پوکر ۴ کارتی

استراتژی‌های بازی پوکر ۴ کارتی (Four Card Poker)

مقدمه

پوکر ۴ کارتی یک بازی جدید است که توسط راجر اسنو (Roger Snow) ابداع و توسط شرکت Shufflemaster عرضه شده است. این بازی از انواع بازی پوکر است که شباهتی بسیار به پوکر ۳ کارتی دارد. همانطور که از عنوان مشخص است، به جای دو ورق، از ۴ ورق در این بازی استفاده می‌شود.

همچنین دست دیلر نیاز به داشتن شرایط خاصی ندارد تا با دست بازیکن رقابت کند. بازیکن می‌تواند تا سه برابر شرط Ante خود ریز (raise) کند. با اینحال، دیلر یک ورق دیگر دریافت می‌کند تا دست بهتری داشته باشد. با ادامه این مطلب از مجله بخت همراه باشید.

قوانین پوکر ۴ کارتی

پوکر ۴ کارتی

۱- در ابتدای بازی دو شرط را می‌توان انتخاب کرد: شرط Ante، و شرط Aces up.

۲- هر بازیکن ۵ ورق دریافت می‌کند و دیلر ۶ ورق دریافت می‌کند. یکی از ورق‌های دیلر نمایان و دیگر ورق‌ها به پشت است.

۳- بازیکن با دیدن دست خود یا فولد (fold) می‌کند یا ریز(raise).

۴- اگر بازیکن فولد کند، شرط Ante را می‌بازد. با توجه به قوانین کازینو، شرط Aces Up می‌تواند حفظ شود یا از بین برود. البته اگر بازیکن شرط Aces Up را حفظ می‌کند اصلا نباید فولد کند.

۵- اگر بازیکن ریز کند، باید حداقل به میزان شرط Ante باشد یا ۳ برابر آن.

۶- بازیکن ۴ ورق خوب خود را نگه می‌دارد و یکی را می‌سوزاند.

رتبه بندی دست‌ها و شرط‌ها

۷- رتبه بندی دست‌ها در پوکر ۴ کارتی، از کم ارزش تا با ارزش ترین دست بدین ترتیب است. ورق بالا (high card)، دو جفت (Two pairs)، استریت، فلاش، تری آو ا کایند، استریت فلاش، فور آو ا کایند.

۸- پس از اینکه تمام تصمیمات لازم گرفته شد، دیلر ورق خود را بر می‌گرداند. او از میان ۶ ورق در دست خود، ۴ ورق خوب را بر می‌گزیند.

۹- دست بازیکن با دست دیلر مقایسه می‌شود و دست بالاتر برنده می‌شود.

۱۰- اگر دست بازیکن بالاتر یا مساوی با دست دیلر باشد، به میزان ۱ به ۱ شرط Ante و ریز برنده می‌شود.

۱۱- اگر دست دیلر بالاتر باشد، شرط Ante و ریز بازنده می‌شود.

۱۲- اگر بازیکن حداقل یک تری آو ا کایند داشته باشد، علاوه بر شرط خود یک مبلغ بونس (Bonus) دریافت می‌کند. برای این بونس دست دیلر در نظر گرفته نمی‌شود. در ادامه میزان بونس‌ها آمده است. این مبلغ‌ها بر اساس شرط Ante محاسبه می‌شوند. این جدول به صورت فعال در کازینو‌ها استفاده می‌شود.

۱۳- شرط دیگری به نام Aces Up وجود دارد که شبیه شرط پیر پلاس (pair plus) بازی پوکر ۳ کارتی است. این شرط بر اساس ۴ ورقی است که در بازیکن است. در ادامه میزان پرداختی این شرط نیز آمده است.

میزان پرداختی شرط‌ها

شرط بونس

در ادامه، فهرست میزان پرداختی بونس آمده است.

 • فور آو ا کایند: ۳۰ به ۱
 • استریت فلاش: ۲۰ به ۱
 • تری آو ا کایند: ۲ به ۱

شرط Aces Up

در این فهرست میزان پرداختی شرط Aces Up آمده است.

 • فور آو ا کایند: ۵۰ به ۱
 • استریت فلاش: ۴۰ به ۱
 • تری آو ا کایند: ۸ به ۱
 • فلاش: ۵ به ۱
 • استریت: ۴ به ۱
 • تو پیر: ۳ به ۱
 • جفت آس یا بالاتر: ۱ به ۱

تحلیل شرط‌های پوکر ۴ کارتی

در این فهرست احتمال برد شرط‌های بازی پوکر ۴ کارتی بررسی شده است. همچنین میزان House Edge این بازی ۲/۷۹ درصد است. این ارقام بر اساس انجام استراتژی به صورت کامل است.

 • برد فور آو ا کایند: ۰/۰۰۰۲ درصد
 • باخت فور آو ا کایند: ۰/۰۰۰۰۰۰ درصد
 • برد استریت فلاش: ۰/۰۰۰۷۹ درصد
 • باخت استریت فلاش: ۰/۰۰۰۰۰۰۲ درصد
 • برد تری آو ا کایند: ۰/۰۲۱ درصد
 • باخت تری آو ا کایند: ۰/۰۰۰۶ درصد
 • برد فلاش: ۰/۰۳۹ درصد
 • باخت فلاش: ۰/۰۰۴ درصد
 • برد استریت: ۰/۰۳ درصد
 • باخت استریت: ۰/۰۰۷۷ درصد
 • برد تو پیر: ۰/۰۸۸ درصد
 • باخت تو پیر: ۰/۰۶۸ درصد
 • برد ورق بالا: ۰/۰۰۰۸ درصد
 • باخت ورق بالا: ۰/۰۰۲۵  درصد

میزان ریسک در این شرط با به کارگیری استراتژی ۱/۳۰ درصد است. در حالیکه بدون استراتژی ۲/۷۰ درصد است.

استراتژی برای تازه کاران

استراتژی ساده پوکر ۴ کارتی که توسط استنلی کو (Stanley Ko) ارائه شده، به شرح زیر است.

 • اگر جفت ۱۰ یا بالاتر داشتید، ۳ برابر Ante ریز (raise) کنید.
 • اگر جفت ۲ تا ۹ داشتید، ۱ برابر ۱Ante ریز کنید.
 • در هر صورت فولد (fold) کنید.

بر اساس دومین چاپ کتاب Beyond Counting اثر James Gorsjean، به کارگیری این استراتژی ساده، منجر به House Edge به میزان ۳/۳۶ درصد می‌شود.

استراتژی پوکر ۴ کارتی، برای بازیکنان با تجربه

این استراتژی برای آن طراحی شده است تا بین قدرت و سادگی تعادل ایجاد شود.

 • جفت آس یا بهتر، ۳ برابر شرط ببندید.
 • اگر ورق نمایان دیلر هم رتبه یا پایین تر از ورق شما بود با جفت سرباز، بی بی و شاه: ۳ برابر شرط ببندید.  در غیر این صورت ۱ برابر شرط ببندید.
 • جفت ۹ یا ۱۰: اگر ورق نمایان دیلر بالاتر بود ۱ برابر، در غیر این صورت ۳ برابر شرط ببندید.
 • جفت ۸:  اگر ورق نمایان دیلر ۲ بود ۳ برابر، در غیر این صورت ۱ برابر شرط ببندید.
 • جفت ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷: ۱ برابر شرط ببندید.
 • جفت ۲ یا شاه، آس و بی بی: اگر ورق نمایان دیلر هم رتبه یکی از ورق‌های شما بود، ۱ برابر در غیر این صورت فولد کنید.
 • در هر صورت دیگر فولد کنید.

میزان House Edge این استراتژی ۲/۸۵ درصد بوده و عنصر ریسک آن ۱/۳۲ درصد است.

استراتژی پیشرفته پوکر ۴ کارتی

با افتخار استراتژی پیشرفته پوکر ۴ کارتی را به شما ارائه می‌کنیم.

 • جفت آس یا بهتر: ۳ برابر شرط ببندید.
 • جفت شاه: ۳ برابر شرط ببندید. اگر ورق نمایان دیلر آس بود و شما آس یا ۴ نداشتید، ۱ برابر شرط ببندید.
 • جفت سرباز یا بی بی: ۳ برابر شرط ببندید. اگر ورق نمایان دیلر بالاتر از ورق‌های شما بود و یا با یکی از ورق‌های شما یکی نبود، ۱ برابر شرط ببندید. 
 • جفت ۹ یا ۱۰: ۳ برابر شرط ببندید مگر اینکه ورق دیلر بالاتر از شما باشد. در این صورت ۱ برابر شرط ببندید.
 • جفت ۸: یک برابر شرط ببندید مگر اینکه ورق نماینده دیلر ۲ باشد. در این صورت ۳ برابر شرط ببندید.
 • جفت ۴ تا ۷: یک برابر شرط ببندید.
 • جفت ۳: یک برابر شرط ببندید. مگر اینکه ورق نمایان دیلر سرباز  باشد و بالاتر ورق شما ۱۰ بوده، در این صورت فولد کنید.
 • جفت ۲ یا آس، بی بی و شاه: فولد کنید مگر اینکه ورق نمایان دیلر هم رتبه یکی از ورق‌های شما باشد. در این صورت ۱ برابر شرط ببندید.
 • آس، شاه، سرباز، ۱۰: فولد کنید. مگر اینکه ورق نمایان دیلر سرباز باشد. در این صورت ۱ برابر شرط ببندید.
 • آس، شاه، سرباز، ۹ یا پایین: فولد کنید.

با بکارگیری این استراتژی، میزان House Edge ۲/۸۹ درصد است. در ادامه مقایسه House Edge ها در استراتژی‌های مختلف آمده است.

 •  استراتژی ساده: ۳/۳۹ درصد
 • استراتژی متوسط: ۲/۸۵ درصد
 • استراتژی پیشرفته: ۲/۸۵۰ درصد
 • استراتژی بهینه: ۲/۷۸ درصد

تحلیل شرط Aces up

در ادامه احتمال برد این شرط با هر دست آمده است. میزان House Edge شرط Aces Up برابر است با ۳/۸۹ درصد.

 • فور آو ا کایند: ۰/۰۰۰۲۴ درصد
 • استریت فلاش: ۰/۰۰۰۷۹ درصد
 • تری آو ا کایند: ۰/۰۲۲ درصد
 • فلاش: ۰/۰۴۴ درصد
 • استریت: ۰/۰۳۹ درصد
 • تو پیر: ۰/۰۴۷ درصد
 • جفت آس: ۰/۰۳۱ درصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *