بازی کارتی بصره (Basra)

بازی کارتی بصره (Basra)

این مطلب را با آموزش بازی کارتی بصره (Basra) همراه ما باشید. ممکن است در مناطق مختلف با نام‌های متفاوتی همچون پاسترا، باسترا یا پشتا شناخته شود.

تعداد بازیکنانی که برای این بازی در نظر گرفته می‌شود ۲ یا ۳ یا ۴ بازیکن است. این بازی تیمی نیست و هر بازیکن به صورت تک نفره بازی می‌کند.

برای انجام بازی بازیکنان به یک دسته کارت ۵۲ تایی نیاز دارند. معمولاً عددی است که بر روی آن قرار دارد، ارزش آن کارت را نشان می دهد.

روش مرسومی که استفاده می‌شود تا اولین دیلر و موقعیت نشستن بازیکنان تعیین گردد این روش است که تمام کارت‌ها در هم ریخته می‌شوند و بصورت رو به پایین بر روی میز قرار می گیرند. سپس هر بازیکن یک کارت بر می‌دارد. به ترتیب رتبه کارت‌ها از بالا به پایین بازیکنان در کنار هم می‌نشینند. در صورتی که یک یا چند بازیکن رتبه کارتشان با هم یکسان باشد آن کارت‌ها را کنار می‌گذارند و دوباره کارت می‌کشند تا زمانی که هر بازیکن یک کارت با رتبه خاص داشته باشد.

بازیکنی که کارت با بالاترین رتبه را بکشد، دیلر بازی خواهد شد که باید کارت‌ها را بین بازیکنان پخش کند. جهت پخش کارت در جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌باشد. بعد از اینکه بازیکنان موقعیت خود را برای نشستن یافتند و اولین دیلر نیز مشخص شد، پخش کارت بین بازیکنان شروع می‌شود. دیلر کارت‌ها را برمی دارد، کاملاً بر می‌زند. سپس دسته کارت را به سمت بازیکن سمت راست خود می برد، اگر او خواست می‌تواند کارت‌ها را کات کند. پس از کات این بازیکن، دیلر شروع به تقسیم کارت‌ها بین بازیکنان می‌کند.

توزیع کارت‌ها بین بازیکنان توسط دیلر

 پخش کارت یکی یکی انجام می‌شود و در جهت عقربه‌های ساعت است. از بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است شروع می‌گردد.

تا زمانی کارت را در بین بازیکنان پخش می‌کند که هر بازیکن از جمله خودش ۴ کارت داشته باشند.

پس از اینکه پخش کارت بین بازیکنان تمام شد، دیلر چهار کارت را در یک ردیف رو به بالا در مرکز میز قرار می‌دهد. یعنی هر چهار کارت ارزش آن‌ها دیده می‌شود و در کنار هم قرار می‌گیرند. به این ردیف در این بازی در اصطلاح تخته یا طبقه میگویند.

کارت‌های سرباز (سرباز خشت، سرباز دل، سرباز پیک و سرباز گشنیز) و 7 خشت نمی‌توانند در بار اولی که تخته چیده می‌شود در بین کارت‌های تخته باشند. بنابراین اگر یکی از این کارت‌ها بین این چهار کارت بود، دیلر باید آن را به داخل عرشه بازگرداند و کارت‌های دیگر جایگزین کند.

کارت‌هایی که در دست دیلر باقی می‌ماند، به صورت رو به پایین بر روی هم در یک سمت میز قرار می‌گیرند. در حین بازی این دسته کارت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شروع بازی از بازیکن سمت چپ دیلر

بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، بازی را شروع می‌کند.

روند انجام بازی این است که هر بازیکن باید از کارت‌های داخل دستش یک کارت انتخاب کند و آن کارت را بر روی تخته بازی کند. هدف بازیکن نیز این است که از روی تخته به روش‌های مختلف کارت بگیرد.

ضبط کارت از روی تخته

نحوه گرفتن کارت از روی تخته به این شکل است که اگر ارزش عددی کارت دقیقا با ارزش عدیی یکی از کارت‌هایی که بر روی تخته قرار دارد برابر باشد، بازیکن می‌تواند آن کارت را بگیرد؛ یعنی هم کارتی که خودش بازی کرده است و هم کارتی که از روی تخته دریافت کرده است را به عنوان کارت‌های برنده شده‌ی خود در کنار خود می‌گذارد.

همچنین ممکن است در یک نوبت یک بازیکن بتواند با بازی کردن یک کارت چندین کارت از روی تخته برای خود ضبط کند.

البته شرایط دریافت کارت از روی تخته را باید در نظر گرفت.

همچنین بازیکن می‌تواند چند کارت را با هم ترکیب کند و در یک ترکیب آن‌ها را دریافت کند.

در ادامه توضیح بیشتری می‌دهیم تا کاملاً متوجه شوید.

ارزش کارت‌ها

اولاً باید ارزش کارت‌ها را بدانیم.

برای مثال آس دارای ارزش یک است.

کارت‌های شماره ۲ تا شماره ۱۰ دقیقاً برابر با عدد‌ی که دارند ارزش دارند. یعنی کارت شماره ۳ به اندازه ۳ ارزش دارد، کارت شماره ۹ به اندازه ۹ و غیره.

شاه و بیبی‌ها در این بازی ارزش عددی ندارند. اما یک شاه می‌تواند یک شاه دیگر را بگیرد و یک بی‌بی نیز میتواند بی‌بی دیگر را بگیرد.

در صورتی که یک بازیکن نتواند با کارت‌هایی که در دستش دارد هیچ کارتی را از روی تخته برای خود ضبط کند، آنگاه باید یک کارت را بر روی تخته بازی کند و همان جا بگذارد. در نوبت‌های بعدی توسط بازیکنان دیگر یا خود این بازین ممکن است آن کارت ضبط شود.

امتیازات ویژه بازی کارتی بصره

 امتیاز ویژه در این بازی امتیاز ۱۰ است. به این امتیاز ویژه بصره هم می‌گویند. اگر یک بازیکن در یک نوبت بتواند تمام کارت‌های موجود بر روی تخته را ضبط کند، این امتیاز ویژه را دریافت می‌ کند.

بازیکن کارت‌هایی را که دریافتشان باعث دریافت امتیاز ویژه برای او شده است را باید در کنار خود رو به بالا بگذارد. زیرا در زمان ثبت امتیاز بازیکنان در نظر گرفته شود.

امتیاز بصره تنها امتیاز ویژه‌ی این بازی نیست. علاوه بر این، 7 خشت و سرباز خشت و سرباز دل و سرباز گشنیز و سرباز پیک (که در ابتدا گفتیم نمی‌توانند جزئی از چیدمان اولیه‌ی تخته باشند.) نیز کارت‌هایی ویژه در این بازی هستند و برای بازیکن امتیازات ویژه به دنبال دارند.

سربازها و 7 خشت چه امتیاز ویژه‌ای دارند؟

در صورتی که یک بازیکن کارت سرباز بازی کند و حداقل یک کارت دیگر نیز بر روی تخته قرار داشته باشد، بازیکن تمام کارت‌های روی تخته را برنده می‌شود؛ از جمله کارت سربازی که بازی کرده است.

دقت کنید زمانی که بازیکن با کارت سرباز کارت‌های تخته را جمع می‌کند امتیاز ویژه ۱۰ امتیازی بصره را دریافت نمی‌کند. در صورتی که هیچ کارتی بر روی تخته قرار نداشته باشد و بازیکن نیز ترجیح دهد یا مجبور باشد که کارت سرباز بازی کند، کارت سرباز او به سادگی بر روی تخته رها می‌شود. در نوبت‌های بعدی، خود بازیکن یا یکی از بازیکن‌های دیگر می‌تواند این سرباز را با یک سرباز دیگر و یا با یک کارت شماره 7 خشت برای خودش ضبط کند. کارت ۷ خشت نیز همین ویژگی را دارد. یعنی یک بازیکن با بازی کردن 7 خشت می‌تواند تمام کارت‌های تخته را برای خود بردارد و اگر کارت دیگری بر روی تخته وجود نداشته باشد، کارت هفت خشت را در همان تخته بازی می‌کند و همان جا می‌ماند تا در نوبت‌های بعدی توسط یک بازیکن ضبط گردد.

در صورتی که مجموع ارزش‌های تمام کارت هایی که با کارت ۷ خشت جمع شده اند، ۱۰ یا کمتر باشد (بدون خودِ 7 خشت)، بازیکن ۱۰ امتیاز نیز برای بصره می‌گیرد.

اتمام یک دست از بازیِ بصره

زمانی که تمام بازیکنان هر چهار کارتی را که در ابتدای بازی دریافت کرده بودند، در طول بازی بازی کردند و دیگر کارتی در دست نداشتند، دیلرِ بازی از دسته‌ی کارت‌های باقیمانده، به هر بازیکن 4 کارت می‌دهد. اما کارتی به مرکز میز یا همان تخته اضافه نمی‌کند.

سپس بازی از همان جایی که متوقف شده بود، ادامه پیدا می‌کند.

زمانی که تمام بازیکنان کارت‌های خود را تمام کردند و کارتی نیز در دسته کارت‌های باقیمانده، باقی نمانده بود یک دست از بازی به پایان می‌رسد.

در آخر، وقتی همه بازیکنان کارت‌هایشان تمام شد و کارت‌های دسته‌ی باقیمانده نیز ته کشیده بود، چنانچه کارتی در تخته در مرکز میز باقی مانده باشد، آخرین بازیکنی که در طول این دست کارت برای خودش ضبط کرده است می‌تواند این کارت‌ها را برای خودش بردارد. اما به هیچ وجه این برداشتن همه کارت‌ها بصره به شمار نمی‌رود. بنابراین امتیاز ویژه ندارد.

حالا نوبت امتیازدهی برای بازیکنان است که در ادامه نحوه امتیاز دهی را کامل توضیح می‌دهیم.

امتیازدهی به بازیکنان

امتیازدهی به بازیکنان طبق جدول زیر صورت می‌گیرد.

فرصت دریافت امتیازتوضیحات و ارزش امتیاز
بیشترین تعداد کارتبازیکنی که بیشترین تعداد کارت‌ها را برای خودش ضبط کرده باشد، ۳۰ امتیاز می‌گیرد. در صورتی که دو یا چند بازیکن بیشترین تعداد کارت را برنده شده باشند و تعداد کارت‌هایشان با هم برابر باشد هیچ یک از بازیکنان امتیازی نمی‌گیرد. همچنین در این صورت برای دست بعدی امتیاز این دسته‌بندی دوبرابر می‌شود. یعنی برای بازیکنی که بیشترین تعداد کارت را برای خودش ضبط کرده باشد، ۶۰ امتیاز در نظر گرفته می‌شود.
سرباز‌هر سربازی که توسط بازیکن ضبط شده باشد، برای این دست یک امتیاز برای بازیکن به دست می‌آورد.
آسهر کارت آس که طی یک دست توسط بازیکن به دست آمده شده باشد ۱ امتیاز برای بازیکن به دست می‌آورد.
کارت شماره 2 گشنیزضبط کردن کارت شماره ۲ گشنیز برای بازیکن دو امتیاز به ارمغان می‌آورد.
کارت شماره 10 خشتضبط کردن کارت شماره ۱۰ خشت برای بازیکن سه امتیاز به ارمغان آورد.
بصرههمانطور که در بالا اشاره کردیم هر زمان که بازیکن بتواند تمام کارت‌های روی میز را جمع کند، بصره اتفاق می‌افتد که برای هر بصره ۱۰ امتیاز برای بازیکن در نظر گرفته می‌شود.

جدول بالا فرصت‌های دریافت امتیاز و ارزش امتیازات برای هر فرصت برای بازیکنان را نشان می دهد.

برنده بازی کدام بازیکن است؟

بازیکنی که در در پایان یک دست به امتیاز 101 یا بیشتر از 10 برسد، فوراً برنده اعلام می شود. در صورتی که چند بازیکن همگی به چنین امتیازی رسیده باشند، بازیکنی که بیشترین مجموع امتیاز را داشته باشد برنده است.

همچنین در صورتی که دو یا چند بازیکن  امتیازشان به حداقل 101 رسیده باشد و امتیازاتشان با هم برابر باشد، یک دست دیگر نیز داده می شود تا در پایان یک دست یک برنده واضح وجود داشته باشد.

در صورتی که در پایان دست، هیچ بازیکنی به امتیاز 101 نرسیده باشد، بازی با دست بعدی ادامه می یابد.

ورژن های مختلف بازی کارتی بصره

از این بازی ورژن های مختلفی وجود دارد که در هر کدام از آن ها یک یا چند ویژگی با نسخه استاندارد متفاوت است.

در ادامه به معرفی مختصر این نسخه ها می پردازیم.

بصره تیمی (Partnership Basra)

همانطور که از نام این ورژن از بازی پیداست، این نسخه بصورت تیمی بازی می شود.

نسخه اصلی و استاندارد که در بالا توضیح دادیم، دارای 4 بازیکن بود که هر بازیکن جدا برای خودش بازی می کرد.

اما در این نسخه این 4 بازیکن قرار است تیمی بازی کنند. یعنی هر 2 بازیکن با هم یک تیم را تشکیل دهند و بازی کنند.

تفاوت‌های این ورژن با ورژن اصلی به شرح زیر است:

  • 4 بازیکن تقسیم به 2 تیم 2نفره می‌شوند. در مورد اینکه کدام بازیکن با کدام بازیکن هم‌تیمی شود، بازیکنان خودشان می توانند تصمیم بگیرند. با کشیدن کارت نیز می شود در این مورد تصمیم گیری کرد. بدین ترتیب که 2 بازیکنی که رتبه کارتشات بالاتر از دو بازیکن دیگر بود با هم مشارکت می کنند و 2 بازیکن دیگر نیز با هم.
  • هر بازیکن روبروی هم‌تیمی خود می‌نشیند.
  • تیمی که مجموع تعداد کارت‌های بازیکنانش بیشتر از مجموع تعداد کارت‌های بازیکنانِ تیم دیگر باشد، 30 امتیاز می گیرد. اگر هر دو تیم دقیقاً 26 کارت بگیرند، هیچ یک از تیم ها پاداش را نمی گیرند و برای دست بعدی، این امتیاز برای کارت ها دو برابر می شود.

بازی بصره مصری (Egyptian Basra)

بازی بصره مصری نیز همانطور که از نامش پیداست، در کشور مصر مرسوم است. تفاوت‌های این نسخه با نسخه اصلی عبارت است از:

  • در صورتی که یک بازیکن با یک کارت سرباز در یک نوبت موفق شود، سرباز دیگری را ضبط کند، 20 امتیاز می گیرد.
  • امتیاز مقصد برای برنده شدن در این نسخه 121 است.

بازی کارتی بصره لبنانی (Lebanese Basra)

انجام این نوع بازی کارتی بصره در کشور لبنان مرسوم است.

تفاوت‌ها با نسخه اصلی:

  • هر بازیکن بجای 4 کارت، 6 کارت می گیرد.
  • بازیکنی که بیشترین کارت را در طول دست ضبط کند، 3 امتیاز می گیرد.

پاسور (Pasur)

این نسخه برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست. پاسور، در بین انواع بازی کارتی بصره، در ایران از همه مرسوم تر است و کلا این بازی مخصوص ایران است.

تعداد بازیکنان آن 2 بازیکن است.

نام‌های متداول دیگر برای این بازی عبارتند از: پاشور (Pashur)، چهار برگ (Chahâr Barg) و هفت خاج (Haft Khâj).

در این ورژن از بازی، کارت 7 خشت، کارت ویژه نیست و یک کارت عادی محسوب می شود.

بازیکن بر روی تخته به دنبال مجموع 11 خواهد بود. اگر مجموع ارز‌ش‌های یک یا چند کارت با کارت دست بازیکن 11 شود، این کارت‌ها برای بازیکن خواهند شد.

سرباز همه کارت‌های روی تخته به غیر از شاه و بی بی را جمع می کند.

دیگر انواع بازی بصره

انواع دیگر بازی کارتی بصره عبارتند از: بصره اتیوپی (Ethiopian Basra)، پاسور 4 بازیکنه (Four Player Pasur)، پاسور 3 بازیکنه (Three Player Pasur).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *