آشنایی با بازی ورق فارو

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی فارو یک بازی قمار است که شهرت و محبوبیت بالایی دارد. دو یا چند بازیکن می توانند در این بازی شرکت کنند. در این بازی باید کارت درست را انتخاب کنید تا در شرط بندی موفق شوید. این بازی در سبک بازی های بانکی است. از این نظر می توان بازی ورق فارو را شبیه به بازی ورق بلک جک دانست. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید.

اقلام موردنیاز

52 کارت، کارت های اضافی (از کارت تک تا کارت شاه پیک)، دو یا چند بازیکن، ژتون برای شرط بندی، سکه برای هر بازیکن.

رنک کارت

از بالا به پایین:

شاه – بی بی – سرباز – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – تک

آماده سازی

کارت های پیک اضافی از تک تا شاه را روی زمین می گذاریم تا تخته شرط بندی ما باشد (به شکلی همه بازیکنان آنها را ببینند). به هر بازیکن چند ژتون برای شرط بندی و یک سکه می دهیم. یک بازیکن باید بانکدار باشد. او 52 کارت را در اختیار خواهد داشت.

هدف بازی

هدف در این بازی بردن شرط هاست. در طول بازی، بانکدار دو کارت را برمی گرداند. کارت اول کارت بازنده است و کارت دوم، کارت برنده. بازیکنانی که ژتون هایشان را روی کارت بازنده گذاشته اند شرط را می بازند. بازیکنانی که ژتون هایشان را روی کارت برنده گذاشته اند برنده شرط می شوند.

بازی های مشابه

بازی ورق فارو را می توان یک بازی خاص دانست. چون اینجا شرط بندی حرف اول و آخر را می زند. به همین خاطر فاکتور شانس مهم ترین و اساسی ترین متغیر در راه رسیدن به پیروزی است. از این نظر شاید تنها بتوان بازی ورق سگ قرمز را به عنوان یک بازی مشابه نام برد.

نحوه انجام بازی

بانکدار در شروع کارت اول را به همه نشان می دهد. حالا بازیکنان باید روی رنک کارتی که فکر می کنند کارت برنده خواهد بود شرط بندی کنند.

وقتی همه شرط ها مشخص شد، دست دهنده باید دو کارت بالا را برگرداند. کارت اول کارت بازنده است. تمام بازیکنانی که ژتون هایشان روی این کارت بود بازنده می شوند و باید مقدار شرط را به بانکدار بدهند. کارت دوم هم کارت برنده است. بانکدار باید مقدار شرط را به تمام کسانی که ژتون هایشان را روی این کارت گذاشتند بدهد.

حالا آن دو کارت را کنار می گذاریم. بازیکنان می توانند شرط هایشان را حفظ کنند، حرکت بدهند، حذف یا اضافه کنند. یک بازیکن می تواند چند شرط داشته باشد و بازیکنان می توانند روی یک رنک کارت شرط بندی کنند.

حالا بانکدار باید دو کارت بعدی را برگرداند. کارت اول کارت بازنده است. کارت دوم هم کارت برنده. بانکدار شرط را از کسانی که باخته اند می گیرد و شرط های برنده را هم به برنده ها می دهد. بین هر نوبت، می توان شرط ها را تغییر داد.

اگر هر دو کارت از یک رنک باشند، بانکدار باید نیمی از شرط های روی آن کارت را بردارد.

یک بازیکن می تواند شرط بندی کند که کارت برنده بالاتر از کارت بازنده خواهد بود. این شرط بندی توسط بانکدار اعلام می شود و او می گوید: شرط بندی کردن در مورد کارت بالاتر. اگر این شرط بندی موفق بود، بانکدار باید مقدار شرط را به بازیکن بدهد.

یک بازیکن می تواند روی کارت بازنده شرط بندی کند و برای این کار باید سکه را روی ژتون ها قرار دهد. بازیکنان می توانند سکه را روی شرط بندی کارت بالاتر هم به کار ببرند و بگویند کارت بازنده بالاتر از کارت برنده خواهد بود.

بازیکنانی که در طول بازی برگردانده شدند باید همان طور در دید بازیکنان بمانند. بازیکنان وقتی می خواهند رنک کارت موردنظر برای شرط بندی را مشخص کنند می توانند به این کارت ها اشاره کنند.

در پایان دور بازی، 3 کارت قبل از نوبت آخر باقی می ماند. حالا بازیکنان می توانند در مورد ترتیب برگردانده شدن این سه کارت هم شرط بندی کنند. این نوبت به صورت نرمال اجرا می شود. بعد هم آخرین کارت به همه نشان داده می شود. اگر بازیکنی ترتیب برگردانده شدن این سه کارت را درست گفته باشد، 4 برابر شرطش به او پرداخت می شود. اگر در سه کارت آخر بازی یک جفت داشته باشیم، باید دو برابر شرط را به او پرداخت کرد.

قوانین

  • اگر بازیکن روی کارتی شرط بندی می کند که چهار بار برگردانده شده است، می گوییم شرط مرده بوده است. اولین کسی که این شرط مرده را تشخیص دهد (شامل بانکدار هم می شود) می تواند مقدار شرط را بردارد.

آموزش ویدیویی بازی ورق فارو

https://www.youtube.com/watch?v=CUARRsVdARs

در این ویدیو با نحوه انجام بازی ورق فارو آشنا می شویم. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر بازی می شویم. دو یا چند بازیکن می توانند در این بازی شرکت کنند.

آماده سازی

در این بازی به 52 کارت نیاز دارید و البته 13 کارت اضافی از هر رنک. در ضمن چیزی برای شرط بندی مثل ژتون هم لازم دارید. هر بازیکن هم باید یک سکه داشته باشد. آن 13 کارت از هر رنک را روی میز می گذاریم به شکلی همه بتوانند آن ها را ببینند. این تخته بازی ماست. 52 کارت بازی را هم به بانکدار بازی می دهیم. به بازیکنان هم ژتون ها و سکه را می دهیم.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که برنده شرط ها شویم. در طول بازی هر بار بانکدار دو کارت را برمی گرداند. کارت اول کارت بازنده و کارت دوم کارت برنده است. بازیکنانی که ژتون هایشان را روی کارت بازنده گذاشته اند شرط شان را می بازند و بازیکنانی که ژتون هایشان روی کارت برنده بوده، برنده شرط هستند.

نحوه انجام بازی

در شروع بازی بانکدار باید کارت اول را به همه نشان دهد. حالا بازیکنان باید روی کارتی که فکر می کنند کارت برنده است شرط بندی کنند. وقتی شرط بندی ها انجام شد، دست دهنده دو کارت بالای بسته کارت ها را برمی گرداند. کارت 9 در این نمونه کارت بازنده است بنابراین بازیکن قرمز شرطش را که روی کارت 9 بوده به بانکدار می بازد.

کارت بی بی در این نمونه کارت برنده است و بازیکن سفید برنده شرط است چون شرطش روی کارت بی بی بوده است. بانکدار به اندازه مقدار شرط به بازیکن سفید می دهد. دو کارتی که برگردانده شده بود کنار گذاشته می شود. حالا بازیکنان می توانند شرط هایشان را حفظ کنند، آن ها را حرکت دهند یا به کم و زیاد کردن شرط شان بپردازند.

یک بازیکن می تواند چند شرط داشته باشد و چند بازیکن می توانند روی یک کارت شرط بندی کنند. حالا بانکدار دوباره دو کارت را برمی گرداند. کارت اول کارت 2 است و بازیکن سفید شرطش را می بازد. کارت برنده هم کارت 6 است و هیچ بازیکنی روی آن شرط نبسته بود. بنابراین بانکدار چیزی برای آن پرداخت نمی کند. بین هر دور شرط بندی ها انجام می شود.

مرور قوانین

اگر کارت بازنده و برنده از یک رنک باشند، بانکدار نصف شرط های روی آن کارت را برمی دارد. بازیکن می تواند در این مورد شرط بندی کند که کارت برنده رنک بالاتری نسبت به کارت بازنده دارد. این شرط بندی وقتی انجام می شود که بانکدار بگوید «شرط بندی کارت بالا». در این نمونه بازیکن قرمز بازنده می شود چون روی کارت بازنده شرط بسته بود. بازیکن سبز هم بازنده می شود چون کارت 3 بالاتر از کارت تک است.

یک بازیکن می تواند روی کارت بازنده شرط ببندد و برای این کار باید یک سکه روی ژتون ها بگذارد. در این نمونه بازیکن قرمز روی ژتون های کارت 10 سکه می گذارد. اگر کارت اول کارت 10 باشد او برنده می شود. در ضمن بازیکنان می توانند سکه را روی شرط بندی کارت بالا بگذارند و این یعنی کارت بازنده رنک بالاتری نسبت به کارت برنده خواهد داشت.

کارت هایی که در جریان بازی برگردانده شده را باید به شکلی نگه داشت که برای همه بازیکنان مشخص باشد. بازیکنان وقتی مشخص می کنند روی کدام رنک کارت شرط بندی کرده اند می توانند به این کارت ها ارجاع دهند. اگر بازیکن روی کارتی شرط بندی کند که قبلا 4 بار برگردانده شده است، می گوییم یک شرط مرده بوده است. در این نمونه بازیکن سفید روی کارت شاه شرط بندی می کند و این یک شرط مرده است.

اولین بازیکنی که شرط مرده را تشخیص دهد (از جمله بانکدار) می تواند آن را بردارد. در این نمونه بانکدار شرط مرده را تشخیص می دهد و ژتون ها را برمی دارد. در پایان دور بازی، سه کارت باقی می ماند. بازیکنان می توانند در مورد ترتیب کارت های نهایی شرط بندی کنند. بازیکن آبی این گونه شرط بندی می کند که سه کارت نهایی به صورت 10 و 8 و 3 خواهد بود.

این دور بازی انجام می شود و کارت های نهایی هم برگردانده می شود. بازیکن آبی برنده می شود و به خاطر حدس درستش 4 برابر شرطش را می گیرد. اگر در سه کارت نهایی یک جفت کارت وجود داشته باشد، پرداخت به برنده به اندازه دو برابر شرطش خواهد بود.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *