بازی سه دو پنج

بازی سه دو پنج (3-2-5)

مقدمه

در این مطلب قصد داریم یک بازی جذاب را که با استفاده از ورق انجام می‌شود، معرفی کنیم. بازی کارتی سه دو پنج که گاهی اوقات با نام‌های دو سه پنج، یا پنج سه دو نیز شناخته می‌شود، در کشورهای هندوستان، پاکستان و نپال با استفاده از یک پک 30 تایی کارت بازی می‌شود.

کلیت بازی سه دو پنج

سه بازیکن سهمی از تریک‌های 3، 2 و پنج دارند. بازیکنانی که بیش از سهم خود در توزیع بعدی از این تریک‌ها داشته باشند، بعنوان مزیت می‌توانند از بازیکنانی که کمتر از سهم خود در توزیع بعدی از این تریک‌ها دارند، کارت بکشند یا بدزدند.

 بازی سه دو پنج، شباهت زیادی به بازی کارتی سرگنت ماژور دارد که با 52 کارت بازی می‌شود و با نام‌ها سه پنج هشت و هشت پنج سه شناخته می‌شود.

تریک در بازی سه دو پنج

در بسیاری از بازی‌های آسیای جنوبی در بازی سه دو پنج، کلمه “دست” اغلب در معنای چیزی استفاده می‌شود که در غرب آن را “تریک” می‌نامند.

تریک به یک دسته کارت می‌گویند که با بازی کردن هر بازیکن و انداختن کارت تشکیل شده است و کسی که بهترین کارت را انداخته است، برنده‌ی آن خواهد بود.

استفاده کردن کلمه دست برای چنین مفهومی، می‌تواند گیج کننده باشد. زیرا افراد از کلمه دست برای مفهومات دیگری نیز استفاده می‌کنند. برای مثال به مجموعه کارت‌هایی که در دست یک بازیکن وجود دارد نیز “دست” می‌گوییم. یا حتی به هر دور بازی نیز، برخی افراد “دست” می‌گویند.

بنابراین در این صفحه من از کلمه غربی “ترفند یا تریک” به جای “دست” برای مجموعه‌ای از کارت‌ها استفاده می کنم، که توسط هر بازیکن با بازی یک کارت تشکیل می‌شود.

بازیکنان، کارت‌ها و هدف

این بازی با 3 بازیکن انجام می‌گیرد. پخش کردن کارت‌ها و انجام بازی، معمولا خلاف جهت عقربه‌های ساعت انجام می‌شود.

کارت‌هایی که برای این بازی استفاده می‌شوند، 30 عدد هستند. از یک بسته کارت 52تایی، تمامی کارت‌هایی که دارای شماره 2 تا 6 هستند را بیرون بریزید. همچنین 2 کارت با شماره 7 (مهم نیست چه خال‌هایی) را نیز بیرون بریزید. و با 30 کارت باقیمانده این بازی را بازی کنید. البته معمولا کارت‌های 7 دل و 7 پیک را بیرون می‌ریزند.

کارت‌های باقیمانده در هر خالی بدین شکل رتبه گذاری می‌شوند که در هر خال، بالاترین کارت، کارت آس است و سپس شاه، بی بی، سرباز، کارت شماره 10، کارت شماره 9، کارت شماره 8 و در آخر کارت شماره 7 (در صورت وجود).

هر بازیکنی یک سهم از تریک دارد. دیلر تلاشش را می‌کند که حداقل 2 تریک ببرد. بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته است، بازیکنی است که اول از همه بازی را شروع می‌کند و او باید ترامپ را انتخاب کند. این بازیکن تلاشش را می‌کند که حداقل 5 تریک را ببرد. و بازیکن سوم، یعنی بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است،  تلاش می‌کند حداقل 3 تریک برنده شود.

پخش کردن کارت

برای بار اول، دیلر با هر روشی که بازیکنان مناسب بدانند انتخاب می‌شود. یک ایده خوب برای انتخاب دیلر برای بار اول این است که، یک کارت شماره 3، یک کارت شماره 5 و یک کارت شماره 2 را از بین کارت‌هایی که دور انداخته‌اید، بردارید. آن‌ها را با هم ترکیب کنید و بصورت رو به پایین قرار دهید. سپس اجازه دهید هر بازیکن یک کارت را بردارد. هر بازیکنی که کارت شماره 2 را برداشته بود، دیلر خواهد بود. بازیکنی که کارت شماره 5 را برداشته بود، در سمت راست دیلر بنشیند. و بازیکنی که کارت شماره 3 را برداشته بود، در سمت چپ دیلر بنشیند. بدین ترتیب سهمیه‌های اولیه آن‌ها از تریک، با کارت‌هایی که کشیده‌اند، مطابقت دارد. پس از این، برای پخش کردن کارت، به ترتیب نوبت به بازیکن سمت راست می‌رسد و دیلر بعدی نفر سمت راست دیلر کنونی خواهد بود.

دیلر کارت‌ها را بر می‌زند. بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته است، کات می‌کند، و دیلر یک دسته کارت 5تایی را به هر بازیکن می‌دهد. دیلر ابتدا باید 5 کارت را به بازیکن سمت راست خود بدهد. سپس 5 کارت را به بازیکن سمت چپ خود می‌دهد. و در آخر 5 کارت را برای خودش می‌گذارد.

بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته است، یک خال را بعنوان ترامپ انتخاب می‌کند و اعلام می‌کند.

پس از اینکه این بازیکن خال ترامپ را اعلام کرد، دیلر یک دسته کارت 3تایی را به ترتیب قبل، به هر بازیکن می‌دهد. بعد از آن نیز یک دسته کارت 2تایی را به ترتیب قبل، به هر بازیکن می‌دهد.

سپس، هر بازیکن 10 کارت خواهد داشت.

کارت کشیدن (Pulling)

در توزیع دوم و توزیع‌های بعدی هر دوره، بازیکنانی که در توزیع قبلی از تریک‌هایی که سهم دارند بیشتر برنده شده باشند، بعنوان غنیمت، می‌توانند تلاش کنند که دستشان را با گرفتن کارت از دست بازیکنانی که در توزیع قبلی از تریک‌هایی که سهم دارند کمتر برنده شده‌اند، تقویت کنند.

در اولین توزیع هر دوره، یا در هر توزیعی که تمام بازیکنان دقیقا به اندازه سهمشان در توزیع قبلی تریک ساخته‌اند، بازیکنان کارت نمی‌کشند. یعنی هر بازیکن با 10 کارتی که در دست دارد بازی خواهد کرد.

در توزیع دوم و توزیع‌های بعدی هر دوره، بازیکنانی که در توزیع قبلی بیش از سهم‌شان تریک ساخته‌اند، حق دارند که از دست حریفانشان که در توزیع قبلی از تریک‌هایی که سهم دارند کمتر ساخته‌اند، کارت بدزدند. بازیکنان به ازای هر تریک بالاتر از سهم، یک کارت می‌گیرند و به ازای هر تریک پایین‌تر از سهم، یک کارت می‌دهند.

بازیکنی که پایین‌تر از سهمش قرار دارد، کارت‌هایی که در دست دارد را بصورت رو به پایین بر روی میز قرار می‌دهد، و بازیکنی که بالاتر از سهمش قرار دارد، یک کارت را بدون اینکه بداند آن کارت چیست انتخاب می‌کند و بدون اینکه آن را به بازیکن سوم نشان دهد، برمی‌دارد. سپس این بازیکن، یکی از کارت‌هایش را که نمی‌خواهد بصورت رو به پایین به بازیکنی که پایین‌تر از سهمش قرار دارد، برمی‌گرداند. دو محدودیت وجود دارد:

  • بازیکنی که بالاتر از سهمش قرار دارد، نمی‌تواند همان کارتی را به بازیکن برگرداند که پیش از این از او گرفته بود.
  • بازیکنی که بالاتر از سهمش قرار دارد، باید حداقل دو کارت با خال کارتی که به بازیکن دیگر داده است، داشته باشد. به بیان دیگر، کارتی را که بازیکن برای برگرداندن به بازیکن دیگر انتخاب می‌کند، باید از بین سه کارت یا تعداد بیشتر کارت با خال یکسان انتخاب کند.

اتمام فرایند کشیدن کارت

تا زمانی که تمام بازیکنانی که بیش از سهمشان هستند، به ازای هر تریکی که بیشتر دارند یک کارت بگیرند و تمام بازیکنانی که کمتر از سهمشان هستند، به ازای هر تریکی که کمتر دارند یک کارت بدهند، این فرایند همچنان ادامه پیدا می‌کند.

اگر دو بازیکن وجود داشته باشند که بیش از سهمشان تریک ببرند، بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته است اولین شانس را برای گرفتن کارت دارد. پس از آن بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است این شانس را دارد و در آخر خود دیلر می‌تواند کارت بگیرد.

اگر دو بازیکن کمتر از سهمشان تریک برده باشند، بازیکنی که بالاتر از سهمش قرار دارد، ابتدا از دیلر کارت می‌گیرد (اگر دیلر یکی از بازیکنان پایین‌تر از سهم باشد)، پس از آن از بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است و در آخر از بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته است.

گفته می‌شود که بخشی از سرگرمی بازی برای بازیکنی که کارت‌هایش باید گرفته شوند این است که قبل از اینکه کارت‌هایش را بصورت رو به پایین بر روی میز قرار دهد، کارت‌هایش را به هم بریزد و توصیه‌های گمراه کننده‌ای در مورد بهترین کارت‌های دستش به بازیکن دیگر ارائه دهد.

بازی

بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته است، اولین تریک را ایجاد می‌کند. بازیکنی که بالاترین ترامپ را وسط قرار دهد، تریک را برمی‌دارد. اگر هم ترامپی در وسط نبود، بازیکنی که بالاترین کارت خال را وسط بگذارد، تریک را برمی‌دارد. برنده هر تریک، تریک بعدی را شروع می‌کند.

هر کارتی بعنوان اولین کارت تریک، ممکن است بازی شود. بازیکنان باید پشت سر هم، خال کارت وسط را دنبال کنند و اگر توانستند،  کارتی با همان خال را وسط قرار دهند. اگر بازیکنی که هیچ کارتی از خال اول نداشت، می‌تواند هر کارتی بازی کند. البته می‌تواند کارت ترامپ هم بازی کند.

بازیکنان تریک‌هایی که برنده شده‌اند را بصورت رو به پایین در کنار خود بر روی میز می‌گذارند. این تریک‌ها را باید جدا جدا قرار داد تا بازیکنان دیگر به خوبی ببینند که هر بازیکن چند تریک برنده شده است.

امتیاز گرفتن

هر بازیکن به ازای هر تریکی که می‌برد، 1 امتیاز خواهد گرفت.

انواع مختلف

برخی افراد بازی را بصورت ساعتگرد انجام می‌دهد. بنابراین بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، خال ترامپ را انتخاب می‌کند. همچنین سهم 5 تریک خواهد داشت و اولین کارت اولین تریک را وسط خواهد گذاشت. و بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته است، سهم 3 تریک خواهد داشت.

در یک ورژن از بازی نیز، انتخاب ترامپ بدین شکل صورت خواهد گرفت: بجای اینکه یک بازیکن ترامپ را انتخاب و اعلام کند، هفتمین کارت بازیکنی که 5 سهم تریک دارد، مشخص کننده تریک خواهد بود. برای مثال وقتی دیلر، دسته 3 تایی کارت را به بازیکنی که 5 سهم دارد می‌دهد، کارت وسط این 3 کارت رو به بالا می‌شود و از هر خالی که بود، آن خال می‌شود ترامپ (تقریبا چیزی همانند خال وسط یار در بازی حکم.).

در برخی بازی‌ها، به بازیکنی که 10 تریک را می‌برد، 5 امتیاز اضافی خواهند داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *