آشنایی با بازی ورق 5 کارت

بازی 5 کارت یک بازی پوکر جذاب و استراتژیک است که 2 تا 6 بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. در این بازی، نحوه استفاده شما از کارت ها خیلی مهم تر از خود کارت هایی است که در دست دارید. توضیحات و آموزش ویدیویی در ادامه آمده است.
بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند. شما می توانید دیگر بازی های ورق را نیز در مجله بخت آموزش ببینید و به جای بازی های همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید. این بازی به 2 تا 5 نفر نیاز دارد، شما می توانید سایر بازی های ورق دو نفره و بازی های ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.

موارد موردنیاز

52 کارت، 2 تا 6 بازیکن، ژتون ها.

شرط بندی

قبل از اینکه کارت ها دست داده شود، هر بازیکن باید شرط بندی کند و ژتون را در داخل ظرف وسط میز بیندازد. میزان این شرط هم قبل از شروع بازی مشخص می شود.

اختصاصی مجله بخت و اقبال

پخش کردن کارت ها (دست دادن)

به هر بازیکن 5 کارت می دهیم.

هدف

در این بازی هدف این است که ژتون ها را برنده شویم. برای برنده شدن هم باید تنها بازیکنی باشیم که شکست را قبول نکرده یا بالاترین رنک دست پوکر را بین همه بازیکنانی داشته باشیم که تا پایان دست، شکست را قبول نکرده اند.

رنک دست پوکر

 • فلاش مستقیم یا استریت فلاش (5 کارت به ترتیب از یک خال)
 • 4 کارت یکسان یا کاره
 • فول هاوس (سه کارت یکسان و یک جفت)
 • فلاش (5 کارت از یک خال)
 • مستقیم یا استریت (5 کارت به ترتیب)
 • سه کارت یکسان
 • دو جفت
 • یک جفت
 • کارت بالا

رنک کارت

از بالا به پایین

تک – شاه – بی بی – سرباز – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2

نحوه بازی

بازیکن سمت چپ دست دهنده اولین کسی است که شرط بندی می کند. یا اینکه او می تواند چک کند. چک کردن یعنی بازیکن در بازی می ماند ولی شرط را بالاتر نمی برد. وقتی شرطی بسته شد، بقیه بازیکنان دیگر نمی توانند چک کنند.

نوبت ادامه پیدا می کند (چرخش ساعتگرد) و بازیکنان باید با شرط قبلی هماهنگ باشند. بازیکن می تواند میزان شرط قبلی را بالا ببرد. اگر بازیکنی نمی خواهد شرط بندی کند، می تواند کارت هایش را زمین بگذارد و از جریان بازی خارج شود. این بازیکن از شرطی که اول بازی بسته و در ظرف انداخته هم می گذرد. هر بازیکن باید با بالاترین میزان شرط برابر باشد تا بتواند در دور بازی باقی بماند.

بعد از دور اول شرط بندی، همه بازیکنانی که در بازی مانده اند باید کارت هایی که نمی خواهند را کنار بگذارند. دست دهنده به اندازه کارت هایی که کنار گذاشته اند به آنها کارت جدید می دهد.

دور جدید شرط بندی شروع می شود و بازیکنان باز هم باید حداقل به اندازه آخرین شرط، شرط بندی کنند. بازیکنان می توانند در صورتی که نمی خواهند ادامه دهند، شکست را قبول کرده از دور بازی خارج شوند.

وقتی دور شرط بندی تمام شد، همه بازیکنانی که در بازی مانده اند باید کارت هایشان را نشان دهند. بازیکنی که کارت هایش بالاترین رنک دست پوکر را دارد، برنده تمام ژتون های داخل ظرف وسط میز است.

قوانین

 • اگر دو یا چند بازیکن در بالاترین رنک دست پوکر مساوی شدند، ژتون ها بین شان تقسیم می شود.
 • در یک دست پوکر حالت مستقیم، می توان از کارت تک به عنوان بالاترین کارت یا پایین ترین کارت استفاده کرد.
 • اگر در دور اول شرط بندی همه بازیکنان چک کنند، بازیکن بعدی باید کارت ها را پخش کند. در ضمن هر بازیکن باید یک شرط دیگر به ظرف وسط میز اضافه کند.
 • وقتی بازی 6نفره است، بیشترین تعداد کارتی که یک بازیکن می تواند کنار بگذارد 3کارت است.

انواع دیگر بازی

در انواع دیگر این بازی ورق، این قانون وجود دارد که هیچ بازیکنی نمی تواند شرط بندی کند مگر اینکه یک جفت سرباز یا بالاتر داشته باشد و بیشترین تعداد کارتی که یک بازیکن می تواند کنار بگذارد، سه کارت است (مهم نیست چند بازیکن در بازی هستند).

شباهت این بازی به پوکر

این بازی از حیث اهداف شبیه بازی پوکر است، شما باید یکی از حالت های پوکر را در این مسابقه در دست خود جورچین کنید. درآشنایی با دست های پوکر بخش اول و آشنایی با دست های پوکر بخش دوم، می توانید حالات مختلف جورچین دست در پوکر را ببینید.
مطالب مرتبط با پوکر هولدم و سایت های آنلاین پوکر را نیز می توانید در مجله بخت و اقبال دنبال کنید.
دیگر بازی مشابه این بازی، بازی ورق شیکاگو است.

متن ویدیو

در این ویدیو با هم یاد می گیریم که چطور باید بازی 5 کارت را انجام دهیم. ابتدا کار را با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می کنیم بعد وارد جزئیات می شویم. در این بازی 2تا6 بازیکن می توانند شرکت کنند. در این بازی به 52 کارت و چیزی برای شرط بندی نیاز دارید؛ مثل ژتون های پوکر.

شرط بندی

قبل از اینکه کارت ها دست داده شود، هر بازیکن باید یک ژتون به وسط اضافه کند. میزان شرط بندی هر نفر باید قبل از بازی مشخص شود. در بازی ما، شرط برابر با یک ژتون است.

پخش کردن کارت ها (دست دادن)

به هر بازیکن 5 کارت می دهیم.

هدف

هدف این است که ژتون ها را برنده شویم. برای رسیدن به این هدف باید آخرین بازیکنی باشید که هنوز کارت هایش را زمین نگذاشته یا بین بازیکنانی که انصراف نداده اند بهترین دست پوکر را داشته باشید.

و اما رنک بهترین دست پوکر:‌ فلاش مستقیم که یعنی 5 کارت به ترتیب از یک خال – 4 کارت یکسان – فول هاوس که یعنی سه کارت یکسان و یک جفت (اگر چند بازیکن فول هاوس داشته باشند کسی برنده است که سه کارت یکسان بالاتر دارد) – فلاش که یعنی 5 کارت از یک خال – مستقیم که یعنی 5 کارت به ترتیب – 3 کارت یکسان – 2 جفت – یک جفت – کارت بالا که یعنی کارت تک. لیست بهترین دست های پوکر را اینجا برای شما قرار دادیم:

نحوه بازی

بازیکن سمت چپ دست دهنده اولین کسی است که باید شرط بندی کند یا اینکه باید چک کند. چک کردن یعنی بازیکن در دست باقی می ماند ولی میزان شرط را بالا نمی برد. وقتی یکی از بازیکنان شرط بندی کرد دیگر بقیه بازیکنان نمی توانند چک کنند.

بازیکن شماره 2 چک کرد. بازیکن شماره 3 یک ژتون شرط بندی کرد. حالا که شرط بندی انجام شده بازیکن شماره 4 سه گزینه دارد: او می تواند یک ژتون شرط ببندد. می تواند شرط را بالا برده دو ژتون شرط ببندد. می تواند کارت هایش را وسط بگذارد و انصراف بدهد. بازیکن شماره 4 انصراف داد. بازیکن شماره 1 یک ژتون شرط بست.

نوبت دوباره به بازیکن شماره 2 رسید و او چک کرد. حالا او باید حداقل یک ژتون شرط ببندد تا در دست باقی بماند. بازیکن شماره 2 یک ژتون به وسط اضافه می کند. بعد از دور اول شرط بندی، تمام بازیکنانی که در دست باقی مانده اند باید کارت هایی که نمی خواهند را کنار بگذارند. بعد دست دهنده به تعداد کارت هایی که کنار گذاشته اند به آنها کارت های جدید می دهد.

بازیکن شماره 2 سه کارت کنار گذاشت و سه کارت جدید گرفت. بازیکن شماره 3 یک کارت کنار گذاشت و یک کارت گرفت. بازیکن شماره 1 سه کارت کنار گذاشت و سه کارت گرفت.

دور جدید شرط بندی شروع می شود و بازیکن شماره 2 چک می کند. بازیکن شماره 3 یک ژتون شرط می بندد. بازیکن شماره 1 شرط را بالاتر برده دو ژتون شرط می بندد. بازیکن شماره 2 انصراف داد. بازیکن شماره 3 هم یک ژتون اضافه کرد.

بازیکنان شماره 1 و 3 کارت هایشان را نشان می دهند و بازیکن شماره 1 برنده می شود چون او سه کارت یکسان دارد و بازیکن شماره 3 هم دو جفت.

مرور قوانین

اگر بازیکنان دست پوکر هم رنک داشته باشند، ژتون های وسط را باید بین آنها تقسیم کرد. از کارت تک می توان به عنوان بالاترین کارت در یک مستقیم یا به عنوان پایین ترین کارت در یک مستقیم بهره گرفت.

اگر در دور اول شرط بندی همه بازیکنان چک کنند، نوبت بازیکن بعدی است که کارت ها را پخش کند و هر بازیکن باید یک شرط دیگر به وسط اضافه کند. وقتی در بازی 6 بازیکن حضور دارد، بیشترین کارتی که می توان کنار گذاشت 3 کارت است.

گونه ها

در برخی دیگر از گونه های این بازی، قوانین متفاوتی وجود دارد: بازیکنان نمی توانند شرط بندی کنند مگر اینکه یک جفت کارت سرباز یا بالاتر داشته باشند. بیشترین کارتی که می توان کنار گذاشت، 3 کارت است و اصلا مهم نیست که تعداد بازیکنان در بازی چند نفر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *