تاریخ:سپتامبر 28, 2022
بازی کارتی دست و پا

آموزش بازی کارتی دست و پا (Hand And Foot)

به این مطلب از سری مطالب آموزش بازی‌های کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. در این مطلب ما نحوه کامل انجام بازی کارتی دست و پا (Hand And Foot) را پوشش خواهیم داد. مقاله را با توضیح مفهومات عمومی این بازی و نحوه انجام آن شروع می‌کنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی را بیان می‌کنیم.

بازی کارتی دست و پا (Hand And Foot)

بازی کارتی دست و پا (Hand And Foot)، یک بازی جذاب با سبک رامی است. امتیازات در این بازی از طریق ترکیب کردن کارت‌هایی که در رتبه مشابه با یکدیگر هستند، به دست می‌آید.

مقدمات بازی

برای انجام این بازی شما نیاز به 5 دسته کارت 52تایی استاندارد، 10 کارت جوکر، 4 بازیکن (تقسیم شده به دو گروه 2 نفری)، دارید.

توزیع کارت

هر 5 دسته کارت را دیلر همراه با هم بر می‌زند. دیلر که یکی از بازیکنان است باید به هر بازیکن 22 کارت بدهد. کارت‌ها یکی یکی بین بازیکنان پخش می‌شوند. اولین 11 کارتی که دیلر به هر بازیکن می‌دهد، بعنوان دست استک بازیکن شناخته می‌شود و با هم نگه داشته می‌شود. 11 کارت بعدی که به هر بازیکن می‌دهد بعنوان پای استک شناخته می‌شود. این کارت‌ها با هم نگه داشته می‌شود و بصورت رو به پایین قرار می‌گیرند تا بازی شروع شود.

دیلر، ابتدا به بازیکنی که در سمت چپش نشسته است کارت می‌دهد. سپس پخش کارت بصورت ساعتگرد ادامه می‌یابد.

دسته کارت باقیمانده در دست دیلر نیز بصورت رو به پایین در وسط میز بعنوان دراو کارت قرار می‌گیرد. دراو کارت، دسته کارتی است که بازیکنان از آن کارت می‌کشند.

بالاترین کارت دراو کارت رو به بالا می‌شود و در کنار دراو کارت بعنوان اولین کارت دیسکارد پایل قرار می‌گیرد.

هدف از انجام بازی کارتی دست و پا (Hand And Foot)

هدف از انجام بازی کارتی دست و پا ، این است که بیشترین امتیاز را در بازی کسب کنید. بعنوان یک تیم، شما باید برای کسب امتیاز، کارت‌های هم‌رتبه را با یکدیگر مطابقت دهید و ترکیب کنید.

3 کارت با رتبه‌ی برابر، برای شروع یک ترکیب نیاز است. و همچنین دقت کنید که یک ترکیب می‌تواند تا حداکثر 7 کارت داشته باشد.

جوکرها و کارت‌های شماره 2، کارت‌های خاص در این بازی هستند. خاص بودن این کارت‌ها این است که به هر ترکیبی می‌توانند اضافه شوند. اما یک قانون وجود دارد و آن هم اینکه هیچ ترکیبی نمی‌تواند تعداد کارت‌های خاصش از تعداد کارت‌های اصلی‌اش بیشتر باشد.

دو نوع ترکیب در این بازی وجود دارد: تمیز و کثیف.

یک ترکیب تمیز به ترکیبی از کارت‌های هم‌رتبه می‌گوییم که شامل 7 کارت باشد و هر 7 کارت با هم هم‌رتبه باشند. اما یک ترکیب کثیف، به ترکیبی می‌گویند که دارای 7 کارت باشد و در بین 7 کارت آن تعدادی کارت خاص نیز وجود دارد.

زمانی که یک بازیکن، تمامی کارت‌های دست خود را ترکیب کرد، سپس او کارت‌‌های پای خود را برمی‌دارد. وقتی که یک بازیکن تمامی کارت‌های پای خود را ترکیب کرد، دور بازی به اتمام می‌رسد. بازی بیش از 4 دور بازی می‌شود.

انجام بازی کارتی دست و پا (Hand And Foot)

بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، اولین بازیکنی است که بازی را شروع می‌کند. اگر یکی از بازیکنان در حین توزیع کارت، یک کارت شماره 3 قرمز دریافت کرده باشد و یا اینکه هر زمانی یک کارت شماره 3 قرمز از دراو کارت بکشد، او باید فورا آن کارت را بر روی میز بازی کند و یک کارت از دراو کارت بکشد تا جایگزین 3 قرمز شود.

کشیدن کارت

نوبت هر بازیکن با کشیدن یک کارت شروع می‌شود. یک بازیکن اجازه دارد که از دیسکارد پایل کارت بکشد، اما در صورتی که بالاترین کارت دیسکارد پایل را که می‌کشد در یک ترکیب استفاده کند.

در صورتی که بالاترین کارت دیسکارد پایل، با موفقیت ترکیب شود، آن بازیکن 7 کارت بالای دیسکاد پایل را خواهد کشید.

اگر یک بازیکن نتواند بالاترین کارت دیسکارد پایل را بکشد، او دو کارت از دراو کارت می‌کشد.

همچنین بازیکن می‌تواند انتخاب کند که دو کارت بالای دراو کارت را می‌کشد، حتی اگر برای او امکان پذیر باشد که بالاترین کارت دیسکارد پایل را بکشد.

ترکیب کردن کارت‌ها

پس از کشیدن کارت، یک بازیکن می‌تواند انتخاب کند که در صورت امکان ترکیب بسازد. همانطور که پیش از این گفته شد برای شروع یک ترکیب حداقل 3 کارت هم رتبه نیاز است.

کارت‌های خاص (جوکرها و 2ها)، می‌توانند در هر ترکیبی استفاده شود. اما هیچ ترکیبی نمی‌تواند تعداد کارت‌های خاصش از تعداد کارت‌های اصلی‌اش بیشتر باشد.

هر کارت یک ارزشی دارد:

جوکرها = 50 امتیاز

آس‌ها / 2ها = 20 امتیاز

شاه‌ها تا 8ها = 10 امتیاز

7‌ها تا 4ها = 5 امتیاز

3های مشکی = 5 امتیاز

در دور اول بازی، اولین ترکیب‌هایی که توسط تیم‌ها ساخته می‌شود برای شروع بازی باید 50 امتیاز داشته باشد. در دور دوم، اولین ترکیب‌هایی که توسط تیم‌ها ساخته می‌شود باید حداقل 90 امتیاز داشته باشد. دور سوم، اولین ترکیب‌هایی که توسط تیم‌ها ساخته می‌شود باید حداقل 120 امتیاز داشته باشد. و در دور چهارم، اولین ترکیب‌هایی که توسط تیم‌ها ساخته می‌شود باید حداقل 150 امتیاز داشته باشد.

زمانی که یک ترکیب 7 کارت داشته باشد، آن ترکیب کامل است. اگر یک ترکیب کامل هیچ کارت خاصی نداشته باشد، آن ترکیب یک ترکیب تمیز نامیده می‌شود.

ترکیب‌ها در کنار ذخیره می‌شوند، با یک کارت قرمز بر روی آن‌ها (برای ترکیب تمیز).

و اگر ترکیب ساخته شده‌ی کامل یک یا چند کارت خاص در بر داشته باشد، یک ترکیب کثیف نامیده می‌شود. ترکیب‌های کثیف نیز در کنار قرار می‌گیرند با یک کارت 3 مشکی بر روی آن‌ها.

دیسکارد (دور انداختن کارت)

نوبت هر بازیکن با دور انداختن یک کارت بر روی دیسکارد پایل، به اتمام می‌رسد. اگر یک 3 مشکی، دور انداخته شود، دیسکارد پایل بلاک می‌شود. یک بازیکن نمی‌تواند از دیسکارد پایلی که بلاک شده است، کارت بکشد.

بیرون رفتن از بازی

اگر تیمِ یک بازیکن یک ترکیب تمیز کامل داشته باشد، یک ترکیب کثیف کامل داشته باشد و اعضای تیم هر دو، کارت‌های پا را برداشته باشند، آن بازیکن می‌تواند یک دور از بازی را به اتمام برساند، فقط در صورتی که تمامی کارت‌هایش را بازی کند.

بازیکن می‌تواند از هم‌تیمی‌اش سوال کند که آیا می‌خواهد دور بازی به اتمام برسد یا خیر. زیرا وابسته به کارت‌هایی که در دست پارتنرش باقی مانده است، ممکن است پارتنر بخواهد دور بازی همچنان ادامه داشته باشد.

امتیاز دهی در بازی کارتی دست و پا (Hand And Foot)

4 منطقه وجود دارد که در آن امتیاز توسط بازیکنان کسب می شود:

ارزش کارت: با استفاده از ارزش کارت‌ها که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، تیم‌ها امتیاز کسب می‌کنند. به این صورت که باید مجموع امتیازات کارت‌های موجود در ترکیبات خود (از جمله ترکیب‌های تکمیل‌شده) را محاسبه کنند و سپس منهای امتیازات کارت‌هایی که در دستشان باقی مانده است، کنند. نتیجه امتیازی است که از این منطقه کسب می‌کنند.

ترکیبات کامل (دارای 7 کارت): یک تیم برای هر ترکیب تمیز 500 امتیاز و برای هر ترکیب کثیف 300 امتیاز دریافت می کند. اگر ترکیب کامل شامل کارت خاص نباشد، یک ترکیب تمیز محسوب می شود. اگر ترکیب کامل شامل یک کارت خاص باشد، آن را یک ترکیب کثیف در نظر می‌گیریم.

کارت‌های شماره 3 قرمز: یک تیم برای هر 3 قرمز 100 امتیاز می گیرد.

بیرون رفتن از بازی: تیم بازیکنی که دور را پایان داد 100 امتیاز می گیرد.

برنده شدن در بازی کارتی دست و پا (Hand And Foot)

تیمی که بعد از چهار دور بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده بازی است. پیش از این گفتیم که حتما باید این بازی حداقل 4 دور بازی شود.

قوانین بازی کارتی دست و پا

اگر قبل از اینکه شما به کارت‌های پا برسید، حریف دور بازی را به اتمام برساند و یک کارت 3 قرمز در پای شما باشد، تیم شما 100 امتیاز بخاطر آن از دست می دهد.

اگر اولین کارتی که به سمت بالا برمی‌گردد یک کارت قرمز 3 یا یک کارت خاص باشد، کارت را به داخل دسته کارت برمی‌گردانید و کارت بالایی بعدی رو به بالا می‌شود.

یک تیم نمی تواند دو ترکیب ناقص (غیرکامل) در رتبه مشابه داشته باشد.

یک ترکیب هیچ زمانی نمی‌تواند بیشتر از کارت‌های طبیعی، کارت خاص داشته باشد.

هنگامی که یک کارت خاص ترکیب می شود، نمی توان دیگر آن را جابجا کرد.

یک ترکیب نمی تواند بیش از 7 کارت داشته باشد.

کارت‌های شماره 3 مشکی را نمی توان ترکیب کرد و فقط برای مسدود کردن دیسکارد پایل استفاده می شوند.

جمع بندی

در این مطلب بصورت کامل، قوانین بازی کارتی دست و پا (Hand And Foot)، نحوه انجام این بازی، نحوه توزیع کارت و محاسبه امتیاز و مشخص کردن برنده را توضیح دادیم. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و همچنین از انجام این بازی در دورهمی‌هایتان لذت ببرید. برای مشاهده آموزش ویدئویی این بازی بر روی این لینک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.