تاریخ:ژوئن 22, 2021

روانشناسی پوکر

سه رویکرد برای نشان دادن دست برنده در پوکر

واکنش به نتایج یک باره پوکر یا اثر Jack-Four

هفت توصیه برای تورنمنت های پوکر که از آن ها خبر ندارید

پنج چالشی که برای بازدهی بیشتر در پوکر مواجه می شوید کدامند؟

بازی نکردن در خستگی

چطور با شکست پشت سرهم در قمار کنار بیاییم؟

پنج توصیه ساده برای پیشرفت در پوکر

چطور با دانستن چند راز، به قمارباز حرفه ای شوید

یادگیری فعالانه چیست و چرا برای پیشرفت در پوکر ضروری است؟

چرا باید از بازی نرم در پوکر اجتناب کنید؟