بازی کارتی شارلمانی (Charlemagne)

نحوه انجام بازی کارتی شارلمانی (Charlemagne)

به این مطلب از سری مطالب آموزش بازی‌های کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. در این مطلب ما نحوه کامل انجام بازی کارتی شارلمانی (Charlemagne) را پوشش خواهیم داد. مقاله را با توضیح مفهومات عمومی این بازی و نحوه انجام آن شروع می‌کنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی را بیان می‌کنیم.

مقدمات بازی

این بازی توسط 4 بازیکن که به 2 تیم 2 نفره تقسیم می‌شوند، انجام می‌شود. هم‌تیمی‌ها روبروی یکدیگر می‌نشینند. برای انجام بازی شما نیاز به 34 کارت دارید. آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8 و 7 تمامی خال‌ها (دل و خشت و گشنیز و پیک) و دو جوکر.

توزیع کارت

یکی از بازیکنان نقش دیلر را بر عهده می‌گیرد و به هر بازیکن 8 کارت می‌دهد. نحوه  توزیع کارت بصورت ساعتگرد می‌باشد و از نفر سمت چپ دیلر شروع می‌شود. کارت‌ها دوتا دوتا پخش می‌شوند. یعنی دیلر، 2 کارت همزمان به بازیکن سمت چپش می‌دهد، سپس 2 کارت همزمان به بازیکن روبرویش، سپس 2 کارت همزمان به بازیکن سمت راستش و بعد 2 کارت همزمان به خودش و این روند را ادامه می‌دهد، تا زمانی که هر 4 بازیکن، هر کدام 8 کارت داشته باشند.

در طی توزیع کارت، دیلر 2 کارت هم در وسط میز می‌گذارد تا کیتی (kitty) را تشکیل دهد. کیتی (kitty) به معنی موجودی، پول وسط، صندوق و خزانه است.

هدف از انجام بازی کارتی شارلمانی

بازی کارتی شارلمانی (Charlemagne)، یک بازی تریک تیکینگ است. یعنی یک بازی که بازیکنان در وسط میز، کارت بازی می‌کنند، سپس یکی از بازیکنان یا یکی از تیم‌ها، برنده آن تریک خواهد بود.

هر تریک بدین شکل ساخته می‌شود که هر بازیکن باید یک کارت در وسط بازی کند و تشکیل یک تریک را بدهند. بازیکنی که در این تریک ساخته‌شده، کارت با رنک بالاتر را بازی کرده باشد، برنده تریک خواهد بود.

برای هر دور از بازی، یک خال ترامپ خواهیم داشت. برای مثال در یک دور از بازی، خشت ترامپ است، در یکی گشنیز و …. .

رتبه بندی کارت‌ها در بازی کارتی شارلمانی

کارتی که خال ترامپ داشته باشد، از تمامی کارت‌ها با خال‌های دیگر، رتبه و رنک بالاتری دارد.

خال ترامپ، رتبه‌ی کارت‌ها برای یک دور از بازی را مشخص خواهد کرد.

برای مثال بیایید فرض کنیم، دل برای یک دور از بازی خال ترامپ باشد:

در این صورت، 2 جوکر، بالاترین رنک خال ترامپ هستند. یکی از جوکر‌ها نیاز است تا جوکر بالاتر باشد و دیگری باید جوکر پایین‌تر باشد. مثلا جوکر سیاه، جوکر بالا و جوکر قرمز، جوکر پایین.

سپس در خال ترامپ، کارت سرباز رتبه بالا را دارد، پس از آن، سرباز هم‌رنگ با این سرباز، رتبه بعدی را دارد و خالش را خال ترامپ در نظر می‌گیریم. مثلا اینجا که دل را خال ترامپ در نظر گرفتیم، خال هم‌رنگ با دل، خشت است. پس سرباز خشت را به کارت‌های ترامپ اضافه می‌کنیم و آن را بعنوان سرباز کوچک می‌شناسیم. پس از سرباز کوچک، کارت آس رتبه بالا را در خال ترامپ دارد، سپس شاه، بعدی بی بی بعد 10، 9، 8 و 7.

یعنی در خال ترامپ در این مثال (خال دل)، رتبه‌ها بدین صورت است: از همه بالاتر جوکر سیاه، بعد جوکر قرمز، بعد سرباز دل، سپس سرباز خشت، بعد آس دل، بعد شاه دل، سپس بی بی دل و پس از آن 10 دل و 9 دل و 8 دل و 7 دل.

اما در خال‌های دیگر که ترامپ نیستند:

بالاترین رتبه را کارت آس دارد، سپس شاه، بعد بی‌بی، سپس سرباز بعد 10، 9، 8 و 7.

البته دقت کنید که در خال هم‌رنگ با خال ترامپ، کارت سرباز در رتبه‌بندی نیست.

شرکت در مزایده (make a bid)

یک دور از بازی بدین صورت شروع می‌شود که هر بازیکن باید یک پیشنهاد بدهند و وارد مزایده شوند و یا اینکه از شرکت مزایده بگذرد و این کار را انجام ندهد.

حداقل میزان پیشنهاد برای ورود به مزایده 5 است. پیشنهاد 5، 6، 7 یا 8 به این معنی است که شما و هم‌تیمی‌تان آن تعداد تریک را برنده می‌شوید.

بازیکنی که مزایده را برنده می‌شود، دو کارت از کیتی وسط میز برمی‌دارد و دو کارت از دستش را که نمی‌خواهد دور می‌اندازد. این بازیکن خال ترامپ را نیز مشخص می‌کند.

پیشنهاد‌های دیگری نیز وجود دارد که در بخش‌های بعد برای شما توضیح خواهیم داد.

انجام بازی کارتی شارلمانی

در حین بازی، بازیکنان کارت‌های خود را از دیگر بازیکنان پنهان نگه می‌دارند.

اولین بازیکنی که باید در مزایده شرکت کند یا از شرکت در مزایده بگذرد، بازیکنی است که در سمت چپ دیلر نشسته است. مثلا فرض کنید این بازیکن (بازیکن بی که در تیم 2 قرار دارد)، پیشنهاد 5 را می‌دهد.

سپس شرکت در مزایده بصورت ساعتگرد ادامه پیدا می‌کند. و بازیکن بعدی (یعنی بازیکن سی که در تیم 1 قرار دارد)، باید پیشنهاد خود را بدهد. کنید این بازیکن پیشنهاد 6 را می‌دهد.

پس از آن بازیکن بعدی یعنی بازیکن دی که در تیم 2 قرار دارد، نوبت شرکت در مزایده را در دست دارد. او از شرکت در مزایده می‌گذرد.

و بعد او، نوبت به بازیکن اِی می‌رسد که در تیم 1 قرار دارد. این بازیکن هم از شرکت در مزایده می‌گذرد. بازیکن سی که پیشنهاد 6 را داده بود، مزایده را برنده می‌شود. بنابراین او دو کارت کیتی وسط میز را برمی‌دارد و به دستش اضافه می‌کند و دو کارت از دستش را که نمی‌خواهد، از دستش بیرون می‌اندازد. سپس او باید ترامپ را انتخاب کنید. مثلا فرض کنید که او خال پیک را بعنوان خال ترامپ برای این دور از بازی اعلام می‌کند. حالا که خال ترامپ، خال پیک است، باید بر این اساس، رتبه‌بندی کارت‌ها نیز مشخص شود.

رتبه بندی کارت‌های ترامپ در این مثال به این شکل می‌شود: (از بالاترین رتبه به پایین‌ترین رتبه در خال پیک)

 1. جوکر سیاه
 2. جوکر قرمز
 3. سرباز پیک
 4. سرباز گشنیز
 5. آس پیک
 6. شاه پیک
 7. بی بی پیک
 8. 8.    10 پیک
 9. 9.    9 پیک
 10. 10.                    8 پیک
 11. 11.                    7 پیک

شروع و ادامه بازی

زمانی که پیشنهاد مزایده برنده شده، 5 یا 6 یا 7 یا 8 باشد، بازیکنی که در سمت چپ شخصی که مزایده را برنده شده نشسته است، اولین کارت تریک را وسط خواهد گذاشت.

برای مثال در اینجا بازیکن دی که در سمت چپ بازیکن سی (برنده مزایده) نشسته است، اولین کارت تریک را وسط می‌گذارد.

فرض کنید این بازیکن آس خشت را بعنوان اولین کارت تریک وسط بگذارد. بعد از او بازی بصورت ساعتگرد ادامه پیدا می‌کند و نوبت به بازیکن اِی می‌رسد.

بازیکنان باید تا جایی که ممکن است، کارتی هم‌خال با خال اولین کارت بازی‌شده در تریک را بازی کنند. یعنی در این تریک که اولین کارت خشت بود، بازیکنان تا جایی که امکانش هست، باید خشت بازی کنند.

از همین رو، بازیکن اِی نیز 8 خشت بازی می‌کند. بازیکن بی 9 خشت بازی می‌کند. اما بازیکن سی هیچ کارت خشتی در دستش ندارد، بنابراین مجبور است که کارت غیرخشت بازی کند. این بازیکن، با بازی کردن کارت 7 پیک (دقت داشته باشید در این دور، پیک ترامپ است)، این تریک را برنده می‌شود. زیرا گفتیم که کارت با خال ترامپ، رتبه‌اش از هر کارت دیگری که خال غیرترامپ دارد، بالاتر است.

ادامه بازی و اتمام بازی

بازیکنی که یک تریک را برنده می‌شود، تریک بعدی را شروع خواهد کرد.

مثلا فرض کنید در اینجا بازیکن سی، کارت جوکر سیاه را بعنوان اولین کارت تریک بازی کند. جوکر سیاه بعنوان خال ترامپ در نظر گرفته می‌شود. از همین رو بازیکنان بعدی باید تا جای امکان پیک بازی کنند. بازیکن بعدی یعنی دی، آس پیک را بازی می‌کند.  اِی، 8 پیک بازی می‌کند و بی، بی‌بی پیک را بازی می‌کند. از آنجایی که پوکر سیاه بالاترین رتبه‌ را در بین کارت‌های ترامپ دارد، بازیکن سی این تریک را نیز برنده می‌شود. و تریک بعدی را شروع می‌کند.

بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد، تا زمانی که تمام بازیکنان کارت‌هایشان را تمام کنند.

کسب امتیاز در بازی کارتی شارلمانی

پس از اینکه تمامی کارت‌ها بازی شدند، تیم‌ها محاسبه خواهند کرد که چه تعداد تریک را برنده شده‌اند.

مثلا فرض کنید تیم 1، 7 تریک برنده شده باشد و تیم 2 تنها یک تریک برنده شده باشد.

تیم 1، پیش از این گفتیم که پیشنهاد 6 را داده بود و تیم 2، پیشنهاد 5 را.

اگر یک تیم، موفق شود که به تعداد پیشنهاد یا بیشتر از آن، تریک برنده شود، آن‌ها بر اساس پیشنهادی که دادند، امتیاز هم کسب خواهند کرد. مثلا در اینجا، تیم شماره 1، 6 امتیاز کسب می‌کند.

اولین تیمی که در مجموع امتیازات دورها، به امتیاز 32 یا بیشتر برسد، برنده بازی خواهد بود.

پیشنهادهای دیگر مزایده

همانطور که در قسمت پیشنهادها توضیح دادیم، علاوه بر پیشنهاد مزایده‌ی 5، 6، 7 و 8، پیشنهادات دیگری نیز وجود دارند.

در ادامه این پیشنهادات را معرفی می‌کنیم و قوانین مربوط به آن‌ها را نیز بیان خواهیم کرد.

پیشنهاد مولوت (Mulot)

 • پیشنهاد مولوت (Mulot) به این معنی است که یک بازیکن بدون پارتنرش بازی می‌کند و تلاش می‌کند که هر تریکی را ببازد و برنده نشود.
 • همچنین از کیتی کارت‌ها استفاده نمی‌کند.
 • از سمتی، هیچ خال ترامپی هم زمانی که یک دور مولوت بازی می‌شود، وجود ندارد.
 • اما همچنان جوکرها بعنوان ترامپ در نظر گرفته می‌شوند و از تمامی کارت‌های دیگر، رتبه بالاتری دارند.
 • اگر در چنین دوری، یک جوکر بازی شود، بازیکن دیگری که جوکر دارد، حتما باید جوکرش را بازی کند.
 • همچنین اگر یک بازیکن، نتواند خال اولین تریک را دنبال کند و از آن خال، کارتی نداشته باشد، اما در دستش کارت جوکر داشته باشد، باید حتما در این شرایط، جوکرش را بازی کند.

پیشنهاد شارلمانی (Charlemagne)

در پیشنهاد شارلمانی، بازیکن بدون پارتنرش بازی می‌کند. و تلاشش را می‌کند که تمام 8 تریک را برنده شود.

بازیکنی که پیشنهاد شارلمانی را بدهد، هم از کیتی کارت‌ها استفاده می‌کند و هم یک کارت از پارتنرش می‌گیرد. این کارتی که پارتنر باید به بازیکن بدهد به انتخاب پارتنر خواهد بود و برای انتخاب آن هیچ صحبت و مشورتی انجام نخواهد شد و پیش از اینکه خال ترامپ مشخص شود باید انتخاب شود و به بازیکن داده شود.

پیشنهاد گراس مولوت (Gros Mulot)

پیشنهاد گراس مولوت، شبیه با پیشنهاد مولوت است با این تفاوت که بازیکنی که مزایده را برنده شده است، با کارت‌هایی آشکار که پنهان نشده‌اند، بازی می‌کند. پس از اینکه اولین تریک کامل شد، بازیکن برنده‌ی مزایده باید کارت‌هایش را نشان دهد.

پیشنهاد گراس شارلمانی (Gros Charlemagne)

پیشنهاد گراس شارلمانی شبیه به پیشنهاد شارلمانی است اما بازیکنی که مزایده را برنده شده است باید، بین استفاده از 2 کیتی کارت یا گرفتن یک کارت از پارتنرش، یکی را انتخاب کند.

مرور قوانین

اگر در یک تریک، هیچ کارتی با خال ترامپ بازی نشود، خال اولین کارت بازی‌شده در تریک در نظر گرفته می‌شود و بازیکنی که کارت با رتبه بالاتر در این خال بازی کرده باشد، برنده تریک خواهد بود.

اگر یک تیم که پیشنهادی را داده است، موفق نشود که شرط مزایده‌اش را به جا بیاورد، تیم رقیب بر اساس پیشنهادی که این تیم داده است، امتیاز خواهد گرفت.

 • مولوت: 7 امتیاز
 • شارلمانی: 8 امتیاز
 • گراس مولوت: 15 امتیاز
 • گراس شارلمانی: 16 امتیاز

جمع بندی

در این مطلب بصورت کامل، قوانین بازی کارتی شارلمانی (Charlemagne)، نحوه انجام این بازی، نحوه توزیع کارت و محاسبه امتیاز و مشخص کردن برنده را توضیح دادیم. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و همچنین از انجام این بازی در دورهمی‌هایتان لذت ببرید. اگر می‌خواهید ویدئوی این آموزش را ببینید، پیشنهاد می‌کنیم به این لینک مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *