تاریخ:می 19, 2022
لانسکونت

آموزش بازی کارتی لانسکونت (Lansquenet) 

بازی کارتی لانسکونت (Lansquenet) یک بازی شرط بسیار ساده است. این بازی یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های کارتی که در کتاب‌ها ثبت گردیده است. نام این بازی از Landsknecht که نیروهای نظامی رنگین پوست بودندگرفته شد. ما در این مطلب مجله بخت به صورت کامل نحوه انجام بازی لانسکونت را آموزش می‌دهیم.

معرفی بازی Lansquenet

بازی لانسکونت یک بازی شانسی کامل است که نتیجه آن بستگی به کارتی دارد که بازیکن دریافت می‌کند. بانکدار یک کارت و بازیکنان یک یا چند کارت دارند که رتبه هیچ یک از کارت‌ها بایکدیگر برابر نیست. بانکدار کارت‌های که در دستش است را یک به یک روی میز قرار می‌دهد. هر بازیکنی که کارتش مطابقت داشته باشد با کارتی که روی میز قرار می‌گیرد برنده می‌شود و بانکدار باید جایزه او را بپردازد. اگر با کارت بانکدار مطابقت داشته باشد، بانکدار برنده می‌شود و هر مقدار پولی که در پات قرار دارد را برمی‌دارد..

بازی کارتی Lansquenet

ما در ادامه نسخه فرانسوی که مربوط به قرن نوزدهم است را توضیح می‌دهیم.

بازیکنان و کارت‌های در بازی لانسکونت

برای انجام این بازی حداقل به دو بازیکن نیاز است و اصولا هیچ محدودیتی برای تعداد بازیکنان وجود ندارد. به صورت سنتی در این بازی از شش بسته استاندارد ورق 52تایی استفاده می‌شود که با هم مخلوط شده‌اند. اگر شما فقط یک بسته ورق دارید می‌توانید از همان استفاده کنید و فقط قبل از هر بار پخش کارت آن‌ها را بُر بزنید. در این بازی رتبه بندی وجود ندارد و تنها چیزی که مهم است اینکه تعداد کارت‌های هر رتبه مساوی باشند.

پخش کارت‌ها، شرط بندی و نحوه انجام بازی

در شروع بازی، بازیکنان قرعه کشی می‌کنند تا تصمیم بگیرند که چه کسی برای اولین مرحله دیلر باشد. دیلر کارت‌ها را بُر می‌زند، سپس کارت‌ها را به بازیکن سمت چپ خود می‌دهد که او هم کارت‌ها را بُر بزند. کارت‌های که بُر زده شدند به صورت رو به پایین در مقابل دیلر قرار می‌گیرد. دیلر که بانکدار نیز هست، باید پولی که برای شرط بندی کردن تعیین کرده است را روی میز قرار دهد.

سپس سایر بازیکنان به ترتیب خلاف جهت عقربه‌های ساعت، از سمت راست بانکدار شروع می‌کنند مبلغ شرط بندی خود را که نمی‌تواند بیشتر از مبلغ شرط بندی بانکدار باشد را روی میز قرار می‌دهد. هر بازیکن چندین گزینه برای انتخاب دارد. گزینه‌های هر بازیکن در بازی لانسکونت به شرح زیر است:

گذاشتن مبلغی برابر با کل مبلغ شرط بندی بانکدار

گذاشتن مبلغی کمتر از مبلغ بانکدار به صورتی که مجموع مبالغ شرط بندی بازیکنان از مبلغ شرط بندی بانکدار بیشتر نشود.

پاس دادن و عدم شرط بندی

قوانین هر دور از بازی لانسکونت

در هر دور از بازی لانسکونت لازم است قوانین زیر رعایت شود:

  • اگر بازیکنی مبلغی به اندازه کل مبلغ شرط بندی بانکدار قرار دهد. همه بازیکنان دیگر باید مبلغ شرط بندی خود را بردارند و بازی ادامه یابد.
  • کل مبلغ شرط بندی شده توسط بازیکنان برابر است با مبلغ شرط بندی بانکدار
  • اگر بازیکنان به اندازه مبلغ شرط بندی بانکدار در پات قرار دهند، بازیکنان دیگر باید پاس دهند و دیگر نمی‌توانند بازی کنند.

دیلر دو کارت بالای بسته کارت‌ها را برمی‌گرداند. کارت اول کارت بانکدار است که رو به بالا روی میز در سمت چپ دیلر قرار می‌گیرد. کارت دوم کارت بازیکنان است که رو به بالا روی میز سمت راست دیلر گذاشته می‌شود. اگر این دو کارت از نظر رتبه با هم برابر باشند، دیلر بلافاصله تمام مبلغ شرط بندی بازیکنان را برنده می‌شود.

حال اگر کارت‌های بانکدار و بازیکنان نابرابر باشد، بانکدار کارت‌های دیگر را یکی یکی برمی‌گرداند تا زمانی که کارت مطابق با یکی از دو کارت اول رویت شود. اگر کارت با کارت بانکدار مطابقت داشته باشد، بانکدار تمام مبلغ شرط بندی را برنده می‌شود. اما اگر با کارت بازیکنان مطابقت داشته باشد، بانکدار باید به هر بازیکن مبلغی را که آن بازیکن شرط کرده است را بپردازد.

انتقال بانکدار

اگر بانکدار در بازی Lansquenet ببازد، بانک باید به بازیکن بعدی واگذار شود. بانکدار جدید تصمیم می‌گیرد که بازی جدید به چه اندازه پول در پات قرار دهد. معمولا بانک به بازیکن سمت راست منتقل می‌شود. اما اگر بانک به بازیکن دیگر فروخته شده باشد (در ادامه توضیح می‌دهیم.) به بازیکن سمت راست دارنده اصلی آن بانک منتقل می‌شود.

اگر بانکدار برنده شود، بانکدار حق انتخاب دارد که بانک را حفظ کند یا داوطلبانه آن را واگذار کند. حال اگر بانکدار تصمیم به حفظ بانک داشته باشد، دو حالت وجود دارد:

اگر کارتی که ظاهر می‌شود با کارت بانکدار منطبق باشد و او برنده شود، بانکدار باید مبلغ بردها به مبلغ شرط بندی قبلی اضافه کند تا پات جدید ایجاد شود.

اما اگر بانکدار به دلیل برابری  کارت بانکدار و بازیکن برنده شود، بانکدار این اختیار را دارد که بردها به پات اضافه کند یا اینکه بردها را از بازی کند.

چگونگی فروش بانک در بازی لانکسونت

در بازی لانسکونت بانکدار پس از برنده شدن می‌تواند به طور داوطلبانه بانک را واگذار کند، هر بازیکن دیگری ممکن است پیشنهاد خرید بدهد. خریدار باید مبلغی برابر با مبلغی که بانکدار در صورت نگه‌داشتن بانک باید در پات قرار می‌داد، قرار دهد. اگر چند نفر بخواهند بانک را بخرند، نزدیکترین بازیکن به سمت راست دیلر اولویت دارد. اگر کسی نمی‌خواهد بانک را بخرد، به بازیکن سمت راست بانکدار اصلی، بانک منتقل می‌شود. در این حالت بانکدار جدید می‌تواند تعیین کند که چقدر پول در پات در مرحله بعدی قرار دهد.

بازیکنی که بانک را می خرد، ممکن است تصمیم بگیرد که پس از یک یا چند برد، آن را دوباره به صاحب اصلی یا به بازیکن دیگری منتقل کند. بازیکنی که مایل باشد مبلغ لازم را در پات قرار دهد، بانک را می‌خرد. یک بانک را ممکن است تا سه بار بفروشند. اما دارنده چهارم نمی‌تواند آن دوباره بفروشد. اگر بانکدار چهارم پس از برنده شدن بخواهد بانک را پاس دهد، به بازیکن سمت راست یا دارنده اصلی آن برمی‌گرداند.

مثالی در مورد فروش بانک

بازیکنان به ترتیب خلاف جهت عقربه‌های ساعت در یک بازی A، B، C، D، E و F نام دارند. بازیکن A که اولین بانکدار است 100 واحد پول در پات قرار می‌دهد. بازیکن B 50 واحد در پات می‌گذارد. حال بازیکن C می‌تواند هر مقدار تا 100 واحد را بگذارد یا پاس دهد، حداکثر پولی بازیکن C می‌تواند قرار دهد 50 واحد است. فرض کنیم بازیکن C، 50 واحد پول شرط بندی می‌کند. از انجا که مبلغ کل شرط بندی بازیکنان با بانکدار برابر می شود، دیگر بازیکنان امکان انجام بازی را دیگر ندارند. اولین کارتی که بازیکن A نشان می‌دهد، مطابق با کارتی است که دست خودش است. بنابراین او کل پول داخل پات که 200 واحد برنده می‌شود.

 بازیکن A می‌تواند بانک را نگه‌دارد یا انتقال دهد. او تصمیم می‌گیرد بانک را نگه‌دارد. در این مرحله بازیکن A، 50 واحد دیگر مبلغ شرط بندی خود را افزایش می‌دهد بازیکن B و C هر کدام به ترتیب 50 و 100 شرط بندی می‌شود. دوباره کارت با کارت بازیکن A  که همان بانکدار مطابقت پیدا می‌کند و او 400 واحد پولی که در بانک است را برنده می‌شود.

فروش بانک

بازیکن A تصمیم می‌گیرد بانک را منتقل کند. سه بازیکن B، C و D آن را نمی‌خواهند اما بازیکن E تصمیم می‌گیرد آن را بخرد. حال بازیکن A  تمام مبلغ داخل پات که 400 واحد است را که نگه می‌دارد و بازیکن E به جای او 400 در پات قرار می‌دهد. بازیکن A، B، C، D به ترتیب هر کدام 50، 100، 100، 100 شرط بندی می‌کنند. کارت بازیکنان با کارت جدید به رو مطابقت دارد. بنابراین بازیکن E باید 400 به سایر بازیکنان پرداخت کند. مبلغی که هر بازیکن برنده می‌شود برابر با پولی است که در پات قرار دارد. به عنوان مثال بازیکن A که 50 در پات قرار دارد، 50 پول خود به اضافه 50 واحد جایزه دریافت می‌کند. اکنون بانک به بازیکن B منتقل می‌شود که بازیکن سمت راست صاحب اصلی بانک یعنی A است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.