تاریخ:نوامبر 28, 2021
بازی دز

چگونه بازی دز (Dos) را انجام دهیم؟

در این مطلب می‌خواهیم یک بازی جذاب به نام بازی دز (Dos) را که با کارت‌های اختصاصی خود انجام می‌شود، به شما معرفی کنیم. در ابتدا نحوه انجام این بازی و مفهومات کلی آن را معرفی خواهیم کرد و در انتها جزئیات بیشتری از آن را توضیح می‌دهیم.

توزیع کارت در بازی دز (Dos)

دقت داشته باشید که بازی دز با کارت‌های مخصوص به خود انجام می‌شود و با ورق‌های معمولی بازی نمی‌شود.

این بازی با 2 الی 4 بازیکن انجام می‌شود. دیلر باید به هر بازیکن 7 کارت بدهد. دیلر توزیع کارت را در 7 دور انجام می‌دهد و در هر دور به هر بازیکن 1 کارت می‌دهد. کارت‌ها در جهت چرخش عقربه‌های ساعت پخش می‌شوند.

پس از اینکه تمام بازیکنان 7 کارت خود را دریافت کردند، دیلر کارت‌های باقیمانده را بصورت رو به پایین در وسط میز قرار می‌دهد. پس از این، به این دسته کارت، دسته کارت مرکزی می‌گوییم.

دیلر از روی دسته کارت مرکزی، 2 کارت را برمی‌دارد و آن‌ها را در کنار هم رو به بالا در وسط میز می‌گذارد. به کارت‌هایی که در وسط بصورت ردیف در کنار هم رو به بالا قرار می‌گیرند، ردیف مرکزی می‌گوییم.

هدف از انجام بازی دز (Dos)

هدف از انجام بازی این است که اولین بازیکنی باشید که کارت‌های درون دستتان را تمام می‌کنید. کارت‌های درون دستتان طبق قوانینی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، به داخل ردیف مرکزی می‌روند. و همانطور که گفته شد، بازیکنی که زودتر کارت‌هایش را تمام کند، برنده بازی خواهد بود.

برای انجام بازی، باید به کارت‌های ردیف مرکزی نگاه کنید و یک کارت در دستتان را که از لحاظ عدد با یکی از کارت‌های ردیف مرکزی مطابقت دارد، بردارید و بر روی آن کارت در وسط میز بازی کنید. برای مثال کارت شماره 5 دستتان را می‌توانید بر روی کارت شماره 5 وسط میز بازی کنید.

یا اینکه 2 کارت درون دستتان که جمع عددهایشان با یکی از کارت‌های ردیف مرکزی مطابقت دارد را بردارید و بر روی کارت مورد نظر در وسط میز بازی کنید. برای مثال کارت شماره 2 و شماره 7 درون دستتان را می‌توانید بر روی کارت شماره 9 وسط میز بازی کنید.

کارت‌های خاص

در دسته کارت‌ بازی دز، 2 نوع کارت خاص وجود دارد. کارت‌های هشتگ و کارت‌های شماره 2.

ورق‌های شماره 2 را می‌توان بعنوان هر رنگی در بازی در نظر گرفت.

کارت‌های هشتگ (علامت دار) را می‌توان بعنوان هر عددی در این بازی در نظر گرفت.

نحوه انجام بازی با مثال

شما باید کارت‌هایتان را در طول بازی از دیگر بازیکنان پنهان نگه دارید و کسی نتواند کارت‌های شما را ببیند.

فرض کنید پس از اینکه دیلر توزیع کارت را به اتمام رساند، کارت‌ها به شکل زیر باشند.

بازی دز
بازی دز

 البته دقت کنید کارت‌های بازیکن در بازی واقعی نباید دیده شوند. و در اینجا برای اینکه نحوه انجام بازی را توضیح دهیم بصورت رو به بالا قرار داده‌ایم.

بازی را نفر سمت چپ دیلر (بازیکن شماره 2) شروع می‌کند. او یک کارت 5 در دستش دارد که می‌تواند با آن بر روی کارت 5 وسط بازی کند. همچنین کارت 2 و 7 دارد که می‌تواند بر روی 9 بازی کند.

تعداد بازی‌های یک بازیکن در نوبتش

دقت کنید که وقتی نوبت یک بازیکن می‌شود، بازیکن تمام بازی‌هایی را که می‌تواند، انجام می‌دهد.

سپس کارت‌های مطابقت داده شده، از وسط برداشته می‌شوند و دور ریخته می‌شوند. به کارت‌های دور ریخته شده دیسکارد پایل می‌گوییم.

تعداد کارت‌های ردیف مرکزی

در ردیف مرکزی، همیشه حداقل باید دو کارت وجود داشته باشد. بنابراین پس از دور ریختن کارت‌های بازی شده، اگر تعداد کارت‌های ردیف مرکزی کمتر از 2تا بود، دیلر از روی دسته کارت مرکزی، کارت به ردیف اضافه می‌کند. تا زمانی که تعداد آن‌ها حداقل به 2 کارت برسد.

ادامه مثال

پس از اینکه یک بازیکن، بازی خود را انجام داد، نوبت بازی به بازیکن سمت چپش می‌رسد.

بازی دز
بازی دز

دیلر 2 کارت با شماره‌های 6 و 10 را وسط گذاشته است. نوبت بازیکن بعدی (بازیکن شماره 3) می‌باشد.

این بازیکن کارت شماره 10 در دستش دارد تا با 10 وسط میز مطابقت دهد.

کارت شماره 10 سبز بازیکن، با کارت شماره 10 وسط میز هم از لحاظ عدد هم از لحاظ رنگ مطابقت دارد. بنابراین بازیکن 1 بونس دریافت می‌کند.

بازیکن شماره 3، کارت دیگری برای بازی ندارد و کارت‌های بازی شده بر روی دیسکارد پایل دور ریخته می‌شوند. سپس دیلر 1 کارت به ردیف مرکزی اضافه می‌کند (کارت 7 زرد) تا تعداد کارت‌ها به 2 عدد برسد.

پس از آن، بازیکن شماره 3 بونس خود را بازی می‌کند. بونس او این است که او می‌تواند 1 کارت دیگر را در هر شرایطی بازی کند.

بازیکن شماره 3، کارت شماره 10 خود را به ردیف اضافه می‌کند. یعنی در کنار 2 کارت دیگر در ردیف مرکزی در وسط میز قرار می‌دهد.

بازی دز
بازی دز

سپس نوبت به بازیکن بعدی (بازیکن شماره 1) می‌رسد. بازیکن شماره 1، کارت هشتگ در بین کارت‌هایش دارد.

بازی با کارت هشتگ

همانطور که گفته شد ورق‌های هشتگ (علامت دار) را می‌توان بعنوان هر عددی در این بازی در نظر گرفت.

بنابراین بازیکن شماره 1، کارت هشتگ خود را بعنوان کارت 6 در نظر می‌گیرد و آن را همراه با 1 (بعنوان 7 زرد) بر روی کارت شماره 7 وسط می‌گذارد.

بازی دز
بازی دز

بازی با کارت شماره 2

بازیکن شماره 1 همچنین کارت شماره 2 دارد. همانطور که گفته شد کارت‌های شماره 2 را می‌توان بعنوان هر رنگی در بازی در نظر گرفت.

بنابراین بازیکن شماره 1، کارت 2 خود را کارت آبی در نظر می‌گیرد و همراه با 4 آبی که دارد (بعنوان 6 آبی) بر روی 6 آبی وسط میز قرار می‌دهد.

بازی دز
بازی دز

دریافت بونس

بازیکن شماره 1، برای مطابقت دادن کارت‌ها از لحاظ رنگی و عددی همزمان، به ازای هر مطابقت، 1 بونس دریافت می‌کند. مطابقت دادن 6های آبی، 1 بونس و مطابقت دادن 7های زرد نیز 1 بونس. در مجموع 2 بونس.

اما قبل از اینکه بونس‌هایش را بازی کند، دیلر کارت‌های بازی شده را دور می‌ریزد. سپس یک کارت به ردیف اضافه می‌کند تا تعداد کارت‌ها 2تا شود. پس از آن بازیکن شماره 1، می‌تواند 2 بونس خود را بازی کند و 2 کارت وسط بگذارد.

مطابقت رنگ دابل

وقتی یک بازیکن در یک نوبت بازی، 2 کارت هم رنگ را با هم ترکیب کند و با یک کارت در ردیف مرکزی، از لحاظ رنگ و عدد مطابقت دهد، به آن مطابقت رنگ دابل می‌گویند، بازیکنان دیگر باید به ازای هر مطابقت رنگ، 1 کارت از دسته کارت مرکزی بردارند (بکشند). همچنین به ازای مطابقت رنگ دابل، بازیکن نیز 1 بونس می‌گیرد.

بنابراین پس از اینکه بازیکن شماره 1 بازی کرد، بازیکن 2 و 3 هر کدام 2 کارت به ازای 2 مطابقت رنگ دابل بازیکن 1 برمی‌دارند.

عدم توانایی در بازی

اگر یک بازیکن قادر به بازی نباشد. یعنی هیچ کارتی برای مطابقت دادن با کارت‌های ردیف مرکزی نداشته باشد، باید از دسته کارت مرکزی، کارت بردارد.

اگر کارتی که بازیکن برداشته است، قابل بازی کردن باشد و با یکی از کارت‌های ردیف مرکزی مطابقت داشته باشد، بازیکن می‌تواند آن را بازی کند.

اما اگر کارتی که بازیکن برداشته است، با هیچ کدام از کارت‌های وسط میز مطابقت نداشته باشد، بازیکن نوبت خود را با اضافه کردن یکی از کارت‌هایش به ردیف مرکزی، در کنار کارت‌های دیگر، به اتمام می‌رساند.

سپس نوبت بازی به بازیکن بعدی منتقل می‌شود.

امتیازدهی

بازیکنی که یک راند (دست) از بازی را برنده شود، بر اساس کارت‌هایی که در دست بازیکنان دیگر باقی مانده است، امتیاز می‌گیرد.

هر کارتی به اندازه عددی که دارد، امتیاز دارد، بجز کارت 2 و کارت هشتگ.

کارت‌های 1، 3 تا 10. هر کدام به اندازه عددشان امتیاز دارند. برای مثال کارت شماره 5، 5 امتیاز دارد.

کارت‌های شماره 2، 20 امتیاز و کارت‌های هشتگ، 40 امتیاز دارند.

برای مثال فرض کنید بازیکنی که اول از همه کارت‌هایش را تمام می‌کند، بازیکن شماره 1 باشد. در این صورت، این بازیکن برنده این دست از بازی خواهد بود.

بازیکن شماره 2، 3 کارت با شماره‌های 4،4 و 3 در دستانش باقی مانده است. بنابراین دستش 11 (4+4+3=11) امتیاز ارزش دارد.

نفر شماره 3، 4 کارت با شماره‌های 3،4 و 5 و 6 در دستانش باقی مانده است. بنابراین دستش 18 (4+3+5+6=18) امتیاز ارزش دارد.

بازیکن شماره 1، در مجموع 29 امتیاز (18+11) برای این دست از بازی، دریافت می‌کند.

برای هر دست از بازی، به همین ترتیب امتیاز‌ها محاسبه می‌شوند.

زمانی که امتیاز یک بازیکن در مجموع به 200 برسد، آن بازیکن برنده کل بازی خواهد بود.

بررسی قوانین

کارت‌هایی که شماره یکسان دارند، با هم مطابقت داده می‌شوند و بر روی هم بازی می‌شوند. مطابقت رنگ کارت‌ها الزامی نیست.

حداکثر 2 کارت می‌توانند با هم ترکیب شوند و بر روی یک کارت بازی شوند. یعنی شما نمی‌توانید 3 کارت با شماره‌های 1، 1 و 4 را با هم ترکیب کنید و بر روی کارت 6 بازی کنید. زیرا ماکزیمم می‌شود 2 کارت را با هم ترکیب کرد. برای مثال کارت 4 و 1 با هم ترکیب شوند و بر روی کارت 5 بازی شوند.

اگر 2 کارت هم از لحاظ عدد و هم از لحاظ رنگ با هم مطابقت داده شوند، بازیکن 1 بونس می‌گیرد.

1 بونس، به بازیکن اجازه می‌دهد که یک کارت را به ردیف مرکزی اضافه کند.

اگر 2 کارت هم رنگ با هم ترکیب شوند و با یک کارت در ردیف مرکزی، از لحاظ رنگ و عدد مطابقت داده شوند، بازیکن در اصطلاح مطابقت رنگ دابل را انجام داده است. در اینصورت بازیکن 1 بونس می‌گیرد و بازیکنان دیگر نیز هر کدام باید 1 کارت از دسته کارت مرکزی بردارند و به دست خود اضافه کنند. 1 بونس، به بازیکن اجازه می‌دهد که یک کارت را به ردیف مرکزی اضافه کند.

اگر یک کارت هشتگ در ردیف مرکزی وجود داشته باشد، بازیکن می‌تواند هر کارتی بین 1 تا 10 را بر روی کارت هشتگ بازی کند.

هر بازیکن در نوبت خود می‌تواند هر تعدادی که می‌خواهد کارت مطابقت دهد و بازی کند.

زمانی که یک بازیکن تنها 2 کارت در دستش دارد، باید اعلام کند “دُز”.

اگر یک بازیکن قبل از اینکه شما بگویید “دُز”، بگوید “دُز”، شما باید بعنوان جریمه 2 کارت از دسته کارت مرکزی بردارید.

حرف آخر

بازی دز (Dos) را با تمام جزئیات، مفهوم‌هایی که در آن به کار می‌رود، نحوه انجام بازی و …، برای شما توضیح دادیم. امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد و از انجام بازی دُز در کنار دوستانتان لذت ببرید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، به آموزش دیگر بازی‌های دورهمی در سایت بخت سر بزنید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *