تاریخ:آگوست 9, 2022
کاریوکا

آموزش بازی کاریوکا (Carioca)

بازی کاریوکا (Carioca) یک بازی قراردادی از نوع کانترکت رامی است. ما در این مطلب نحوه انجام این بازی را آموزش داده‌ایم.

بازیکنان و کارت‌ها

در بازی کاریوکا از دو دسته کارت 52تایی معمولی به اضافه چهار جوکر استفاده می‌شود. که در مجموع برای انجام این بازی به 108 کارت نیاز دارید. معمولا این بازی به صورت 2 نفره یا 4 نفره بازی می‌شود. اما می‌توان با 5 بازیکن نیز این بازی را انجام دهید.

قوانین بازی کارتی کاریوکا

قوانین بازی کارتی کاریوکا به شرح زیر است:

 • گروه: منظور از گروه این است که ترکیبی سه کارت از یک رتبه ایجاد کنید. لازم نیست که سه کارت از یک خال یکسان باشند. بنابراین 9 پیک، 9 دل، 9 دل یک گروه است.
 • دنباله یا اسکالر: به چهار کارت متوالی از یک خال اسکالر می‌گویند. مانند 4 خشت، 5 خشت، 6 خشت، 7 خشت. اسکالر همان استریت فلاش در بازی پوکر اما به جای پنج کارت از  چهار کارت تشکیل شده است. آس به انتخاب بازیکن هم می‌تواند باارزش‌ترین کارت و هم بی‌ارزش‌ترین باشد. بنابراین سرباز گشنیز، بی بی گشنیز، شاه گشنیز، آس گشنیز و آس دل، 2 دل، 3 دل، 4 دل هر دو اسکالر معتبر هستند. آس نمی‌تواند همزمان هم به عنوان باارزش‌ترین کارت و هم پایین‌ترین کارت استفاده شود. بنابراین شاه پیک، آس پیک، 2 پیک، 3 پیک معتبر نیست.

معرفی بازی کاریوکا به صورت خلاصه

بازی کارتی کاریوکا شامل شش دست است. در هر دست، بازیکنان تلاش می‌کنند تا از شر تمام کارت‌های خود خلاص شوند، و وقتی یکی از بازیکنان به این هدف رسید، دست به پایان می‌رسد. سایر بازیکنان بر اساس جمع کردن امتیاز کارت های باقی مانده در دستشان، جریمه‌ای دریافت می‌کنند. بازیکنی که کمترین امتیاز را در پایان شش دور کسب کند، برنده بازی است.

نحوه انجام بازی Carioca

اولین دیلر به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. پخش کارت و بازی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت انجام می‌شود. بنابراین در دست بعدی بازیکن سمت راست دیلر، دیلر جدید می‌گردد.

به هر بازیکن یازده کارت داده می‌شود. سپس کارتی رو به بالا روی میز قرار می‌گیرد تا دسته کارت‌های دور ریختنی ایجاد شود و باقیمانده کارت‌های پخش نشده به صورت رو به پایین در کنار آن قرار می‌گیرد. به این کارت‌های به پشت، کارت انبار گفته می‌شود.

بازی به وسیله بازیکن سمت راست دیلر شروع می‌شود و بازیکنان به نوبت به ترتیب خلاف جهت عقربه‌های ساعت بازی می‌کنند. یک بازیکن در نوبت خود سه کار می‌تواند انجام دهد:

کشیدن یک کارت: بازیکن باید کارت بالایی کارت‌های دور انداخته شده یا کارت بالایی انبار را بکشد.

گذاشتن کارت‌ها: این اختیاری است و در زیر توضیح داده شده است.

دور انداختن یک کارت از دستش و قرار دادن آن بر روی کارت‌های دور انداخته شده.

گذاشتن کارت‌ها

هدف در بازی کاریوکا این است که از شر همه کارت‌های که در دستتان است خلاص شوید. و این هدف فقط از طریق کنار گذاشتن کارت‌ها (که گاهی اوقات به آن ادغام می‌گویند) میسر می‌شود. برای اینکه مجاز به کنار گذاشتن کارت ها شوید، ابتدا باید ترکیب مورد نیاز برای دست بازی را ایجاد کنید. به این ترکیب‌ها قرارداد می‌گویند و مرحله به مرحله ایجاد آن دشوارتر می‌شود.

قراردادها در بازی کاریوکا

 قراردادها عبارتند از:

 • دو گروه (6 کارت) در دست اول
 • یک اسکالر و یک گروه در دست دوم
 • دو اسکالر در دست سوم
 • سه گروه (9 کارت) در دست چهارم
 • دو گروه و یک اسکالر در دست پنجم
 • دو اسکالر و یک گروه در دست ششم

ادغام

وقتی یک بازیکن ترکیب کاملی از کارت‌های مورد نیاز برای دست را ایجاد کند، ممکن است آن‌ها را به صورت رو به بالا روی میز جلوی خودش بگذارد به این کار ادغام می‌گویند. توجه داشته باشید که او مجبور نیست به محض اینکه ترکیب‌های را ایجاد کرد این کار را انجام دهد. در صورت تمایل می‌تواند تا نوبت بعدی صبر کند. همچنین، او باید مجموعه کاملی از کارت‌ها را قبل از زمین گذاشتن داشته باشد. به عنوان مثال، در دست اول، او ممکن است فقط یک گروه را داشته باشد. در حالی که او به دو گروه نیاز دارد تا بتواند به طور همزمان هم کارت‌ها را کنار بگذارد. هنگام کنار گذاشتن ترکیب مورد نیاز برای دست، بازیکن ممکن است هیچ کارت اضافی را با آن‌ها در آن نوبت روی زمین نگذارد. گروه باید دقیقاً مطابق با دست باشد. کارت‌های اضافی را می‌توان در نوبت‌های بعدی اضافه کرد.

در همه دست‌ها به جز آخرین دست، پس از اینکه بازیکن قرارداد اولیه خود را فسخ کرد، بازی طبق معمول به سمت راست ادامه می‌یابد. اما در دست آخر، اولین بازیکنی که ترکیبات را روی زمین می‌گذارد، از شر تمام کارت‌های در دستش خلاص می شود، بنابراین آن دور به پایان می‌رسد.

گسترش گروه‌ها و اسکالرها

هنگامی که بازیکن قرارداد اولیه را برای دست کنار گذاشت، در نوبت‌های بعدی به او اجازه داده می‌شود که کارت‌هایی را از دست خود کنار بگذارد تا هر گروه یا اسکالری را که از قبل روی میز وجود دارد ( مال خودش یا دیگران) را گسترش دهد. یک گروه را می توان با قراردادن کارت های دیگر با همان رتبه افزایش داد و یک اسکالر را می‌توان با افزودن کارت‌هایی به هر دو انتهای دنباله گسترش داد. یک آس می‌تواند بالا یا پایین دنباله قرار گیرد، اما در یک زمان نمی‌توان از آن استفاده کرد. از نظر تئوری می توان یک اسکالر با آس در هر دو انتها داشت: آس، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، سرباز، بی بی، شاه، آس، اولین آس کم و دومی بالا است.

به عنوان مثال، اگر سه کارت 4 پیک، 4 دل، 4 خشت روی میز باشد، بازیکن می‌تواند یک یا چند چهار به آن گروه اضافه کند. یا، اگر کسی خشت 3، خشت 4، خشت 5، خشت 6 را زمین گذاشته باشد. بازیکن دیگر می‌تواند کارت دو خشت یا 7 خشت را به آن اسکالر اضافه کند.

بازیکنی که قرارداد اولیه خود را برای راند فسخ کرده است، مجاز نیست در نوبت‌های بعدی هیچ گروه یا اسکالر جدیدی را کنار بگذارد. پس از قرارداد اولیه، کارت‌های بیشتر تنها با افزودن به گروه‌ها و اسکالرهای موجود باید حذف می‌شوند. او ممکن است هر تعداد کارت را که بخواهد در نوبت خود اضافه کند، اما مجبور نیست فقط به این دلیل که کارت‌ها مناسب هستند بازی کند. به یاد داشته باشید، در هر نوبت، او همچنان باید با کشیدن یک کارت جدید از هر دو دسته شروع کند و نوبت خود را با دور انداختن یک کارت به پایان برساند.

کاریوکا

امتیازات

هنگامی که یک بازیکنی از شر تمام کارت‌های خود خلاص شد، دست به پایان می رسد. بازیکنان دیگر که هنوز در دستشان کارت است، باید ارزش کارت‌های در دست خود را جمع کنند. مجموع امتیاز در هر دست به امتیازات دست قبلی آن اضافه می‌شود.

امتیاز کارت‌ها به شرح زیر است:

 • کارت‌های اعداد ارزش اسمی خود را بر حسب امتیاز دارند.
 • سرباز 11 امتیاز
 • بی بی 12 امتیاز
 • شاه  13 امتیاز
 • آس  14 امتیاز
 • جوکر  25 امتیاز

جوکرها

جوکرها وحشی هستند! با این حال، شما فقط می‌توانید از یک جوکر در هر اسکالر یا گروه در پایان قرارداد اولیه خود استفاده کنید. یعنی در دست دوم، می‌توانید  جوکر، 4 خشت، 5 خشت، 6 خشت و جوکر، 7 دل، 7 پیک را کنار بگذارید. اما نمی‌توانید جوکر، جوکر، 5 خشت، 6 خشت و 7 دل، 7 پیک، 7 گشنیز را کنار بگذارید. در نوبت بعدی (یعنی پس از کنار گذاشتن قرارداد اولیه)، می‌توانید هر تعداد جوکر را در یک اسکالر یا گروه که می‌خواهید کنار بگذارید.

یک جوکر در پایان یک اسکالر ممکن است از نظر ارزش تغییر کند. یعنی اگر اسکالر دارای جوکر، 4 خشت، 5 خشت، 6 خشت باشد. می‌توانید 3 خشت را بین جوکر و 4 خشت قرار دهید و جوکر جایگزین کارت خشت 2 شود. یا می‌توانید کارت خشت 2 را اضافه کنید و جوکر را همچنان به عنوان خشت 3 در نظر بگیرید.

شما نمی‌توانید ارزش جوکری را که در وسط اسکالر قرار دارد تغییر دهید. یعنی اگر 3 خشت، جوکر، 5 خشت، 6 خشت باشد، نمی‌توانید کارتی در این وسط قرار دهید. از آنجایی که آن جوکر در انتهای اسکالر نیست، نمی‌توانید ارزش آن را تغییر دهید. همچنین نمی‌توانید جوکر را از یک سر اسکالر به سر دیگر حرکت دهید. اگر بازیکنی پیک 9، پیک 10، سرباز پیک، جوکر را کنار بگذارد. نمی‌تواند 7 پیک را اضافه کند و جوکر را به عنوان 8 بشمارد. زیرا جوکر انتها اسکالر نمی‌تواند به ابتدای اسکالر برود. با این حال، اضافه کردن 8 پیک، بی بی پیک یا شاه پیک قانونی است.

تغییرات

بازیکنان ممکن است قبل از شروع بازی توافق کنند که جوکرها به جای 25 امتیاز 50 امتیاز داشته باشند.

همچنین ممکن است بازیکنان توافق کنند که سربازها، بی بی‌ها، شاه‌ها و آس‌ها هر کدام ده امتیاز داشته باشد.این باعث می شود شمارش سریعتر شود.

انواع کاریوکا

بازی کاریوکا که در آرژانتین انجام می‌شود شبیه به لوبای آمریکای مرکزی است. تفاوت اصلی این است که کاریوکا به جای شش دست در هفت دست انجام می‌شود. قرارداد در دور هفتم سه اسکالر است. از آنجایی که برای سه اسکالر به دوازده کارت نیاز دارید، برای آن دور به هر بازیکن دوازده کارت داده می‌شود. در این دور آخر، اولین بازیکنی که زمین می‌گذارد باید از شر تمام کارت‌های خود خلاص شود.

جوکر موجود در هر مکانی در اسکالر ممکن است جایگزین شود و به مکان دیگری در همان اسکالر منتقل شود. به عنوان مثال، در یک اسکالر که از 2، 3، جوکر، 5 تشکیل شده است. جوکر ممکن است با یک 4 جایگزین شود و به یک طرف دیگر اسکالر منتقل شود.

تفاوت دیگر امتیازهای اختصاص داده شده به کارت‌ها است. در کاریوکا جوکرها 50 امتیاز، آس‌ها 20 و سربازها، بی بی‌ها و شاه‌هاهر کدام 10 امتیاز دارند. بقیه کارت‌ها  امتیازی برابر با ارزش اسمی خود دارند.

کاریوکا در شیلی نیز بازی می شود که نحوه انجام آن به شرح زیر است:

دور نهایی را می توان برای “اسکالرا رئال” (پلکان سلطنتی) بازی کرد. این بدان معناست که بازیکن باید تمام 13 کارت یک خال را به صورت متوالی ایجاد کند. به جای  اینکه 3 اسکالر مختلف ایجاد نمائید. البته برای تکمیل این کار نباید بیش از 4 بازیکن در بازی حضور داشته باشند وگرنه بازی بی‌پایان خواهد بود. امکان جایگزینی جوکر در وسط اسکالر یک قانون اختیاری است. می توان آن را در بازی گنجاند یا نه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.