بازی وست دو نفره

آموزش بازی وست (Whist)

به این مطلب از سری مطالب آموزش بازی‌های کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. در این مطلب ما نحوه کامل انجام بازی وست دو نفره (Whist) را پوشش خواهیم داد. مقاله را با توضیح مفهومات عمومی این بازی و نحوه انجام آن شروع می‌کنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی را بیان می‌کنیم.

بازی وست

ورژن‌های مختلفی از بازی وست وجود دارد. ما در اینجا در رابطه با بازی وست دو نفره صحبت می‌کنیم.

برای انجام این بازی، شما نیاز به یک دسته کارت 52تایی خواهید داشت.

توزیع کارت

دیلر باید به هر بازیکن 13 کارت بدهد. این کارت‌ها به 2 بازیکن، یکی یکی داده می‌شوند. یعنی دیلر ابتدا یک کارت برای خودش، سپس برای بازیکن دیگر، دوباره برای خودش و بعد بازیکن دیگر و …، تا زمانی که هر کدام 13 کارت داشته باشند.

پس از اینکه دیلر، کارت‌های لازم را پخش کرد، بخشی از کارت‌ها در دست او باقی می‌مانند. وی باید، بالاترین کارت از دسته کارت باقیمانده را رو به بالا کند. خال این کارتی که رو به بالا شده است، برای آن دور از بازی، خال ترامپ خواهد بود. کارت رو به بالاشده را، دیلر بر روی باقی کارت‌های باقی‌مانده می‌گذارد و سپس دسته کارت را در وسط میز قرار می‌دهد. یعنی دسته کارتی که در وسط میز قرار می‌گیرد، بالاترین کارتش رو به بالا است و باقی کارت‌ها رو به پایین هستند.

هدف از انجام بازی وست

بازی وست دو نفره، برای هر دور از بازی، 2 مرحله دارد. هدف از انجام بازی در مرحله اول یک دور این است که، شما دست بهتری نسبت به دستی که ابتدای بازی به شما داده شد، برای خود بسازید.

و هدف از انجام بازی در مرحله دوم یک دور این است که، شما به اندازه‌ای که امکانش وجود دارد، تریک برنده شوید.

هر تریک از طریق بازی هر بازیکن، که یک کارت در وسط میز بازی می‌کند، ساخته می‌شود. بازیکنی می‌تواند تریک ایجاد شده را ببرد که:

  1. کارتی که بازی کرده است رتبه بالاتری از خال ترامپ باشد یا:
  2. اگر هیچ کارتی با خال ترامپ بازی نشده است، بازیکنی که کارت با رتبه بالاتر در خال کارتی که اول بازی شده است را بازی کرده باشد.

مثال از برنده شدن تریک

برای مثال فرض کنید، خال ترامپ، گشنیز باشد.

دو بازیکن پس از اینکه نوبت خود را بازی کنند. یک تریک 2 کارته، در وسط میز خواهیم داشت.

حال اگر بین این 2 کارت، فقط یک کارت گشنیز باشد، بازیکنی که گشنیز بازی کرده است، برنده تریک خواهد بود و آن را برمی‌دارد.

اما اگر هر دو کارت، کارت گشنیز باشند، بازیکنی که کارت گشنیز با رتبه بالاتر را بازی کرده است، برنده تریک خواهد بود (در رابطه با رتبه بندی کارت‌ها در ادامه صحبت خواهیم کرد).

و اگر هیچ کدام از کارت‌هایی که در تریک هستند، کارت گشنیز نبودند:

 باید به خال اولین کارتی که در تریک بازی شد، دقت کرد. برای مثال، اگر ابتدا بازیکن شماره 1 بازی کرده باشد، باید ببینیم کارتی که او بازی کرده است چه خالی دارد. سپس مبنای برنده شدن تریک را این خال قرار می‌دهیم:

یعنی بازیکنی برنده تریک خواهد شد که کارتش رتبه بالاتری از این خال را داشته باشد.

اگر هم بازیکن دوم، اصلا این خال را بازی نکرد و خال دیگری را بازی کرد، بازیکن اول برنده تریک خواهد بود.

برای مثال فرض کنید، بازیکن اول که نوبتش است بازی کند و تریک را شروع می‌کند، 3 خشت بازی می‌کند. بازیکن دوم اگر می‌خواهد این تریک را برنده شود، یا باید یک کارت خشت با رتبه بالاتر بازی کند و یا یک کارت گشنیز بازی کند. در غیر این صورت، بازیکنی که تریک را شروع کرده است، برنده‌ی آن نیز خواهد بود.

رتبه بندی کارت‌ها در بازی وست دو نفره

همچون بسیاری از بازی‌های کارتی دیگر، رتبه بندی کارت‌ها به این صورت است که کارت آس، بالاترین رتبه را دارد و کارت 2، پایین‌ترین رتبه را.

رتبه بندی کارت‌ها در هر خال، از بالا به پایین عبارت است از: آس (تک)، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2.

همچنین کارتی که دارای خال ترامپ باشد، از هر کارت دیگری با خال متفاوت، رتبه بالاتری دارد و باارزش‌تر است. برای مثال، اگر خشت ترامپ باشد، 5 خشت از آس پیک، رتبه بالاتری دارد.

مرحله اول بازی

این نکته را در نظر داشته باشید که در بازی، هر بازیکن باید کارت‌های خود را از بازیکن دیگر پنهان نگه دارد.

در این بخش از دور بازی، بازیکنی که تریک را برنده می‌شود، کارت رو به بالای روی دسته کارت وسط میز را برمی‌دارد و به دست خود اضافه می‌کند. و بازیکنی که تریک را می‌بازد، کارت بعدی دسته کارت را برمی‌دارد و به دست خود اضافه می‌نماید.

اگر کارت رو به بالای روی دسته کارت، کارت مطلوبی بود، هدف بازیکن این خواهد بود که تریک را برنده شود، تا بتواند آن کارت را مال خودش کند. اما اگر آن کارت، کارت مطلوبی نبود، بازیکن سعی خواهد کرد ببازد تا آن کارت را برندارد.

از آنجایی که اولین کارتی که رو به بالا بر روی دسته کارت قرار دارد، کارتی با خال ترامپ است، بازیکنان سعی در برنده شدن آن خواهند داشت.

راستی، بازی را بازیکنی که دیلر نبوده، شروع می‌کند.

مثال از مرحله اول بازی

برای مثال فرض کنید، کارت رو به بالای دسته کارت، کارت 7 خشت است و اکنون شروع بازی است. از آنجایی که خشت، خال ترامپ است، بازیکنی که بازی را شروع می‌کند دوست دارد آن کارت را ببرد. بنابراین بازی را خوب شروع می‌کند و مثلا آس دل را وسط می‌‌گذارد، بازیکن بعدی در صورت داشتن کارت با خال دل، مجبور است که دل بازی کند و یک دل را وسط می‌گذارد. بازیکن اول، تریک را برنده می‌شود و 7 خشت را نیز برمی‌دارد. بازیکنی که تریک را باخته است، کارت بعدی را از روی دسته کارت برمی‌دارد، این بازیکن کارتی را که از روی دسته کارت برداشته است، به بازیکن دیگر نشان نمی‌دهد.

کارت‌هایی که در تریک بازی شده‌اند، دور انداخته می‌شوند.

بعد از اینکه بازیکنی که تریک را باخته است، از دسته کارت باقیمانده کارت را برداشت، کارت بعدی رو به بالا می‌شود. تا در تریک بعدی، بازیکنان بتوانند کارت را ببینند. سپس بازی به روالی که گفتیم، ادامه پیدا خواهد کرد.

بازیکنی که یک تریک را برنده می‌شود، تریک بعدی را شروع خواهد کرد.

زمانی که کارت‌های دسته کارت باقیمانده تمام شوند، این مرحله از دور بازی به اتمام خواهد رسید. و مرحله دوم بازی شروع می‌شود، بریم ببینیم مرحله بعدی چطور پیش خواهد رفت.

مرحله دوم بازی

ابتدا در نظر بگیرید که بازیکنی که آخرین تریک در مرحله اول بازی را برنده شد، اولین تریک در مرحله دوم بازی را شروع خواهد کرد.

همانطور که پیش از این گفتیم، هدف از انجام بازی در این مرحله این است که تا جایی که ممکن است، برنده تریک شویم. شرایط برنده شدن تریک نیز که پیش از این، به شما گفته شد.

هر بازیکن، تریکی را که برنده شده است برمی‌دارد و در کنار خود قرار می‌دهد.

بازی تا زمانی که بازیکنان کارت‌های خود را تمام نکرده‌اند، ادامه می‌یابد.

کسب امتیاز

در پایان دور بازی، باید ببینیم هر بازیکن چند تریک را از آن خود کرده است. به ازای هر تریکی که یک بازیکن بیشتر از 6 تا دارد، به او یک امتیاز می‌دهیم.

مثلا فرض کنیم در پایان دور اول بازی، بازیکن شماره 1، 6 تریک و بازیکن شماره 2، 7 تریک برنده شده باشد. بازیکن شماره 1 برای این دور از بازی هیچ امتیازی نمی‌گیرد و بازیکن شماره 2، 1 امتیاز به ازای هفتمین تریکی که برنده شده است، کسب خواهد کرد.

پس از اینکه بازیکنان پس از یک تعداد از پیش تعیین شده دور، بازی را به اتمام رساندند، تمام امتیازات هر بازیکن جمع خواهد شد و بازیکنی که امتیاز بالاتری داشته باشد، برنده بازی خواهد شد.

حرف آخر

در این مطلب بصورت کامل، قوانین بازی وست (Whist)، نحوه انجام این بازی، نحوه توزیع کارت و محاسبه امتیاز و مشخص کردن برنده را توضیح دادیم. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و همچنین از انجام این بازی در دورهمی‌هایتان لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *