بازی کارتی پیچ

آموزش بازی کارتی پیچ (Pitch)

بازی کارتی پیچ Pitch یکی از بازی‌های کارتی است که در ایران کمتر شناخته شده است. این بازی انواع مختلفی دارد و کمی نحوه انجام آن پیچیده است. اما وقتی آن را بیاموزید، متوجه می‌شوید که این بازی فوق العاده سرگرم کننده است. ما در این مطلب به صورت کامل نحوه انجام این بازی زیبا را آموزش می‌دهیم.

مبانی بازی کارتی پیچ

Pitch یک بازی چهار نفره تیمی است. هر تیم شامل دو بازیکن می‌شود. هدف از این بازی رسیدن به امتیاز 12 است. هم تیمی‌ها باید روبروی هم بنشینند و نمی‌توانند کارت‌های یکدیگر را ببینند. هر شخصی می‌تواند برای اولین بار کارت‌ها را پخش کند. زیرا هر دست دیلر متفاوتی دارد. کارت‌های آس بالاترین ارزش و کارت 2 کمترین ارزش را دارد.

پخش کارت‌ها

دیلر باید به هر بازیکن 6 کارت بدهد. ابتدا کارت‌ها را به بازیکن سمت چپ خود می‌دهد و آخرین کارت‌ها را برای خود می‌گذارد. دیلر هر بار سه کارت را به صورت پایین می‌‌دهد. از آنجا که در دست اول به هر بازیکن 6 کارت داده می‌شود، پس تعداد کل دورهای بازی در این دست 6تا است. پس از آن که دست اول تمام شد، بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، دیلر جدید خواهد شد.

نکات مهم

پس از پخش کارت‌ها یک مشکل وجود دارد. در هر دستی که کارت‌ها پخش می‌شود، به صورت کلی 4 امتیاز وجود دارد. امتیازات توسط کارت خال حاکم تعیین می‌شود (نحوه تعیین کارت خال حاکم را در قسمت مناقصه توضیح می‌دهیم). چهار امتیاز این بازی عبارتند از کارت بالای خال حاکم (معمولا آس یا شاه)، کارت کم خال حاکم (معمولا کارت 2 یا 3)، کارت سرباز حاکم، و امتیاز بازی (که کمی پیچیده است و به صورت جداگانه توضیح می‌دهیم). از آنجایی که در هر دست فقط 24 کارت پخش می‌شود، همیشه یک کارت سرباز حاکم وجود ندارد و کارت‌های بالا و پایین نیز از دستی به دست دیگر متفاوت است. بالاترین مطلق در این بازی آس، و کمترین مطلق 2 است. اما لزوما در هر دستی این کارت‌ها وجود ندارند. بنابراین، در هر دست، شما و هم تیمی‌تان باید سعی کنید تا حد امکان این چهار امتیاز را کسب کنید.

امتیاز بازی

امتیاز بازی تنها امتیازی است که براساس خال حاکم تعیین نمی‌شود. بلکه، براساس تعداد کارت‌های صورت و کارت‌های 10 که تیم شما در طول یک دست به دست می‌آورد (در یک دست شما 6 بار بازی‌کنید) تعیین می‌گردد. هر کارت چهره و 10 دارای ارزشی است که بایکدیگر جمع می‌شوند تا امتیاز بازی بدست آید. و تیمی که امتیاز بیشتری کسب کند، “امتیاز بازی” را دریافت می‌کند. ارزش هر کارت به شرح زیر است:

آس: 4 امتیاز

شاه: 3 امتیاز

بی بی: 2 امتیاز

سرباز: 1 امتیاز

10: 10 امتیاز

بازی کارتی پیچ

همانطور که متوجه شدید، کارت 10 بالاترین ارزش دارد. به یاد داشته باشید، خال در امتیاز بازی هیچ تاثیری ندارد. همه کارت‌های صورت و 10 را در هنگام محاسبه امتیاز بازی باید در نظر گرفته شوند.

مناقصه

بازیکنان برای تعداد امتیازی که فکر می‌کنند تیمشان می‌تواند در بازی کارتی پیچ (Pitch) در هر دست کسب کند، یک پیشنهاد ارائه می‌دهند. البته بازیکنان نمی‌تواند 1 را پیشنهاد دهند و همچنین بالاترین پیشنهاد نیز 4 است. زیرا هر دست تنها 4 امتیاز دارد. ارائه پیشنهاد 4 در بازی بسیار نادر است، برای پیشنهاد این عدد به دست خیلی خوبی نیاز دارید.

مناقصه از بازیکن سمت چپ دیلر آغاز می‌شود. گزینه‌های پیشنهادی عبارتند از امتیاز 2، 3، 4 یا پاس. مزیت مناقصه این است که شما می‌توانید خال حکم را انتخاب کنید. مگر اینکه بازیکن دیگری پیشنهاد بالاتری ارائه دهد. با این حال، باید بدانید اگر پیشنهادی ارائه دهید و امتیازی بیشتر یا کمتر از آن پیشنهاد کسب کنید، به اندازه پیشنهاد از امتیاز کل شما کسر می‌شود.

به عنوان مثال، اگر پیشنهادتان 2 باشد و تیم شما نتواند 2 امتیاز کسب کند، از امتیاز کل‌تان 2 تا کسر می‌شود. پاس دادن بسیار رایج است، زیرا بازیکنان نمی‌خواهند یک پیشنهاد بد بدهند و به طور بالقوه امتیازی را از دست دهند. اگر همه بازیکنان پاس دهند، دیلر مجبور است که پیشنهاد 2 را ارائه دهد.

اگر کسی پیشنهاد 2 داده است، دیگر شما نمی‌توانید این عدد را پیشنهاد دهید، بلکه باید بالاتر از او یعنی 3 یا 4 را پیشنهاد دهید. در حالتی که در دستتان آس و یا پادشاه ندارید، بهتر است پیشنهاد ندهید. زیرا احتمال اینکه هیچ دستی را برنده نشوید زیاد است.

بخوانید: “آموزش بازی کارتی اوه هل (Oh Hell) یا Blackout

کارت خال حکم

هر کسی که بالاترین پیشنهاد را ارائه دهید، باید اولین کارت را در بازی کارتی پیچ پرتاب کند. هر خالی که ابتدا پرتاب شود، برای کل آن دست به عنوان خال حکم در نظر گرفته می‌شود، هر کارتی از آن خال به باارزش ترین کارت در آن دست تبدیل می‌گردد.

فرض کنید دیلر بازیکن 1 است، و در سمت چپ او بازیکن 2 و سپس بازیکن 3 و 4 قرار دارند. بازیکن 1 و 3 هم تیمی هست. و بدین ترتیب بازیکن 2 و 4 نیز بایکدیگر یک تیم را تشکیل می‌دهند. بازیکن 2 ابتدا پیشنهاد می‌دهد. فرص کنید او 2 را پیشنهاد دهد و بقیه بازیکنان پاس دهند. این به بازیکن 2 این فرصت را می‌دهد که خال حکم را تعیین کنید. بنابراین آن‌ها کارتی که فکر می‌کنند با آن می‌توانند برنده شوند را انتخاب می‌کنند. بازیکن 2 اولین کارت را پرتاب می‌کند. فرض کنید او کارت آس پیک را پرتاب نمائید.

نحوه انجام بازی کارتی پیچ

با در نظر گرفتن همان فرض بالا، نحوه بازی را آموزش می‌دهیم. پس از اینکه بازیکن 2 کارت آس پیک را پرتاب کرد، بازیکن 3 بازیکن بعدی خواهد بود که کارت خود را پرتاب می‌کند. از  آنجایی که کارت پیک اولین کارتی بود که پرتاب شد، بازیکن 3 در صورت داشتن کارت پیک باید آن را پرتاب کند. اگر این کار نکند، می‌تواند هر کارت دیگری را پرتاب کنند. اما بهتر است کارت‌های چهره یا 10 را نگه دارد.

با این حال فرض کنید، او یک کارت سرباز پیک دارد و این تنها کارت پیک او است. بنابراین بازیکن 3 باید آن کارت را پرتاب کند. در حالی که سرباز پیک یک امتیاز دارد. حال نوبت بازیکن 4 است. امتیاز کارت سرباز را بازیکن 2 کسب می‌کند، زیرا او تمام کارت‌های وسط را پس از دور اول جمع می‌کند.

بازیکن 4 هیچ کارت پیک ندارد، اما 10 دارد. بازیکن 4 می‌داند که این مرحله را برنده خواهد شد، زیرا شریک او در ابتدا بالاترین کارت پیک (آس) را پرتاب کرد. یک کارت 10 ممکن باعث برنده شدن این دست نشود، اما از آنجا که قبلا این دست را برده‌اند، بازیکن 4 با خیال راحت کارت 10 را پرتاب می‌کند تا در پایان دست امتیاز بازی آن را از آن تیم خود کند.

حال نوبت بازیکن 1 یا همان دیلر است. بازیکن 1 کارت 5 و 2 پیک را دارد. از آنجایی که هیچ یک از این کارت‌ها بر آسی که بازیکن 2 پرتاب کرده است ارجحیت ندارد، بازیکن 1 کارت 5 پیک را می‌اندازد. چون پیک خال حکم است، پس 2 پیک یکی از امتیازات است. اگر بازیکن 1، کارت 2 پیک را در یک مرحله دیگر پرتاب کند امتیاز کمترین کارت را ممکن است تیم خودش بدست آورد.

بازی کارتی پیچ

شروع مرحله دو بازی پیچ

حال چون بازیکن 2 مرحله 1 را برده است، مرحله دو را نیز او شروع می‌کند. تیم 2 و 4 دو امتیاز را تضمین کرده‌اند (کارت بالاتر و سرباز). بنابراین دیگر نگران نیستند که امتیاز پیشنهادی خود نرسند. فرض کنید بازیکن 2 یک پیک دیگر دارد، اما 10 است. و آن‌ها نمی‌دانند که آیا بازیکنان تیم دیگر کارت پیک دارند هنوز یا نه. زیرا هر دو آن‌ها در دور قبلی کارت پیک را پرتاب کردند.

اگر یکی از ان دو کارت شاه یا بی بی را داشته باشد، بازیکن 2 کارت 10 را از دست می‌دهد. با این حال او یک شاه خشت دارد. بنابراین تصمیم می‌گیرد با این کارت دور دوم را رهبری کند.

این موضوع باعث نمی‌شود که خال خشت تبدیل به حکم شود. زیرا هر دست 6 دور دارد. با این حال، از آنجایی که کارت خشت در ابتدا دور دوم پرتاب شده است، پس بازی را این کارت هدایت می‌کند. بازیکنان در صورت داشتن کارت خشت باید آن را پرتاب کنند. این یکی از سخت‌ترین بخش‌های بازی است که باید درک کنید.

اگر کارتی با آن خال دارید پرتاب کنید، یا می‌توانید هر زمان که بخواهید از کارت خال حکم استفاده نمائید. تنها بازیکنی که در این دور خال حکم را دارد، بازیکن 1 است که هنوز 2 پیک را دارد. حال فرض کنید بازیکن 3 و 4 خشت دارند اما آن‌ها فقط یک 7 و 5 دارند. این کارت‌ها هیچ ارزشی ندارند، زیرا آن‌ها کارت‌های صورت یا 10 نیستند.بنابراین آن‌ها برای امتیاز بازی به حساب نمی‌آیند. با این حال، آن‌ها تنها خشت‌های هستند که دارند، بنابراین این کارت‌ها را پرتاب می‌کنند.

حالا نوبت بازیکن 1،و چون هنوز هیچ کارت پیک پرتاب نگردید، 2 پیک او می‌تواند برنده این دور باشد. بازیکن 1 با جمع کردن کارت‌های روی میز، امتیاز کمترین کارت را بدست می‌آورد.

پایان بازی کارتی پیچ

از آنجایی که بازیکن شماره 1، دور دوم را برنده شده است، دور سوم را او آغاز می‌کند. هر کارتی که او پرتاب کند باید بازیکنان دیگر یا کارتی با همان خال یا کارت خال حکم را پرتاب کنند.

مراحل دیگر بازی نیز به همین صورت است. پس از آنکه شش دور بازیکنان بازی کردن باید امتیاز بازی را محاسبه کنید. اگر بازیکنان 2 و 4 فقط در بالاترین کارت و سرباز امتیاز کسب کرده باشند، هیچ امتیازی از آن‌ها کسر نمی‌شود و آن‌ها 2 امتیاز کسب می‌کنند. بازیکن دیگر نیز بالطبع 2 امتیاز کسب کردند.

مانند دست اول کارت‌ها را پخش کنید. در دست دوم بازیکن سمت دیلر یعنی بازیکن 2 دیلر جدید می‌شود. روند بازی نیز مانند دست اول است. زمانی بازی پایان می‌یابد که یکی از تیم‌ها به امتیاز 12 برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *