بازی کارتی پالاس (Palace)

نحوه انجام بازی کارتی پالاس (Palace)

 به مطلب آموزش بازی کارتی پالاس (Palace) با ورق، از سری آموزش‌ بازی‌های کارتی و دورهمی خوش آمدید.

ما در این مطلب نحوه انجام بازی کارتی پالاس را پوشش می‌دهیم. ابتدا مفهومات عمومی بازی و نحوه انجام آن را توضیح خواهیم داد. سپس در ادامه، جزئیات بازی را بصورت کامل بیان می‌کنیم.

بازی کارتی پالاس (Palace)

این بازی توسط 2 الی 5 بازیکن انجام می‌شود. برای انجام بازی، به یک دسته کارت 52تایی استاندارد نیاز دارید.

توزیع کارت

توزیع کارت در جهت چرخش عقربه‌های ساعت انجام می‌شود.

دیلر ابتدا در مقابل هر بازیکن، 3 کارت رو به پایین را در یک ردیف قرار می‌دهد.

دیلر ابتدا در مقابل هر بازیکن، 3 کارت رو به پایین را در یک ردیف قرار می‌دهد.
3 کارت رو به پایین را در یک ردیف در مقابل هر بازیکن

سپس برای هر بازیکن، بر روی هر کدام از این 3 کارت رو به پایین، یک کارت رو به بالا می‌گذارد. یعنی در مقابل هر بازیکن، در مجموع 6 کارت قرار دارد. که سه کارت رو به پایین هستند و سه کارت هم رو به بالا. کارت‌های رو به پایین، با کارت‌های رو به بالا پوشانده می‌شوند.

کارت‌های رو به پایین، با کارت‌های رو به بالا پوشانده می‌شوند.
کارت‌های رو به بالا، کارت‌های رو به پایین را می‌پوشانند.

پس از آن، دیلر به هر بازیکن، بعنوان دست، سه کارت می‌دهد. دیلر کارت‌ها را بصورت یکی یکی، بین بازیکنان توزیع می‌نماید. یعنی پخش کارت‌های دست‌های بازیکنان در سه دور انجام می‌شود.

در انتها هر بازیکن سه کارت در دستش دارد، سه کارت در مقابلش رو به پایین و سه کارت رو به بالا. بازیکنان باید 3 کارتی را که در دست خود دارند، پنهان نگه دارند و اجازه ندهند بازیکنان دیگر کارت‌هایشان را ببینند.

دیلر، کارت‌های باقیمانده را وسط میز قرار می‌دهد.

هدف از انجام بازی کارتی پالاس (Palace)

بازیکنان هدفشان در این بازی این است که آخرین نفری نباشند که کارت در دستشان دارند. بازیکنان کارت‌های خود را در حین بازی، به وسط میز دور می‌اندازند. به کارت‌هایی که بازیکنان دور می‌اندازند، در اصطلاح دیسکارد پایل می‌گویند.

کارت یا کارت‌هایی که یک بازیکن دور می‌اندازد باید رتبه‌ای برابر یا بالاتر از کارت دور انداخته شده‌ی قبلی داشته باشد.

رتبه‌ کارت‌ها از بالاترین رتبه تا پایین‌ترین رتبه به ترتیب از آس شروع می‌شود، سپس شاه، بعد بی بی، سپس سرباز و پس از آن کارت شماره 10 تا 3. دو رتبه خاص نیز در این بازی وجود دارد. کارت‌های شماره 2 و کارت‌های شماره 10.

زمانی که یک کارت شماره 2 را یک بازیکن دور می‌اندازد، بازیکن بعدی یا خود بازیکن، هر رنک کارتی را می‌تواند بازی کند. از طرفی وقتی یک بازیکن، کارت شماره 10 را دور می‌اندازد، دیسکارد پایل از وسط میز جمع می‌شود و هر کارتی با هر رتبه‌ای را بازیکن بعدی یا خود بازیکن می‌تواند بعنوان اولین کارت بازی کند.

انجام بازی کارتی پالاس (Palace)

همانطور که گفته شد، بازیکنان باید 3 کارتی را که در دست خود دارند، پنهان نگه دارند و اجازه ندهند بازیکنان دیگر کارت‌هایشان را ببینند.

پیش از اینکه بازی شروع شود، بازیکنان می‌توانند هر یک از کارت‌های داخل دستشان را با کارت‌های رو به بالای مقابل خود تعویض کنند. پس از اینکه بیشتر در رابطه با نحوه بازی مطالعه کنید، خواهید فهمید که بهتر است چه کارت‎‌هایی را تعویض کنید و چه کارت‌هایی را تعویض نکنید.

بازیکنی که کارت با پایین‌ترین رنک را داشته باشد، بازی را شروع می‌کند و اولین کارت را دور می‌اندازد.

پس از اینکه بازیکنان بازی کردند باید از دسته کارت‌های باقیمانده در وسط میز، به دست خود کارت بازگردانند تا زمانی که دستشان حداقل شامل 3 کارت باشد.

بنابراین اگر بازیکنی یک کارت بازی کرد و در دستش 2 کارت باقی ماند، باید از روی دسته کارت باقیمانده یک کارت بکشد و درون دستش قرار دهد.

بازی در جهت چرخش عقربه‌های ساعت انجام می‌شود.

کارت‌هایی که رنک برابر با هم دارند، می‌توانند بصورت همزمان بازی شوند. یعنی اگر یک بازیکن 2 کارت 6 درون دستش داشت، و کارت بالای دیسکارد پایل، 6 یا کمتر از 6 بود، بازیکن می‌تواند هر دو کارت 6 خود را همزمان دور بیندازد.

بازی به همین روال ادامه پیدا می‌کند.

قوانین شماره 1 بازی

زمانی که یک کارت با رتبه 2 (شماره 2) بازی می‌شود، دیسکارد پایل در اصطلاح ریست می‌شود. پس از آن بازیکنی که کارت 2 را دور انداخته است در صورت نیاز باید یک کارت بردارد تا تعداد کارت‌های دستش به 3 کارت برسد. سپس، می‌تواند هر کارتی را بر روی کارت دویی که بیرون انداخته بازی کند. پس از آن دوباره در صورت نیاز باید یک کارت بردارد.

در صورتی که یک کارت با رتبه 10 (کارت شماره 10) بازی شود، تمامی کارت‌های دور انداخته شده حذف می‌شوند. پس از آن، در صورت نیاز بازیکن باید یک کارت بردارد تا تعداد کارت‌های دستش به 3 کارت برسد. بعد آن هر کارتی را می‌تواند برای شروع بخش کارت‌های دور انداخته شده (دیسکارد پایل) بازی کند و دوباره در صورت نیاز باید یک کارت بردارد.

اگر یک بازیکن، نتواند هیچ کارتی را بازی کند (یعنی در دستش هیچ کارتی با رتبه برابر یا بالاتر از آخرین کارت دور انداخته شده نداشته باشد)، و کارت خاص هم برای بازی نداشته باشد، بازیکن باید کارت‌های دور انداخته شده‌ی وسط میز را بردارد و به دستش اضافه کند. پس از آن نوبت بازی به بازیکن بعدی می‌رسد و بازیکن بعدی باید اولین کارت را برای شروع بخش کارت‌های دور انداخته شده (دیسکارد پایل)، دور بیندازد.

اگر شما بیش از 3 کارت در دستتان داشته باشید، لازم نیست تا زمانی که تعداد کارت‌های دورن دستتان کمتر از 3 کارت نشده است، پس از بازی کردن کارتتان، از دسته کارت باقیمانده‌ی وسط میز، کارت بردارید.

در صورتی که کارتی که بازیکن از دسته کارت باقیمانده‌ی وسط میز، برمی‌دارد، با کارتی که دقیقا پیش از این دور انداخت، دارای رتبه یکسان باشند، و بازیکن بعدی هنور بازی نکرده باشد، بازیکن می‌تواند کارت برداشته شده را دور بیندازد. سپس باید کارت دیگری بردارد.

4تایی (four of a kind)

چنانچه یک بازیکن 3 کارت با رتبه برابر داشته باشد، و کارتی که بر روی دیسکارد پایل قرار دارد با آن 3 کارت، رتبه یکسان داشته باشد، بازیکن می‌تواند با انداختن همزمان 3 کارت، یک چهارتایی بازی کند. در اینصورت، تمام کارت‌های دیسکارد پایل وسط میز حذف می‌شوند. و یک دیسکارد پایل جدید را شروع می‌کنند.

برای انجام 4تایی، بازیکنان حتی می‌توانند خارج از نوبت بازی کنند. بازیکنی که 4تایی را انجام می‌دهد، دیسکارد پایل جدید را شروع خواهد کرد.

برنده بازی

زمانی که دسته کارت‌ باقیمانده وسط میز تمام شد و دیگر کارتی نبود که بازیکنان بردارند، بازیکنان دیگر کارتی را پس از بازی کردن کارتشان، برنمی‌دارند.

پس از اینکه تمام کارت‌های دست خود را بازی کردید، شما می‌توانید شروع به بازی کارت‌های رو به بالای خود کنید.

وقتی بازیکنی تمام کارت‌های رو به بالای خود را نیز بازی کرد، شروع به بازی کارت‌های رو به پایین خود می‌کند (بدون اینکه به آن‌ها نگاه کند.).

با همین قوانینی که گفتیم، بازیکنان بازی را ادامه می‌دهند. تا زمانی که فقط یک بازیکن در بازی باقی بماند که کارت‌هایش را تمام نکرده باشد. آخرین بازیکنی که در بازی باقی بماند، بازنده بازی خواهد بود.

اگر بازیکن حین بازی با کارت‌های رو به بالا یا رو به پایین خود، مجبور به برداشتن کارت‌های دیسکارد پایل شد، او باید از آن پس با این کارت‌هایی که برداشته است بازی کند. پس از تمام کردن آن‌ها، دوباره به سراغ کارت‌های رو به بالا یا رو به پایین خود خواهد رفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *