تاریخ:آگوست 18, 2022
بازی تاس خوک

آموزش بازی تاس خوک

بازی تاس خوک یک بازی ساده تاس است که اولین بار توسط جان اسکارن در سال 1945 ارائه گردید. بازیکنان به نوبت هر دفعه تاس را می‌اندازند و نتایج را بایکدیگر جمع می‌کنند. بازیکن تا زمانی که عدد 1 ظاهر نشود می‌تواند تاس را بیندازد. اما اگر عدد 1 ظاهر شود امتیاز کسب شده خود را از دست می‌دهند.

معرفی بازی خوک

بازی تاس خوک یک بازی عامیانه است، و مانند بسیاری از بازی‌های که منشا عامیانه دارند، دارای تنوع زیادی در قوانین است. به عنوان مثال برخی از افراد از یک تاس و برخی دیگر از دو تاس استفاده می‌کنند. بازی تاس خوک معمولا توسط معلم‌های ریاضی برای آموزش مفاهیم احتمال استفاده می‌شود.

بخوانید: “آموزش بازی تاس 10000

شروع بازی

در هر نوبت یک بازیکن بارها تاس را می‌اندازد تا زمانی که 1 ظاهر شود یا خود بازیکن تصمیم به ننداختن تاس بگیرد.

اگر بازیکن تاس را بیندازد و عدد 1 ظاهر شود، نوبت بازیکن بعدی است که تاس را بیندازد. همچنین با ظاهر شدن 1 بازیکن هیچ امتیازی در آن مرحله دریافت نمی‌کند. به عبارت دیگر امتیازات آن مرحله بازیکن می‌سوزد.

اگر بازیکن تاس را بیندازد و عدد به جز 1 ظاهر شود. امتیاز آن به مجموع امتیازات قبلیش افزوده می‌شود و او می‌تواند همچنان تاس را بیندازد.

اگر بازیکنی تصمیم به عدم انداختن تاس بگیرد. مجموع امتیازاتی که در آن مرحله کسب کرد به امتیازات قبلی او افزوده می‌شود.

اولین بازیکنی که به امتیاز 100 یا بیشتر برسد، برنده بازی است.

به عنوان مثال، اولین بازیکن دونالد است. او تاس را می‌اندازد و عدد 5 ظاهر می‌شود. دونالد می‌تواند 5 امتیاز را نگه‌دارد و دوبار تاس را بیندازد. حال اگر عدد 2 ظاهر شود او در مجموع 7 امتیاز بدست می‌آورد. حال دوباره او باید بین انداختن تاس و یا حفظ امتیاز قبلی بدون انداختن تاس انتخاب کند. اگر او تصمیم به دوباره انداختن تاس بگیرد و عدد 1 ظاهر شود. تمام امتیازات قبلیش می‌سوزد.

بازیکن بعدی الکسیس است. او 5 بار تاس را می‌اندازد و اعداد 5، 5، 3، 5، 4 ظاهر می‌شود. او در مجموع 22 امتیاز کسب می‌کند. الکسیس پیش از اینکه عدد 1 ظاهر شود تصمیم به عدم انداختن تاس می‌گیرد. او تاس را به بازیکن بعدی می‌دهد و امتیاز 22 را برای خود حفظ می‌کند.

بازی تاس خوک

قوانین

برخی از قوانین بازی تاس خوک در طی زمان تغییر کرده است. ما در ادامه رایج‌ترین قوانینی که تغییر کرده‌اند را توضیح می‌دهیم.

  • دو تاس: در برخی از مناطق به جای یک تاس، دو تاس می‌اندازند.
  • افزایش تعداد تاس: بازیکنان فقط یک بار اجازه انداختن تاس را در هر مرحله دارند. در این حالت بازیکنان می‌توانند انتخاب کنند که چند تاس را به صورت همزمان بیندازند. این قانون برای سرعت بخشیدن به بازی ایجاد شد.
  • 6 عدد بد: به جای 1 عدد 6، باعث از بین رفتن امتیاز می‌شود.

خوک دو تاس

در این بازی به جای یک تاس از دو تاس استفاده می‌شود. این بازی شبیه تاس خوک است و تنها در چند قانون خاص بایکدیگر متفاوت هستند. این تفاوت‌ها به شرح زیر است:

  •  دو تاس به صورت همزمان انداخته می‌شود. اگر هیچ یک عدد 1 را نشان ندهند، مجموع امتیازات آن‌ها به امتیازات کل افزوده می‌شود.
  • اگر عدد 1 در یک تاس ظاهر شود، بازیکن هیچ امتیازی در این مرحله بدست نمی‌آورد و نوبتش به پایان می‌رسد.
  • اگر دو تاس عدد 1 ظاهر شود. کل امتیاز بازیکن که در مراحل قبل نیز بدست آورد از بین می‌رود و نوبتش به پایان می‌رسد.
  • اگر تاس را بیندازید و جفت باشد. مجموع امتیاز مانند مراحل قبل به مجموع امتیازات اضافه می‌شود. اما بازیکن موظف مجداد تاس را بیندازد.
بازی تاس خوک

خوک بزرگ

این بازی نیز مانند خوک دو تاس است، به استثنای:

اگر دو عدد 1 ظاهر شود. 25 امتیاز به کل امتیازات بازیکن اضافه می‌شود.

اگر تاس را بیندازد و جفت باشد. دو برابر ارزش به مجموع امتیازات بازیکن در آن مرحله اضافه می‌شود.

Skunk

Skunk یا Think نوعی خوک دو تاس است که در گروه‌های بزرگ بازی می‌شود. در این نوع بازی تاس خوک به جای اینکه تاس بین بازیکنان بچرخد و به نوبت بازیکنان تاس بیندازند. همه آن‌ها به صورت همزمان تاس می‌اندازد. در هر مرحله، بازیکنان آزاد هستند که تاس را نیندازند. اما یک مرحله تا زمانی ادامه می‌یابد که عدد 1 برای تمامی بازیکنان ظاهر شود یا همه بازیکنان تصمیم به عدم انداختن تاس بگیرند.

Skunk پنج مرحله دارد. امتیازات هر مرحله در یک جدول 5 ستونی نوشته می‌شود. امتیاز مرحله اول در ستون S، مرحله دوم در ستون k و به همین ترتیب امتیازات در ستون‌های بعدی قرار داده می‌شود. پس از پنج دور، بازیکنی که بیشترین امتیاز را کسب کند، برنده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.