تاریخ:سپتامبر 28, 2022
بازی کارتی کنستا

آموزش بازی کارتی کنستا (Canasta)

به این مطلب از سری مطالب آموزش بازی‌های کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. در این مطلب ما نحوه کامل انجام بازی کارتی کنستا (Canasta) را پوشش خواهیم داد. مقاله را با توضیح مفهومات عمومی این بازی و نحوه انجام آن شروع می‌کنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی را بیان می‌کنیم.

بازی کارتی کنستا 4 نفره

انواع مختلفی از بازی کارتی کنستا وجود دارد. ما در این مطلب، نوعی از این بازی را به شما آموزش می‌دهیم که بازی کارتی کنستا را بصورت 4 نفره بازی می‌کنند.

این 4 بازیکن به 2 تیم 2 نفره تقسیم می‌شوند. هم تیمی‌ها برای انجام بازی، روبروی یکدیگر می‌نشینند.

برای انجام این بازی، شما به 2 دسته کارت 52تایی نیاز دارید. همچنین باید جوکرهای این دسته کارت‌ها نیز همراهشان باشد. یعنی در کل شما 4 جوکر نیز در این بازی خواهید داشت. و در نهایت شما با 104 کارت و 4 جوکر بازی را شروع می‌کنید.

نحوه توزیع کارت‌ها توسط دیلر

ابتدا با توافق بازیکنان، یکی از بازیکنان نقش دیلر را بر عهده می‌گیرد و شروع به پخش کارت‌ها بین بازیکنان می‌نماید.

دیلر باید به هر بازیکن 11 کارت بدهد. نحوه توزیع کارت‌ها توسط دیلر در بازی کارتی کنستا، بدین شکل است که دیلر اولین کارت را به بازیکن سمت چپ خود می‌دهد، سپس توزیع کارت بصورت ساعتگرد ادامه پیدا می‌کند و به هر بازیکن هر بار یک کارت می‌دهد تا زمانی که تمامی بازیکنان از جمله خودش، 11 کارت داشته باشند.

سپس از کارت‌هایی که وجود داشت، یک سری از کارت‌ها در دست دیلر باقی می‌ماند. دیلر این دسته کارت باقیمانده را در وسط میز، بصورت رو به پایین، بعنوان دسته کارت باقیمانده، قرار می‌دهد. سپس بالاترین کارت را از روی دسته کارت باقیمانده برمی‌دارد و در کنار دسته کارت، بصورت رو به بالا قرار می‌دهد. این کارت، اولین کارت دیسکارد پایل را تشکیل می‌دهد.

بازیکنان در حین بازی، از دیسکارد پایل و یا از دسته کارت باقیمانده، کارت برمی‌دارند یا در اصطلاح دراو (draw) می‌کنند. همچنین بر روی دیسکارد پایل، طبق قوانینی که وجود دارد، کارت دور می‌اندازند، یا در اصطلاح دیسکارد (discard) می‌کنند.

هدف از انجام بازی

 هدف از انجام بازی در بازی کارتی کنستا این است که اولین تیمی باشید که به امتیاز 5000 می‌رسید.

بازیکنان باید تلاش کنند که در این بازی، امتیاز کسب کنند. کسب امتیاز از طریق ترکیب کردن کارت‌های هم رتبه با یکدیگر و یک سری قوانین دیگر در قالب یک تیم، انجام می‌شود.

نحوه ترکیب کارت‌ها

یک ترکیب (meld) از کارت‌ها در این بازی، حداقل باید 3 کارت داشته باشد، تا ترکیب شروع شود. ترکیب از کنار هم قرار دادن کارت‌های هم‌رتبه شکل می‌گیرد. برای مثال ترکیبی از کارت‌های شماره 9، یا ترکیبی از کارت‌های آس.

کارت‌های جوکر و کارت‌های شماره 2، کارت‌های وایلد (دارای قدرت خاص) هستند. قدرت این کارت‌ها این است که می‌توانند به هر ترکیبی اضافه شوند.

اما یک ترکیب نمی‌تواند تعداد وایلد کارت‌هایش از تعداد کارت‌های اعداد واقعی‌اش بیشتر باشد.

برای مثال یک ترکیب از کارت‌های شماره 9، اگر سه کارت شماره 9 دارد، نمی‌تواند بیشتر از 3 کارت، وایلد کارت را شامل شود.

انجام بازی

در یک بازی واقعی، شما باید کارت‌هایتان را از دیگر بازیکنان، پنهان نگه دارید و اجازه ندهید کسی کارت‌های شما را ببیند.

بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، اولین بازیکنی است که باید بازی را شروع کند.

نوبت هر بازیکن

نوبت هر بازیکن با کشیدن یک کارت از دسته کارت باقیمانده در وسط میز شروع می‌شود. و با دور انداختن یک کارت بر روی دیسکارد پایل وسط میز، پایان می‌یابد. بازیکن در طی نوبت خود، باید کارت بازی کند. این بازی کارت می‌تواند شامل ساخت ترکیب از کارت‌ها، اضافه کردن کارت به ترکیب‌های ساخته شده و … باشد.

کارت قرمز شماره 3

اگر به یک بازیکن، در حین توزیع کارت، دیلر یک کارت قرمز با شماره 3 (یعنی 3 دل یا 3 خشت) داده باشد، یا اینکه یک بازیکن در نوبت خود، یک کارت قرمز با شماره 3 را از دسته کارت باقیمانده کشیده باشد، بازیکن باید فوراً آن کارت قرمز شماره 3 را بر روی میز بازی کند. سپس باید بازیکن یک کارت از دسته کارت باقیمانده بکشد و آن را جایگزین کارت 3 بازی‌شده بکند. پس از آن نوبت بازی خود را انجام دهد.

زمانی که یک بازیکن، یک کارت از دسته کارت باقیمانده می‌کشد و می‌بیند که آن کارت، کارت 3 با رنگ قرمز است، فورا آن را بر روی میز بازی می‌کند و یک کارت دیگر را از دسته کارت باقیمانده می‌کشد و جایگزین می‌کند.

دراو کردن کارت از دیسکارد پایل

یک بازیکن تنها در صورتی اجازه دارد بجای دسته کارت باقیمانده، بالاترین کارت دیسکارد پایل را بردارد که بخواهد با آن کارت یک ترکیب بسازد، یا آن را به یک ترکیبی که از قبل ساخته شده است، اضافه کند. در غیر اینصورت، بازیکن باید بالاترین کارت از دسته کارت باقیمانده را بردارد.

برای مثال اگر بالاترین کارت دیسکارد پایل، بی بی خشت باشد و بازیکن با بی بی خشت نتواند یک ترکیب بسازد و یا ترکیبی برای اضافه کردن بی بی خشت نداشته باشد، مجبور است که بالاترین کارت دسته کارت باقیمانده را بردارد.

زمانی که یک بازیکن، بالاترین کارت از دیسکارد پایل را برمی‌دارد، او می‌تواند تمامی کارت‌های پایل را دریافت نماید.

برای مثال فرض کنید، نوبت بازیکن شماره 2 است که بازی کند. او باید نوبت بازی خود را با کشیدن یک کارت شروع کند. او می‌بیند که در دست خود، 2 کارت شماره 8 دارد. از طرفی بالاترین کارت دیسکارد پایل نیز کارت شماره 8 است. بنابراین از آنجایی که می‌تواند با این 8 و دو کارت 8 دورن دستش، یک ترکیب بسازد، 8 را از روی دیسکارد پایل برمی‌دارد. و سپس 3 کارت شماره 8 خود را بعنوان یک ترکیب روبروی خودش روی میز می‌گذارد.

از آنجایی که او کارت را از روی دیسکارد پایل برداشته است، می‌تواند کارت‌های دیگر دیسکارد پایل را نیز دریافت کند.

نکات لازم برای انجام بازی

یک بازیکن، زمانی که از یک رتبه‌ی کارت (مثلا از کارت شماره 2)، حداقل 3 کارت در دستش دارد، می‌تواند ترکیب بسازد و آن را روبروی خود روی میز قرار دهد.

همانطور که گفتیم، نوبت هر بازیکن با دور انداختن یک کارت پایان می‌یابد. کارتی که دور انداخته می‌شود را بازیکن بر روی دیسکارد پایل قرار می‌دهد.

دیسکارد کارت 3 مشکی

زمانی که یک کارت شماره 3 مشکی دور انداخته می‌شود، دیسکارد پایل بلاک می‌شود و بازیکن بعدی، در هر حالتی مجبور است که از دسته کارت باقیمانده، کارت بکشد و اجازه ندارد از دیسکارد پایل، کارت دراو کند.

قوانین مربوط به ترکیب‌های یک تیم

به این نکته دقت داشته باشد، که ترکیب‌هایی که بازیکنان یک تیم می‌سازند، همگی در روبروی یکی از بازیکنان آن تیم قرار می‌گیرد.

همچنین این نکته را نیز در نظر بگیرید که کارت‌های شماره 3 قرمزی که اعضای یک تیم بازی می‌کنند، در حین بازی آن‌ها را به شکل یک ترکیب روی هم قرار می‌دهند.

همچنین وقتی یکی از اعضای گروه یک ترکیب می‌سازد، زمانی که نوبت به بازیکن هم‌تیمی‌اش می‌رسد، بازیکن هم تیمی می‌تواند به ترکیبی که پارتنرش ساخته، کارت اضافه کند.

برای مثال فرض کنید، بازیکن شماره 2 و 4 با هم هم‌تیمی هستند. زمانی که نوبت بازیکن شماره 2 است، این بازیکن 3 کارت آس دارد و با آن‌ها یک ترکیب می‌سازد. پس از آن بازی به روال خود ادامه پیدا می‌کند و نوبت به بازیکن شماره 4 (هم تیمی بازیکن شماره 2) می‌رسد، بازیکن شماره 4، درون دستش یک آس دارد. او می‌تواند در حین بازی کردن نوبت خود، این آس را نیز به ترکیب آس‌های بازیکن شماره 2 اضافه می‌کند.

هر بازیکن در نوبت خود، می‌تواند چندین ترکیب اضافه کند، یا کارت به ترکیب‌های هم‌تیمی‌اش اضافه کند و در آخر با دیسکارد کردن یکی از کارت‌هایش بر روی دیسکارد پایل، به نوبت خود پایان دهد.

منظور از کنستا چیست؟

زمانی که یکی از ترکیب‌های یک تیم، به حداقل 7 کارت می‌رسد، به آن ترکیب کنستا (Canasta) می‌گویند.

زمانی که یک تیم، حداقل یک کنستا در بین ترکیب‌هایش دارد، یکی از بازیکنان آن تیم اجازه دارد که بیرون برود و دور خود را پایان دهد. البته باید شرایط بیرون رفتن از بازی را داشته باشد. این شرط این است که: یک بازیکن، زمانی می‌تواند بیرون برود که پس از تمام کردن نوبت خود در دستش، هیچ کارتی باقی نمانده باشد.

کسب امتیاز توسط بازیکنان

4 ناحیه وجود دارد، که بازیکنان در آن‌ها، امتیاز کسب می‌کنند.

ناحیه ارزش کارت‌ها

اولین ناحیه، مربوط به ارزش کارت‌ها می‌شود. طبق این ناحیه بازیکنان بدین صورت به کسب امتیاز می‌پردازند: هر کارتی یک ارزشی دارد:

  • کارت‌های آس هر کدام، 20 امتیاز دارند.
  • کارت‌ شاه، بی بی، سرباز، کارت شماره 10، 9 و 8 نیز، هر کدام 10 امتیاز دارند.
  • پس از آن، کارت‌های شماره 7، شماره 6، شماره 5 و شماره 4، هر کدام 5 امتیاز دارند.
  • از طرفی، کارت‌های شماره 2، هر کدام 20 امتیاز دارند.
  • کارت‌های جوکر، هر کدام 50 امتیاز.
  • و کارت‌های شماره 3 مشکی، هر کدام 5 امتیاز، ارزش دارند.

هر تیم این امتیازات را بابت کارت‌هایی که ترکیب کرده‌اند منهای امتیازات بابت کارت‌هایی که در دستشان باقی مانده است، دریافت خواهند کرد.

ناحیه کنستا

هماانطور که گفتیم، یک ترکیب از 7 کارت یا بیشتر، یک کنستا است. اگر یک کنستا وایلد کارت (کارت شماره 2 یا جوکر) را شامل شود، این کنستا، یک کنستای ترکیبی شناخته می‌شود. کنستای ترکیبی 300 امتیاز، ارزش دارد. اما اگر کنستا هیچ وایلد کارتی را شامل نشود، بعنوان یک کنستای طبیعی یا نچرال شناخته می‌شود و 500 امتیاز دارد.

ناحیه کارت‌های 3 قرمز

ناحیه بعدی که بازیکنان می‌توانند از آن، امتیاز کسب کنند، ناحیه کارت‌های 3 قرمز می‌باشد. هر کارت 3 قرمزی که یک تیم دارد، 100 امتیاز ارزش دارد. اگر یک تیم هر 4 کارت 3 قرمز را داشته باشد، آن‌ها 800 امتیاز دریافت خواهند کرد (بجای 400 امتیاز).

ناحیه بیرون رفتن از بازی

آخرین ناحیه‌ای که بازیکنان می‌توانند از آن، امتیاز کسب کنند، ناحیه بیرون رفتن از بازی است. این ناحیه 100 امتیاز را برای تیم به ارمغان می‌آورد. این 100 امتیاز به تیمی می‌رسد که یکی از بازیکنان آن تیم از بازی بیرون رفته باشد و دور بازی را تمام کرده باشد.

جمع امتیازات

پس از هر دور از بازی، این امتیازات برای هر دو تیم محاسبه می‌شود و در آخر تمام امتیازاتی که از نواحی مختلف هر تیمی کسب کرده است با یکدیگر جمع بسته می‌شود و بعنوان امتیاز نهایی آن دور برای آن تیم، به ثبت می‌رسند.

برنده بازی

در نهایت، تیمی که زودتر به امتیاز 5000 برسد، برنده بازی خواهد بود.

قوانین اولین ترکیب یک تیم در بازی کارتی کنستا

در رابطه با اولین ترکیبی که یک تیم می‌سازد، یک قانونی وجود دارد که در اینجا آن را توضیح می‌دهیم:

اولین ترکیبی که یک بازیکن برای تیمش بر روی میز می‌گذارد، باید یک حداقل ارزش کارتی را داشته باشد. بدین صورت که:

زمانی که یک تیم، زیر 1500 امتیاز دارد، اولین ترکیب حداقل باید 50 امتیاز داشته باشد. برای مثال در دور اول، زمانی که هنوز، تیم‌ها امتیازی ندارند، اولین ترکیبی که یک بازیکن برای تیمش می‌سازد باید حداقل 50 امتیاز داشته باشد. مثلا می‌تواند یک ترکیب از 3 کارت آس بسازد که 60 امتیاز دارد.

همچنین زمانی که یک تیم بیش از 1500 امتیاز و کمتر از 3000 امتیاز دارد (خود 3000 را شامل نمی‌شود)، اولین ترکیبی که ساخته می‌شود، حداقل باید 90 امتیاز داشته باشد.

از طرفی، در صورتی که یک تیم امتیازش 3000 یا بیشتر باشد، اولین ترکیبی که ساخته می‌شود، حداقل باید 120 امتیاز، ارزش داشته باشد.

قوانین مربوط به دیسکارد وایلد کارت

یک بازیکن اگر می‌خواهد بالاترین کارت دیسکارد پایل را بردارد، باید بتواند با استفاده از آن یک ترکیب بسازد و بر روی میز قرار دهد. همچنین او باید، باقی کارت‌های دیسکارد پایل را نیز بردارد.

اگر یک بازیکن، یک وایلد کارت را دیسکارد کند، باید آن را از پهلو  بر روی دیسکارد پایل قرار دهد. یعنی از آنجایی که باقی کارت‌ها بصورت عمودی هستند، وایلد کارت بصورت افقی بر روی دیسکارد پایل قرار داده می‌شود. چنین چیزی یک فریز را بر روی دیسکارد پایل تشکیل می‌دهد.

پس از اینکه یک وایلد کارت، دور انداخته می‌شود، یک بازیکن می‌تواند تنها می‌تواند از روی دیسکارد پایل کارت بردارد.

قوانین مربوط به شروع دیسکارد پایل توسط دیلر

در اول بازی، زمانی که دیلر بالاترین کارت را از روی دسته کارت باقیمانده برمی‌دارد و بعنوان اولین کارت دیسکارد پایل در کنار آن قرار می‌دهد، اگر این کارت، کارت 3 قرمز باشد، دیلر باید یک کارت دیگر را نیز از روی دسته کارت باقیمانده بردارد و آن را بر روی 3 قرمز قرار دهد. همچنین اگر اولین کارت، کارت 3 مشکی هم باشد، دیلر باید یک کارت دیگر را بردارد و بر روی آن قرار دهد.

از طرفی، اگر اولین کارت دیسکارد پایل که دیلر آن را بر روی میز قرار می‌دهد، یک وایلد کارت باشد (2 یا جوکر)، در این حالت دیلر باید، وایلد کارت را افقی کند و یک کارت دیگر از روی دسته کارت باقیمانده بردارد و بصورت عمودی بر روی وایلد کارت بگذارد.

قوانین مربوط به ترکیب کارت‌ها

یک ترکیب، نمی‌تواند تعداد وایلد کارت‌هایش از دیگر کارت‌هایش بیشتر باشد.

کارت 3 مشکی می‌تواند ترکیب شود، اما تنها در صورتی که بازیکن آن را ترکیب کند تا از بازی بیرون برود و دور بازی به اتمام برسد.

قوانین مربوط به اتمام دور بازی

پیش از اینکه یک بازیکن بیرون می‌رود، او اجازه دارد که از پارتنرش بپرسد که از بازی بیرون برود یا نه. زیرا ممکن است پارتنرش کارت‌هایی داشته باشد که بتواند با آن‌ها ترکیب‌های خوبی بسازد و دوست نداشته باشد، هنوز دور بازی به اتمام برسد.

اگر یک تیم، پس از به پایان رسیدن یک دور، هیچ ترکیبی نساخته باشد، اما کارت 3 قرمز بازی کرده باشند، ارزش کارت‌های 3 قرمز، از امتیاز آن‌ها کسر خواهد شد.

برای مثال فرض کنید، تیم شماره 1، از بازی بیرون رفته باشد و تیم شماره 2 هنوز هیچ ترکیبی نساخته باشد. اما تیم شماره 2، 2 عدد کارت شماره 3 قرمز بازی کرده‌ است. تیم شماره 2، 200 امتیاز را بخاطر این دور از بازی، از دست خواهد داد.

حرف آخر

در این مطلب بصورت کامل، بازی کارتی کنستا (Canasta)، نحوه انجام این بازی، نحوه توزیع کارت و محاسبه امتیاز و مشخص کردن برنده را توضیح دادیم. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و همچنین از انجام این بازی در دورهمی‌هایتان لذت ببرید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.