شانگهای رامی

بازی کارتی شانگهای رامی (Shanghai Rummy)

نسخه‎‌‌های مختلفی از بازی کارتی شانگهای رامی (Shanghai Rummy) وجود دارد. بازی شانگهای رامی یک بازی قراردادی مانند بازی کانترکت رامی است. البته یک بازی رامی دیگر نیز وجود دارد که افراد به نام شانگهای آن را می‌شناسند، که یک بازی قراردادی نیست. بلکه یک نوع رامی چرخ و فلک است.

قوانین اساسی در این بازی مانند بازی کانترکت رامی است که می‌توانید در مقاله مربوط به این بازی که در سایت ما وجود دارد آن را بخوانید. ما در ادامه فقط تفاوت‌ها را توضیح می‌دهیم.

بازیکنان، کارت‌ها، پخش کارت و قراردادها در بازی کارتی شانگهای رامی

تعداد بازیکنان در این بازی می‌تواند بین 3 تا 5 نفر متغییر است. بازی با دو دسته کارت استاندارد که شامل چهار جوکر (108 کارت) است انجام می‌شود. به هر بازیکن در هر مرحله 11 کارت داده می‌شود.

هفت قرارداد در این شانگهای رامی به شرح زیر است:

 • دو گروه در دست اول
 • یک گروه و یک دنباله در دست دوم
 • دو دنباله در دست سوم
 • سه گروه در دست چهارم
 • دو گروه، یک دنباله در دست پنجم
 • یک گروه، دو دنباله در دست ششم
 • سه دنباله بدون دور ریختن کارت‌ها در دست هفتم

گروه شامل سه کارت از یک نوع بدون توجه به خال می‌شود. و دنباله شامل چهار کارت متوالی از یک خال یکسان می‌شود.

قوانین ادغام در بازی شانگهای رامی

در این بازی آس فقط به عنوان کارت بالا در دنباله مورد استفاده قرار می‌گیرد. آس، 2، 3، 4 یک دنباله نیست. در هنگام کنار گذاشتن دنباله‌ها، دنباله‌های متوالی از یک خال (مانند 6، 7، 8، 9 و 10، سرباز، بی بی و شاه) نمی‌توانند توسط یک بازیکن به عنوان ترکیب اولیه ایجاد شود. با این حال، کارت‌ها می‌توانند بعدا متوالی شوند. یعنی بعدا می‌توانید به عنوان اخراج کارت‌های دیگر یک دنباله را از دست خود خارج کنید.

یک بازیکن نمی‌تواند دو گروه با رتبه یکسان را کنار بگذارد. به عنوان مثال 6تا کارت 8 دو گروه را نمی‌سازند.

جوکر را می‌توان در ترکیب به عنوان جایگزینی برای کارت گم شده استفاده کرد. یک گروه یا دنباله نمی‌تواند شامل بیش از یک جوکر باشد. اما یک بازیکن می‌تواند بیش از یک جوکر را با هم ترکیب کند، مشروط بر اینکه در گروه‌ها یا دنباله‌های مختلف باشد.

کارت‌های اضافی را می‌توان در همان نوبتی که ترکیب اولیه را ایجاد کردید یا در نوبت‌های بعدی به ترکیب اولیه خود یا ترکیب‌های دیگران اضافه کنید.

من می‌توانم در بازی Shanghai Rummy

هر بازیکن می‌تواند حداکثر دو بار در هر دست را خارج از نوبت بازی کند. برای اینکه بدانید هر کدام از بازیکنان چندبار خارج از نوبت بازی کرده است از سکه یا نشانه‌های دیگر استفاده کنید. بازیکنی که خواهان دور ریختن است، باید کارتی از روی کارت‌های انبار بردارد، و همچنین ترکیبی را نیز نمی‌تواند در آن زمان ایجاد کند. پس از اینکه بازیکنی خارج از نوبت بازی کرد، بازی دوباره به شخصی که نوبتش قطع شده است برمی‌گردد.

در هر مرحله از من می‌توانم، بازیکن فقط می‌تواند نوبتش را به یک بازیکن دیگر بدهد. اگر بیش از یک بازیکن بخواهد خارج از نوبت کارتی دور بیندازد، کسی که نوبت بازیش زودتر است، الویت دارد.

ایجاد حالت شانگهای

این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که کارتی دور انداخته شود که می‌تواند به یکی از ترکیب‌های که از قبل روی میز است، اضافه شود. دو حالت در این صورت وجود دارد:

اگر عمداً کارتی را که می‌توان به یک ترکیب موجود اضافه کرد بازیکنی دور بیندازد، باید هنگام دور انداختن آن بگویید «شانگهای». این مانع از برداشتن آن توسط بازیکن بعدی می‌شود. معمولا زمانی این اتفاق می‌افتد که بازیکن هنوز ترکیب اولیه خود را ایجاد نکرده است اما می خواهد کارتی را از دست خود حذف کند که اتفاقاً با ترکیب یکی از بازیکنان دیگر مطابقت دارد.

اگر کارتی را بدون گفتن شانگهای دور بیندازید در حالی که می‌تواند به یک ترکیب موجود اضافه شود. هر بازیکن دیگری (حتی بازیکنی که هنوز قرارداد خود را فسخ نکرده است) می‌تواند “شانگهای” را بگویید، و آن را به یک ترکیب اضافه کند. سپس بازیکنی که گفته است دست خود را به صورت رو به پایین به شما پیشنهاد می‌کند و شما باید از آن کارت بکشید و آن را در دست خود قرار دهید. سپس بازیکن سمت چپ شما طبق معمول نوبت خود را بازی می‌کند.

امتیاز دهی

اگر یک بازیکن تمام کارت‌های خود را تمام کند. بازیکنان دیگر به اندازه کارتی که در دست خود دارند باید امتیاز بگیرند. امتیازات برای هر کارت به شرح زیر است:

 • 2 تا 7 هر کدام 5 امتیاز
 • 8 تا شاه هر کدام 10 امتیاز
 • آس هر کدام 20 امتیاز
 • جوکر هر کدام 50 امتیاز

انواع بازی شانگهای رامی

دو نسخه دیگر از بازی شانگهای رامی وجود دارد که در ادامه معرفی می‌کنیم.

شانگهای رامی

Tahelia Powe

Tahelia Powe نسخه دیگر از بازی شانگهای رامی است. این بازی در موارد زیر با نسخه اصلی شانگهای تفاوت دارد:

فقط 10 کارت به هر بازیکن داده می‌شود.

به جای هفت دست، هشت دست دارد این بازی

در دست هفتم یک قراداد اضافی شامل 4 گروه و یک دنباله اضافه می‌شود. در دست هشتم که آخرین دست است بازیکنان باید سه دنباله 4تایی ایجاد کنند.

زمانی که می‌خواهید دستی را تمام کنید، مجاز به انداختن کارت نیستند. تمام کارت‌های دست شما باید روی میز بازی باشد.

یک بازیکن نمی‌تواند بیش از یک دنباله از یک خال را ایجاد کند.

شانگهای در این نسخه وجود ندارد.

Deb Kolsov

نسخه Deb Kolsov دارای ترتیب متفاوتی از قراردادها است:

 • دو گروه 3تایی در دست اول
 • یک گروه 3تایی و یک دنباله 4تایی در دست دوم
 • دو دنباله 4تایی در دست سوم
 • سه گروه 3تایی در دست چهارم
 • یک مجموعه 3تایی و یک دنباله 7تایی در دست پنجم
 • دو گروه 3تایی و یک دنباله 5تایی در دست ششم
 • سه دنباله 4تایی در دست هفتم
 • یک گروه سه تایی و یک دنباله 10تایی در دست هشتم
 • سه گروه 3تایی و یک دنباله 5تایی در دست نهم
 • سه دنباله 5تایی در دست دهم

در این بازی تعداد کارت‌ها و قراردادها متفاوت است.

رامی پیشرو (Progressive Rummy)

رامی پیشرو یکی دیگر از انواع نسخه‌های بازی کانترکت رامی است که در ادامه توضیح می‌دهیم.

بازیکنان، کارت‌ها، پخش کارت‌ها و قراردادها در بازی رامی پیشرو

در این بازی از دو دسته کارت با 4 جوکر (در کل 108 کارت) استفاده می‌شود. به هر بازیکن 11 کارت داده می‌شود.

پانزده قرارداد در این بازی وجود دارد. هر قرارداد به شرح زیر است:

 • دو گروه 3تایی در دست اول
 • یک گروه 3تایی و 1 دنباله 4تایی در دست دوم
 • دو گروه ۴تایی در دست سوم
 • دو دنباله 4تایی در دست چهارم
 • دو گروه 3تایی و 1 دنباله 4تایی در دست پنجم
 • یک گروه ۴تایی و 1 دنباله ۵تایی در دست ششم
 • دو گروه ۵ تایی در دست هفتم
 • دو دنباله 5‌تایی در دست هشتم
 • چهار گروه سه تایی و 1 خرید دست نهم
 • یک دنباله ۴تایی و 1 خرید در دست دهم
 • سه گروه ۴تایی و ۱ خرید در دست یازدهم
 •  پنج دنباله 3تایی، 2 خرید و یک گرفتن در دست دوازدهم
 •  پنج گروه 3تایی، 2 خرید و دو گرفتن در دست سیزدهم
 • یک گروه ۵تایی، یک دنباله 5تایی و 1جفت خرید در دست چهاردهم
 • دو گروه 3تایی و دنباله 5تایی در دست پانزدهم

قوانین ادغام

قسمت قبل الزامات ترکیب اولیه را توضیح می‌دهد. با ایجاد ترکیب اولیه، می‌توانید کارت‌های بیشتری را به ترکیب خود و سایر بازیکنان در همان نوبت یا نوبت‌های بعدی اضافه کنید.

در ترکیب دنباله، آس‌ها هم به عنوان باارزش‌ترین کارت و هم به عنوان کم ارزش‌ترین کارت استفاده می‌شود. البته به طور همزمان نمی‌توانید از آن استفاده کنید. سرباز، بی بی، شاه، آس و آس، 2، 3، 4 ترکیب‌های مجاز هستند. اما شاه، آس، 2، 3 ترکیب مجاز نیست. بازیکنان مجاز نیستند که یک دنباله با خال یکسان مانند 6، 5، 4، 3 و 10، 9، 8، 7 را به عنوان دنباله‌های جداگانه ادغام کنند. اما زمانی که روی میز قرار می‌گیرند، می‌تواند دنباله‌های جداگانه‌ای ایجاد کنند. باید جدا از هم باقی بمانند و دنباله‌ها را نمی‌توان به هم وصل کرد یا تقسیم نمود.

یک گروه می‌تواند از سه یا چهار کارت با همان رتبه تشکیل شده باشد. یک جفت (برای دست 14 لازم است) دو کارت هم رتبه است. هیچ قاعده‌ای در مورد ترکیب کردن دو گروه از یک رتبه توسط بازیکن وجود ندارد.

کارت‌های جوکر و دو را می‌توانید به عنوان جایگزین استفاده کنید. به این کارت‌ها، کارت وحشی می‌گویند. یک گروه یا دنباله می‌تواند شامل هر تعداد کارت وحشی به عنوان جایگزن کارت‌های گم شده باشد. بازیکن باید مشخص کند که کارت وحشی جایگزین چه کارتی در ترکیب یک دنباله یا یک گروه است. کارت‌های وحشی پس از ادغام نمی‌توانند جا به جا شوند. بازیکن حتی اگر کارت گم شده را نیز بدست آورد نمی‌تواند آن را به جای جوکر در ترکیب بگذارد.

خرید کردن

برای تکمیل تعداد کارت های مورد نیاز برای دست‌های 9-14، لازم است که کارت رو به بالا را از کارت‌های دور انداخته شده”خرید” کنید. هر کارت خریداری شده یک دلار هزینه دارد که داخل پات گذاشه می‌شود. و شما کارت خریداری شده را در دست خود قرار می‌دهید. شما در دست‌های 9-11 و 14 مجاز به یک خرید می‌باشید. در حالی که در دست 12 و 13 شما مجاز به دو بار خرید هستید. در دست 12 و 13، همزمان با خرید کارت بالا، کارت به پشت را نیز از کارت‌های رو به پایین می‌گیرید.

اگر نوبت شماست، حق دارید در صورت تمایل ابتدا خرید کنید و سپس نوبت عادی خود را بازی نمائید. اگر نوبت شما نرسید باید اعلام کنید که مایل به خرید کارت هستید. بازیکن فعلی فقط در صورتی می‌تواند شما را متوقف کند که خودش بخواهد کارت را بگیرد (یا بخرد). اگر چندین بازیکن بخواهند کارت رو به بالا را بخرند، بازیکنی که نوبت بعدی او زودتر است اولویت دارد. بنابراین هر بازیکنی که سمت راست شما باشد تا بازیکن فعلی می‌تواند کارتی را که می‌خواهید خریداری کند.

وقتی کارتی خریداری شد، کارت رو به بالا در زیر آن برای خرید در دسترس است.

شما فقط در دست 9 تا 14 مجاز به خرید هستید.

امتیاز دهی

بازی زمانی به پایان می‌رسد که یک بازیکن از شر تمام کارت ها دست خود خلاص شود. این کار را می‌توان با کنار گذاشتن همه کارت‌ها به صورت ترکیبی یا با دور انداختن آخرین کارت انجام داد. هر یک از بازیکنان دیگر برای کارت‌هایی که در دست دارند امتیاز جریمه می گیرند.

 • کارت‌های وحشی (جوکرها و 2ها) 20 امتیاز
 • آس 15 امتیاز
 • کارت‌های تصویر 10 امتیاز
 • کارت‌ها 3 تا 10 5 امتیاز

پس از اینکه کارت‌ها در مرحله 15 پخش شود، بازیکنی که کمترین امتیاز را داشته باشد، برنده است. کمترین امتیاز بعدی دوم و همین طور روند ادامه پیدا می‌کند. بازیکنان با توجه به موقعیت خود باید پولی را در پات قرار دهند.

 • بازیکن برنده 12 تا دریافت می‌کند
 • بازیکن دوم 2 تا باید بپردازد
 • سوم 4 تا باید بپردازد.
 • و آخرین بازیکن 6 تا باید بپردازد.

همچنین برنده تمام دلارهای که برای خرید کارت پرداخت شده است را نیز می‌گیرد.

برای اینکه به خوبی نحوه انجام این دو بازی قراردادی را بیاموزید، ابتدا مقاله کانترکت رامی را مطالعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *