تاریخ:می 16, 2021

آشنایی با بازی رامیکوب

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند.

بازی رامیکوب یک بازی جذاب است که 2 تا 4 بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. در این بازی باید هر چه زودتر از شر مهره هایتان خلاص شوید تا برنده شوید. این بازی در سبک بازی های موزائیکی است. از این نظر می توان آن را شبیه به بازی های بازی دومینوی پای جوجه و بازی دومینوی قطار مکزیکی دانست. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

2 تا 4 بازیکن، مهره های رامیکوب.

آماده سازی

همه مهره ها را به پشت روی میز قرار می دهیم. هر بازیکن 14 مهره برمی دارد تا بازی شروع شود. بقیه مهره ها را کنار می گذاریم.

هدف بازی

در این بازی هدف این است که زودتر از رقیب از شر تمام مهره ها خلاص شویم. وقتی می توان مهره ها را در وسط قرار داد که یک سری ساخته شود. برای ساختن یک سری باید 3 یا 4 مهره هم رنک و از رنگ های مختلف باشند. در این صورت می گوییم یک گروه است. راه دیگر ساختن سری این است که سه یا چند مهره هم رنگ با شماره های متوالی داشته باشیم. این نوع سری را ردیف می نامیم.

بازی های مشابه

این بازی با مهره های مخصوص انجام می شود و تنها نکته مهم در آن، توجه به رابطه مهره ها با همدیگر است. اینکه شما بدانید از مهره هایی که در اختیار دارید و سری هایی که در وسط ایجاد شده اند چه گروه ها و ردیف های جدیدی می توانید بسازید. این بازی در کشور ترکیه بسیار رواج یافته و در قهوه خانه ها یک تفریح اساسی به شمار می آید. آن ها بازی رامیکوب را با نام OK می شناسند. بازی رامیکوب در طبقه بندی بازی های دومینو قرار می گیرد. از این نظر این بازی شبیه بازی دومینو است و به سایر بازی های مشابه هم در ابتدای متن اشاره شد.

نحوه انجام بازی

برای شروع بازی، سری اول بازیکن باید ارزش 30 یا بیشتر داشته باشد. وقتی بازیکنان نمی توانند بازی کنند، باید یک مهره از مجموعه مهره های باقیمانده بکشند. یک بازیکن می تواند در نوبتش هر تعداد سری که خواست بسازد.

بعد از اینکه یک بازیکن اولین حرکت را با مجموع ارزش مهره های بیشتر از 30 انجام داد، هر مهره ای را می توان در وسط قرار داد. مهره ها را می توان به بقیه سری ها اضافه کرد. سری ها را هم می توان حرکت داد تا سری های جدید بسازیم. یک بازیکن می تواند مهره ها را در وسط حرکت دهد به شرطی که حداقل یکی از آن مهره ها را خودش کشیده باشد و هر حرکت مهره به ایجاد یک سری درست (گروه یا ردیف) بیانجامد.

مهره ژوکر را می توان به جای هر عدد و هر رنگی به کار گرفت تا یک سری جدید شکل گیرد. وقتی بازیکن مهره ای پیدا کرد که به جای آن از مهره ژوکر در یک سری استفاده شده، می تواند جای آن ها را عوض کرده از مهره ژوکر در ساختن یک سری دیگر در همان نوبت استفاده کند.

پیروزشدن

بازیکنی که زودتر از رقبا با همه مهره هایش بازی کند، برنده است.

قوانین

  • اگر مجموعه مهره های باقیمانده تمام شد و هیچ بازیکنی دیگر نمی تواند حرکتی انجام دهد، آن دور بازی تمام شده و بازیکنی که مجموع ارزش مهره هایش از همه کمتر است برنده بازی است.

آموزش ویدیویی بازی رامیکوب

در این ویدیو با نحوه انجام بازی رامیکوب آشنا می شویم. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر بازی می شویم. دو تا چهار بازیکن می توانند در این بازی شرکت کنند.

آماده سازی

تمام مهره ها را به پشت روی میز جمع می کنیم. هر بازیکن 14 مهره برای شروع انتخاب می کند.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که زودتر از بقیه از شر همه مهره هایمان خلاص شویم. مهره ها را زمانی می توان در وسط قرار داد که در یک سری باشند. سری یعنی 3 یا 4 مهره هم رنک با رنگ مختلف که به آن یک گروه می گوییم. سری می تواند 3 یا چند مهره هم رنگ با اعداد متوالی باشد که در این صورت آن را ردیف می نامیم.

نحوه انجام بازی

به بازی که مهره هایش را انتخاب کردیم برمی گردیم. من همه مهره ها را برگردانده ام تا آن ها را ببینید. در بازی واقعی باید مهره ها را از رقبا پنهان کنید. برای شروع، سری یک بازیکن باید ارزشی برابر با 30 یا بیشتر داشته باشد. بازیکن شماره 1 بازی را با ردیف مهره های 10 و 11 و 12 زرد شروع می کند که ارزش آن برابر با 33 است.

حالا نوبت بازیکن شماره 2 است که می خواهد ردیف مهره های 1 و 2 و 3 قرمز را وسط بگذارد ولی نمی تواند چون مجموع ارزش آن ها زیر 30 است. در این شرایط بازیکن باید یک مهره جدید بردارد. حالا نوبت بازیکن شماره 3 است. او یک گروه از مهره های 9 با رنگ های مختلف و یک گروه از مهره های 2 با رنگ های مختلف را وسط می گذارد. مجموع ارزش آن ها هم برابر با 33 است.

بازیکن می تواند در نوبتش به هر تعداد سری که خواست در وسط قرار دهد. حالا دوباره نوبت بازیکن شماره 1 است. وقتی یک بازیکن بازی را با سری که ارزش آن 30 یا بیشتر است شروع کرده، می تواند در نوبت بعدی اش هر مهره ای را وسط بگذارد. بازیکن شماره 1 مهره 9 سیاه را به گروه مهره های 9 اضافه می کند.

بازیکن شماره 2 هم ردیف مهره های 11 و 12 و 13 قرمز و ردیف مهره های 1 و 2 و 3 قرمز را وسط می گذارد. مجموع ارزش آن ها هم بیش از 30 است. بازیکن شماره 3 نمی تواند حرکتی انجام دهد و یک مهره جدید برمی دارد. بازیکن شماره 1 مهره های 4 و 5 قرمز را به سری بازیکن شماره 2 اضافه می کند.

بازیکن شماره 2 هم یک مهره 3 قرمز به وسط اضافه می کند و یک ردیف موجود را به دو ردیف تبدیل می کند. بازیکن می تواند به هر تعداد مهره که خواست در وسط بگذارد به شرطی که از مهره های خودش باشد و در جای درستی از سری های موجود در وسط قرار گیرد.

بازیکن شماره 3 یک مهره ژوکر کشیده بود. مهره ژوکر را می توان به جای هر مهره ای قرار داد. او از این مهره به عنوان مهره 7 آبی استفاده می کند و یک ردیف می سازد. وقتی یک بازیکن می تواند مهره اش را جای مهره ژوکر قرار دهد، این کار را می کند و مهره ژوکر را در یک سری دیگر می گذارد.

بازیکن شماره 1 هم مهره 7 آبی را در ردیف گذاشته از مهره ژوکر کمک می گیرد تا یک سری جدید بسازد. او از این مهره و مهره های 7 و 10 سیاه خود و مهره 9 سیاه موجود در وسط یک ردیف جدید می سازد. بازیکن شماره 1 مهره 4 قرمز را به ردیف مهره های 1 و 2 و 3 قرمز اضافه می کند. همه حرکت های او درست بوده و همه سری ها ترکیب مناسبی دارند.

بازیکن شماره 2 مهره 8 سیاه را جای مهره ژوکر می گذارد و از آن برای ساختن یک ردیف جدید استفاده می کند. در ضمن او مهره 9 آبی را هم به ردیف مهره های آبی اضافه می کند. بازیکن شماره 3 نمی تواند بازی کند و یک مهره جدید برمی دارد. بازیکن شماره 1 هم به ردیف مهره های زرد یک مهره اضافه می کند. بازیکن شماره 2 هم همین کار را می کند.

بازیکن شماره 3 گروهی از مهره های 1 را وسط می گذارد. بازیکن شماره 1 با آخرین مهره هایش بازی می کند و برنده بازی می شود.

مرور قوانین

در شروع بازی، بازیکن باید سری مهره هایی با ارزشی برابر با 30 یا بیشتر وسط بگذارد. دو مهره ژوکر بین مهره ها داریم که می توان از آن ها به جای هر مهره ای با هر عدد و رنگی استفاده کرد. بازیکنان می توانند در نوبت شان با هر تعداد مهره وسط که خواستند بازی کنند ولی باید حداقل یکی از مهره ها متعلق به خودشان باشد و همه مهره ها در سری های درست و قابل قبول قرار گیرند.

بازیکنان در نوبت خود می توانند با هر تعداد مهره خود که خواستند بازی کنند. اگر مجموعه مهره های باقیمانده تمام شد و دیگر بازیکنان نتوانستند مهره جدید بردارند و دیگر نمی توانند حرکتی انجام دهند، بازیکنی که مهره های باقیمانده اش در مجموع کمترین ارزش را دارد، برنده بازی است.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *