روانشناسی قمار

سوگیری گزینه مدعی-کم شانس چیست؟

سوگیری گزینه مدعی-کم شانس چیست؟ معمولا ضرایب کدام گزینه کمتر یا بیشتر از حد معمول محاسبه می شوند؟ باید...

شرط بندی به عنوان یک شغل، عددی برای خود تعیین نکنید

شرط بندی به عنوان شغل تمام وقت چه مشکلاتی دارد و به چه نکاتی در آن باید توجه کرد؟...

چه چیزی برنده های شرط بندی را از بازنده ها متمایز می کند؟

برنده ها چطور از ضرایب نهایی و محاسبه ارزش مورد انتظار مثبت بیشترین بهره را می برند؟ نظریه بازار...

زیان گریزی در شرط بندی چیست؟ تاثیر آن در عمل افراد چیست؟

زیان گریزی چیست و چه تأثیری روی شرط بندی ما دارد؟ آمار و ارقام در باره زیان گریزی چه...

گرسنگی موقع شرط بندی: گرسنگی غلبه بر ابهام شرط بندی می شود؟

زمان گرسنگی بهتر تصمیم گیری می کنیم یا در شرایط سیری؟ احساسات فیزیکی ما چه تأثیری در شرط بندی...

ارزش اطلاعات در شرط بندی های فوتبالی

اطلاعات کافی در شرط بندی های ورزشی چه نقشی دارند؟ چرا با وجود مشورت با دیگران، خودمان نیز باید...

اهمیت صبر در قمار، مهم ترین ویژگی شخصیتی یک قمارباز مشتاق

چرا در قمار باید صبر کرد؟ صبر کردن چه تأثیری در کسب بردهای بیشتر ما دارد؟ چطور با صبر...

سوگیری گذشته انگارانه در شرط بندی ورزشی

سوگیری گذشته انگارانه در سوگیری های شناختی چه تأثیری بر شرط بندی ما دارند؟ با آگاهی بر آن چطور...

جستاری در چرایی قمار، رفتار غیرمنطقی و اعتماد به نفس کاذب

روانشناسی شرط بندی، شاخه مهمی است که در آن چرایی قمار و ریشه های آن را در انسان بررسی...

روباه هستید یا خارپشت؟

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا...