تاریخ:سپتامبر 24, 2022
بازی کارتی تونرویل روک

بازی کارتی تونرویل روک (Toonerville Rook)

بازی کارتی تونرویل روک (Toonerville Rook) یک بازی کانترکت رامی است. در این بازی چندین قرارداد وجود دارد که در دست‌های مختلف باید ایجاد کنید. با ما همراه باشید تا نحوه انجام این بازی کارتی قراردادی را بیاموزید.

هدف بازی کارتی تونرویل روک

هدف از بازی کارتی تونرویل روک این است که در آخرین دست کمترین امتیاز را داشته باشید. این کار را با دورانداختن کارت‌های خود باید انجام دهید. به نحوی که اگر بازیکنی توانست از شر تمام کارت‌های خود خلاص شود، کمترین تعداد کارت در دستتان باقی مانده باشد.

تعداد بازیکنان

بر روی هر میز 3 تا 5 بازیکن وجود دارد. شما می‌توانید به سبک مسابقات بازی کنید و بر روی هر میز یک گروه سه تا پنج نفر بنشینند. در پایان هر دست، به صندلی دیگر بروید. یک برگه امتیاز داشته باشید تا امتیازات خود را در آن ثبت کنید.

موارد مورد نیاز برای انجام بازی کارتی کارتی تونرویل روک

برای انجام این بازی به چهار یا پنج دسته کارت برای بازی کردن و یک مداد و برگه برای ثبت امتیاز نیاز دارید.

دنباله‌ها

یک دنباله شامل چند کارت از یک خال که به ترتیب پشت سرهم هستند، می‌شود.

گروه

یک گروه سه یا چهار کارت از یک نوع می‌شود.

کارت روک

کارت روک یک کارت وحشی است. اگر از کارت‌های استاندارد استفاده می‌کنید، کارت جوکر می‌تواند یک کارت روک باشد. اگر کارت روک را از طریق دور انداختن و برداشتن کارت از کارت‌های انبار بدست آورید باید در همان دور از آن استفاده کنید و یک ترکیب ایجاد کنید.

کارت‌های روک می‌توانند جایگزین کارت‌های گمشده شوند. اگر کارت روک جایگزین کارتی در دنباله شود، پس از اینکه آن کارت گم شده را بدست آوردید می‌توانید آن را جایگزین نمائید. توجه نمائید فقط کارت‌های روک در دنباله را می‌توان جایگزین کرد. کارت‌های روک در گروه را نمی‌توان جایگزین نمود.

نحوه انجام بازی

در ابتدا نوبت یک بازیکن، بازیکن باید کارت از انبار یا کارت‌های دور انداخته شده بکشد و در پایان نوبت بازیکن، بازیکن باید کارت را روی کارت‌های دور انداخته شده بیندازد، به جز زمانی که یک دور به پایان بازی مانده باشد. در پایان دور 11، بازیکن نباید کارتی را دور بیندازد. بازیکن نمی‌تواند از روی انبوه کارت‌‌های دور انداخته شده کارتی بردارد و همان کارت را دوباره دور بیندازد.

در ابتدای نوبت، اگر بازیکن کارت بالای کارت‌های دور انداخته شده را نخواهد، سایر بازیکنان این اختیار را دارند که قبل از اینکه بازیکن کارتی را از روی کارت‌های انبار بکشد، آن را بخرند.

خرید کارت

یکی از حریفان با گفتن من آن را می‌خرم، کارت روی کارت‌های دور انداخته شده را می‌خرد. اگر بیش از یک حریف بخواهد کارت را بخرد، خریدار نزدیک به سمت چپ بازیکن کارت را دریافت می‌کند. بازیکنی که کارت را خریداری می‌کند یک کارت اضافی نیز از انبار می‌کشد. سپس بازی از بازیکنی که نوبتش است که از روی انبار کارت بکشد از سر گرفته می‌شود. پس از خرید یک کارت در دور، بازیکنی که نوبت او رسیده، ممکن است از کارت‌های دور انداخته شده کارتی نکشد و از روی انبار فقط کارت بکشد.

نحوه انجام بازی در یک دست

یک بازیکن باید تعداد مشخصی از دنباله‌ها و گروه‌ها را برای هر دست مشخص ایجاد کند و آن‌ها را در زمین بازی خود بگذارد. اینکه چه زمانی باید کارت‌های خود را در میز بگذارید، یک موضوع استراتژی است.

یک بازیکن ممکن است در زمین بازی حریف کارتی بگذارد اگر:

بازیکن گروه‌ها و دنباله‌های لازم در آن دست را ایجاد کرده باشد و کارتی داشته باشد که از دنباله و گروه بازیکن حریف پیروی کند.

از آنجایی که هدف هر دست این است که دنباله و گروه موردنظر را ایجاد کنید و از شر تمام کارت‌ها در دستتان خلاص شوید. پس گذاشتن کارت در زمین حریف می‌تواند یک راه ساده برای خلاص شدن از کارت‌های اضافی باشد.

وقتی بازیکنی آخرین کارت خود را در زمین بازی می‌کند یا آخرین کارت خود را بر روی کارت‌های دور انداخته شده می‌اندازد، دست تمام می‌شود. کارت‌های باقی مانده در دست حریف جمع آوری و ثبت می‌شود. بازیکنی که آخرین کارت خود را بازی کرده باشد، امتیاز صفر دریافت می‌کند.

دست 11 با دست‌های دیگر تفاوت دارد زیرا نباید در پایان دست کارتی را دور بیندازید. به عبارت دیگر کارتی که در ابتدای بازی می‌کشید باید در دو دنباله و دو گروه استفاده شود تا بتوانید یکباره تمام دست خود را روی زمین بگذارید. بنابراین به میزان خریدی که دست 11 انجام می‌دهید دقت کنید.

قراردادهای هر دست

دو گروه  در دست اول

یک دنباله و یک گروه در دست دوم

دو دنباله در دست سوم

سه گروه در دست چهارم

یک دنباله و دو گروه در دست پنجم

دو دنباله و یک گروه در دست ششم

چهار گروه در دست هفتم

سه دنباله در دست هشتم

پنج گروه در دست نهم

چهار دنباله در دست دهم

دو دنباله و دو گروه بدون دور ریختن کارت در پایان بازی در دست یازدهم

امتیازات

اگر پس از پایان کارت‌های یک بازیکن، کارتی در دست سایر بازیکنان بماند، باتوجه به کارت‌های که در دستشان است امتیاز کسب می‌کنند. امتیاز هر کارت به شرح زیر است:

کارت‌های 1 تا 9 هر کدام 5 امتیاز دارند

کارت چهره و 10  هر کدام 10 امتیاز دارند.

کارت جوکر 25 امتیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.