تاریخ:می 7, 2021

آشنایی با بازی ورق ناک آوت ویست

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
این بازی به حداقل دو نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

بازی ناک آوت ویست یک بازی جالب است که 2 تا 7 بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. در این بازی باید دورها را برنده شوید. این بازی در سبک بازی های دورهاست. از این نظر می توان بازی ورق ناک آوت ویست را شبیه به بازی های بازی ورق فریب، بازی ورق پینوکل و بازی ورق گام دانست. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

52 کارت، 2 تا 7 بازیکن.

دست دادن کارت ها

در دور اول بازی به هر بازیکن 7 کارت می دهیم. بالاترین کارت از مجموعه کارت های باقیمانده را برمی گردانیم تا خال حکم در دور اول بازی مشخص شود. در دورهای بعدی بازی یکی یکی از تعداد کارت هایی که دست داده می شوند می کاهیم. برنده هر دور بازی، خال حکم دور جدید بازی را مشخص می کند.

ارزش کارت

از بالا به پایین

تک – شاه – بی بی – سرباز – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2

هدف بازی

در این بازی هدف این است که در هر دور بازی حداقل یک دور برنده شویم. اگر در طول یک دور بازی حتی یک دور هم برنده نشوید، از جریان بازی خارج می شوید.

بازی های مشابه

بازی ورق ناک آوت ویست از نظر هدف، در دسته بازی هایی قرار می گیرد که شما باید با برنده شدن دورها به هدف برسید. یعنی بازیکن هر چقدر دورهای بیشتری را برنده شود، بیشتر به برنده شدن در بازی نزدیک می شود. از این نظر ناک آوت ویست شبیه بازی های بازی ورق هاکی و بازی ورق گروهبان یکم است.

نحوه انجام بازی

هر بازیکن یک کارت در وسط قرار می دهد. برنده کسی است که کارتش بالاترین رنک را در خال حکم داشته است. اگر با کارت های خال حکم بازی نشده، کسی برنده می شود که کارتش بالاترین رنک را در خال آغازگر داشته است.

بازیکن سمت چپ دست دهنده اولین دور را آغاز می کند. بقیه بازیکنان هم باید یک کارت از همان خال آغازگر بکشند (در صورت امکان). برنده باید دور بعدی را آغاز کند. در پایان دور بازی، بازیکنی که بیش از همه دور برنده شده باید خال حکم دور بعدی بازی را مشخص کند.

اگر بازیکنی در یک دور بازی هیچ دوری برنده نشود، از دور بازی خارج می شود. البته یک استثنا وجود دارد. اولین بازیکنی که در معرض اخراج از بازی قرار می گیرد، یک شانس دوباره دارد. یعنی او هنوز در بازی است. ولی در دور بعدی بازی تنها یک کارت می گیرد. او باید تصمیم بگیرد از این یک کارت در کدام دور استفاده خواهد کرد.

اگر این بازیکن توانست با همان یک کارت، یک دور برنده شود، او دوباره به جریان بازی برمی گردد و در دور بعدی بازی هم به اندازه بقیه کارت می گیرد. اما اگر در این راه ناموفق باشد از دور بازی خارج می شود.

اگر در یک دور بازی چند بازیکن نتوانند حتی یک دور برنده شوند و از فرصت شانس دوباره هم هنوز در بازی استفاده نشده است، همه آنها در دور بعدی بازی یک کارت می گیرند. وقتی از فرصت شانس دوباره استفاده شد، هر بازیکنی که نتواند در یک دور بازی یک دور برنده شود، بلافاصله از جریان بازی خارج می شود.

قوانین

  • بازیکنان باید در صورت امکان از خال آغازگر کارت بکشند.
  • بازیکنی که بیش از همه در یک دور بازی، دور برنده شده باید خال حکم در دور بعدی بازی را انتخاب کند. اگر دو یا چند بازیکن از این نظر مساوی شدند و یک دور بازی یک برنده واحد نداشت، آنها باید از مجموعه کارت های باقیمانده یک کارت بکشند. بازیکنی که کارتش بالاترین رنک را دارد باید خال حکم دور بعدی بازی را انتخاب کند.
  • وقتی دور بازی تمام شد، نفر سمت چپ دست دهنده، دست دهنده این دور جدید بازی خواهد بود. این نقش همین طور با چرخش ساعتگرد به بازیکنان دیگر منتقل می شود. اگر بازیکن سمت چپ دست دهنده در آن دور بازی حذف شده است، باز هم به دست دادن کارت ها ادامه می دهد و اولین دور در این دور جدید بازی را بازیکن سمت چپ او آغاز می کند.

متن ویدیو

در این ویدیو با نحوه انجام بازی ورق ناک آوت ویست آشنا می شوید. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر می شویم. در این بازی 2 تا 7 بازیکن می توانند شرکت کنند.

ناک آوت ویست بازی دورهاست. در هر دور بازیکنان یک کارت می کشند و بازیکنی که کارتش بالاترین رنک در خال حکم را دارد برنده است. اگر هیچ کارتی از خال حکم کشیده نشده بازیکنی که کارتش بالاترین رنک در خال آغازگر را داشته برنده است.

رنک کارت

در این بازی کارت تک کارت بالا و کارت 2 کارت پایین است. کارت های خال حکم از سایر کارت ها بالاتر هستند. به عنوان مثال اگر خال حکم گشنیز باشد، کارت 9 گشنیز بالاتر از کارت تک دل است.

دست دادن کارت ها

در این بازی یک بسته کارت 52 تایی نیاز دارید. در دور اول بازی به هر بازیکن 7 کارت می دهیم. بالاترین کارت بسته کارت های باقیمانده را برمی گردانیم تا خال حکم این دور بازی مشخص شود. در هر دور بازی تعداد کارت هایی که به بازیکنان می دهیم یکی کمتر می شود. در ضمن خال حکم هم توسط برنده دور قبل بازی مشخص می شود.

هدف بازی

هدف این است که در یک دور بازی حداقل یک دور را برنده شویم. اگر در یک دور بازی هیچ دوری را برنده نشوید از جریان بازی خارج می شوید. آخرین بازیکنی که در بازی مانده برنده بازی است.

نحوه انجام بازی

به دستی برمی گردیم که کارت هایش را پخش کردم. من همه کارت ها را برگردانده ام تا آن ها را ببینید. در بازی واقعی باید کارت ها را از رقبا پنهان کنید. بازیکن سمت چپ دست دهنده اولین دور را شروع می کند. بازیکن شماره 2 کارت 7 گشنیز کشید. بازیکنان باید در صورت امکان از خال آغازگر کارت بکشند.

بازیکن شماره 3 کارت 9 گشنیز و بازیکن شماره 4 هم کارت 4 گشنیز کشید. بازیکن شماره 5 کارتی از این خال ندارد و می تواند با هر کارتی بازی کند. او کارت سرباز خشت از خال حکم را کشید. بازیکن شماره 1 هم کارت 10 گشنیز. بازیکن شماره 5 با بالاترین کارت در خال حکم برنده شد.

برنده باید دور بعدی را شروع کند. بازیکن شماره 5 کارت شاه دل را وسط می گذارد. بازیکنان در صورت امکان از خال آغازگر پیروی می کنند. بازیکن شماره 3 کارتی از این خال ندارد و کارت 8 خشت از خال حکم را می کشد. بازیکن شماره 4 هم از خال آغازگر پیروی می کند و بازیکن شماره 3 برنده می شود.

او دور بعدی را شروع می کند. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند و بازیکنان به نوبت (چرخش ساعتگرد) کارت می کشند. در بازی جلو می رویم به پایان دور بازی می رسیم. بازیکن شماره 1 در دور آخر برنده می شود.

بازیکن شماره 3 بیش از همه در دورها برنده شده و در دور بعدی بازی مشخص می کند خال حکم چیست. هر بازیکن حداقل در یک دور برنده شد پس کسی حذف نمی شود. بازیکن شماره 2 به هر بازیکن 6 کارت می دهد. بازیکن شماره 3 خال دل را به عنوان خال حکم مشخص می کند. او سمت چپ دست دهنده نشسته و دور اول را شروع می کند. بازی مثل دور اول بازی ادامه پیدا می کند.

مرور قوانین

بازیکنان در صورت امکان باید از خال آغازگر پیروی کنند. بازیکنی که بیش از همه دور برنده شده، خال حکم دور بعدی بازی را مشخص می کند. اگر دو یا چند بازیکن در این زمینه مساوی شده اند باید کارت های بسته کارت ها را از یک نقطه جدا کنند. بازیکنی که کارتش رنک بالاتری داشته خال حکم دور بعدی بازی را مشخص می کند.

بعد از هر دور بازی، ‌مسئولیت دست دادن کارت ها به نفر سمت چپ منتقل می شود (چرخش ساعتگرد). اگر نفر سمت چپ دست دهنده حذف شد، او باید در دور بعدی بازی دست دهنده باشد تا نفر سمت چپش دور جدید بازی را شروع کند.

اگر در یک دور بازی، بازیکنی نتواند حتی در یک دور هم برنده شود حذف می شود. البته استثنا هم وجود دارد: اولین بازیکنی که حذف شده یک فرصت دوباره دارد. این یعنی در جریان بازی می ماند ولی فقط یک کارت می گیرد. حالا او باید تصمیم بگیرد در کدام دور از آن یک کارتش استفاده کند.

اگر این بازیکن بتواند با همان یک کارتش در یک دور برنده شود، به بازی برمی گردد و مثل یک بازیکن عادی کارت می گیرد. اگر هم نتواند این کار را بکند حذف می شود. اگر دو بازیکن در یک دور بازی نتوانند در دوری برنده شوند و هنوز از فرصت دوباره استفاده نشده، در دور بعدی بازی هر دو نفر فقط یک کارت می گیرند. وقتی از فرصت دوباره استفاده شد، دیگر هر بازیکنی که نتواند در یک دور بازی حداقل در یک دور برنده شود، از جریان بازی حذف می شود.

نحوه انجام بازی

به بازی برمی گردیم. دور دوم بازی به پایان رسید. بازیکنان 1 و 2 در هیچ دوری برنده نشدند. در دور بعدی بازی آن ها فرصت دوباره خواهند داشت. بازیکن شماره 4 هم بیش از همه دور برنده شد و خال حکم دور بعدی بازی را انتخاب می کند.

در دور جدید بازی به بازیکنان شماره 1 و 2 فقط یک کارت و به بقیه بازیکنان 5 کارت داده می شود. بازیکن شماره 4 گشنیز را به عنوان خال حکم مشخص می کند. بازیکن سمت چپ دست دهنده بازی را شروع می کند. بازیکن شماره 4 کارت تک دل کشید. بازیکن شماره 5 هم کارت سرباز دل.

بازیکن شماره 1 تصمیم گرفت از کارت سرباز گشنیز (خال حکم) در این دور استفاده کند. بازیکن شماره 2 بازی نمی کند. بازیکن شماره 3 کارت 6 دل کشید. بازیکن شماره 1 برنده می شود و حالا می تواند در جریان بازی بماند.

بازیکن شماره 2 باید کارت بکشد ولی نمی خواهد از تنها کارتش استفاده کند. پس بازیکن شماره 3 دور را شروع می کند و کارت تک پیک را می کشد. بقیه بازیکنان از خال آغازگر پیروی می کنند و بازیکن شماره 3 برنده می شود. در بازی جلوتر می رویم و بازیکن شماره 4 در آخرین دور برنده می شود.

بازیکنان شماره 2 و 5 نتوانستند در هیچ دوری برنده شوند. از فرصت دوباره استفاده شده و این دو بازیکن از جریان بازی حذف می شوند. بازیکنان شماره 3 و 4 بیش از همه در دورها برنده شدند. آن ها از بسته کارت ها کارت می کشند و کارت بازیکن شماره 4 بالاتر است. پس او خال حکم دور بعدی بازی را مشخص می کند.

پیروزشدن

دور آخر بازی بین بازیکنان شماره 3 و 4 برگزار می شود. به هر بازیکن 1 کارت می دهیم. بازیکن شماره 4 در دور قبلی بازی برنده شده بود و دل را به عنوان خال حکم مشخص کرد.

هر دو بازیکن کارت می کشند و بازیکن شماره 4 با کارت 2 دل از خال حکم برنده می شود. یک بازیکن قبل از دور آخر بازی هم می تواند برنده شود در صورتی که سایر بازیکنان در یک دور مانده به آخر حذف شوند.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *