کالیفرنیا جک

معرفی بازی کالیفرنیا جک (California Jack)

در این مطلب قرار است به معرفی یک بازی کارتی هیجان انگیز با نام کالیفرنیا جک (California Jack) بپردازیم که می تواند بازیکنان را ساعت ها سرگرم کند. این نوع بازی از نسل بازی آل فورز و برخی از انواع آن می باشد. بازی آل فورز را در مطلبی دیگر به طور کامل آموزش داده‌ایم. بنابراین اگر آن مطلب را خوانده اید، احتمالا نحوه انجام این بازی برایتان آشنا باشد. این بازی علاوه بر کالیفرنیا جک با نام کالیه جکس (Callie Jacks) نیز شناخته می شود.

این بازی یک نوع بازی 2 نفره است.

کارت‌ها در Callie Jacks

برای انجام بازی باید از یک دسته کارت استاندارد 52تایی استفاده کنید. رتبه بندی کارت ها نیز در این بازی از اهمیت بالایی برخوردار است.

رتبه این کارت ها نیز از بالا به پایین بصورت آس، شاه، ملکه، جک، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2 می باشد.

دیلر در بازی کالیه جک

از آنجایی که کلا بازی 2 بازیکن دارد، بنابراین یکی از 2 بازیکن باید دیلر باشند. نحوه انتخاب دیلر اول به این شکل است که 2 بازیکن از بالای دسته کارت بُر زده شده، یک کارت بر می دارند (در اصطلاح کات می کنند)، هر بازیکنی که کارتش دارای رتبه بیشتری بود، دیلر اول انتخاب می شود. در صورتی که کارت هایی که کات می کنند رتبه برابری داشت، این عمل را دوباره تکرار می کنند. این کار تا زمانی ادامه می یابد که کارت‌ها دارای رتبه بندی متفاوت باشند.

دیلر وظیفه‌اش بر زدن کارت ها و پخش کردن آن ها می باشد.

همچنین زمانی که دیلر کارت ها را بر زد، بصورت رو به پایین در روبروی حریفش نگه می دارد و حریف اگر خواست می تواند کات کند. کات کردن کارت ها در اینجا نیز به این معنی است که بالاترین کارت را بر می دارد و در وسط دسته کارت جای می دهد. اما این کار اختیاری است و می تواند انجام ندهد.

توزیع کارت توسط دیلر

پس از اینکه از طریق روشی که گفتیم دیلر مشخص شد، دیلر شروع به پخش کارت در بازی بین خودش و بازیکن مقابلش می کند.

نحوه توزیع کارت ها نیز به این شکل است که اولا کارت ها همگی رو به پایین هستند. یکی یکی پخش می شود. یعنی یکی به حریف یکی به خودش سپس دوباره یکی به حریف و … . اولین کارت در پخش کارت را نیز بازیکن رقیب دیلر دریافت می کند. پخش کارت تا زمانی ادامه می یابد که هر دو بازیکن 6 کارت داشته باشند.

پس از اینکه هر بازیکن 6 کارت داشتند، یعنی 12 کارت از 52 کارت پخش شد، دسته کارت باقیمانده (یعنی 40 کارت)، بصورت رو به بالا در مرکز میز قرار می گیرد. به این دسته کارت در ادامه سهام می گوییم و بازیکنان قرار است بر اساس قوانین بازی، در زمان هایی که لازم بود از این سهام کارت بردارند.

فقط بالاترین کارت سهام برای بازیکنان قابل مشاهده خواهد بود. همچنین خال این کارت در معرض دید در وسط میز، خال حکم در طول دست خواهد بود.

شروع بازی کالیفرنیا جک

بازیکن رقیب دیلر، اولین بازیکنی است که بازی می کند. او هر کارتی را که در دستش دارد می تواند بعنوان اولین کارت در وسط میز بازی کند. با گذاشتن اولین کارت، یک دست در وسط میز تشکیل می شود. پس از او دیلر باید یک کارت از دست خودش در دست وسط میز بازی کند.

این کارتی که بازیکن دوم (در اینجا دیلر) بازی می کند یا باید خال آن با خال اولین کارت دست (به آن در ادامه زمینه می گوییم.) یکی باشد یا خال آن با خال حکم یکی باشد. اما اگر نه خال زمینه را داشت و نه خال حکم، هر کارت دیگری می تواند بازی کند. البته ممکن است آن دو خال را هم داشته باشد اما نخواهد برنده شود و ترجیح دهد که کارت دیگری را بازی کند.

برنده دست وسط کدام بازیکن خواهد بود؟

به ترتیبی که گفتیم بازیکنان بازی می کنند. پس از اینکه هر دو بازیکن هر کدام یک کارت بازی کردند، باید برنده دست وسط مشخص شود.

اگر کارتی با خال حکم بازی شده بود، بازیکنی که کارت حکم با رتبه برتر را بازی کرده است، دست را برنده می شود. اما اگر حکم بازی نشده بود، بازیکنی که کارت با خال زمینه با رتبه بالاتر بازی کرده بود برنده دست وسط خواهد بود.

بازیکنی که دست وسط را برنده شود، کارتی که در بالای دسته کارت سهام قرار دارد را می‌گیرد.

و حریفِ بازیکنِ برنده‌ی دست وسط، کارت بعدی در سهام را دریافت خواهد کرد. دقت کنید که هر دو بازیکن می توانند چند لحظه تصویر این کارت را ببینند.

به این نکته دقت کنید که هر زمانی که کارتی از روی سهام برداشته شد، باید مراقب بود که هیچ‌یک از بازیکنان به جز کارت بالای موجود در سهام، کارت دیگری را نتوانند ببینند.

ادامه بازی با دست‌های بعدی

پس از اینکه دریافت این کارت ها انجام شد، بازی ادامه می یابد.

بازیکن که دست وسط قبلی را برنده شد، دست بعدی را شروع می کند و اولین کارت را وسط می اندازد.

دست قبلی را بازیکنی که آن را برنده شد بر می دارد و بصورت رو به پایین در کنار خودش قرار می دهد تا برای تعیین امتیاز پس از تمام شدن بازی، از آن استفاده شود.

بازی به همین ترتیب ادامه می یابد. هنگامی که کارت های موجود در سهام بطور کلی تمام شد و دیگر کارتی بعنوان سهام وجود نداشت، بازیکنان به بازی تا زمانی که کارت های درون دستشان را تمام کنند ادامه خواهند داد.

تعیین امتیاز بازیکنان

پس از اینکه تمامی دست ها بازی شد و دیگر نه کارتی در دست بازیکنان بود و نه کارتی در سهام، نوبت به تعیین امتیاز بازیکنان می رسد.

بازیکنان باید کارت هایی را که از وسط میز برنده شدند، بررسی کنند تا ببینند چقدر امتیاز بدست می آورند.

بازیکنان در پایان هر دست به شرح زیر امتیاز می گیرند:

 • بازیکنی که کارت آس حکم را در بین کارت‌هایش دارد، 1 امتیاز می گیرد. (این حالت High نام دارد.)
 • از سوی دیگر بازیکنی که کارت شماره 2 حکم را در بین کارت‌هایش دارد نیز 1 امتیاز می گیرد. (این حالت Low نام دارد.)
 • و بازیکنی که سرباز حکم را توانسته باشد از آن خود کند، 1 امتیاز دریافت می کند. (این حالت Jack نام دارد.)
 • ·  1 امتیاز هم برای بازیکنی در نظر گرفته می شود که موقعیت Game را ببرد. در ادامه می گوییم که منظور از موقعیت گیم (Game) چیست؟

منظور از امتیاز گرفتن از موقعیت Game چیست؟

وقتی بازیکنان کارت ها را برنده می شوند، هر کدام از این کارت‌ها یک ارزشی دارند، که باید برای هر بازیکن جداگانه ارزش کارت‌هایش مشخص گردد. سپس بازیکنی که بیشترین ارزش کارت را بدست آورده باشد،  موقعیت گیم را برنده شده است و بابت آن 1 امتیاز هم دریافت می نماید.

کارتارزش کارت
کارت شماره 1010
آس4
شاه3
بی بی2
سرباز1
کارت‌های شماره 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 90

در موقعیتی نادر، اگر هر دو بازیکن کارت‌های با مجموع ارزش دقیقا 40 داشته باشند، هیچ کدام از آن ها برای موقعیت گیم امتیاز نمی گیرند.

برنده بازی کدام بازیکن است؟

اولین بازیکنی که 10 امتیاز یا بیشتر از چندین دست کسب کند برنده اعلام می شود.

در صورتی که هر دو بازیکن در یک دست موفق شوند به 10 برسند یا از 10 فراتر بروند، امتیازها برای دست به ترتیب بسیار خاص زیر به دست می‌آیند و بازیکنی که اول به امتیاز 10 برسد برنده است.

 • High
 • Low
 • Jack
 • Game

پس از اینکه برنده بازی مشخص شد و بازیکنان قصد داشتند دور دیگر را هم بازی کنند، باید بدانند که برنده این دست بازی، دیلر بازی بعدی خواهد بود.

انواع مختلف بازی

این بازی از آن جایی که محبوبیت زیادی دارد و در جاهای مختلفی بازی می شود، گاهی اوقات با برخی تفاوت‌ها انجام می شود. ما در ادامه قصد داریم انواع مختلفی از این بازی که تاکنون انجام شده است را به شما معرفی کنیم.

کالیفرنیا جک با تغییر در توزیع کارت

در برخی از بازی های کالیه جک، نحوه توزیع کارت با نحوه توزیع کارت در نسخه استاندارد متفاوت است. برای مثال بجای اینکه دیلر یک کارت به رقیب بدهد، سپس یکی به خودش و …، در همان ابتدا 3 کارت به رقیب می دهد، 3 کارت به خودش و دوباره … .

اما فقط همین نحوه پخش کارت است که متفاوت است، باقی بازی به همان شکلی که توضیح دادیم انجام می شود.

شاستا سم (Shasta Sam): ورژنی از بازی کالیه جک

این بازی را یا می توان نوعی کالیفرنیا جک در نظر گرفت با یک تفاوت بزرگ و یا کلا یک بازی بسیار شبیه به کالیفرنیا جک.

این تفاوت عمده این است که در این بازی بر خلاف نسخه استاندارد کالیه جک، سهام  بصورت رو به پایین بر روی میز قرار می گیرد. یعنی بالاترین کارت آن نیز قابل مشاهده برای دو بازیکن نیست. پس هر کارتی که بازیکنی می کشد، بازیکن دیگر از ماهیت آن کارت باخبر نمی شود. این ویژگی تفاوت زیادی را در استراتژی بازیکنان برای برد به ارمغان می آورد.

همچنین برای مشخص شدن حکم بازی نیز، دیلر پس از اینکه کارت ها را بُر زد و قبل از اینکه شروع به پخش کرد، از بین کارت ها بصورت تصادفی کارتی را بیرون می کشد و رو به بالا قرار می دهد تا بازیکنان بدانند که حکم بازی چیست.

سپس کارت به درون دسته کارت بر می گردد و پخش کارت شروع می شود.

از جهات دیگر این بازی تفاوتی با نسخه استاندارد بازی کارتی کالیفرنیا جک ندارد.

کالیفرنیا فایوز (California Fives)

این بازی دقیقاً مانند کالیفرنیا جک انجام می شود، با چند تفاوت:

هر کارت شماره 5 که در طول دست بدست بیاید، برای بازیکن آن در پایان دست 5 امتیاز دارد.

با توجه به اینکه در این بازی بازیکنان امتیازات بالایی می توانند دریافت کنند، برای مشخص شدن برنده امتیاز بازیکن باید حداقل به 61 برسد.

اگر هر دو بازیکن در یک دست بصورت همزمان به امتیاز 61 برسند یا از آن فراتر بروند، ترتیب امتیازدهی به این صورت است:

 • High
 • Low
 • Jack
 • ·  5 پیک
 • ·  5 دل
 • ·  5 الماس
 • ·  5 گشنیز
 • Game

همچنین این نسخه از بازی ممکن است توسط 4 بازیکن انجام شود. این 4 بازیکن باید به 2 تیم 2نفره تقسیم شوند و بصورت تیمی بازی را انجام دهند. هم تیمی‌ها مانند اکثر بازی‌های کارتی باید روبروی هم بنشینند. در هر دور از بازی هر 4 بازیکن بازی می کنند.

برای مشخص شدن برنده همان قوانین معمولی در نظر گرفته می شود.

بازیکنی که یک دست را می برد، دست بعدی را شروع خواهد کرد.

در آخر بازی، امتیازات هر بازیکن جداگانه محاسبه می شود و هم تیمی‌ها امتیازاتشان با هم جمع خواهد شد. هر تیمی که به امتیاز 61 برسد برنده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *