آشنایی با بازی ورق مورچه های ارتشی

بازی مورچه های ارتشی یک بازی استراتژیک برای دو بازیکن است. در این بازی باید کارت بی بی حریف را به دست آورید تا برنده شوید. توضیحات و ویدیوی آموزشی در ادامه آمده است.

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز از این پس در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
این بازی به 2 نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

موارد موردنیاز

38 کارت (از تک ها تا 9 ها در هر خال، یک بی بی سیاه و یک بی بی قرمز)، دو بازیکن.

آماده سازی

یک بازیکن کارت های قرمز را کنترل می کند. دیگری هم باید کارت های سیاه را کنترل کند. بازیکنان باید کارت هایشان را به هم بریزند و آنها را در ردیف های پنج تایی پخش کنند به طوری که کارت ها برای همه مشخص باشند. آخرین ردیف باید یک جای خالی در وسط داشته باشد.

هدف

هدف در این بازی این است که کارت بی بی حریف را به دست آورید. برای این کار باید از یک کارت با رنک بالاتر استفاده کنید. هر کارتی می تواند کارت بی بی را به تله بیندازد. کارت ها را به چهار روش می توان حرکت داد.

  • حرکت تعویضی به این صورت است که که دو کارت مجاور هم را با هم عوض می کنیم.
  • در حرکت مارش نظامی، یک یا چند کارت را در یک خط افقی یا عمودی حرکت می دهیم.
  • حرکت به خارج یعنی یک کارت را به صورت عمودی یا افقی یا هر دو، از طریق فضاهای خالی حرکت می دهیم.
  • حرکت حمله به این صورت است که یک کارت حریف را با یک کارت برابر یا بالاتر از نظر رنک می گیریم. کارتی که موردحمله بوده از بازی حذف می شود.

نحوه بازی

هر بازیکن باید 5 حرکت در سمت خودش انجام دهد. این حرکات فقط می تواند گام نظامی یا حرکت تعویضی باشد. بازیکن قرمز اول شروع می کند.

بعد از اینکه هر دو حرکت هایشان را انجام دادند، جنگ شروع می شود. حالا بازیکن ها می توانند از حمله یا حرکت به خارج استفاده کنند. حرکت های گام نظامی و تعویضی هم همین طور.

پیروزی

اولین بازیکنی که کارت بی بی حریف را به دست آورد برنده بازی است. هر کارتی با هر رنکی می تواند این کارت را بگیرد.

قوانین

  • حرکت حمله را می توان روی کارتی انجام داد که هم رنک با کارت ماست. وقتی حمله کردیم،‌ هر دو کارت از بازی حذف می شوند.
  • با کارت بی بی نمی توان حمله کرد. هر کارتی می تواند به کارت بی بی حمله کند.
  • یک کارت نمی تواند حرکت قطری داشته باشد. یک کارت نمی تواند از روی یک کارت دیگر بپرد.
  • اگر کارت بی بی یک بازیکن در ردیف اول قرار گرفته، او به جای 5 حرکت اولیه می تواند این کارت را به فضای خالی ردیف آخر ببرد.

ترجمه متن ویدیو

در این ویدیو نحوه بازی ورق مورچه های ارتشی را یاد می گیریم. در ابتدا به مفاهیم کلی و نحوه بازی می پردازیم. بعد وارد جزئیات می شویم. این بازی با دو بازیکن انجام می شود.

آماده سازی

برای این بازی، به کارت های تک تا 9 در هر خال و یک بی بی سیاه و یک بی بی قرمز نیاز دارید. یک بازیکن با کارت های سیاه و دیگری با کارت های قرمز بازی می کند. هر بازیکن باید کارت هایش را به هم ریخته آنها را در ردیف های پنج تایی قرار دهد. ردیف آخر باید یک جای خالی در وسط داشته باشد.

هدف

هدف بازی این است که کارت بی بی حریف را به دست آوریم. یک کارت را می توان با یک کارت بالاتر به دست آورد. برای به دست آوردن کارت بی بی می توان از هر کارتی استفاده کرد. کارت ها با چهار روش حرکت می کنند.

در حرکت تعویضی، جای دو کارت مجاور را با هم عوض می کنیم. در گام نظامی، یک یا چند کارت را در جهت عمودی یا افقی حرکت می دهیم. در حرکت به خارج، یک کارت را در جهت عمودی یا افقی یا هر دو در فضاهای خالی حرکت می دهیم. در حمله، کارت حریف را با یک کارت هم رنک یا بالاتر می گیریم.

نحوه بازی

در ابتدای بازی، هر بازیکن 5 حرکت در سمت خودش انجام می دهد. در این قسمت فقط از حرکت تعویضی و گام نظامی می توان استفاده کرد. بازیکن قرمز باید اول شروع کند. بازیکن قرمز با حرکت تعویضی شروع می کند. بازیکن سیاه یک گام نظامی برمی دارد. همین طور ادامه پیدا می کند تا هر دو 5 حرکت را انجام دهند.

حالا جنگ شروع می شود. اینجا بازیکنان می توانند از حمله و حرکت به خارج هم استفاده کنند. حرکت تعویضی و گام نظامی هم همچنان مجاز هستند. بازیکن قرمز با حمله به کارت 8 سیاه شروع می کند. کارت 8 حذف می شود. بازیکن سیاه کارت 9 را به خارج حرکت می دهد. بازیکنان به نوبت حرکت هایشان را انجام می دهند.

پیروزی

برنده بازی اولین کسی است که کارت بی بی حریف را به دست آورد. اینجا بازیکن قرمز موفق شده کارت بی بی حریف را به گوشه ببرد. او حمله می کند و برنده می شود.

مرور قوانین

می توان به کارتی با رنک برابر حمله کرد. وقتی این حرکت انجام شد، هر دو کارت حذف می شوند. یک کارت هرگز نمی تواند قطری حرکت کند. یک کارت نمی تواند از روی کارتی دیگر بپرد. اگر کارت بی بی یک بازیکن در ردیف اول قرار گرفته، او به جای 5 حرکت ابتدایی می تواند آن کارت را به فضای خالی ردیف آخر منتقل کند. با کارت بی بی نمی توان حمله کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *