بیوگرافی اشخاص خارجی

بیوگرافی و داستان زندگی، موفقیت و شکست‌های افراد اثرگذار خارجی

سانی مهتا؛ از دنیای پوکر تا هاکی

جیسون روزنکرانتز؛ یکی از چهره های افسانه ای دنیای پوکر آنلاین

پل واسیکا؛ کوییک فیش

اسکات کلمنتس؛ متخصص بازی اوماها پوکر

جوان لیو؛ ملکه پوکر در شرق آسیا

احسان سم فرحا؛ قهرمان عرب دنیای پوکر

جاش کالیک؛ خبرنگار باتجربه سری های جهانی پوکر

پاتریشیا کاردنر؛ دکتر پوکر

دویل برونسون؛ اسطوره بی همتای دنیای پوکر

میسون مالموث؛ بازیکن، نویسنده و ناشر مشهور دنیای پوکر