تاریخ:نوامبر 30, 2023
بازی کارتی ویزن

آموزش بازی کارتی ویزن (Wiezen)

بازی کارتی ویزن (Wiezen) مربوط به کشور فنلاند است. این بازی ترکیبی از بازی وست، سولو وست، بوستون وست و  Rikken است. ما در این مطلب مقاله بخت به صورت کامل نحوه انجام این بازی مهیج را آموزش می‌دهیم.

بازیکنان و کارت‌ها

بازی کارتی ویزن یک بازی تریکت ساده که به صورت چهار نفره بازی می‌شود. بازیکنان در این بازی هر کدام باید یک پیشنهاد بدهند و بازی به صورت تک نفره است. البته در هر دست از بازی ممکن است که گروه‌های موقتی مانند یک نفره در برابر سه نفره یا دو نفره در برابر دو نفره ایجاد شود.

در این بازی از یک بسته ورق 52 کارتی استاندارد استفاده می‌شود. رتبه‌بندی کارت‌ها از بالا به پایین در هر خال به صورت زیر است:

 • آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 و 2

پخش کارت در بازی کارتی ویزن

اولین دیلر به طور تصادفی انتخاب می‌شود و پس پایان هر دست از بازی، بازیکن سمت چپ دیلر قبلی، دیلر جدید می‌شود. پخش کارت‌ها، مناقصه و بازی در جهت عقربه‌های ساعت است. کارت‌ها در ابتدای بازی با هم ترکیب می‌شوند، اما در دست‌های بعدی کارت‌ها ترکیب نمی‌شوند و فقط توسط بازیکن سمت راست دیلر بُر زده می‌شوند.

دیلر در ابتدا یک بسته 4 کارتی به هر بازیکن می‌دهد، سپس یک بسته دیگر 4 کارتی پخش می‌کند و در انتها یک بسته 5 کارتی به بازیکنان می‌دهد. به صورت کلی در هر دست 13 کارت به هر بازیکن داده می‌شود. آخرین کارت بسته رو به بالا است تا همه ببینند. خال این کارت، خال حکم آن دست است. این کارت آشکار شده بخشی از دست دیلر است و بلافاصله پس از پایان مناقصه و شروع بازی توسط دیلر برداشته می‌شود.

مناقصه

مناقصه با بازیکن به سمت چپ دیلر شروع می‌شود و در جهت عقربه‌های ساعت دور میز ادامه می‌یابد. هر بازیکن دو گزینه دارد، پاس دهد یا پیشنهادی ارائه دهد. اگر بازیکنی پاس و هیچ پیشنهادی از ندهد، از دادن هرگونه مناقصه در دورهای بعدی نیز حذف می‌شود.

انواع پیشنهادات در بازی کارتی ویزن

پیشنهادات احتمالی به ترتیب صعودی به شرح زیر است:

Vraag

 بازیکن با ارائه این پیشنهاد تضمین می‌کند که به همراه یک بازیکن دیگر که هنوز مشخص نشده است، حداقل 8 دور برنده شود. در این پیشنهاد خال حکم همان خال که توسط دیلر مشخص شده است.

Meegaan: اگر پیشنهاد Vraag  توسط یک بازیکن ارائه شود، بازیکن بعدی با گفتن این عبارت، پیشنهاد بازیکن قبلی را می‌پذیرد. اگر هیچ بازیکنی با پیشنهاد بالاتر، پیشنهاد بازیکن قبلی را رد نکند. پیشنهاد دهنده و بازیکنی که پذیرفته است به عنوان یک تیم در برابر دو بازیکن دیگر بازی می‌کنند. آن‌ها باید سعی کنند حداقل 8 دور را برنده شوند.

Solo یا انفرادی

پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که حداقل 5 دور را به تنهایی برنده شود. در این مناقصه خال حکم همان خال که توسط دیلر تعیین شد.

Kleine Miserie

 همه بازیکنان یک کارت رو به پایین دور می‌اندازند، پس از آن پیشنهاد دهنده باید تمام 12 دور باقیمانده را بدون خال حکم ببازد.

Pico

 پیشنهاد دهنده به تنهایی بازی می‌کند، باید دقیقا یک دور بدون استفاده از خال حکم برنده شود.

Abondance

پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که به تنهایی بازی کند و حداقل 9 دور برنده شود. خال حکم توسط داوطلب انتخاب می‌شود.

Abondance in Troef

 پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که حداقل 9 دور را به تنهایی برنده شود. در این حالت خال حکم همان خال حکم تعیین شده توسط دیلر است.

Miserie

 پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که در تمام دورها شکست بخورد و به تنهایی بازی کند.

Troel

 پیشنهاد دهنده باید حداقل سه آس داشته باشد و متعهد شود که حداقل 8 دور را با یکی دیگری از بازیکنان برنده شود. در صورتی که پیشنهاد دهنده Troel سه آس داشته باشد، هم گروهی او کسی است چهارمین آس داشته باشد و خال کارت آس چهارم، خال حکم است. اگر پیشنهاد دهنده Troel هر چهار آس را داشته باشد، هم گروهی او کسی است که بالاترین کارت دل را دارد. در این حالت خال دل، خال حکم است.

Open Miserie

پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که در همه دورها شکست بخورد و به تنهایی بازی کند. پس از اتمام اولین دور، پیشنهاد دهنده تمام کارت‌های خود را رو به بالا روی میز قرار می‌دهد.

Solo Slim

 پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که تمام 13 دور را به تنهایی برنده شود. خال حکم  توسط داوطلب انتخاب می‌شود.

قوانین مناقصه

بازیکن سمت چپ دیلر سه انتخاب زیر را دارد:

 • پاس دهد
 • پیشنهاد دهد
 • صبر کند

اگر گزینه صبر کردن را بازیکن سمت چپ دیلر انتخاب کند و دو بازیکن دیگر پاس دهند او حق قبول پیشنهاد را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. توجه کنید، فقط بازیکن سمت چپ دیلر حق دارد که گزینه صبر کردن را انتخاب کند. اگر این بازیکن گزینه صبر کردن را انتخاب کند، در نوبت دوم فقط امکان پذیرش یا پاس دادن را دارد و او نمی‌تواند پیشنهاد دیگری را ارائه دهد.

پس از اولین بازیکن، بازیکنان دیگر به ترتیب جهت عقربه‌های ساعت باید یا پاس بدهند یا پیشنهاد بالاتری از پیشنهادهای دیگر ارائه دهد. بازیکنی که پاس دهد، نمی‌تواند دوباره در مناقصه شرکت کند.

بازیکن فقط زمانی می‌تواند گزینه پذیرش را انتخاب کند که بازیکن قبل او در مناقصه، پیشنهاد Vraag را داده باشد.  اگر بازیکنی پیشنهاد Vraag دهد و کسی نپذیرد، پیشنهاد دهنده می‌تواند پیشنهاد خود را به Solo یا هر پیشنهاد دیگری تغییر دهد. این تنها راهی است که می‌توان Solo را پیشنهاد داد. Kleine Miserie، Pico، Miserie یا Open Miserie از این قاعده مستثنی هستند و هر پیشنهاد باید بالاتر از آخرین پیشنهاد بازیکن قبلی باشد.

اگر هر چهار بازیکن در اولین نوبت خود پاس بدهند، یا بازیکن اول گزینه صبر کنید را انتخاب کند و سه بازیکن  دیگر پاس دهند، باید کارت‌ها دوباره توسط همان دیلر پخش شود. اگر کسی پیشنهاد دهد، مناقصه در جهت عقربه‌های ساعت دور میز به تعداد دفعات لازم ادامه می‌یابد تا زمانی که قرارداد تصویب شود.

تصویب قرارداد

تصویب قراداد یعنی یک بازیکن پیشنهاد Vraag داده باشد، بازیکن دیگری قبول کرده باشد و کسی پیشنهاد بالاتری نداده باشد. یا اینکه کسی قراردادهای بالاتری را پیشنهاد داده باشد و سه بازیکن دیگر قبول کرده باشد. یا اینکه یک یا چند بازیکن قراردادهای مساوی  Kleine Miserie، Pico، Miserie یا Open Miserie را پیشنهاد داده باشند و بقیه بازیکن‌ها قبول کرده باشند.

بازیکنی که سه یا چهار آس دارد موظف است در اولین قرارداد Troel را پیشنهاد ، مگر اینکه بازیکن دیگری قبل از او قرارداد بالاتری پیشنهاد داده باشد. Troel فقط با پیشنهاد Open Miserie یا Solo Slim رد می‌شود.

هنگام پیشنهاد Abondance یا Solo Slim، بازیکن خال حکم را همراه با قرارداد پیشنهادی اعلام نمی‌کند، بلکه منتظر می‌ماند تا سایر بازیکنان پاس دهند یا بپذیرند و سپس بلافاصله قبل از اولین دور خال حکم را اعلام می‌کند. هر یک از چهار خال را می‌توان به عنوان خال حکم انتخاب کرد، از جمله خال کارتی که در ابتدا در معرض دید قرار گرفته‎ است.

نحوه انجام بازی

در تمام قراردادها بازی کارتی ویزن به جز Troel و Solo Slim ، بازیکن سمت چپ دیلر اولین دور را بازی می‌کند. با هر کارتی می‌توان بازی را شروع کرد. بازیکنان دیگر در صورت امکان باید از خال آن کارت پیروی کنند. بازیکنانی که نتوانند پیروی کنند ممکن است با هر کارت دیگری بازی کنند. اگر کارتی که با آن بازی شروع می‌شود از خال حکم باشد، بازیکنی که بالاترین کارت از آن خال را بر روی میز گذاشته‎ است، برنده آن دور است. برنده هر دور، دور بعدی را آغاز می‌کند.

در ‌قراداد Troel با سه آس، دارنده آس چهارم باید دور اول را با کارت آس خود شروع کند. در این حالت خال این کارت آس، خال حکم است. اگر پیشنهاد دهنده Troel تمام آس‌ها را داشته باشد، باید این را اعلام کند و بازیکنی که بالاترین کارت دل را دارد فراخواند. بازیکنی که بالاترین کارت خال دل را دارد باید بازی را شروع کند.

در Solo Slim، پیشنهاد دهنده بازی را شروع می‌کند.

امتیاز دهی

در قراردادهایی که دو بازیکن در مقابل دو بازیکن دیگر بازی می‌کنند، دو بازیکن بازنده باید به اندازه ارزش قرارداد پرداخت کنند و هر یک از اعضای تیم برنده نیز همان مبلغ را دریافت می‌کنند. هنگامی که یک بازیکن به تنهایی بازی می‌کند، سه بازیکن حریف باید به اندازه ارزش قرارداد بپردازید یا بازیکن پیشنهاد دهنده مبلغی معادل قرارداد را به سه بازیکن حریف خود بدهد. بنابراین بازیکن تنها سه برابر ارزش قرارداد در کل برنده می‌شود یا می‌بازد. هنگامی که دو بازیکن قرارداد Misère را پیشنهاد می‌دهند، این دو قرارداد به صورت جداگانه منعقد می‌شوند، هر پیشنهاددهنده باید به اندازه مبلغ قرارداد به سه بازیکن دیگر پول بدهد یا دریافت کند.

بازیکنان پیش از شروع بازی باید یک واحد برای پرداخت مشخص کنند. به عنوان مثال هر واحد را 10 هزار تومان تعیین کنید.

ارزش قراردادها در بازی ویزن

ارزش قراردادها در بازی کارتی ویزن به شرح زیر است:

 • Vragen/Meegaa: 1 واحد باید بپردازند. اگر هر 13 ترفند را گروه پیشنهاد دهنده برنده شوند، دو برابر باید پرداخت شود.
 • Solo: 1 واحد باید پرداخت شود. اگر هر واحد 10 هزار تومان باشد، اگر پیشنهاددهنده برنده شود، سه بازیکن حریف هر کدام باید 10 هزار تومان و در مجموع 30 هزار تومان پرداخت کنند. و اگر پیشنهاد دهنده شکست بخورد باید در مجموع 30 هزار تومان بپردازد. در صورتی که پیشنهاد دهنده هر 13 ترفند را برنده شود باید دو برابر بپردازد.
 • Kleine Miserie: 5 واحد باید بپردازند.
 • Pico: 6 واحد بپردازند.
 • Abondance: 8 واحد
 • Miserie: 10 واحد
 • Troel: 2 واحد باید بپردازند، در صورت برد هر 13 دور، دو برابر می‌شود.
 • Miserie op Tafel : 16 واحد
 • Solo Slim : 24 واحد

در قرارداد Vragen/Meegaan و Troel، هر بازیکن تیم بازنده به هر یک از اعضای تیم برنده پول پرداخت می‌کند. به عنوان مثال اگر A پیشنهاد دهد، B قبول کند، و آن‌ها دقیقاً 8 دور برنده شوند، هر کدام 2 واحد (1 از C و 1 از D ) دریافت می‌کنند و بازیکن C و D هر کدام 2 واحد پرداخت می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *