تاریخ:آگوست 9, 2022

المپیک توکیو 2020

قایقرانی اسلالوم

معرفی رشته قایقرانی اسلالوم در آب‌های خروشان – قوانین و ماهیت این رشته ورزشی

آرمینا صادقیان

آرمینا صادقیان تیرانداز تیم ملی ایران

علی پاکدامن

علی پاکدامن عضو تیم ملی شمشیربازی ایران

والیبال ساحلی

معرفی رشته والیبال ساحلی و قوانین و ماهیت این رشته ورزشی

علیرضا نجاتی کشتی گیر فرنگی کار تیم ملی ایران

علیرضا نجاتی کشتی گیر فرنگی کار تیم ملی ایران

سید شاهین موسوی بوکسور تیم ملی ایران

سید شاهین موسوی بوکسور تیم ملی ایران

حامد حدادی

معرفی حامد حدادی، بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران

ارسلان کاظمی

معرفی ارسلان کاظمی، بازیکن تیم ملی بسکتبال

نجمه خدمتی

معرفی نجمه خدمتی، تیرانداز تیم ملی ایران

سید محمد موسوی

معرفی سید محمد موسوی، بازیکن تیم ملی والیبال