بیوگرافی اشخاص خارجی

بیوگرافی و داستان زندگی، موفقیت و شکست‌های افراد اثرگذار خارجی

ریچاد نیکسون

ریچارد نیکسون (Richard Nixon)؛ پوکر راهی هموار برای ریاست جمهوری آمریکا

مارتین هریس؛ استاد دانشگاهی که با خبرنگاری در دنیای پوکر مشهور شد

برایان کنی؛ یک پوکرباز موفق و جهانگرد

رابرت وولی؛ یک پوکرباز مبتدی که تبدیل به یک نویسنده خوب شد

اندرو بروکوس؛ وقتی یک بازی جذاب به منبع درآمد شما تبدیل می‌شود

کوری کرول؛ پوکربازی که پول را به کسب مقام و قهرمانی ترجیح می دهد

چاد براون؛ پوکربازی که مغلوب سرطان شد

بیل چن؛ یک استاد ریاضی در دنیای پوکر

سرگی نظرف

سرگی نظرف کیست؟

جف لیساندرو؛ استاد بازی هفت کارت Stud در جهان