تاریخ:می 23, 2022
بازی ژنگ شانگیو

آموزش بازی ژنگ شانگیو (Zheng Shangyou)

بازی ژنگ شانگیو Zheng Shangyou یک بازی با ورق چینی است. این بازی یک بازی ورق ماهرانه و ساده است که به صورت چهار نفره می‌توانید آن را انجام دهید. البته این بازی را به صورت 5 یا 6 نفره نیز می‌توانید بازی کنید. ما در ادامه به معرفی بازی کارتی ژنگ شانگیو می‌پردازیم.

ابزار مورد نیاز برای انجام بازی Zheng Shangyou

برای انجام بازی ژنگ شانگیو شما باید از یک بسته ورق استاندارند 54تایی که متشکل از 52 کارت استاندارد به اضافه دو کارت جوکر است، استفاده کنید. هدف در هر دست این است که پیش از سایر بازیکنان تمام کارت‌های خود را بازی کنید. بازیکن اول 2 امتیاز و بازیکن دوم 1 امتیاز بدست می‌آورد. بازیکنی برنده است، که زودتر از سایر بازیکنان 11 امتیاز کسب کند.

پخش کارت‌ها

دیلر اول در بازی ژنگ شانگیو به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. کارت‌ها به صورت تکی و خلاف جهت عقربه‌های ساعت به بازیکنان داده می‌شود و از دیلر شروع می‌گردد. بسته به تعداد بازیکنان، برخی از بازیکنان ممکن است کارت‌های بیشتری نسبت به دیگر بازیکنان داشته باشند. در این بازی این موضوع مهم نیست.

پخش کارت‌ها به این صورت است که دیلر ابتدا کارت‌ها را بُر می‌زند. کارت‌ها را به صورت رو به پایین در مرکز میز قرار می‌دهد. حال خودش یک کارت از بالای کارت‌های روی میز برمی‌دارد. سپس بازیکن سمت راست او یک کارت‌ برمی‌دارد و این روند ادامه دارد. بازیکنان هر کدام در خلاف جهت عقربه‌های ساعت یک کارت برمی‌دارند تا زمانی که یک بسته کارت تمام شود.

روند بازی ژنگ شانگیو

برای شروع بازی باید دیلر یک ترکیب کارت که به آن لید (lead) می‌گویند روی میز قرار دهد. سپس بازی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت شروع می‌شود. نوبت هر بازیکن که می‌‌شود دو انتخاب دارد، اینکه پاس دهد یا بازی کند. بازیکنی که گزینه پاس دادند را انتخاب می‌کند، اگر دوباره نوبت بازیش شود، می‌تواند بازی کند و منعی برای بازی کردن ندارد. ترکیب‌ کارت‌ها که بازیکنان بعد از دیلر می‌گذارند روی میز باید به ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

 • کارت‌هایشان با تعداد کارت‌های لید یکسان باشد.
 • همان الگو را داشته باشد.
 • نسبت به ترکیب بازیکن قبلی رتبه بالاتری داشته باشد.

بازی تا زمانی ادامه می‌یابد که همه بازیکنان به جز یکی از آن‌ها به نوبت پاس دهد. پس از آن همه کارت‌های بازی جمع شده و کنار گذاشته می‌شود. هر کسی که آخرین (و در نتیجه بالاترین) ترکیب را بازی کرد، ترکیب لید جدید را برای بازی تعیین می‌کند.

به این ترتیب، بازی ادامه می‌یابد تا زمانی که کارت همه بازیکنان تمام شود. اولین بازیکنی که کارت‌هایش تمام شود، برنده بازی می‌شود. در این بازی باید کارت تمام بازیکنان تمام شود تا بازی پایان یابد. به دلایلی که در ادامه توضیح می‌دهیم، یک دست تا زمانی که فقط یک بازیکن کارت در دستش باقی می‌ماند، ادامه می‌یابد.

اگر بازیکنی برای ایجاد ترکیب لید کارتی نداشته باشد، بازیکن سمت راست او لید را تعیین می‌کند.

بازی ژنگ شانگیو

ترکیبات لید قابل قبول

چهار نوع ترکیب لید قابل پخش وجود دارد که به شرح زیر است:

تک کارت

رتبه از پایین به بالا 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، سرباز، بی بی، شاه، آس، 2، جوکر سیاه، جوکر قرمز است. خال کارت در این رتبه‌بندی هیچ تاثیری ندارد.

مجموعه‌ای کارت با رتبه یکسان

تعداد کارت‌های یک مجموعه حداقل 2تا و حداکثر 4تا است. رتبه‌بندی این کارت‌ها مانند تک کارت است. از کارت 2 یا جوکر می‌توان به عنوان کارت‌های وحشی به همراه هر مجموعه‌ای دیگری استفاده کرد. مجموعه‌ای که شامل کارت‌های وحشی است توسط یک مجموعه خالص با رتبه برابر شکست می‌خورد.

مثالی برای مجموعه:

 • ترکیب 7، 2، 2 را می‌توان به صورت مجموعه سه هفت بازی کرد. این مجموعه به وسیله مجموع 7، 7، 7 و یا جوکر، 8، 8 شکست می‌خورد.
 • ترکیب 9، 2، 2 و جوکر، 9، 2 و 9، 9، جوکر همگی با هم برابرند. هیچ یک از آن‌ها را نمی‌توان برای شکست دادن دیگری بازی کرد. زیرا همه آن‌ها دارای کارت وحشی هستند.
 • 2، جوکر را می‌توان به صورت ترکیب دوتایی بازی کنید. این ترکیب با ترکیب 2، 2 و یا یک جفت طبیعی دیگر شکست می‌خورد.

دنباله منفرد از سه یا چند کارت با رتبه متوالی

رتبه کارت‌ها از پایین به بالا 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، سرباز، بی بی، شاه، آس است. کارت 2 را نمی‌توان در دنباله استفاده کرد. نه به عنوان کارت‌های وحشی و نه به عنوان کارت‌های طبیعی اجازه استفاده از کارت 2 را ندارید. جوکرها را می‌توان به عنوان کارت‌ وحشی به جای کارت آس استفاده کنید. هر دنباله تک خال بهتر از هر دنباله ترکیبی است.

هنگام مقایسه دو دنباله که شامل خال‌های مختلف است، دنباله‌ای که حاوی کارت‌های رتبه بالاتر است، بهتر می‌باشد. بین دنباله‌های ترکیبی با رتبه مساوی، دنباله خالص بر دنباله ناخالص که حاوی یک یا چند جوکر است برتری دارد.

به همین ترتیب یک دنباله با رتبه کارت بالاتر، یک دنباله با رتبه کمتر را شکست می‌دهد. و اگر رتبه‌ها مساوی باشند، یک دنباله خالص به یک دنباله ناخالص برتری دارد.

مثالی از دنباله‌های منفرد:

 • توجه داشته باشید که از کارت 2 نمی‌توان در یک دنباله استفاده کنید. دنباله‌های 2، 3، 4 و 5، 6، 2، 8 و بی بی، شاه، آس، 2 معتبر نیستند.
 • یک دنباله حداقل باید شامل سه کارت باشد. 7، 6 یک دنباله معتبر نیست. دنباله بی بی گشنیز، شاه گشنیز، آس خشت به وسیله دنباله 3 پیک، 4 پیک، 5 پیک شکست می‌خورد. دنباله دوم را فقط با یک دنباله بالاتر با خال یکسان می‌توان شکست داد.
 • وجود ناخالصی در قالب کارت‌های وحشی تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده بین دنباله‌ با رتبه مساوی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، 6 دل، جوکر، 8 دل با 7 گشنیز، 8 گشنیز، 9 پیک می‌توان مقایسه کرد. زیرا در دست اول جوکر نماینده 7 دل در نظر گرفته می‌شود.

دنباله چندگانه

دنباله چندگانه شامل تعداد مساوی کارت (دو یا بیشتر) از یک رتبه به صورت متوالی (مانند 9-9-10-10-سرباز-سرباز) است. رتبه بندی در دنباله چندگانه مانند دنباله تک کارت است. جوکرها را می‌توان به عنوان کارت وحشی به همراه هر کارت دیگری استفاده کنید. از کارت 2 نیز می‌توان به عنوان کارت وحشی استفاده کند. با این محدودیت که نمی‌توانید از دو تا کارت 2 برای یک رتبه خاص استفاده کنید. حداقل یک کارت از هر رتبه باید طبیعی یا جوکر باشد.

یک دنباله چندگانه را فقط می‌توان با یک چندگانه بهتر که شامل همان تعداد کارت یک رتبه است، شکست دارد. یک دنباله چندگانه حاوی کارت‌های هم رتبه بالاتر بهتر از یک دنباله چندگانه با رتبه پایین‌تر است. و اگر رتبه‌ها مساوی باشند، یک دنباله چندگانه طبیعی از یک دنباله چندگانه با کارت‌های وحشی بهتر است.

مثالی از دنباله چندگانه:

 • دنباله چندگانه باید حداقل شامل سه کارت با رتبه‌های متوالی شود. موارد زیر معتبر نیستند:

6، 6، 6، 7، 7، 7 (فقط دو رتبه)

5، 5، 7، 7، 8، 8 (غیرمتوالی)

7، 7، 8، 8، 8، 9، 9 (باید تعداد کارت‌های در هر رتبه مساوی باشد)

ترکیب 7، 7، 2، 2، 9، 9 (امکان استفاده از کارت 2 به جای دو کارت 8 غیرقانونی است)

 • 7، 2، 6، جوکر، 5، 5 (ناخالص) را می‌توان با 7، 7، 6، 6، 5، 5 (خالص) شکست داد. این دست به وسیله جوکر، 6، 7، 2، 8، 8 شکست می‌خورد.
 • جوکر، 2، آس، آس، شاه، شاه فقط در صورتی معتبر است که کارت 2 و جوکر را جایگزین بی بی در نظر بگیرید. کارت 2 را نمی‌توان به عنوان یک رتبه طبیعی در یک دنباله چندگانه استفاده کرد. بنابراین بی بی، بی بی، شاه، شاه، آس، آس از آن دست بالاتر است.
 • این خیلی بعید است که پیش بیاید اما ترکیب 10، 10، 10، سرباز، سرباز، سرباز، بی بی، بی بی، شاه، شاه، شاه ترکیب 5، 5، 5، 5، 6، 6، 6، 6، 7، 7، 7، 7 را شکست نمی‌دهد. اگر چه هر دو ترکیب شامل 12 کارت هستند اما آن‌ها اشکال مختلفی از توالی چندگانه هستند.

بخوانید: “آموزش بازی باربو (Barbu)

امتیازدهی در بازی ژنگ شانگیو

در بازی ژنگ شانگیو امتیازدهی به شرح زیر است:

 • اولین بازیکنی که کارت‌هایش تمام شود 2 امتیاز کسب می‌کند.
 • دومین بازیکنی که کارت‌هایش را تمام کند 1 امتیاز بدست می‌آورد.

سومین بازیکنی که از شر تمام کارت‌هایش خلاص شود، باید کارت‌ها را بُر بزند. زیرا او دیلر بعدی خواهد بود و بنابراین او باید دست بعدی را شروع کند.

بازیکنان آخر و یکی مانده به آخر در دست بعدی با دادن بهترین کارت‌های خود به برنده دست قبلی جریمه می‌شود.

اگر فقط چهار بازیکن وجود داشته باشد، بازیکن سوم و چهارم باید در مرحله بعد بهترین کارت خود را به عنوان جریمه به بازیکن برنده بدهند. اما اگر 6 نفر باشند، فقط بازیکن پنجم و ششم باید جریمه بپردازند.

شروع دست دوم

بلافاصله کارت‌ها بُر زده و توزیع می‌شود. بازیکن آخر و ماقبل آخر، باید هر کدام بالاترین کارت خود را رو به بالا روی میز بیندازند. اگر آن چندین کارت بالا برابر داشته باشند، می‌توانند انتخاب کنند که کدام را بیندازند. بازیکن اول هر کدام را ترجیح دهد برمی‌دارند و به دستش اضافه می‌کند. کارت دیگر برای بازیکن دوم است. سپس این دو بازیکن یک کارتی که نمی‌خواهند را انتخاب می‌کنند و رو به بالا روی میز می‌گذارند.

بازیکن که در دست قبلی، اخرین نفری بوده که کارت‌هایش تمام شده است یکی از کارت‌ها را انتخاب می‌کند و برمی‌دارد. بازیکنی که کارت‌هایش در دست قبلی تمام نشده است نیز کارت دیگر را باید بردارد و به کارت‌های دست خود اضافه کند.

سپس بازی مانند دست قبلی آغاز می‌شود و دیلر باید اولین لید را تعیین کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.