بازی کارتی ناک رامی

آموزش نحوه انجام بازی کارتی ناک رامی (Knock Rummy)

به این مطلب از سری مطالب آموزش بازی‌های کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. در این مطلب ما نحوه کامل انجام بازی کارتی ناک رامی (Knock Rummy) را پوشش خواهیم داد. مقاله را با توضیح مفهومات عمومی این بازی و نحوه انجام آن شروع می‌کنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی را بیان می‌کنیم.

مقدمات کلی بازی

این بازی توسط 2 الی 6 بازیکن قابل انجام است. برای انجام بازی، بازیکنان به یک دسته کارت 52تایی استاندارد نیاز دارند.

توزیع کارت

در بازی کارتی ناک رامی تعداد کارت‌هایی که دیلر باید به هر بازیکن بدهد، به این بستگی دارد که چه تعداد بازیکن در حال انجام بازی هستند.

همانطور که گفتیم، این بازی توسط 2 الی 6 بازیکن قابل انجام است. اگر تعداد بازیکنان در بازی، 2 نفر باشد، دیلر باید به هر بازیکن 10 کارت بدهد. اما اگر تعداد بازیکنان، 3 یا 4 نفر باشد، دیلر باید به هر بازیکن، 7 کارت بدهد. و در آخر اگر تعداد بازیکنانی که در بازی شرکت می‌کنند، 5 یا 6 بازیکن باشد، هر بازیکن 6 کارت دریافت خواهد کرد.

بعد از اینکه دیلر، به بازیکنان، کارت‌هایشان را داد، باقیمانده‌ی کارت‌ها را بصورت رو به پایین، در وسط میز قرار می‌دهد. سپس بالاترین کارت دسته باقیمانده را رو به بالا خواهد کرد و در کنار آن، وسط میز می‌گذارد. این کارت، اولین کارت از یسکارد پایل خواهد بود. دیسکارد پایل، مکانی است که بازیکنان کارت‌ها را بر روی آن دور می‌اندازند.

پیشنهاد می‌کنیم مطلب آموزش بازی رامی (Rummy) را نیز مطالعه کنید.

هدف از انجام بازی

هدف از انجام بازی برای هر بازیکن این است که امتیاز کسب کند.

در این بازی، امتیازات بدین شکل توسط بازیکنان کسب می‌شود: بازیکنان باید در انتهای دور بازی، کمترین تعداد کارت‌های غیرمنطبق را داشته باشند.

هدف بازیکنان در طی راند بازی این است که ست‌ها یا مجموعه‌هایی را در دست خود شکل بدهند. یک ست یا مجموعه، می‌تواند یک گروه از 3 یا 4 کارت باشد که رتبه‌های یکسانی با هم دارند. برای مثال همگی 2 هستند، یا همگی سرباز هستند و … .

از طرفی، یک ست یا مجموعه همچنین می‌تواند یک گروه از سه یا تعداد بیشتر از کارت‌ها باشند که به یک ترتیب از رتبه پایین به بالا هستند (یکی یکی) و همگی از یک خال می‌باشند. برای مثال کارت‌های آس دل، 2 دل، 3 دل، 4 دل و 5 دل، با هم یک ست را تشکیل می‌دهند. و کارت‌های سرباز گشنیز، بی بی گشنیز، شاه گشنیز یک ست دیگر و به همین فرم.

رتبه‌بندی کارت‌ها نیز بدین صورت است که شاه بالاترین رتبه را دارد، سپس بی بی، بعد سرباز و پس از آن کارت‌های شماره 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2 و آس، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

انجام بازی کارتی ناک رامی (Knock Rummy)

اولا این نکته را باید در نظر بگیرید که در این بازی نیز همچون بسیاری از بازی‌های کارتی دیگر، باید کارت‌هایتان را از دیگر بازیکنان پنهان نگه دارید. همچنین انجام بازی بصورت ساعتگرد بین بازیکنان انجام می‌شود.

بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، بازی را شروع می‌کند. هر بازیکن در نوبت خود، ابتدا باید یا یک کارت از روی دیسکارد پایل و یا یک کارت از روی دسته کارت‌های باقیمانده‌ی وسط میز بردارد. همچنین بازیکن باید با دیسکارد کردن یک کارت، نوبتش را به پایان برساند.

اگر بازیکن، کارت را از روی دسته کارت باقیمانده‌ی وسط میز بردارد، این امکان را دارد که پس از نگاه کردن، آن را بر روی دیسکارد پایل، دور بیندازد و سپس نوبتش تمام می‌شود. یا اینکه کارت را به کارت‌های دست خود اضافه کند و یک کارت را از دست خود بر روی دیسکارد پایل دور بیندازد. اگر هم بالاترین کارت روی دیسکارد پایل را بردارد که آن را به دست خود اضافه می‌کند و یک کارت را از بین کارت‌های دستش، بر روی دیسکارد پایل دور می‌اندازد.

در هر لحظه‌ای از دور بازی، یک بازیکن می‌تواند با ضربه زدن به میز، آن دور از بازی را پایان دهد.

پس از اینکه بازیکن به میز ضربه زد، کارت لازم برای اتمام نوبت خود را بر روی دیسکارد پایل دور می‌اندازد. سپس تمامی بازیکنان باید کارت‌های خود را نشان دهند. همچنین باید کارت‌های خود را در دسته‌بندی کارت‌های مطابقت ‌داده‌ شده و مطابقت داده نشده، جدا کنند.

کارت‌های مطابقت داده شده، کارت‌هایی هستند که بازیکن توانسته است با آن‌ها ست‌هایی را بسازد. و کارت‌های مطابقت داده نشده، کارت‌هایی هستند که در هیچ یک از ست‌های بازیکن، جا نداشته‌اند.

دریافت امتیاز

تمامی بازیکنان، کارت‌های مطابقت داده نشده‌ی خود را سر جمع می‌کنند.

اگر بازیکنی که بر روی میز ضربه زد، کمترین تعداد کارت مطابقت داده نشده را داشته باشد، بازیکنان روند امتیازگیر را شروع خواهند کرد.

کارت‌های دارای چهره، یعنی شاه و بی بی و سرباز، هر کدام 10 امتیاز دارند. کارت‌های شماره‌دار 2 تا 10، هر کدام به اندازه‌ی عددشان امتیاز دارند. یعنی کارت شماره 2، 2 امتیاز، کارت شماره 5، 5 امتیاز و … . در آخر، کارت آس، 1 امتیاز دارد.

روند امتیازدهی شروع می‌شود و برای هر بازیکنی، امتیازات کارت‌های مطابقت‌ داده نشده‌اش محاسبه خواهد شد.

برای مثال فرض کنید، یکی از بازیکنان نتوانسته باشد کارت‌های شاه گشنیز، شاه پیک، 7 دل و آس پیک خود را در ست‌ها جا دهد. امتیاز او، 28 خواهد شد. به ازای شاه گشنیز، 10، به ازای شاه پیک، 10 امتیاز، به ازای 7 دل، 7 امتیاز و به ازای آس پیک، 1 امتیاز (در مجموع 28 امتیاز) دریافت خواهد کرد.

محاسبه اختلاف امتیازات برای مشخص شدن برنده

پس از اینکه به همین ترتیب، امتیازات تمام بازیکنان محاسبه شد، بازیکنی که کمترین امتیاز را داشته باشد، برنده تفاوت بین امتیاز خودش و امتیاز دیگر بازیکنان در آن دست از بازی خواهد بود.

تفاوت بین امتیاز بازیکن برنده با تمام بازیکنان محاسبه می‌شود.

برای مثال فرض کنید در یک بازی کارتی ناک رامی 4 نفره، بازیکن شماره 1، 49 امتیاز، بازیکن شماره 2، 10 امتیاز، بازیکن شماره 3، 28 امتیاز و بازیکن شماره 4، 33 امتیاز داشته باشند.

تفاوت امتیاز بازیکن شماره 2 با تک تک بازیکنان محاسبه می‌شود.

بازیکن شماره 2، با بازیکن شماره 3، 9 امتیاز تفاوت، با بازیکن شماره 4، 14 امتیاز تفاوت و با بازیکن شماره 1، 30 امتیاز تفاوت دارد.

در نهایت تمامی این تفاوت‌ها را با هم جمع می‌کنیم. یعنی 9+14+30 که می‌شود 53 امتیاز.

اختلاف امتیاز دیگر بازیکنان را نیز با رقابشان حساب می‌کنیم.

در مثال بالا، با توجه به امتیازاتی که بازیکنان دریافت کردند. مجموع اختلاف امتیاز بازیکن 1 با دیگر بازیکنان، منفی 30 امتیاز، مجموع اختلاف امتیاز بازیکن 3 با دیگر بازیکنان، منفی 9 امتیاز و مجموع اختلاف امتیاز بازیکن 4 با دیگر بازیکنان، منفی 14 امتیاز است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، اختلاف امتیاز بازیکن 2 (53) از دیگر بازیکنان بیشتر است و او برنده‌ی این دور از بازی است.

نکته‌ای که باید توجه کنید این است که مجموع اختلاف امتیازت همیشه صفر می‌شود. (+53-14-9-30=0).

مشخص کردن برنده

در هر دور از بازی، تمام این اختلاف امتیازات در یک جدول ثبت می‌شود. همچون جدول زیر:

بازیکن 1بازیکن 2بازیکن 3بازیکن 4
-3053-9-14
    
    

پیش از بازی، بازیکنان توافق می‌کنند که چند دور این بازی را ادامه خواهند داد. پس از اینکه طبق توافقشان، چند دور بازی کردند، اختلاف امتیازات هر بازیکن در تمامی دورهای بازی‌ها با هم جمع خواهد شد. سپس بازیکنی که بیشترین مجموع را داشته باشد، برنده کل بازی خواهد بود.

مرور قوانین

اگر پس از اینکه به میز ضربه زده شد و کارت‌های بازیکنان نمایان شد، یکی از بازیکنان، هیچ کارت مطابقت‌داده‌نشده‌ای نداشت، آن بازیکن به اندازه‌ی کارت‌های مطابقت‌داده‌نشده در دست دیگر بازیکنان، امتیاز خواهد گرفت. همچنین به ازای هر بازیکن، 25 امتیاز بعنوان بونس نیز دریافت می‌کند. این 25 امتیاز از امتیازات بازیکنان دیگر کم می‌شود و به این بازیکن داده می‌شود.

اگر یک بازیکن بر روی میز ضربه بزند، اما یک بازیکن دیگر تعداد کارت‌های مطابقت داده‌نشده‌اش کمتر از او باشد، بازیکنی که تعداد کارت‌های مطابقت داده‌نشده‌اش کمتر از همه است، آن دور از بازی را برنده می‌شود. امتیاز این بازیکن نیز از مجموع اختلافات امتیازات دیگر بازیکنان بدست خواهد آمد. همچنین از اختلاف امتیاز بازیکنی که به میز ضربه زده بود، 10 امتیاز کم می‌شود و به این بازیکن داده می‌شود.

از طرفی، اگر یک بازیکن بر روی میز ضربه بزند، اما دو بازیکن دیگر یا بیشتر، تعداد کارت‌های مطابقت داده‌نشده‌شان با هم برابر و کمتر از آن بازیکن باشد، دو بازیکنی که با هم مساوی شده‌اند، امتیازات را بین یکدیگر تقسیم خواهند کرد.

همچنین اگر یک بازیکن بر روی میز ضربه بزند، و یک بازیکن دیگر نیز همراه با او کمترین تعداد کارت مطابقت‌ داده نشده را داشته باشد، بازیکنی که به میز ضربه نزده است، اختلاف امتیاز با دیگر بازیکنان را برنده می‌شود. و بازیکنی که به میز ضربه زده است، نه هیچ امتیازی بدست خواهد آورد و نه هیچ امتیازی از دست خواهد داد.

اگر دسته کارتی که بازیکنان از آن کارت می‌کشیدند، تمام شود، دیسکارد پایل را برعکس کرده و بعنوان دسته کارت جدید برای کشیدن کارت از آن استفاده می‌کنند. البته بالاترین کارت آن را نیز برمی‌دارند و بعنوان اولین کارت دیسکارد پایل در وسط میز می‌گذارند.

حرف آخر

در این مطلب بصورت کامل، قوانین بازی کارتی ناک رامی (Knock Rummy)، نحوه انجام این بازی، نحوه توزیع کارت و محاسبه امتیاز و مشخص کردن برنده را توضیح دادیم. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و همچنین از انجام این بازی در دورهمی‌هایتان لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *