آشنایی با بازی ورق اسکیپ بو

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.
این بازی به حداقل دو نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

اسکیپ بو یک بازی ساده و جذاب است که 2 تا 6 بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. باید زودتر از رقبا با تمام کارت هایتان بازی کنید تا برنده شوید. این بازی در طبقه بندی بازی های صبر قرار می گیرد. از این نظر بازی ورق اسکیپ بو شبیه بازی های بازی ورق 13، بازی ورق سرعت و بازی ورق اسپیت است. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

2 تا 6 بازیکن، بسته ورق اسکیپ بو، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

دست دادن کارت ها

اگر 2 تا 4 بازیکن در بازی حاضر باشند، به هر بازیکن 30 کارت می دهیم. اگر در بازی 5 یا 6 بازیکن داشته باشیم، به هر بازیکن 20 کارت می دهیم. بقیه کارت ها در وسط قرار می گیرند.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که زودتر از بقیه رقبا، با کارت های بسته انبارتان بازی کنید. کارت ها را می توان روی کارت های وسط قرار داد. در وسط می توان تا 4 بسته پایه ایجاد کرد. این بسته ها با 1 شروع می شوند و تا 12 ادامه پیدا می کنند. کارت های اسکیپ بو اصطلاحا وحشی هستند و می توان از آن ها به جای هر کارتی استفاده کرد.

بازی های مشابه

در این بازی همه چیز براساس دورهاست. بازی های ورق زیادی در این طبقه بندی قرار می گیرد. برای همین چند زیرگروه برای طبقه بندی بازی های دورها در نظر گرفته شده است. بازی ورق اسکیپ بو متعلق به طبقه بندی بازی های تمام شدن کارت است. یعنی بازیکن تلاش می کند هر چه سریع تر کارت هایش را تمام کند. از این نظر می توان این بازی را شبیه بازی های بازی ورق دوراک، بازی ورق کینه و نفرت و بازی ورق میشیگان دانست.

نحوه انجام بازی

نفر سمت چپ دست دهنده بازی را شروع می کند. دور اول هر بازیکن با برداشتن 5 کارت از بسته کارت های باقیمانده شروع می شود. یک بازیکن می تواند هر کارت قابل قبولی از دستش یا کارت های انبارش را روی کارت های وسط قرار دهد. پایان نوبت برای هر بازیکن هم با کنارگذاشتن یک کارت است.

هر بازیکن کارت هایی که کنار می گذارد را به طور جداگانه از بقیه نگه می دارد. او می تواند تا 4 بسته برای این کارت ها داشته باشد و آن ها را در کنار بسته انبارش قرار دهد. بازیکنان به نوبت و به صورت چرخش ساعتگرد بازی می کنند. در دور دوم بازیکن، او باید به تعدادی کارت بردارد که مجموع کارت های دستش دوباره به 5 برسد. بازیکن می تواند کارت ها را روی بسته های پایه وسط بگذارد. این کارت ها را می تواند از دستش، انبار یا کارت هایی که کنار گذاشته بکشد.

پیروزشدن

بازیکنی که زودتر از همه از شر تمام کارت های انبارش خلاص شود برنده است.

قوانین

  • می توانیم کارت هایی که کنار می گذاریم را روی هم قرار دهیم ولی تنها با بالاترین کارت از بسته های کارت های کنار گذاشته شده می توان بازی کرد.
  • اگر بازیکنی با همه 5 کارت دستش بازی کرد، 5 کارت دیگر برمی دارد و نوبت ادامه پیدا می کند.
  • وقتی یکی از بسته های کارت های پایه وسط به 12 رسید، باید آن بسته را حذف کرد. یک بسته جدید را می توان با یک کارت 1 یا یک کارت اسکیپ بو شروع کرد.
  • اگر کارت های بسته کارت های باقیمانده تمام شد باید بسته کارت های پایه وسطی که کامل شده اند را به هم ریخت و یک بسته کارت های باقیمانده جدید ساخت.

امتیازگیری

اگر چند دور بازی شد، می توان امتیازات را حساب کرد. به برنده یک دور بازی، 25 امتیاز تعلق می گیرد. به علاوه او به ازای هر کارتی که در بسته انبار رقبا باقی مانده هم 5 امتیاز می گیرد. اولین بازیکنی که به امتیاز 500 برسد برنده بازی است.

آموزش ویدیویی بازی اسکیپ بو

در این ویدیو با نحوه انجام بازی ورق اسکیپ بو آشنا می شویم. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر بازی می شویم. دو تا شش بازیکن می توانند در این بازی شرکت کنند.

دست دادن کارت ها

وقتی دو تا چهار بازیکن در بازی حاضر باشند، به هر بازیکن 30 کارت می دهیم. اگر 5 یا 6 بازیکن داشته باشیم به هر بازیکن 20 کارت می دهیم. کارت های باقیمانده را در وسط قرار می دهیم. کارت هایی که به بازیکن ها داده ایم باید به پشت روی میز باشند و به آن انبار می گوییم. بالاترین کارت از بسته انبار هر بازیکن باید برگردانده شود.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که زودتر از همه با همه کارت های بسته انبار بازی کنیم. این کارت ها را می توانیم روی کارت های پایه وسط بازی کنیم. در وسط می توانیم تا 4 بسته پایه داشته باشیم که همه با کارت 1 شروع می شوند. این روند ادامه پیدا می کند تا به 12 برسیم.

در بسته کارت های وسط،‌ کارت اسکیپ بو داریم که این کارت ها اصطلاحا وحشی هستند و به جای هر کارتی می توان از آن ها استفاده کرد.

نحوه انجام بازی

بازیکن سمت چپ دست دهنده بازی را شروع می کند. هر بازیکن قبل از شروع باید 5 کارت از بسته کارت های باقیمانده بردارد. برای شروع کردن بسته های پایه وسط می توان از کارت 1 یا کارت اسکیپ بو استفاده کرد. بازیکن شماره 2 با کارت 1 اولین بسته پایه را شروع می کند.

او کارت بعدی از بسته انبارش را برمی گرداند و یک کارت 2 از کارت های دستش می کشد و روی کارت 1 می گذارد. در پایان نوبت هر بازیکن، باید یک کارت کنار گذاشته شود. بازیکن شماره 2 کارت 12 را کنار می گذارد. هر بازیکن باید یک بسته کارت های کنار گذاشته شده جدا داشته باشد و می تواند این بسته ها را تا 4 بسته افزایش دهد. این بسته ها باید در کنار بسته انبار بازیکن قرار گیرد.

بازیکن شماره 3 هم در شروع نوبتش 5 کارت از بسته کارت های باقیمانده برمی دارد. او کارت 3 را در وسط قرار می دهد و کارت 10 را کنار می گذارد. بازیکن شماره 1 هم 5 کارت از بسته کارت های باقیمانده برمی دارد. او کارت 4 را از بسته انبارش برمی دارد و در وسط قرار می دهد. حالا او می تواند تمام کارت هایی که در دست دارد را وسط بگذارد و البته از کارت اسکیپ بو هم به جای کارت 2 استفاده می کند.

وقتی بازیکنی توانست همه کارت های دستش را وسط بگذارد، باید 5 کارت دیگر از بسته کارت های باقیمانده بردارد و به بازی ادامه دهد. اینجا بازیکن شماره 1 می توانست از کارت اسکیپ بو استفاده کند ولی تصمیم گرفت کارت 11 را کنار بگذارد. حالا دوباره نوبت بازیکن شماره 2 است. در ادامه وقتی نوبت هر بازیکن شروع می شود، او باید به اندازه ای کارت از بسته کارت های باقیمانده بردارد که 5 کارت در دستش داشته باشد. بازیکن شماره 2 دو کارت برداشت.

بازیکن می تواند در شرایطی که قادر به بازی کردن با یک کارت است، آن کارت را انتخاب نکند. بازیکن شماره 2 تصمیم گرفت کارت 10 را کنار گذاشته، نوبتش را تمام کند (بدون گذاشتن کارتی در وسط). بازیکنان به همین ترتیب و با چرخش ساعتگرد به بازی ادامه می دهند.

در بازی جلوتر می رویم. بازیکن شماره 1 چهار کارت از بسته کارت های باقیمانده برمی دارد تا 5 کارت در دست داشته باشد. او کارت های 5 و 6 را در وسط می گذارد و بالاترین کارت از بسته انبارش را برمی گرداند. از کارت اسکیپ بو همه جا می توان استفاده کرد. این بازیکن از کارت موردنظر به عنوان کارت 2 استفاده می کند.

آخرین کارت بسته انبار بازیکن شماره 1 کارت 10 است. او با این کارت و کارت های 7 و 8 از بسته کارت های کنار گذاشته شده و کارت 9 از کارت های دستش بازی می کند. بدین ترتیب کارت های انبار او تمام می شود و این یعنی پایان بازی.

مرور قوانین

بازیکنان می توانند تا 4 بسته در بخش کارت های کنار گذاشته شده داشته باشند. تعداد کارت های این بسته ها، عدد روی کارت و رنگ شان مهم نیست. ولی وقتی بازیکن تصمیم گرفت با این کارت ها بازی کند فقط می تواند بالاترین کارت از هر بسته کارت کنار گذاشته شده را انتخاب کند نه بقیه آن ها. وقتی می توان از کارت های پایین استفاده کرد که با کارت بالایی بازی شده باشد.

وقتی یک بسته پایه وسط به 12 رسید و کامل شد باید آن را کنار گذاشت و یک بسته پایه جدید شروع کرد. وقتی بسته کارت های باقیمانده به پایان رسید باید بسته های کارت های پایه کامل شده (1-12) را به هم ریخت و از آن به عنوان بسته کارت های باقیمانده جدید استفاده کرد.

امتیازگیری

بازیکنی که زودتر از همه از شر همه کارت های انبارش خلاص شده، برنده است. اگر می خواهید چند دور بازی کنید می توانید به این روش امتیازات را حساب کنید: کسی که زودتر از همه کارت های انبارش تمام شده 25 امتیاز می گیرد و 5 امتیاز به ازای هر کارتی که در بسته انبار بازیکنان دیگر باقی مانده است. در این حالت بازیکنی که به امتیاز 500 برسد برنده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *