آشنایی با بازی ورق رئیس

بازی رئیس یک بازی جذاب است که گروهی از بازیکنان می توانند در آن شرکت کنند. در این بازی باید زودتر از رقبا از شر کارت هایتان خلاص شوید و رئیس شوید، از این حیث این بازی به بازی این بازی به بازی ورق کاخ، بازی ورق دوراک و هفت خبیث (هفت کثیف) شباهت دارد (در خارج از ایران به Uno شناخته می شود) چرا که در آن بازی هم به دنبال خلاص شدن کارت هایتان هستید. توضیحات و ویدیوی آموزشی در ادامه آمده است.

این بازی به بازی ورق رئیس، بازی ورق دوراک و هفت خبیث (هفت کثیف که به اونو شناخته می شود) شباهت دارد. چرا که در آن بازی ها نیز به دنبال خلاص شدن از شر کارت هایتان هستید باید سعی کنید زودتر کارت های خودتان را رد کنید.

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز از این پس در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
این بازی به 4 تا 7 نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

موارد موردنیاز

52 کارت، 4 تا 7 بازیکن (اگر تعداد بازیکنان بیشتر باشد یک بسته اضافی نیاز داریم)، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

پخش کردن کارت ها (دست دادن)

به هر بازیکن به نوبت یک کارت می دهیم تا جایی که همه کارت ها دست داده شود.

هدف

در این بازی باید زودتر از رقبا از شر همه کارت هایتان خلاص شوید. اولین کسی که موفق شود، رئیس است. دومین بازیکنی که به این هدف برسد، نایب رئیس است.

رنک کارت

از بالا به پایین

تک – شاه – بی بی – سرباز – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3. کارت های 2 پاک هستند و وقتی کشیده شدند، کارت های وسط را پاک می کنند.

نحوه بازی

بازیکنی که کارت 3 گشنیز را دارد باید این کارت را بکشد و بازی را شروع کند. بازیکنان به نوبت و با چرخش ساعتگرد بازی می کنند. هر بازیکن باید کارتی هم رنک با کارت قبلی یا بالاتر بکشد. اگر کارتی که کشیده شد با کارت قبلی جفت بود، بازیکن بعدی (سمت چپ) نوبتش را از دست می دهد.

یک جفت کارت می تواند هر کارت تنهایی را شکست دهد. برای شکست دادن یک جفت کارت، به یک جفت کارت با رنک بالاتر نیاز است. سه کارت یکسان، هر جفت کارتی را شکست می دهد. برای شکست دادن سه کارت یکسان، به سه کارت یکسان با رنک بالاتر نیاز داریم.

یک کارت 2 همه کارت های وسط را پاک می کند. بازیکنی که این کارت را کشیده باید یک کارت دیگر بکشد تا مجموعه وسط جدید ایجاد شود.

اگر یک بازیکن نمی تواند کارت قبلی را شکست دهد یا نمی تواند کارت های کشیده شده را پاک کند، باید بگوید پاس.

اگر یک بازیکن بتواند 4 کارت یکسان در وسط را کامل کند، او می تواند این کار را انجام دهد حتی اگر نوبتش نباشد. وقتی 4 کارت یکسان در وسط باشد، کل کارت های وسط پاک می شود. بازیکنی که 4 کارت یکسان را کامل کرد باید یک کارت دیگر بکشد تا مجموعه جدید کارت های وسط ایجاد شود.

امتیازگیری

به رئیس دور بازی 2 امتیاز داده می شود. به نایب رئیس هم 1 امتیاز. اولین بازیکنی که به امتیاز 11 برسد برنده است.

A-hole

به آخرین بازیکنی که هنوز کارت دارد، A-hole می گوییم. او باید دست دهنده دور بعدی بازی باشد و هر وقت لازم شد، کارت های وسط را پاک کند. قبل از شروع دور بعدی بازی، A-hole باید بالاترین کارتش را به رئیس بدهد و رئیس هم یک کارت انتخاب می کند و به او می دهد.

قوانین

  • بعد از دور اول بازی، بقیه دورها را رئیس فعلی با کشیدن کارت اول شروع می کند.
  • یک بازیکن می تواند در نوبتش بگوید پاس و بازی نکند حتی اگر کارت مناسب داشته باشد.
  • اگر همه بازیکنان بگویند پاس و نوبت دوباره به بازیکنی برسد که آخرین کارت را کشیده، کارت های وسط پاک می شود و باید یک مجموعه وسط جدید شروع کرد.
  • یک بازیکن نمی تواند کارت 2 را به عنوان آخرین کارتش بکشد. اگر او فقط کارت 2 را دارد، به طور اتوماتیک به A-hole دور بعدی بازی تبدیل می شود.

ترجمه متن ویدیو

در این ویدیو نحوه بازی ورق رئیس را یاد می گیریم. کار را با مفاهیم کلی و نحوه بازی شروع می کنیم و بعد وارد جزئیات می شویم. در این ویدیو یک نمونه هم به نمایش درمی آید.

مفاهیم کلی

برای این بازی یک بسته 52 کارتی و 4تا7 بازیکن لازم دارید. اگر بازیکنان بیش از 7 نفر هستند یک بسته اضافی نیاز دارید.

پخش کردن کارت ها (دست دادن)

به هر بازیکن به نوبت یک کارت می دهیم تا زمانی که همه کارت ها دست داده شود. اگر برخی کارت های بیشتری داشته باشند مشکلی نیست.

هدف

هدف این است که زودتر از همه از شر همه کارت هایمان خلاص شویم. اولین کسی که این کار را انجام دهد رئیس است. نفر دومی که به این هدف رسیده هم نایب رئیس است.

نحوه بازی

من کارت های بازیکنان را برگردانده ام تا آنها را ببینید. در بازی واقعی باید کارت ها را از بقیه پنهان کنید. بازیکنی که کارت 3 گشنیز را دارد باید آن را در وسط بگذارد. بازی به نوبت و با چرخش ساعتگرد ادامه پیدا می کند. هر بازیکن باید یک کارت هم رنک با کارت قبلی بکشد یا آن را شکست دهد. کارت تک بالاترین کارت و کارت 3 پایین ترین کارت است. کارت 2 کارت پاک است و وقتی کشیده می شود کارت های وسط را پاک می کند.

وقتی کارتی هم رنک با کارت قبلی کشیده شد، نوبت بازیکن بعدی از بین می رود. یک جفت کارت می تواند هر کارت تنهایی را شکست دهد. به عنوان مثال، دو کارت 3 یک کارت بی بی را شکست می دهد. برای شکست دادن یک جفت کارت به یک جفت کارت با رنک بالاتر نیاز دارید. سه کارت یکسان می تواند هر جفتی را شکست دهد. برای شکست دادن سه کارت یکسان به سه کارت یکسان با رنک بالاتر نیاز داریم. کارت 2 همه کارت های وسط را پاک می کند و بازیکنی که آن را کشیده باید یک کارت دیگر بکشد تا دوباره مجموعه وسط ایجاد شود. وقتی بازیکن نمی تواند کارت قبلی را شکست دهد یا کارت ها را پاک کند، باید بگوید پاس.

امتیازگیری

به رئیس 2 امتیاز و به نایب رئیس 1 امتیاز می دهیم. اولین بازیکنی که به امتیاز 11 برسد برنده بازی است.

مرور قوانین

به آخرین بازیکنی که هنوز کارت دارد A-hole می گوییم. او باید دست دهنده دور بعدی باشد. هروقت لازم شد او باید کارت های وسط را پاک کند. قبل از دور بعدی بازی، A-hole باید بالاترین کارتش را به رئیس بدهد. رئیس هم یک کارت به او می دهد. بعد از دور اول بازی، همه دورها را رئیس فعلی شروع می کند.

یک بازیکن می تواند بگوید پاس و نوبتش را بازی نکند حتی اگر کارت مناسب داشته باشد. اگر همه بازیکنان بگویند پاس و نوبت دوباره به بازیکنی برسد که آخرین کارت را کشیده، کارت های وسط پاک می شود و مجموعه جدید وسط ایجاد می شود.

اگر بازیکنی می تواند 4 کارت یکسان وسط را کامل کند، می تواند این کار را خارج از نوبت انجام دهد. وقتی 4 کارت یکسان وسط کامل شد، کارت های وسط پاک می شود و همان بازیکن باید یک کارت دیگر بکشد. یک بازیکن نمی تواند کارت 2 را به عنوان کارت آخرش بکشد. اگر یک بازیکن فقط کارت 2 دارد، او A-hole دور بعدی است.

نمونه

به هر بازیکن یک کارت می دهیم تا همه کارت ها تمام شود. برخی کارت بیشتری در مقایسه با بقیه دارند. مشکلی نیست. در دور اول باید کارت 3 گشنیز شروع کننده باشد. بازیکن شماره 3 کارت ها را جفت می کند و نوبت بازیکن بعدی می سوزد. بازیکن شماره 5 یک کارت 3 دیگر می کشد و نوبت بازیکن شماره 6 می سوزد.

بازیکن شماره 4 خارج از نوبت، 4 کارت یکسان وسط را کامل می کند. کارت ها پاک می شود و بازیکن شماره 4 دوباره کارت می کشد. بازیکن شماره 5 کارت قبلی را جفت می کند و نوبت بازیکن شماره 6 می سوزد. بازیکن شماره 2 چهار کارت وسط یکسان را کامل می کند. کارت ها پاک می شود و بازیکن شماره 2 دوباره کارت می کشد. بازیکن شماره 3 کارت قبلی را جفت می کند و نوبت بازیکن شماره 4 می سوزد. بازیکن شماره 5 کارت سرباز را با کارت شاه شکست می دهد. بازیکن شماره 6 آن کارت را جفت می کند و نوبت بازیکن 1 می سوزد.

بازیکن شماره 2 کارت شاه را با یک جفت کارت 8 شکست می دهد. بازیکن شماره 3 هم با یک جفت کارت 9، جفت 8 را شکست می دهد. بازیکن شماره 4 چهار کارت وسط را کامل می کند و کارت های وسط پاک می شود. او یک کارت دیگر می کشد. بازیکن شماره 5 کارت 5 را با کارت 6 شکست می دهد. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند و بازیکنان هرجا که نتوانند حرکتی انجام دهند، می گویند پاس.

بازیکن شماره 2 با همه کارت هایش بازی کرده و رئیس می شود. بازیکن شماره 3 هم به عنوان نفر دوم کارت هایش را تمام می کند و نایب رئیس می شود. بازی ادامه دارد و در نهایت بازیکن شماره 4 آخرین نفری است که هنوز کارت دارد. او A-hole می شود. بازیکن شماره 2 دو امتیاز می گیرد. بازیکن شماره 3 هم نایب رئیس شده و یک امتیاز می گیرد. بازیکن شماره 4 کارت ها را در دور بعدی بازی دست می دهد. او بالاترین کارتش را به رئیس می دهد. رئیس هم یک کارت به او می دهد. رئیس کارت اول دور را می کشد. بازی به همان ترتیب ادامه پیدا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *