تاریخ:آگوست 19, 2022
بازی کارتی دا بی فن

معرفی بازی کارتی دا بی فن (Da Bai Fen)

بازی کارتی دا بی فن (Da Bai Fen) که یک بازی چینی به معنی مسابقه 100 امتیازی است. تعداد کل امتیازهای در یک بسته ورق استاندارد 100 امتیاز است. در انگلیس به این بازی صد می‌گویند. دا بی فن یک بازی تریک تیکینگ که در آن هم‌تیمی‌ها تا پایان بازی ثابت می‌مانند. در این بازی از یک بسته ورق استاندارد استفاده می‌شود.

بازیکنان و کارت‌ها

بازی کارتی دا بی فن یک بازی تریک تیکینگ امتیازی است که چهار نفره انجام می‌شود. هم‌گروهی‌ها روبروی هم می‌نشینند. برای انجام این بازی از یک بسته ورق استاندارد با جوکرهای قرمز و سیاه استفاده می‌شود. امتیاز کارت‌ها به شرح زیر است:

  • کارت شاه: 10 امتیاز
  • کارت‌های 10: 10 امتیاز
  • کارت 5: 5 امتیاز
  • کارت‌های دیگر: بدون ارزش.

رتبه بندی کارت‌ها

در هر دست هجده کارت حکم وجود دارد:

  • دو کارت جوکر
  • همه کارت‌های یک خال خاص (خال حکم)
  • همه کارت‌های یک رتبه خاص (رتبه حکم)

باارزش‌ترین کارت جوکر قرمز و پس از آن جوکر سیاه قرار دارد. سومین کارت از نظر ارزش کارتی است که هم خال و هم رتبه آن حکم است. پس از این کارت دیگر کارت‌های رتبه خال که از نظر وضعیت برابر هستند قرار دارد. در نهایت کارت‌های باقی‌مانده از خال حکم به ترتیب آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 و 2 (به غیر از کارت رتبه حکم) قرار دارند.

به عنوان مثال اگر کارت‌های شش و پیک حکم باشند، رتبه‌بندی خال حکم از بالا به پایین به شرح زیر است:

جوکر قرمز، جوکر سیاه، پیک 6، (6 دل، 6 خشت، 6 گشنیز با هم برابرند)، آس پیک، شاه پیک، بی بی پیک، سرباز پیک، 10 پیک، 9 پیک، 8 پیک، 7 پیک، 5 پیک، 4 پیک، 3 پیک و 2 پیک.

اعلام‌کنندگان و مخالفان در بازی کارتی دا بی فن

در هر دست، یکی از تیم‌ها به عنوان اعلام‌کننده‌ و تیم دیگر به عنوان مخالف بازی می‌کند. اعلام کننده نه با مناقصه بلکه بر اساس نتیجه دست قبلی انتخاب می‌شود. به طور معمول اگر اعلام کننده موفق شود یک امتیاز بازی بدست می‌آورد در حالی که اگر حریف موفق باشد امتیازی کسب نمی‌کند اما حق اعلام کننده در دست بعدی را به دست می‌آورد. در موارد شدید ممکن است که اعلام‌کننده بیش از یک امتیاز کسب کند یا حریفان علاوه بر اعلام کننده شدن، امتیاز نیز کسب کنند.

امتیاز هر طرف در بازی به صورت رتبه کارت از دو (کم) تا آس (بالا) بیان می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک تیم با امتیاز ده، دو امتیاز بازی را کسب کند، امتیاز آن تیم به “بی بی” می‌رسد. در هر دست، رتبه خال، امتیاز اعلام‌کنندگان است. هر دو طرف از دو شروع می‌کنند و برنده اولین تیمی است که امتیازش بالاتر از آس شود.

پخش کارت‌ها

در بازی کارتی دا بی فن هر بازیکن دوازده کارت دریافت می‌کند، اما هیچ دیلری وجود ندارد. یک بازیکن، که آن را شروع کننده خطاب می‌کنند، ورق‌ها را به هم می‌زند و هر بازیکن دیگری ممکن است آن را بُر بزند. سپس کل بسته به صورت رو به پایین در مرکز میز قرار می‌گیرد و بازیکنان به نوبت کارت‌ها را یکی یکی از بالای بسته می کشند. شروع کننده اولین کارت را می‌کشد، بازیکن سمت راست شروع کننده کارت دوم را برمی‌دارد و به همین ترتیب در جهت خلاف عقربه‌های ساعت کشیدن کارت‌ها ادامه می‌یابد تا زمانی که تمام بازیکنان 12 کارت داشته باشند.

 همانطور که هر کارت را می‌کشید، می‌توانید به آن نگاه کنید و در دست خود آن را مرتب کنید. پیروی از این رویه بسیار مهم است، زیرا یک بازیکن می‌تواند بر اساس کارت‌هایی که تا کنون برداشته است، خال حکم را در وسط پخش کارت تعیین کند.

تعیین خال حکم

رتبه حکم قبل از پخش کارت‌های مشخص می‌شود. برای دست اول باید دو باشد زیرا هر دو طرف با امتیاز دو شروع می‌کنند و در دست‌های بعدی امتیاز فعلی اعلام کنندگان باشد. هر بازیکنی که در طول پخش ورق‌ها،  کارتی از رتبه حکم بکشد، می‌تواند آن را رو به بالا روی میز بگذارد و خال آن کارت تبدیل به خال حکم برای آن دست می‌شود. اگر کارتی با رتبه حکم بکشید، لازم نیست فوراً آن را نشان دهید و آن را بکشید. می‌توانید آن را نگه دارید و در هر زمانی در معرض دید قرار دهید، مشروط بر اینکه هیچ کارت دیگری هنوز فاش نشده باشد. یا ممکن است ترجیح دهید هرگز آن را در معرض دید قرار ندهید. مشورت بین هم‌تیمی‌ها مجاز نیست.

بعد از اینکه هر بازیکن دوازده کارت کشید، شش کارت رو به پایین باقی می‌ماند. اگر هنوز کسی کارتی را نشان نداده است، شروع کننده کارت‌های باقیمانده را یکی یکی به ترتیب رو به بالا می‌چرخاند. هنگامی که اولین کارت با رتبه حکم در معرض دید قرار گیرد، خال حکم مشخص می‌شود. پس از این دیگر هیچ بازیکنی این امکان را ندارد که با افشا کارت دست خود خال حکم را تعیین کند.

اگر کارتی با رتبه حکم در بین شش کارت آخر یافت شود، خال آن خال حکم است و کارت‌های دیگر نشان داده نمی‌شوند. اگر هیچ کارتی از رتبه حکم ظاهر نشود، بالاترین کارت که نشان داده شده، به استثنای جوکرها، خال حکم را تعیین می‌کند. در بین کارت‌های با رتبه مساوی، اولین کارتی که در معرض دید قرار می‌گیرد اولویت دارد.

تعیین رهبر

در دست اول، هر بازیکنی که اول کارت 2 را افشا کند رهبر می‌شود و تیم رهبر اعلام کننده می‌شود. در دست های بعدی، رهبر همان بازیکن شروع کننده است. باید بدانید در هر صورت رهبر شش کارت آخر را برمی دارد و به دست خود اضافه می کند. به غیر از کارت‌های که ممکن است قبلاً برای انتخاب خال حکم در معرض دید قرار گرفته باشند، کارت‌های برداشته شده دیگر به سایر بازیکنان نشان داده نمی‌شوند. سپس رهبر شش کارت از هجده کارت خود را رو به پایین دور می‌اندازد. مهم است که این کارت‌های دور ریخته شده را از کارت‌های که در طول بازی برنده می‌شود، جدا باشد.

پخش دوباره کارت‌ها

قبل از دست اول، هر بازیکنی که اصلاً حکمی در دست ندارد، می‌تواند در صورت تمایل تمام دست خود را فاش کند و ادعای مساوی کند. او اجازه ندارد در این مورد با هم‌تیمی خود مشورت کند. در این حالت، تمام بازیکنان باید کارت‌های خود را دور بیندازند و دوباره کارت‌ها پخش شود.

نحوه انجام بازی Da Bai Fen

در طول بازی کارتی دا بی فن، جوکرها و کارت‌های رتبه حکم همه به عنوان خال حکم در نظر گرفته می‌شوند، و به خال که بر روی آن‌ها است توجه نمی‌شود. اعلام کننده اولین دور را شروع می‌کند. پس از آن برنده هر دور، دور بعدی را شروع می‌کند. یک بازیکن می‌تواند هر کارت یا گروهی از کارت‌های یکسان را به عنوان کارت رهبر یک دور انتخاب کند، اما اگر بیش از یک کارت به طور همزمان رهبر شود، تمام کارت‌های رهبر باید بالاتر از هر کارتی از همان خال باشد که در دست تمام بازیکنان است.

‌اگر مشخص شود که هر کسی (حتی هم‌گروهی رهبر) یک کارت از خال رهبر دارد که یکی از کارت‌های رهبر را می‌زند، آن دور باطل می‌شود. جریمه ابطال این است که امتیاز آن دست به‌گونه‌ای محاسبه می‌شود که گویی طرف خاطی تمام دورها را از دست داده است. هیچ محدودیتی برای رهبری تک کارتی وجود ندارد.

بازی در چرخش خلاف جهت عقربه‌های ساعت انجام می‌شود. هر یک از سه بازیکن دیگر باید به نوبه خود همان تعداد کارتی را که هدایت شده بازی کنند. تا آنجا که ممکن است آن‌ها باید با کارت‌های مشابه خال رهبر بازی کنند. پس از تمام شدن کارت‌های آن خال، بازیکن می‌تواند هر کارتی را برای بازی انتخاب کند. اگر یک یا چند بازیکن چیزی جز خال حکم بازی کنند، هر کدام از این بازیکنان بالاترین کارت را آورده است، برنده آن دور می‌شود. در میان حکم‌های هم رده، کارتی که زودتر انداخته شده است، برنده است.

قوانین کارت رهبر

توجه داشته باشید که در حالت رهبری تک کارتی، این قوانین معادل قوانین بریج است، به جز این قانون اضافی که اگر همه بازیکنان کارت مساوی بیندازند، برنده کسی که اولین کارت را انداخته است.

در رهبری چندگانه بازیکنان نمی‌تواند با خال حکم یک کارت را بزنند و فقط با کارتی که خال رهبر است امکان برنده شدن را دارند. در حالی که اگر همان کارت را به صورت رهبر تکی بازی کنید، بازیکن تیم مقابل می‌تواند با کارت خال حکم آن را برنده شود.

هدف از این بازی برنده شدن در دورهای است که حاوی کارت‌های امتیاز مانند شاه، ده و پنج است. هر زمان که تیمی یک دوری که شامل کارت‌های امتیاز است را ببرد باید کارت‌ها امتیاز را از دست خارج کرده و رو به بالا در مقابل خود قرار دهد. مابقی کارت‌های در کنار هم رو به پشت قرار می‌گیرند. کارت‌های امتیازی که در ابتدا بازی توسط اعلام کننده دور انداخته شده، دو برابر امتیاز دارند یعنی کارت‌های شاه و ده هر کدام 20 و کارت‌های پنج 10 امتیازی هستند. امتیاز این کارت‌ها به بازیکنی می‌رسد که آخرین دور را برنده شود.

امتیازدهی

نتیجه دست بستگی به تعداد امتیازهای کارتی دارد که حریفان در یک دست کسب می‌کنند. امتیاز‌ها مشخص می‌کند که هر طرف چند امتیاز بدست آورد و چه کسی اعلام کننده دست بعدی خواهد بود.

امتیاز کارت حریفامتیازاعلام کننده دست بعدیشروع کننده دست بعدی
صفرامتیاز اعلام کننده 2بدون تغییرهم‌تیمی رهبری قبلی
5 تا 35امتیاز اعلام کننده 1بدون تغییرهم‌تیمی رهبری قبلی
40 تا 75بدون امتیازتیم حریف اعلام کننده جدیدبازیکن سمت راست رهبر قبلی
80 تا 95امتیاز حریف 1تیم حریف اعلام کننده جدیدبازیکن سمت راست رهبر قبلی
100 یا بیشترامتیاز حریف  2تیم حریف اعلام کننده جدیدبازیکن سمت راست رهبر قبلی

مثال

چهار بازیکن به نام‌ها جک، ویولت، سارا و آلیس با هم بازی کارتی دا بی فن را بازی کنند. جک و سارا یک تیم و ویولت و آلیس تیم مقابل آن‌های هستند. فرض کنید سارا در زمان پخش کارت‌ها اولین نفری باشد که کارت دو را نشان می‌دهد و رهبر می‌شود. ویولت و آلیس در دست اول 15 امتیاز می‌گیرند. بنابراین در دست دوم نیز جک و سارا شروع کننده دست بعدی هستند و سه امتیاز نیز دریافت می‌کنند. در دست دوم جک شروع کننده است. در دست دوم کارت سه که امتیاز گروه سارا و جک، رتبه حکم است. ویولت کارت سه را نشان می‌دهد، امتیاز ویولت و آلیس 40 است.

امتیاز سارا و جک همچنان 3 و امتیاز ویولت و آلیس 2 است. اما حال ویولت و آلیس گروه شروع کننده هستند و ویولت رهبر می‌شود. خال حکم 2 که امتیاز تیم ویولت و آلیس است. ویولت یک کارت دو را نشان می‌دهد و جک و سارا هیچ امتیازی نمی‌گیرند. اکنون ویولت و آلیس چهار امتیاز دارند. چهار رتبه حکم و آلیس شروع کننده بازی است.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، تیم برنده اولین تیمی است که امتیازش بالاتر از آس باشد. فرض کنید جک و سارا امتیاز شاه و ویولت و آلیس امتیاز بی بی باشند. ویولت و آلیس اعلام کننده هستند اما جک و سارا 90 امتیاز می‌گیرند. نتیجه جک و سارا یک امتیاز آس دارند و اعلام کننده می‌شوند اما آن‌ها هنوز بازی را نبرده‌اند. آن‌ها باید یک امتیاز دیگر کسب کنند تا برنده شوند.

انواع بازی کارتی دا بی فن

در برخی از نقاط بازی کارتی دا بی فن با برخی از تغییرات انجام می‌شود. به عنوان مثال در یکی از انواع بازی دا بی فن، پس از پخش کارت رهبر شش کارت آخر را قبل از اضافه کردن آن‌ها به دست خود در معرض نمایش می‌گذارد. در این حالت انجام بازی نیاز به مهارت کمتری دارد.

یک بازی کامل می‌تواند مدت زیادی معمولا چند ساعت طول بکشد اگر زمان محدودی در دسترس دارید، می‌توان یک بازی کوتاه‌تر را انجام داد که در آن برنده طرفی است که اول امتیازش بالاتر از هفت باشد، یا هر رتبه توافق شده دیگری باشد. با این حال، حیف است که این کار را انجام دهیم، زیرا در بازی‌های که مدت زمان آن زیاد است در دست‌های که کارت ده، شاه و آس رتبه حکم هستند به دلیل قدرت بیشتر کارت‌های امتیازآور، بازی جالب‌تر است. شروع از امتیاز هفت ممکن است ایده بهتری باشد.

مطالب مرتبط: “آموزش بازی کارتی تاروت فرانسوی (French Tarot)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.