تاریخ:می 27, 2023
بازی کارتی سامبا

آموزش بازی کارتی سامبا (Samba)

به این مطلب از سری مطالب آموزش بازی‌های کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. در این مطلب ما نحوه کامل انجام بازی کارتی سامبا (Samba) را پوشش خواهیم داد. مقاله را با توضیح مفهومات عمومی این بازی و نحوه انجام آن شروع می‌کنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی را بیان می‌کنیم.

بازی کارتی سامبا

بازی کارتی سامبا (Samba)، یک بازی با سبک رامی است که هدف بازیکنان در آن، کسب امتیاز می‌باشد. این امتیازات از طریق ترکیب کردن ورق‌ها کسب می‌شوند.

برای انجام این بازی، شما نیاز به 2 الی 6 بازیکن، 3 دسته کارت 52تایی به همراه 6 جوکر دارید.

توزیع کارت

دیلر باید به هر بازیکن 15 کارت بدهد. این کارت‌ها بصورت یکی یکی پخش می‌شوند. بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، اولین بازیکنی که کارت دریافت می‌کند. پخش کارت بصورت ساعتگرد انجام می‌شود. پس از اینکه دیلر به هر بازیکن 15 کارت داد، یک سری کارت در دست او باقی می‌مانند. این کارت‌ها را دیلر بصورت رو به پایین در وسط میز می‌گذارد و از آن بعنوان درا کارت استفاده می‌کنند. درا کارت، دسته کارتی است که بازیکنان از آن کارت می‌کِشند. پس از آن، دیلر بالاترین کارت درا کارت را بر می‌دارد رو به بالا می‌کند و در کنار درا کارت قرار می‌دهد. این کارت اولین کارت دیسکارد پایل خواهد بود. دیسکارد پایل، کارت‌هایی هستند که توسط بازیکنان دور انداخته می‌شوند.

برگزاری بازی

اگر بازیکنان 4 نفر یا 6 نفر باشند، بازی گروهی انجام می‌شود و هر دو بازیکن با هم پارتنر می‌شوند و یک تیم را تشکیل می‌دهند. اما زمانی که تعداد بازیکنان 2 یا 3 یا 5 نفر باشد، هر بازیکن جداگانه بازی می‌کند.

هدف از انجام بازی

هدف از انجام بازی کارتی سامبا این است که اولین تیم یا اولین بازیکنی باشید که به 10000 (ده هزار) امتیاز دست می‌یابید.

همانطور که گفتیم، این امتیازات را بازیکنان از طریق ترکیب کردن کارت‌ها با یکدیگر در مجموعه‌ها بدست می‌آورند.

یک مجموعه 3 کارته، یک ترکیب را شروع می‌کند و در سراسط بازی، کارت می‌تواند به این مجموعه‌ها اضافه شود.

یک مجموعه یا ست از کارت‌ها می‌تواند متشکل از یک توالی کارت یا یک گروه از کارت‌ها باشد.

گروه کارت‌ها متشکل از 3 کارت یا بیشتر کارت با رتبه برابر است.

توالی کارت‌ها متشکل از 3 کارت تا 7 کارت می‌باشد که رتبه‌های آن‌ها متوالی است و همگی از یک خال هستند.

یک گروه از کارت‌ها که حداقل 7 کارت داشته باشد، بعنوان کنستا (canasta) شناخته می‌شود. و یک توالی از کارت‌ها 7 کارت داشته باشد، سامبا شناخته می‌شود.

کارت‌های جوکر و کارت‌های شماره 2، کارت‌های خاص در بازی کارتی سامبا هستند. کارت‌های خاص می‌توانند به گروه کارت‌ها اضافه شوند، تا زمانی که در گروه، کارت های طبیعی دو برابر بیشتر از کارت های خاص وجود داشته باشند. همچینین در نظر داشته باشید که یک گروه نمی‌تواند بیش از 2 کارت خاص داشته باشد. کارت‌های خاص قابل استفاده در توالی کارت‌ها نیستند.

انجام بازی کارتی سامبا

بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، اولین نفر شروع به بازی می‌کند. نوبت هر بازیکن شامل 3 فاز می‌شود:

 1. کشیدن کارت
 2. ترکیب کردن کارت‌ها
 3. دور انداختن کارت

فاز کشیدن کارت

یک بازیکن می‌تواند 2 کارت بالای درا کارت را بکشد و نوبت خود را شروع کند.

اگر بازیکن بتواند بلافاصله کارت کشیده شده را با دو کارت طبیعی از دست خود، فوراً در یک گروه ترکیب کند، یا کارت کشیده شده را به توالی کارت‌هایی که قبلاً ترکیب شده است اضافه کند، می تواند از روی دیسکارد پایل کارت بکشد. هنگامی که کارت اولیه ترکیب شد، بازیکن بقیه کارت‌های دیسکارد پایل را نیز برمی‌دارد و به کارت‌های دست خود اضافه می‌کند.

ترکیب کردن کارت‌ها

پس از اینکه بازیکن فاز کشیدن کارت را گذراند، می‌تواند اگر امکانش برای او وجود داشت، یک ترکیب برای ساخت انتخاب کند.

هر کارتی طبق اعداد گفته شده در زیر ارزش دارد:

 1. کارت جوکر: هر کدام 50 امتیاز
 2. کارت‌های آس / کارت‌های شماره 2: هر کدام 20 امتیاز
 3. شاه‌ها، بی بی‌ها، سرباز‌ها، 10‌ها، 9ها، 8‌ها: هر کدام 10 امتیاز
 4. کارت‌های شماره 7، کارت‌های شماره 6، کارت‌های شماره 5 و کارت‌های شماره 4: هر کدام 5 امتیاز
 5. و کارت‌های شماره 3 مشکی (یعنی خال پیک و خال گشنیز): هر کدام 5 امتیاز

در رابطه با ارزش اولین ترکیب‌ها نیز، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

 • هنگام شروع بازی، اولین ترکیب‌هایی که توسط یک تیم قرار داده می‌شود، باید دارای ارزش کارت ترکیبی 50 امتیاز باشند.
 • هنگامی که امتیاز یک تیم به 1500 امتیاز در بازی رسید، اولین ترکیب ها باید دارای ارزش ترکیبی 90 امتیاز باشند.
 • زمانی که امتیاز یک تیم به 3000 امتیاز رسید، اولین ترکیب کارت باید دارای ارزش ترکیبی 120 امتیاز باشد.
 • هنگامی که یک تیم به 7000 امتیاز بازی می رسد، اولین ترکیب باید دارای ارزش ترکیبی 150 امتیاز باشد.
 • این مقدار امتیاز می تواند از طریق چند ترکیب در یک نوبت به دست آید.
 • اگر یک تیم امتیاز بازی منفی داشته باشد، اولین ترکیب باید ارزش کارت ترکیبی 15 امتیاز داشته باشد.

فاز دور انداختن کارت‌ها

نوبت یک بازیکن، با دور انداختن یک کارت بر روی دیسکارد پایل، شروع می‌شود. اگر یک کارت خاص یا یک کارت شماره 3 دور انداخته شود، دیسکارد پایل بلاک خواهد شد. یک بازیکن نمی‌تواند از دیسکارد پایلی که بلاک شده است، کارت بردارد.

اتمام دور بازی

یک بازیکن می‌تواند دور بازی را به اتمام برساند، اگر:

 • اگر آن‌ها دو ترکیب کنستا شاخته باشند،
 • یا دو سامبا ساخته باشند،
 • و یا از هر کدام یکی ساخته باشند، یعنی یک کنستا و یک سامبا.

در حالت عادی یک دور بازی در صورتی به پایان می‌رسد که یک بازیکن بتواند تمام کارت‌های دستش را از طریق ترکیب کردن و دور انداختن تمام کند و دیگر کارتی درون دستش نداشته باشد.

یک بازیکن اجازه دارد که از هم تیمی‌اش سوال کند که آیا می‌خواهند دور بازی را به اتمام برساند یا نه. پارتنر یا همان هم‌گروهی او نیز، وابسته به کارت‌هایی که در دستش باقی مانده است، به این بازیکن پاسخ می‌دهد. بنابراین امکان دارد که پارتنرش بخواهد دور بازی ادامه داشته باشد.

امتیازدهی در بازی کارتی سامبا

5 ناحیه مختلف وجود دارد که بازیکنان در آن‌ها امتیاز کسب می‌کنند. در ادامه به معرفی این 5 ناحیه امتیازدهی در بازی کارتی سامبا اشاره می‌کنیم:

 1. ارزش کارت‌ها: در این ناحیه، بازیکنان بر اساس ارزش کارت‌ها که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، امتیاز دریافت می‌کنند. بدین صورت که تیم‌ها /  بازیکنان، ارزش کارت‌های موجود در ترکیب‌های ساخته‌شده‌ی خود را محاسبه می‌نمایند و سپس آن را منهای ارزش کارت‌های باقی مانده در دستشان می‌کنند.
 2. 2.    3های قرمز (کارت با شماره 3 دل و 3 خشت): کارت 3 قرمز، می‌تواند بعنوان یک کارت تنها ترکیب شود. در صورتی که تیم / بازیکن، حداقل 2 سامبا یا 2 کنستا یا 1 سامبا و 1 کنستا داشته باشد، هر کارت 3 قرمز رنگ ترکیب شده، 100 امتیاز ارزش دارد. و اگر یک تیم 3 قرمز را ترکیب کرده باشد اما هیچکدام از شرایط گفته شده را رعایت نکرده باشد، 100 امتیاز منفی دریافت خواهد کرد. اگر یک بازیکن در پایان دور بازی، هنوز کارت 3 قرمز در دستش داشته باشد، 750 امتیاز منفی دریافت خواهد کرد. دقت کنید که در این مورد اهمیتی ندارد که چه تعداد 3 قرمز در دستش وجود داشته باشد. همچنین اگر یک تیم / بازیکن، هر 6 کارت 3 قرمز را با هم ترکیب کند، بجای 600 امتیاز، 1000 امتیاز دریافت خواهد کرد.
 3. سامبا: یک تیم 1500 امتیاز به ازای هر سامبا دریافت می‌کند.
 4. کنستا: یک تیم، به ازای هر کنستای خالص 500 امتیاز و به ازای هر کنستای ترکیبی 300 امتیاز دریافت می‌کند. منظور از کنستای خالص این است که در ترکیب کنستا، هیچ کارت خاصی وجود نداشته باشد. و اگر یک ترکیب کنستا شامل یک کارت خاص (جوکر یا 2) شود، به آن کنستای ترکیبی می‌گوییم.
 5. پایان دور: بازیکن یا تیمی که دور بازی را به اتمام برساند، 200 امتیاز دریافت می‌کند.

مرور قوانین بازی کارتی سامبا

یک ترکیب می‌تواند بیش از 7 کارت داشته باشد، اما امتیازات اضافی فقط از ارزش‌ کارت‌ها اضافه می‌شوند.

3های سیاه (یعنی 3های گشنیز و 3های پیک)، می‌توانند ترکیب شوند، اما در صورتی که بازیکنی که آن‌ها را ترکیب کرده است، با این کار دور بازی را به اتمام برساند.

جمع بندی

در این مطلب بصورت کامل، قوانین بازی کارتی سامبا (Samba)، نحوه انجام این بازی، نحوه توزیع کارت و محاسبه امتیاز و مشخص کردن برنده را توضیح دادیم. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و همچنین از انجام این بازی در دورهمی‌هایتان لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *