خطاهای شناختی قمار

قانون اعداد کوچک در شرط بندی ورزشی

قانون اعداد کوچک چه موردی را به ما گوشزد می کند؟ آمار و احتمالات به ما در این مورد...

سوگیری گزینه مدعی-کم شانس چیست؟

سوگیری گزینه مدعی-کم شانس چیست؟ معمولا ضرایب کدام گزینه کمتر یا بیشتر از حد معمول محاسبه می شوند؟ باید...

سوگیری بازماندگی چیست؟

سوگیری بازماندگی چیست؟ چرا همیشه ما برندگان قمار را می بینیم و هیچ اثری از شکست خوردگان پیدا نمی...

استفاده از نقاط کش واکشی در شرط بندی ورزشی

نقاط کشی واکشی در شرط بندی چیست؟ شباهت آن ها با در نقاط خرید در قیمت پایین و فروش...

خطرات وزن دهی به احتمالات براساس درک اولیه

چرا نباید روی تیم مورد علاقه خود شرط بندی کنید؟ وزن دهی به احتمالات بر اساس درک اولیه شما...

چقدر احتمال دارد در بخت آزمایی ببرید؟ معرفی سوگیری خوش بینی

احتمالات و شرط بندی به ما چه می گویند؟ چرا ما نسبت به خودمان سوگیری خوش بینی داریم؟ پاسخ...

زیان گریزی در شرط بندی چیست؟ تاثیر آن در عمل افراد چیست؟

زیان گریزی چیست و چه تأثیری روی شرط بندی ما دارد؟ آمار و ارقام در باره زیان گریزی چه...

اهمیت صبر در قمار، مهم ترین ویژگی شخصیتی یک قمارباز مشتاق

چرا در قمار باید صبر کرد؟ صبر کردن چه تأثیری در کسب بردهای بیشتر ما دارد؟ چطور با صبر...

المان تصادفی بودن در شرط بندی ورزشی

شرط بندی ورزشی همیشه با حساب و کتاب نیست، باید تصادفی بودن در شرط بندی های ورزشی را همیشه...

سوگیری گذشته انگارانه در شرط بندی ورزشی

سوگیری گذشته انگارانه در سوگیری های شناختی چه تأثیری بر شرط بندی ما دارند؟ با آگاهی بر آن چطور...