دراو پوکر ۳ کارتی

بررسی و آموزش بازی دراو پوکر ۳ کارتی (Three Card Draw Poker)

مقدمه

دراو پوکر ۳ کارتی یکی از انواع بازی پوکر است که شباهت‌هایی با بازی پوکر ۳ کارتی دارد.

در بازی دراو پوکر ۳ کارتی (در مقایسه با پوکر ۳ کارتی)، بازیکن این انتخاب را دارد که یکی از کارت‌های خود را تعویض کند. به علاوه، دست دیلر همیشه مجاز به بازی است و لازم نیست برای ورود به بازی دست او شرایط خاصی داشته باشد.  همچنین، دیلر با ۴ کارت در دست خود شروع می‌کند و باید بهترین دست ۳ کارتی را با آن‌ها بسازد.

دراو پوکر برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ و در کازینو Tropicana واقع در ایالت نیوجرسی ارائه شد. گفته می‌شود این بازی در انگلستان نیز از محبوبیت بالایی برخوردار است. با ادامه این مطلب از مجله بخت همراه باشید.

قوانین بازی دراو پوکر ۳ کارتی

۱- در این بازی از یک بسته ۵۲ عددی کارت استفاده می‌شود.

۲- ارزش دست‌ها و کارت‌ها مانند بازی پوکر محاسبه می‌شود. ترتیب ارزش دست‌ها به شکل زیر است.

 • استریت فلاش
 • تری آو ا کایند
 • استریت
 • فلاش
 • جفت
 • دست‌های دیگر

۳- بازی با بستن شرط آنته (ante) آغاز می‌شود. همچنین یک ساید بت اختیاری به نام First 3 Bonus در این بازی وجود دارد که بازیکن می‌تواند روی آن شرط ببندد.

۴- همه بازیکنان ۳ کارت و دیلر ۴ کارت دریافت می‌کنند. همه این کارت‌ها به پشت داده می‌شوند.

۵- بازیکن پس از بررسی دست خود باید یکی از تصمیم‌های زیر را بگیرد.

به اندازه مبلغ شرط آنته رِیز (Raise) و کارتی دریافت نکند.

به اندازه مبلغ شرط آنته رِیز کرده و یکی از کارت‌های خود را تعویض کند.

فولد (fold) کند.

۶- اگر بازیکن یک کارت در دست خود را بسوزاند و کارت دیگری دریافت کند، کارت جدید (برای مشخص شدن نتیجه شرط First 3 Bonus) باید جدا از ۲ کارت دیگر قرار بگیرد.

۷- دیلر کارت‌های خود را نمایان کرده و ۳ کارت که بالاترین دست پوکر را بسازند انتخاب می‌کند.

۸- دست دیلر و بازیکن مقایسه شده و دست بالاتر برنده می‌شود.

۹- اگر بازیکن دست بالاتری داشته باشد، شرط‌های آنته و رِیز به نسبت برابر برنده می‌شود. یعنی اگر بازیکن ۱۰ دلار شرط بسته باشد، به همان اندازه ژتون دریافت می‌کند. 

۱۰- در صورت پایین تر بودن دست بازیکن از دیلر، او شرط‌های آنته و ریز را می‌بازد.

۱۱- اگر دست دیلر و بازیکن مساوی شود، شرط‌های بازیکن به او بازگردانده می‌شود.

۱۲- اگر بازیکن دست استریت یا بالاتر داشته باشد،  او شرط In to Win Bonus را برنده می‌شود. توجه داشته باشید که برای برد این شرط بازیکن لزوما نباید دیلر را ببرد. در ادامه میزان پرداختی‌های این شرط را خواهید دید.

نکته

پرداختی شرط First 3 Bonus بر اساس ۳ کارت اولی است که بازیکن دریافت می‌کند. اگر بازیکن کارتی از ۳ کارت خود را تعویض نکرده باشد، طبیعتا ۳ کارت اول او مشخص است. اما اگر او یکی از ۳ کارت خود را تعویض کرده باشد، تنها شکل ممکن او این شرط را می‌برد، زمانی است که ۲ کارت اولی باقی مانده، جفت باشند. در ادامه میزان پرداختی‌های این شرط نیز آمده است.

بررسی شرط In Two Win

در زیر میزان پرداختی‌های شرط In Two Win آمده است. میزان‌ پرداختی‌ها برای کازینو Tropicana و در کازینو‌های انگلستان به صورت جداگانه آمده است.

میزان پرداختی در کازینو Tropicana

 • مینی رویال: ۲۰ به ۱
 • استریت فلاش: ۶ به ۱
 • تری آو ا کایند: ۵ به ۱
 • استریت: ۱ به ۱

میزان پرداختی در انگلستان

 • مینی رویال: ۲۰ به ۱
 • استریت فلاش: ۱۰ به ۱
 • تری آو ا کایند: ۵ به ۱
 • استریت: ۱ به ۱

بررسی شرط First 3 Bonus

در زیر میزان پرداختی شرط First 3 Bonus آمده است.

 • مینی رویال: ۱۰۰ به ۱
 • استریت فلاش: ۵۰ به ۱
 • تری آو ا کایند: ۳۰ به ۱
 • استریت: ۶ به ۱
 • فلاش: ۳ به ۱
 • جفت: ۱ به ۱

تحلیل شرط‌های بازی دراو پوکر ۳ کارتی ( در کازینو Tropicana)

در ادامه به بررسی تمام احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه در بازی دراو پوکر ۳ کارتی پرداخته‌ایم. لازم به ذکر است که این آمار و ارقام بر اساس قوانین این بازی در کازینو Tropicana بدست آمده.

میزان پرداختی

 • بُرد با مینی رویال: ۲۲ به ۱
 • برد با استریت فلاش: ۸ به ۱
 • بُرد با تری آو ا کایند: ۷ به ۱
 • بُرد با استریت: ۳ به ۱
 • بُردن با فلاش: ۲ به ۱
 • بُرد با جفت: ۲ به ۱
 • بردن با کارت بالا  (High card): ۲ به ۱
 • باختن با مینی رویال: ۱۸ به ۱
 • باخت با استریت فلاش: ۴ به ۱
 • باختن با تری آو ا کایند: ۳ به ۱
 • باخت بازیکن با استریت: ۱-
 • باختن با فلاش: ۲-
 • باخت بازیکن با کارت بالا: ۲-
 • مُساوی با مینی رویال: ۲۰ به ۱
 • مساوی با استریت فلاش: ۶ به ۱
 • مساوی کردن با تری آو ا کایند: ۵ به ۱
 • مُساوی با استریت: ۱ به ۱
 • مساوی کردن با فلاش: ۰
 • مُساوی با جفت: ۰
 • مساوی کردن با کارت بالا: ۰
 • فولد: ۱-

احتمالات

 • بُرد با مینی رویال: ۰/۵۰ درصد
 • بردن با استریت فلاش: ۰/۵۳ درصد
 • بُرد با تری آو ا کایند: ۰/۹۰ درصد
 • بُرد با استریت: ۷/۱۴ درصد
 • برد با فلاش: ۹/۶۹ درصد
 • برُد با جفت: ۱۴/۴۶ درصد
 • برد با کارت بالا  (High card): ۱۰/۴۲ درصد
 • باختن با مینی رویال: ۰ درصد
 • باخت بازیکن با استریت فلاش: ۰/۰۰۲۵ درصد
 • باختن با تری آو ا کایند: ۰/۰۱۵ درصد
 • باخت بازیکن با استریت: ۰/۵۱ درصد
 • باختن با فلاش: ۲/۴۴ درصد
 • باختن با کارت بالا: ۳۶/۶۱ درصد
 • مُساوی با مینی رویال: ۰ درصد
 • مساوی کردن با استریت فلاش: ۰/۰۰۰۴ درصد
 • مُساوی با تری آو ا کایند: ۰ درصد
 • مساوی کردن با استریت: ۰/۰۳۷ درصد
 • مُساوی با فلاش: ۰/۰۰۶۱ درصد
 • مساوی کردن با جفت: ۰/۰۰۷۱ درصد
 • مُساوی با کارت بالا: ۰/۰۵۵ درصد
 • فولد: ۷/۱۶ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • بُرد با مینی رویال: ۱/۱۰ درصد
 • بُرد با استریت فلاش: ۴/۲۷ درصد
 • بردن با تری آو ا کایند: ۶/۳۶ درصد
 • بردن با استریت: ۲/۱۴ درصد
 • بُرد با فلاش: ۱۹/۳۸ درصد
 • بُردن با جفت: ۲۹/۹۳ درصد
 • بُردن با کارت بالا  (High card): ۲۰/۸۴ درصد
 • باختن با مینی رویال: ۰ درصدباختن با استریت فلاش: ۰/۰۱۰۱ درصد
 • باختِ با تری آو ا کایند: ۰/۰۳۷ درصد
 • باختِ با استریت: ۰/۵۱- درصد
 • باختن بازیکن با فلاش: ۰/۴۸- درصد
 • باختن بازیکن با کارت بالا: ۰/۷۳- درصد
 • مُساوی با مینی رویال: ۰/۰۰۰۷ درصد
 • مساوی با استریت فلاش: ۰/۰۰۰۲۱ درصد
 • مُساوی کردن با تری آو ا کایند: ۰ درصد
 • مُساوی با استریت: ۰/۰۳۷ درصد
 • بَرابر شدن با فلاش: ۰ درصد
 • برابر شدن با جفت: ۰ درصد
 • برابر شدن با کارت بالا: ۰ درصد
 • فولد: ۷/۱۶- درصد

نکته

میزان برتری کازینو در این بازی (و طبق قوانین این کازینو) ۳/۲۰ درصد است. بنابراین به طور متوسط، هر بازیکن ۹۸/۸۳ درصد مواقع رِیز می‌کند. این یعنی عنصر ریسک که در واقع نسبت باخت مورد انتظار به متوسط کل شرط بازیکن است، ۱/۶۶ درصد می‌شود.

تحلیل شرط‌های بازی دراو پوکر ۳ کارتی (در انگلستان)

در فهرست‌های زیر تمام احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه در بازی دراو پوکر ۳ کارتی آمده است. توجه داشته باشید که ارقامی که در این فهرست‌ها آمده بر اساس قوانین این بازی در کشور انگلستان می‌باشد.

میزان پرداختی

 • بُرد با مینی رویال: ۲۲ به ۱
 • برد با استریت فلاش: ۱۳ به ۱
 • بُرد با تری آو ا کایند: ۷ به ۱
 • برد با استریت: ۳ به ۱
 • برد با فلاش: ۲ به ۱
 • بُرد با جفت: ۲ به ۱
 • برد با کارت بالا  (High card): ۲ به ۱
 • باخت با مینی رویال: ۱۸ به ۱
 • باختن با استریت فلاش: ۸ به ۱
 • باخت با تری آو ا کایند: ۳ به ۱
 • باخت با استریت: ۱-
 • باختن با فلاش: ۲-
 • باخت با جفت: ۲-
 • باختن با کارت بالا: ۲-
 • مُساوی با مینی رویال: ۲۰ به ۱
 • مساوی با استریت فلاش: ۱۰ به ۱
 • مُساوی با تری آو ا کایند: ۵ به ۱
 • مساوی با استریت: ۱ به ۱

احتمالات

 • بُرد با مینی رویال: ۰/۰۵۰ درصد
 • برد با استریت فلاش: ۰/۵۳ درصد
 • برد با تری آو ا کایند: ۰/۹۰ درصد
 • بُرد با استریت: ۷/۱۵ درصد
 • برد با فلاش: ۹/۷۲ درصد
 • برد با جفت: ۱۴/۴۶ درصد
 • بُرد با کارت بالا  (High card): ۱۰/۳۶ درصد
 • باختن با مینی رویال: ۰ درصد
 • باخت با استریت فلاش: ۰/۰۰۲۵ درصد
 • باخت با تری آو ا کایند: ۰/۰۱۲ درصد
 • باختن با استریت: ۰/۵۱ درصد
 • باخت با فلاش: ۲/۴۴ درصد
 • باختن با کارت بالا: ۳۶/۶۱ درصد
 • مُساوی با مینی رویال: ۰ درصد
 • مساوی با استریت فلاش: ۰/۰۰۰۴ درصد
 • برابر شدن با تری آو ا کایند: ۰ درصد
 • مُساوی با استریت: ۰/۰۳۷ درصد
 • مساوی با فلاش: ۰/۰۰۶۱ درصد
 • مُساوی با جفت: ۰/۰۰۷۱ درصد
 • مساوی با کارت بالا: ۰/۰۵۵ درصد
 • فولد: ۷/۱۶ درصد
 • برابر شدن با فلاش: ۰
 • مساوی با جفت: ۰
 • مساوی با کارت بالا: ۰
 • فولد: ۱-

نرخ بازگشت سرمایه

 • بُرد با مینی رویال: ۱/۱۰ درصد
 • برد با استریت فلاش: ۶/۴۶ درصد
 • برد با تری آو ا کایند: ۶/۳۶ درصد
 • بُرد با استریت: ۲/۱۴ درصد
 • برد با فلاش: ۱۹/۳۸ درصد
 • برد با جفت: ۲۹/۹۳ درصد
 • بُرد با کارت بالا  (High card): ۲۰/۸۴ درصد
 • باختن با مینی رویال: ۰ درصد
 • باخت با استریت فلاش: ۰/۰۲۰۱ درصد
 • باخت با تری آو ا کایند: ۰/۰۳۷ درصد
 • باختن با استریت: ۰/۵۱- درصد
 • باخت با فلاش: ۰/۴۸- درصد
 • باخت با کارت بالا: ۰/۷۳- درصد
 • مُساوی با مینی رویال: ۰/۰۰۰۷ درصد
 • مساوی با استریت فلاش: ۰/۰۰۰۳۷ درصد
 • مساوی با تری آو ا کایند: ۰ درصد
 • مُساوی با استریت: ۰/۰۳۷ درصد
 • مساوی با فلاش: ۰ درصد
 • مساوی با جفت: ۰ درصد
 • مُساوی با کارت بالا: ۰ درصد
 • فولد: ۷/۱۶- درصد

نکته

توجه کنید که میزان برتری کازینو در بازی دراو پوکر ۳ کارتی (با قوانین انگلیسی) ۱/۰۴ درصد می‌باشد. بنابراین به طور متوسط، بازیکن ۹۸ درصد مواقع رِیز (raise) می‌کند. این امر باعث می‌شود عنصر ریسک در واقع نسبت باخت مورد انتظار به متوسط کل شرط بازیکن است، ۰/۵۴ درصد شود که میزان بسیار خوبی می‌باشد.

تحلیل شرط First 3 Bonus

در ادامه به بررسی تمام احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه در شرط First 3 Bonus آمده است. توجه داشته باشید که پرداختی این شرط بر اساس ۳ کارت اولیه بازیکن می‌باشد. بنابراین اگر بازیکن تصمیم بگیرد یکی از ۳ کارت خود را تعویض کند، فقط ۲ کارت دیگر برای این شرط استفاده می‌شوند. در نتیجه، بازیکن فقط با داشتن جفت (pair) می‌تواند برنده این شرط شود. چراکه کارت سوم که تعویض شده، قابل استفاده برای این شرط نیست. میزان برتری کازینو در این شرط ۴/۲۰ درصد است.

میزان پرداختی

 • مینی رویال: ۱۰۰ به ۱
 • استریت فلاش: ۵۰ به ۱
 • تری آو ا کایند: ۳۰ به ۱
 • استریت: ۶ به ۱
 • فلاش: ۳ به ۱
 • جفت: ۱ به ۱
 • دیگر دست‌ها: ۱-

احتمالات

 • مینی رویال: ۰/۰۱۸ درصد
 • استریت فلاش: ۰/۱۹ درصد
 • تری آو ا کایند: ۰/۲۳ درصد
 • استریت: ۳/۲۵ درصد
 • فلاش: ۴/۹۵ درصد
 • جفت: ۱۶/۹۴ درصد
 • دست‌های دیگر: ۷۴/۳۸ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • مینی رویال: ۱/۸۱ درصد
 • استریت فلاش: ۹/۹۵ درصد
 • تری آو ا کایند: ۷/۰۵ درصد
 • استریت: ۱۹/۵۴ درصد
 • فلاش: ۱۴/۸۷ درصد
 • جفت: ۱۶/۹۴ درصد
 • دست‌های دیگر: ۷۴/۳۸- درصد

استراتژی بازی دراو پوکر ۳ کارتی

این استراتژی که در ادامه توضیح خواهیم داد، به شما آموزش می‌دهد که چگونه هر دست ابتدایی خود را بازی کنید. لازم به ذکر است که این استراتژی توسط گوردِن مایکلز (Gordon Michaels) توسعه یافته است.

با دست‌های استریت ۳ کارتی، فلاش ۳ کارتی و تری آو ا کایند، همیشه شرط ببندید و از تعویض کارت خودداری کنید.

با داشتن دست جفت شرط بسته و کارت متفاوت را تعویض کنید. تنها استثنایی که وجود دارد دستی مانند ۲-آس-۲ است. اگر آس و یکی از جفت‌ها هم خال بود، کارت غیر هم خال را تعویض کنید.

با دست‌هایی که در ادامه مثال زده‌ایم همیشه رِیز کنید. اگر دست شما ویژگی‌های زیر را نداشت توصیه می‌شود که آن دست را بازی نکرده و فولد کنید

 • بی‌بی-۹-۸ یا بالاتر
 • دو کارت هم خال
 • دو کارت پشت سر هم (که می‌توانند استریت بسازند)
 • سرباز-۹ یا ۱۰-۸

استراتژی‌های تعویض کارت

در ادامه به بررسی استراتژی‌های تعویض کارت هنگامی که ۳ کارت متفاوت و غیر هم خال دارید پرداخته‌ایم.

 • اگر در دست خود آس-شاه یا آس-بی‌بی داشتید، کارت سوم را برای یک کارت بالاتر تعویض کنید.
 • اگر در دست خود آس-سرباز یا بی‌بی-۱۰ داشتید، کارت سوم را تعویض تا در صورت امکان، یک کارت دیگر که هم رتبه این کارت‌ها باشند دریافت کنید. اولویت دوم شما دریافت کارت‌هایی مثل ۲ و ۳ باشد تا با ترکیب آس به ساخت یک دست استریت نزدیگ شوید. استثنائا وقتی که در دست خود شاه، ۳ و ۲ داشتید، دست شاه و ۳ بهتر از دست ۳ و ۲ است. بنابراین توصیه می‌کنیم کارت ۲ را تعویض کنید.
 • اگر در دست شما کارت‌ها بی‌بی-۹ یا ۵-۳ بود، کارت سوم را تعویض تا کارتی که به رتبه دو کارت دیگر نزدیک است را دریافت کنید. اولویت دوم شما دریافت ۹ ، ۱۰ یا ۸ باشد. در غیر این صورت فولد کنید.

استراتژی تعویض کارت با دست High card

با داشتن یک کارت بالا (high card) و دو کارت هم خال، همیشه شرط ببندید و یک کارت را سوزانده و کارت جدید دریافت کنید. معمولا شما به دنبال دو کارت هم خال هستید اما گاها دو کارت خیلی بالا (مثل آس یا شاه) بهتر است ۲ کارت غیر هم خال خال است که استریت نمی‌سازند. در زیر استراتژی و قوانین مربوط به این دست را می‌خوانید.

استراتژی تعویض کارت
 • همیشه سعی کنید هدف تعویض کارت شما ساخت استریت فلاش باشد به جز در دو حالت. اول زمانی که دست شما آس-۵-۳ بوده و ۳ و ۵ هم خال هستند. دوم وقتی که دست شما آس-۴-۲ است و ۴ و ۲ هم خال می‌باشند. با این دست‌ها باید کارت خود را تعویض کنید تا به ترتیب دست‌های آس-۳-۳ و آس-۲-۲ را دریافت کنید. 
 • اگر امکان ساخت استریت فلاش وجود ندارد، استراتژی‌های زیر را اعمال کنید.
 • با دست‌های آس-شاه و آس-بی‌بی، کارت سوم را تعویض تا یک کارت بالاتر دریافت کنید. مگر اینکه بتوانید با دریافت کارت دست‌های آس-سرباز هم خال، آس- ۱۰ هم خال و آس- ۹ هم خال بسازید.
 • اگر در دست خود  آس-سرباز ، آس-۴ داشتید، کارت سوم را تعویض تا یک کارت هم خال با آس دریافت کنید. اولویت دوم شما این است که با دریافت کارت جدید بتوانید دست‌های استریت مانند آس – ۲ (هم خال) یا آس- ۳ (هم خال) بسازید. همچنین اولویت سوم شما باید دریافت کارت بالا (high card) باشد.
 • اگر در دست خود شاه-بی‌بی داشتید، همیشه کارت سوم را تعویض کنید تا در صورت ممکن یک شاه یا بی‌بی دیگر پیدا کنید.
 • با داشتن شاه-سرباز یا بی‌بی-۱۰ در دست خود همیشه کارت سوم را تعویض کنید تا یک کارت هم خال بی‌بی یا شاه پیدا کنید. در غیر این صورت برای یافتن کارت بالاتر، کارت سوم را تعویض کنید.
 • با دست‌های مانند بی‌بی-۹ یا ۵-۳-۲ همیشه کارت یک کارت را برای پیدا کردن یک کارت هم خال دیگر، تعویض کنید.

تغییرات در استراتژی: تروپیکانا در مقابل انگلستان

به جز چندین مورد استثنا، استراتژی کلی بازی در کازینو تروپیکانا (Tropicana) و در انگلستان نیز یکسان است. این استثنائات از این امر ناشی می‌شود که جدول پرداختی کازینو تروپیکانا انگیزه کمتری برای دریافت کارت با هدف ساخت استریت فلاش ایجاد می‌کند. بسته به قوانین، اگر دو کارت پایین دست شما هم خال بودند دست‌های زیر باید به شکلی متفاوت بازی شوند.

 • اس، بی‌بی، ۱۰
 • آس، ۸، ۶
 • آس، ۷، ۵
 • اس، ۶، ۴

بر اساس قوانین کازینو تروپیکانا، باید پایین ترین کارت را از دست خود حذف کنید تا یک کارت بالاتر بدست آورید.

با قوانین انگلستان نیز بهتر است کارت بالاتر را تعویض کنید تا کارت جدید بتواند با دو کارت پایین شما استریت فلاش بسازد.

دست‌های مرزی

این گونه دست‌ها دست‌هایی هستند که نه آنقدر خوب هستند که بتوان با آن‌ها بازی کرد و نه آنقدر بد که فولد کنید. دست بی‌بی، ۹، ۷ که همه کارت‌ها غیر هم خال باشند از جمله دست‌های مرزی است. البته باید گفت فولد کردن با این دست چندان توصیه نمی‌شود چراکه همچنان می‌توان با تعویض یک کارت، آن را بهبود داد.

در تصاویر زیر به طور خلاصه اِستراژی‌های دریافت و تعویض کارت آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *