شانس چه تاثیری در شرط بندی در کوتاه مدت دارد؟

شانس در شرط بندی در کوتاه مدت چه تأثیری دارد؟ می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا مهارت فوق العاده شان در پیش بینی است. شاید به نظرتان به خاطر خوب بودن کارشان با اعداد یا انتخاب مستمر بهترین استراتژی ها است. سلسله مطالب روانشناسی شرط بندی را از دست ندهید. این قسمت در ارتباط با شانس در شرط بندی کوتاه مدت صحبت خواهیم کرد.

مقدمه تأثیر کوتاه مدت شانس در شرط بندی

به عنوان یک شرط بند، می دانید شانس چه تاثیری در شرط بندی کوتاه مدت شما دارد؟ آیا 5 برد پشت سرهم به دلیل مهارت است یا شانس؟ این یادداشت به شما نشان می دهد چرا تخصیص احتمال به شرط هایتان عادت بسیار خوبی است که می توانید داشته باشید، چون روندی موفقیت آمیز همیشه نشانه شرط بندی خوب نیست.

رابطه بین بوک میکر (نهاد شرط بندی) و شرط بند، براساس ضریب هایی است که اولی تعیین می کند و عقیده ای که دومی در خصوص دقت محاسباتی انجام شده دارد. دم دستی ترین مثالی که در این باره استفاده می شود، پرتاب سکه ای منصفانه است. همیشه میزان انتظارتان برای رو شدن شیر یا خط، یکی است که در آن، احتمال ضمنی 0.5 است و اگر این انتظار به ضریب تبدیل شود، قیمت منصفانه برای هر شیر یا خط، 2.0 خواهد بود.

البته اگر بوک میکر به دنبال سود خود باشد، این ضریب را پایین تر می آورد تا در بلند مدت به نفع خودش باشد. ضریبی 1.87 برای شیر یا خط، احتمال ضمنی را برای هر دو طرف به 0.535 می رساند.

مارجین چنین بازاری ساده ای از مجموع احتمالات ضمنی حاصل می شود. در مورد مثال فوق ، این 1.07 خواهد بود و حاشیه به طور معمول 7 درصد ذکر می شود. هر چه مارجین بیشتر باشد، بوک میکر کار ساده تری برای حصول اطمینان از نامتناسب بودن ضریب ها نسبت به احتمال رخداد واقعی رویداد مدنظر دارد، چون آن ها باید ضریب مسابقات ورزشی را مشخص کنند که برخلاف پرتاب سکه، از چندین متغیر مختلف تاثیر می گیرد.

احتمال ثبت روند موفقیت آمیز شرط بندی چقدر است؟

 اگر شرط بندی با مارجین پایین اولین گام برای دستیابی به رویکرد موفقیت آمیز باشد، مشهودترین علامت ثبت چند شرط موفق، بازدهی سودآور است. با این حال، شرط بندان باید ببینند احتمال ثبت شرط سودآور یا ضررده بر اساس احتمالات ضمنی چقدر است؟

اگر دوباره از قضیه پرتاب سکه فرضی استفاده کنیم که در آن احتمالات مشخص است، می توانیم میزان سودآور یا ضرر ده بودن دنباله ای از شرط ها را بررسی کنیم. مثلا نتیجه 10 بار پرتاب سکه می تواند از 10 شرط بندی موفقیت آمیز تا 10 شرط ضررده، متغیر باشد. با این حال، احتمال ثبت ترکیبی از نتایج مثبت و منفی در این 10 پرتاب بیشتر است که ممکن است تعداد شیر و خط باهم برابر هم باشد. در شبیه سازی ها، احتمال ثبت چنین نتیجه ای، 0.25 است.

نتیجه هر پرتابی مستقل از قبلی است و بوک میکرها با استفاده از مارجین، سعی می کنند قیمت های ارائه شده شان برای هر پرتاب، نه چندان محتمل جلوه کند.

اگر مثلا ضریب هر شرط بندی موفقیت آمیز 1.87، مارجین 7 درصد، باشد، 5 پرتاب موفقیت آمیز، بازدهی به میزان 9.35 خواهد داشت. در این شرایط، اگر هر شرط بندی برای هر پرتاب 1 واحد قیمت داشته باشد، 0.65 واحد از 10 شرط بندی انجام شده، ضرر ثبت می شود.

مارجین چطور روی بازده شما تاثیر می گذارد؟

می توانیم از همین مثال ساده برای درک تاثیر مارجین بوک میکر روی بازده شرط بندی، استفاده کنیم. اگر هر کدام از پرتاب ها 1.95 ضریب خورده بود، مارجین در مقایسه با 7 درصد، تنها 2.5 درصد می شد و اگر چه همچنان با ثبت 5 شرط موفقیت آمیز، ضررده می شدیم، میزان ضرر از 0.65 به 0.25 می رسد.

برای سود از چنین پیشنهادهای شرط بندی نه چندان جالبی، باید حداقل 6 پیش بینی موفقیت آمیز داشته باشید و اگر از شبیه سازهای اینترنتی استفاده کنید، می بینید احتمال ثبت 6 نتیجه موفق از 6 پرتاب، تنها 0.21 است و اگر ضریب 1.87 باشد، توفیقی به اندازه 1.22 واحد و اگر 1.95 باشد، بازده 1.7 واحد خواهد بود.

البته اگر 7 یا تعداد بیشتری پیش بینی موفق داشته باشید، بازده تان بیشتر هم می شود، ولی احتمال چنین نتیجه ای تنها 0.38 است.

بنابرین، به دلیل شیوه ای که این شرط های نه چندان جالب را ارائه کرده ایم، می بینیم شرط بند بینوا چندان شانسی برای توفیق ندارد. با این حال، همچنان شانس اندکی برای پیش بینی 6 یا تعداد بیشتری پرتاب و ثبت سود وجود دارد.

راهکار تشخیص شانس از مهارت

شرط بندی های واقعی شامل قیمت ها و مبالغ متنوع هستند، ولی راه رسیدن به رویکرد مناسب، تشخیص قیمت های مناسب است که ممکن است براساس تخمین شما از نتیجه احتمالی رویداد، تنظیم نشده باشد. از این رو، ثبت و ضبط تخمینتان از احتمال موفقیت صحیح شرطتان در کنار احتمال ضمنی بوک میکر از ضریب های ارائه شده، عادت بسیار خوبی خواهد بود.

به این طریق، نه تنها می توانید اعداد مختلف را بررسی کنید، باعث می شود داده های مناسبی برای شبیه سازی هم داشته باشید که با انطباق آن ها با مثال پرتاب سکه، به دردستان می خورد و می توانید تاثیر هر کدام از فاکتورهای شانس و مهارت را تشخیص دهید.

یک شرط بند موفق، همیشه احتمالات را در نظر می گیرد و فقط نتیجه را نمی بیند و سعی می کند زنجیره ای شرط ها را برای تحلیل های خود مدنظر داشته باشد.

مطلب مرتبط: نقش مهارت و شانس در شرط بندی؛ پارادوکس مهارت چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *