بازی اسپیت

چگونه بازی اسپیت (SPIT) را انجام دهیم؟

این مطلب نحوه برگزاری و انجام بازی اسپیت را به خوبی می‌پوشاند. همچنین به ارائه جزئیات بیشتری از این بازی کارتی خواهیم پرداخت.

بازی اسپیت (SPIT)

بازی اسپیت یک بازی دو نفره است. بازیکنان روبروی یکدیگر می‌نشینند. برای انجام این بازی، شما به یک دسته کارت 52تایی استاندارد نیاز دارید. کارت‌ها بطور مساوی بین دو بازیکن تقسیم می‌شوند. یعنی هر بازیکن 26 کارت خواهد داشت.

چیدن کارت‌ها

بازیکنان 26 کارتی را که دارند باید بصورت رو به پایین در یک ردیف 5بخشی در مقابل خود بچینند. به هر بخش، یک پایل می‌گویند. از سمت چپ، بخش اول (پایل اول) دارای یک کارت، بخش دوم (پایل دوم) دارای 2 کارت، بخش سوم (پایل سوم) دارای 3 کارت، بخش چهارم (پایل چهارم) دارای 4 کارت و بخش پنجم (پایل پنجم) دارای پنج کارت خواهد بود.

نحوه قرار دادن کارت‌‌ها بدین صورت است:

بازیکن ابتدا باید 5 کارت را بصورت رو به پایین بر روی میز قرار دهید.

سپس از سمت چپ، از دومین کارت (از پایل دوم) شروع می‌کند و تا کارت سمت راست، بر روی هر کدام یک کارت قرار می‌دهد. یعنی بر روی چهار کارت سمت راست، هر کدام یک کارت گذاشته می‌شود.

پس از آن بازیکن از سومین کارت از سمت چپ (از پایل سوم) شروع می‌کند و شروع می‌کند بر روی هر کارت، یک کارت دیگر قرار می‌دهد و به سمت راست می‌رود. یعنی بر روی سه کارت سمت راست، هر کدام یک کارت دیگر گذاشته می‌شود.

فرآیند گفته شده دوباره بدین شکل تکرار می‌شود که این بار، بازیکن از چهارمین کارت از سمت چپ (از پایل چهارم) شروع می‌کند و شروع می‌کند بر روی هر کارت، یک کارت دیگر قرار می‌دهد و به سمت راست می‌رود. یعنی بر روی دو کارت سمت راست، هر کدام یک کارت دیگر گذاشته می‌شود.

و در آخر، بازیکن برای بار آخر، یک کارت دیگر را بر روی اولین کارت از سمت راست (پایل پنجم) می‌گذارد.

هر دو بازیکن با کارت‌های خود این کار را انجام می‌دهند. به کارت‌هایی که باقی می‌ماند، اسپیت پایل می‌گویند. بازیکنان بالاترین کارت بر روی هر پایل را رو به بالا می‌کنند.

هدف از انجام بازی

هدف از انجام بازی این است که اولین بازیکنی باشید که کارت‌هایتان را تمام می‌کنید.

در حین انجام بازی، کارت‌هایی که یک رتبه بالاتر یا یک رتبه پایین‌تر دارند، بر روی یکدیگر بازی می‌شوند.

توجه داشته باشید که کارت آس (تک)، کارت شاه و کارت 2 را به یکدیگر وصل می‌کند.

انجام بازی اسپیت

در شروع بازی، هر بازیکن باید بالاترین کارت بر روی اسپیت پایل خود را بصورت رو به بالا، در وسط میز قرار دهد.

کارت‌های بازیکنان به 3 روش می‌توانند جابجا شوند.

هر کارتی در بالای هر کدام از پنج پایل، می‌تواند بر روی یکی از کارت‌های وسط بازی شود، به شرطی که رتبه‌ی کارت نسبت به رتبه کارت مقصد (کارتی که در وسط میز دیده می‌شود)، یا یکی بالاتر باشد یا یکی پایین‌تر.

بالاترین کارت بر روی پایل بازیکنان می‌تواند به یک پایل که خالی مانده است، منتقل شود. پایلی که تمام کارت‌هایش بازی شوند، خالی می‌ماند.

کارت‌هایی که با هم هم‌رتبه هستند و رنک برابر دارند، می‌توانند در پایل‌ها بر روی هم قرار بگیرند. یعنی اگر برای مثال بر روی پایل سوم یک کارت شماره 9 بود و بر روی پایل دوم هم یک کارت شماره 9 بود، می‌توانید کارت شماره 9 روی پایل سوم را بردارید و روی کارت شماره 9 روی پایل دوم بگذارید.

در این بازی، نوبت وجود ندارد. یعنی هر دو بازیکن همزمان بازی می‌کنند. بازیکنان باید تا حدی که ممکن است با سرعت بازی کنند.

اگر به مرحله‌ای برسند که هیچ کدام از بازیکنان قادر به بازی کردن با یک کارت نباشند، بازیکنان از اسپیت پایل خود، یک کارت را بصورت رو به بالا به وسط میز اضافه می‌کنند. کارت‌ها را بازیکنان بر روی کارت‌های وسط میز قرار می‌دهند. یعنی در تمام طول بازی در وسط میز، فقط دو دسته کارت وجود خواهد داشت.

تمام شدن کارت‌های 5 پایل

زمانی که یک بازیکن تمام کارت‌های 5 پایل خود را بازی کرد، باید دستش را روی یکی از دسته کارت‎‌های وسط میز بگذارد. آن دسته کارت، برای آن بازیکن خواهد شد و دور بعدی را باید با ترکیب آن کارت‌ها و کارت‌های اسپیت پایل خود بازی کند. از آنجایی که در این بازی، برای برنده شدن باید کارت‌های خود را تمام کرد، پس بازیکنی که زودتر کارت‌های پایل خود را تمام می‌کند بهتر است بر روی دسته کارتی که کارت کمتری دارد، دستش را بگذارد.

پس از آن، دسته کارت دیگری به بازیکن دوم می‌رسد.

هر دو بازیکن باید کارت‌های خود را با هم ترکیب کنند و بر بزنند. بازیکنی که کارت‌های پایل خود را تمام کرده است، کارت‌های دسته کارت و کارت‌های اسپیت پایل را برای خود با هم بر می‌زند و بازیکن دیگر باید کارت‌های دسته کارتش، کارت‌های اسپیت پایل و کارت‌های باقی مانده در 5 پایل را با هم بر بزند.

سپس با کارت‌هایشان، یک دور دیگر از بازی را برگزار خواهند کرد.

برنده شدن در بازی اسپیت

زمانی که یک بازیکن، 15 کارت یا کمتر از 15 کارت داشته باشد، پایل‌ها را تا زمانی می‌تواند بسازد که کارت‌هایش تمام شوند. بنابراین این بازیکن دیگر اسپیت پایلی نخواهد داشت. از این رو، در وسط میز، تنها یک دسته کارت وجود خواهد داشت که آن را بازیکن دیگر استارت می‌زند.

زمانی که فقط یک دسته کارت مرکزی وجود داشته باشد و یک بازیکن تمام کارت‌‌های پایل‌های خود را بازی کند، دسته کارت مرکزی به بازیکن بازنده خواهد رسید. اگر بازیکنی که تمام کارت‌‌های پایل‌های خود را بازی کرده است، دیگری کارتی نداشته باشد، برنده بازی خواهد بود.

قوانین بازی اسپیت

اگر بازیکنان کارتی در اسپیت پایل خود نداشته باشند و فقط پایل‌ها در جلویشان قرار گرفته باشند، باید نوبتی بازی کنند و هر بازیکن در نوبت خود یک کارت بازی کند.

از طرفی، اگر بازیکنان کارتی در اسپیت پایل خود نداشته باشند و دیگر با کارت‌های پایل‌های خود نیز نتوانند بازی کنند، آن دور از بازی تمام خواهد شد و دو بازیکن باید سریع یکی از دسته کارت‌های مرکزی را انتخاب کنند.

اگر دو بازیکن، هر دو یک دسته کارت را انتخاب کردند، بازیکنی که زودتر انتخاب کرده است و با دستش دسته کارت را پوشانده است، آن دسته کارت را برخواهد داشت.

حرف آخر

ما در این مطلب، تمام قوانین بازی اسپلیت، اصطلاحاتی که در این بازی بازیکنان به کار می‌برند، نحوه برگزاری بازی، نحوه انجام بازی، نحوه برنده شدن و تمام جزئیات دیگر آن را توضیح دادیم. امیدواریم از این مقاله خوشتان بیاید.

اگر از یادگیری بازی اسپیت لذت بردید، پیشنهاد می‌کنیم دیگر بازی‌های کارتی دورهمی را که در سایت بخت آموزش دادیم، مطالعه نمایید. ممنونیم که تا پایان آموزش همراه ما بودید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *