کردن با کمترین کارت (ها) برای یک دور، با جوکر نمی‌توان بازی کرد مگر اینکه جایگزینی وجود داشته باشد. به عنوان مثال بازیکن اول با سه کارت ۵ بازی را آغاز می‌کند. بازیکن بعدی کارت جوکر، ۷.۳ و ۲ را دارد. بازیکن نمی‌تواند هر سه ۵ را شکست دهد، بنابراین باید با کارت ۷.۳ و ۲ بازی کند و جوکر را به عنوان آخرین کارت خود نگه دارد. اگر بازیکن دوم کارت‌های جوکر، جوکر، ۳ و ۲ را در دست داشت، باید با کارت‌های جوکر، ۳ و ۲ به عنوان پایین‌ترین کارت بازی کند و جوکر دوم را به عنوان آخرین کارت نگه دارد.

تعیین برنده در بازی ۲۶

بازیکن مجاز به بازی با جوکر یا جوکر بدون هیچ کارت معمولی نیست، مگر در موارد نادری که بازیکن چیزی جز جوکر در اختیار ندارد. بازیکنی که دستی کاملاً متشکل از جوکرها دارد، یک یا چندتا از آن‌ها را بازی می‌کند و آن‌ها به عنوان آس رتبه‌بندی می‌شوند. البته بازیکن باید یک جوکر را به عنوان آخرین کارت خود نگه دارد و در نتیجه بازنده خواهد شد.

اگر هر بازیکنی یک جوکر به عنوان آخرین کارت خود داشته باشد، می‌بازد و جوکر را با ۱۳ امتیاز در مقابل خود نگه می‌دارد. در حالتی که یک بازیکن جوکر داشته باشد و بازیکن دیگری یک آس داشته باشد، جوکر می‌بازد زیرا در رتبه بالاتری قرار می‌گیرد. اگر دو بازیکن جوکر داشته باشند، هر دو بازنده می‌شوند.

در این نوع، بازیکنی که کارت‌های رو به بالا دارای ارزش کل ۲۶ امتیاز یا بیشتر باشد، از بازی حذف می‌شود.

مطالب مرتبط: “آموزش بازی کارتی سیسرا (Cicera)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *